Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mürşid sizce ne demek, mürşid size neyi çağrıştırıyor?

mürşid terimi Ebubekir Korucu tarafından 25.04.2003 tarihinde eklendi

 • Mustafa Kaya
  Mustafa Kaya18.04.2013 - 08:45

  ..işte bütün mesele de bu ya! ! ,şeytan,huzurdan kovulduğunda '..senin doğru olan yolunun üzerine oturacağım ve sana yönelen kullarını yoldan çıkaracağım diyor..',öyle örnekleri var ki mürşid piyasasının gel de çık içinden.En doğrusu,mürşid olarak Allah'ın kitabını ve sahih olan Rasülünün sünnetini tanımaktır.İslam,insanın kula kul olmasını engellemek için vardır,mürşid diye takılıp kalınan insanların Mekke müşriklerin yaptıklarından farkı ne! ! .onlar putları için bize şefaatçi olacak zannı ile yaşarken,insanların mürşid diye kapıldıkları için de bize şefaatçi olacak diyorlar,oysa Allah kendisine çağırıyor,bize şah damarından daha yakın olan Rabb'imiz kitabının tüm sahifelerinde kendisine çağırırken ne oluyor da mürşid diye bir insandan istemek ve ihtiyaç arzetmek yarışına giriyoruz..

 • Metin Bedir
  Metin Bedir11.04.2013 - 20:04

  hayatta en hakiki mürşid ilimdir.
  atatürk

 • Mahmut Ünsal
  Mahmut Ünsal31.03.2013 - 14:00

  Beyan yazan kardeşlerimizin hemen hepsi gerçek Mürşit ALLAH .C.C.,ve KUR,AN dır yazmışlar. Doğru,ama Yüce Mevlanın emir ve yasaklarının bizlere aktarılmasındada Peygamberler,onların halifeleri Pirler, Mürşitler,Alimlerdir. Bu alimlerde Zahiri ve badini olmak üzere iki türlüdür.Zahiri alimler, çok okuyup öğrenip ilim sahibi olarak ilimlerini insanlara aktarır. badıni alimler se,yani manevi ilim sahibi olanların bir çok ilim Cenbı ALLAH c.c. tarafından onların kalplerine verilir.bu ilimde Allah yolunda çok çalışmakla zikirle tevekkülle tefekkürle,Tevazu sahibi olmakla güzel ahlakla en önemlisi Zikirle şükürle elde edilir.Budoğruktuda çalışanların pirinin sözünden ayrılmayanların,kalp gözü açılır.O zatta işte o zaman şeyhi tarafından mürşitlik, yani o şeyhin halifeliği mertebesine atanır.Bu saydıklarımın hepsi Cenabı hakkın, S.A..V EFENDİMİZİN İZNİYLE TECELLİ EDER.Mürşidin görevi çevresindeki insanları, Allah yoluna doğruya yönlendirmek,Şerden kötülüklerden sakındırmaktır.Yani oda elçidir.MÜRŞİT ALLAH YOLUNDA İNSANLARI İRŞAD ETMEKLE GÖREVLENDİRİLMİŞ ELÇİDİR

 • Cihan Sandıkçı
  Cihan Sandıkçı25.05.2012 - 21:33

  Mürşid, Allah tarafından gönderildiği palavrasıyla insanların dini inançlarını sömürerek onlara kendi ideolojisi dikte eder. Mürşidlik ve şeyhlik ne Kuran'da vardır, ne de İslam'da....

 • Ahmet Kızılkaya
  Ahmet Kızılkaya09.06.2010 - 00:35

  mürşid allahı tanıtmakla emir ve yasaklarını tebliğ etmekle rasulallahın sünnetlerini yaşatmaya gayret göstermekle en önemlisi ki bence cenabı hakkı her nefeste zikretmeyi, ölmeden önce emanetleri allaha teslim etmeği yani ölmeden önce ölünüz hadisinin sırrına mahzar olmayı öğretmekle görevli allahın veli kullarıdır.

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel05.12.2008 - 14:14

  Meal: Imam Iskender Ali M I H R

  55/RAHMÂN-33: Yâ ma’şerel cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû) , lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin) .

  Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından (çaplarından) nüfuz etmeye (çıkıp gitmeye) eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin (geçip, çıkın) ! Bir sultan (bir mürşid) olmaksızın nüfuz edemezsiniz (geçip çıkamazsınız) .

 • Cihan Tezel
  Cihan Tezel03.12.2008 - 20:30

  Meal: Imam Iskender Ali M I H R

  18/KEHF-17: Ve tereş şemse izâ taleat tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takrıduhum zâteş şimâli ve hum fî fecvetin minh(minhu) , zâlike min âyâtillâh(âyâtillâhi) , men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi) , ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ(murşiden) .

  Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar, onun (mağaranın) geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu, Allah’ın âyetlerinden (mucizelerinden) dir. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah’a ulaşmayı dilemezse) artık onun için velî mürşid (irşad eden evliya) bulunmaz.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan07.11.2008 - 16:35

  Mürşid, irşat edendir.

  Hakiki mürşidi bulana ne mutlu.

 • Busra Korkmaz
  Busra Korkmaz04.11.2007 - 14:25

  Behiye hoca...

 • Nisa Nur
  Nisa Nur10.05.2007 - 12:12

  Allah c.c..
  özlemindeyim..duasındayım..arayışındayım..inşallah..
  yolu çıkmazlarda kaybolanların ve aklı dağınıkların..ve kalbi katıların..ve bilmeyenlerin..ve düşünmeyenlerin
  yani insanların yar ve yardımcısı olan Allahın kullarına doğru yolu buldurmaları için vesile kıldığı mübarek yüzler,gönüller,akıllar ve seçilmiş kullardır mürşitler....