Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • ebced hesabı31.08.2008 - 05:13

  Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir. (Ebced) , (Hevvez) ,(Hutti) ,(Kelemen) ,(Sa'fes) ,(Kareşet) ,(Sehaz) ,(Dazig) Bu sekiz kelime bütün huruf-u hecâ denen yirmi sekiz harfi içine almış ve sıra ile eliften gayn harfine kadar, birden bine kadar her harfte aşağıdaki sıra ile gösterildiği gibi değerler verilmiştir. Elif: 1, Bâ: 2, Cim: 3, Dal: 4, He: 5, Vav: 6, Ze: 7, Ha: 8, Tı: 9, Yâ: 10, Kef: 20, Lâm: 30, Mim: 40, Nun: 50, Sin: 60, Ayn: 70, Fe: 80, Sad: 90, Kaf: 100 Rı: 200, Şın: 300, Te: 400, Se: 500 Hı: 600, Zel: 700, Dad: 800, Zı: 900, Gayn: 1000 Şimdiki Arabcada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman, yine eski sıraya uymak için Ebced sırasını da devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslâmlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz.

  Kaynak:Osmanlıca Lügat

 • ahmet şah mesut18.05.2007 - 08:24

  Sovyetler'in Afganistan'ı işgali sırasında, Kâbil'in kuzeydoğusundaki Penşir Vadisi'ni savunarak, burada Ruslara kök söktüren, 'Penşir Aslanı' lakaplı ünlü Tacik gerilla komutanı. 9 eylül 2001'de (11 eylül saldırılarından 2 gün önce) Taliban'ın düzenlediği bir suikastte hayatını kaybetti.

 • izdüşüm28.01.2007 - 02:46

  Gidene söven
  Geleni öven
  Garibi döven
  Güçlüyü seven
  Bu çağın düzeni
  Ah bu çağın düzeni
  Olmaz olsun
  Alçağın düzeni

  Kuduza pençe
  Taşa kelepçe
  Villaya peçe
  Konduya kepçe
  Bu çağın düzeni
  Ah bu çağın düzeni
  Olmaz olsun
  Alçağın düzeni

  Yarına safra
  Vurguna şifre
  Zengine sofra
  Fakire tafra
  Bu çağın düzeni
  Ah bu çağın düzeni
  Olmaz olsun
  Alçağın düzeni

  Koltuklar beleş
  Kuzgunlar leş
  Yiğide kalleş
  Kahpeye kardeş
  Bu çağın düzeni
  Ah bu çağın düzeni
  Olmaz olsun
  Alçağın düzeni

  Ömer Lütfi Mete

 • halepçe katliamı04.01.2007 - 08:15

  ulan acaba?
  tövbe tövbe...
  http://www.ilkhavadis.net/haberler/12664

  olur mu olur!

 • Şarkışla25.12.2006 - 04:58

  ilk kez ilkokul 3. veya 4. sınıftayken Türkçe kitabı'nda olduğunu sandığım bir dilekçe örneğinde adını okuduğum belde...dilekçenin konusu sokağa elektrik lambası yapılması yönündeydi ve sanırım TEK'e yazılmıştı....adını duydukça hep nedense bu ilçenin adının 'şarkkışla'olması gerektiğini düşünmüşümdür...

 • uçmak04.12.2006 - 18:55

  Uçmağ=behişt=cennet...

 • deli cevat04.12.2006 - 09:18

  hububat fiyatları! ! ! hububat fiyatları! ! !

 • anayasa27.11.2006 - 18:05

  Anayasso

  Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!
  Baa bir alfabe veremez miydin?

  Gara dağlar gar altında galanda
  Ben gülmezem
  Dil bilmezem
  Şavata'dan Hakkari'ye yol bilmezem
  Gurban olam, çaresi ne, hoooyyy Babooov?

  Bebek yaiir, bebek hasda, bebek ataş içinde
  Ben fakiro
  Ben hakiro
  Dohdor, ilaç, çarşı, bazar, tam-takiro
  Gurban olam, bu ne işdir, hoooyy Babooov?

  Çonciğ ağliir, çonciğ öliir, geçüt vermiy Zap Suyi
  Parasizo
  Çaresizo
  Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo
  Bu ne haldır, bu ne işdir, hoooyy Babooov?

  Gara dağda gar altında ufağ ufağ mezerler
  Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyinde yüzerler
  Hökumata arzeylesem azarlar
  Ben ketumo
  Ben hetimo
  Ben ne biçim votandaşim, hoooyyyy Baboooovvv?

  Şavata'dan Angara'ya ses getmiir
  Biz getmeğe guvvatımız heç yetmiir
  Malımız yoh
  Yolumuz yoh
  Angara'ya ses verecek dilimiz yoh
  Ganadımız, golumuz yoh
  Bu ne biçim memlekettir, hoooyyy Babooovvv?

  Yerin, yurdun, adresesin bilmirem.
  Angara'da: Anayasso!
  Ellerinden öpiy Hasso
  Yap bize de iltimaso.
  Bu işin mümkini yoh mi hoooyyy Babooovvv?

  Şemsi Belli

 • Zübük29.09.2006 - 22:22

  kağnı gölgesindeki it...

 • muhlis akarsu06.09.2006 - 08:29

  Ey Sevdiğim Sana Şikayetim Var
  Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
  Ben De Bir İnsanım Bir De Canım Var
  Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin


  Eski Günler Hayalimden Gitmiyor
  Dün Dediğin Bugünkünü Tutmuyor
  Yiğidim Ya Sana Gücüm Yetmiyor
  Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin


  Akarsuyum Böyle Miydi Ahtımız
  Onun İçin Viran Oldu Tahtımız
  Umudum Yok Gülmez Artık Bahtımız
  Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin