Kültür Sanat Edebiyat Şiir

anayasa sizce ne demek, anayasa size neyi çağrıştırıyor?

anayasa terimi Bora Bozkurt tarafından tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  “Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri belirliliktir. Bu ilkeye göre kanun düzenlemelerinin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuki güvenlikle bağlantılı olup birey hangi somut eylem ve olguya hangi hukuki müeyyidenin veya neticenin bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu bilmelidir. Birey ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını belirler. Hukuk güvenliği, normların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Hukuk Devletinin unsurları doktrinde de belirlenmiş olup, bunlardan konuyla ilgili iki tanesi ‘Hukuki Güvenlik’ ve ‘Belirlilik’ ilkeleridir. Bireyin devlete güven duyması, ancak hukuki güvenliğin sağlandığı bir hukuk devleti düzeninde mümkün olabilecektir. Anayasada öngörülen temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ve insan haklarının insan hayatına egemen kılması için Devlet, bireylerin hukuka olan inançlarını ve güvenlerini korumakla yükümlüdür.”
  (Anayasa Mahkemesinin 7.4.2016 tarihli, Esas No:2015/94, Karar No:2016/27 kararından alıntı)

 • esma dalkılıç
  esma dalkılıç

  ayakkabı numarası gibi her kural var

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Kısa ve öz olması gereken kanunlar topluluğu...

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Toplum sözleşmesi.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Uzak sebeplerin kurallı, kuralsız yakın sebepleri kapsaması.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  1982 anayasasının..tsk'nın vazifesi türk yurdunu ve anayasalarla tayin edilmis olan tc'yi korumak ve kollamaktır olan maddesi olan 35:madde değistirilmistir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  yasalar doğru oldukları için değil.yasa oldukları için yürürlükte kalırlar.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  yasalar doğru oldukları için değil.yasa oldukları için yürürlükte kalırlar

 • Aysun Salaz
  Aysun Salaz

  anayasa; Yönetim şeklidir.Bütün insanların yaşam koşullarının en iyi şekilde kanunlara uygun şekilde uygulanmasıdır.

 • Sezer Kaya
  Sezer Kaya

  Değişmesi gereken askeri yönetimle hayatımıza silahla giren ve uzun süredir devam eden bir hatadır.anayasa halka hitap eden ve koruyan bir şefkat merhamet ve adalet sisteni olmalı...

 • Hüseyin Gezer
  Hüseyin Gezer

  Zengin olana yürü kulum, fakir olana geri kulum der! ..

 • Göktuğ Ağaoğlu
  Göktuğ Ağaoğlu

  Perde düşse ve her şey olduğu yerde donsa
  Görünse yıldız yıldız fezada anayasa

  N.F.Kısakürek

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Büyüklerimizin zaman zaman bir kerecik delinmeyle bir şey olmaz dediği temel yasamız.

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  devleti ayakta tutan devletin bir kurumu ve bu kurumun ortaya koyduğu kurallar

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Çingenelere yapılan bu uygulama,Anayasanın 10. maddesine de İskan kanununun 4. maddesine de aykırıdır.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Sert olanları da mevcuttur..1982 anayasası örnek verilebilir..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Madde 16:Milletvekilleri meclise katıldıklarında şöyle and içerler(1924)
  Vatanın ve milletin mutluluğuna,esenliğine,milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı bir amaç gütmeyeceğime Cumhuriyetin esaslarından ayrılmayacağıma Vallahi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Gul,gurban olduğum Hökümet baba
  Baa, bir alfebe verememezmiydin?
  Gara dağlar,gar altında kalanda
  Ben gülmezem
  Dil bimezem
  Şavata'dan,Hakkari'ye yol bilmezem
  gurban olam çaresi ne hoy babo?
  Gara dağlar gar altında ufağ ufağ mezerler
  Yeddi bebe zap suyunda hetim hetim yüzerler
  Hökümata arz eylesen azarlar
  Ben ketimo ben hetimo
  Ben ne biçim vatandaşım hoy babo
  Yerin, yurdun adresesin bilmezem
  Anayaso,dertlerimi sana nasıl arz edem
  Vatandaşmı? gara taşmı ben neyem
  Angara'da,Anayaso
  Ellerinden öpiyy hasso
  Yap bizede iltimaso
  Bu işn mümkini yoy mi hoy babo
  Anasaso= Şemsi Belli

 • Esin Erdem
  Esin Erdem

  Anayasa demek Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden itibaren sahip olduğu ilkeler demektir.Çocuk oyuncağımıdırki gelen değiştirmeye kalkıyor? Belli bir yasa yapılmış,Cumhuriyet kurulmuş yasayı değiştirmek niye bu saatten sonra ben anlamış değilim.

 • Ahmet Sarıaslan
  Ahmet Sarıaslan

  BİR ÜLKEDE TELEVİZYONUN KARŞISINA GEÇİP MAÇ SEYRETMEK SPORLA İLGİLENMEK SAYILIYORSA, GÖBEĞİNİ KAŞIYAN, YÜRÜMEKTEN ACİZ KİŞİLER MAHALLE KAHVELERİNDE KENDİLERİNİ SPOR HOCASI, SPORU DA YALNIZCA FUTBOLDAN İBARET SANIYORLARSA, AKILLARINCA TEKNİK DİREKTÖRLERİN EKSİKLERİNİ BULUP, ONLARA 'OLMAYAN' AKILLARINDAN VERMEYE KALKIYORLARSA, BU ÜLKEDE ANAYASA KONUSUNDA NE DENİLEBİLİR Kİ?
  BAKINIZ; ANAYASA HAKKINDA TONLA LAF EDENLERİN HUKUK BİLGİLERİNİN NE DÜZEYDE OLDUĞUNU ARAŞTIRINIZ. KENDİ ANA DİLİ TÜRKÇEYİ BİLE DOĞRU DÜRÜST KULLANAMAYANLAR KALKIP ANAYASA KONUSUNDA FİKİR ÜRETMEYE ÇALIŞIYORLAR. TORNACI ÇIRAĞININ (Burada tornacı çırağını küçümsemediğimi, konuyla ilgisinin ne kadar olabileceğini belirtmek için örnek verdiğimi belirtmek isterim.) KALP AMELİYATI KONUSUNDA FİKİR ORTAYA ATMASI, HATTÂ AMELİYATA YELTENMESİ GİBİ.
  YAZIMI SEVGİLİ UĞUR MUMCU'NUN O ÜNLÜ SÖZÜNÜ ANIMSATMADAN BİTİRMEYECEĞİM: 'BİLGİ SAHİBİ OLUNMADAN FİKİR SAHİBİ OLUNMAZ.'
  ESEN KALIN.
  Ahmet SARIASLAN

 • Kamil Akbulut
  Kamil Akbulut

  yasaların anasının ağladığı şu günlerde ne ana kaldı ne yasa ne hukuk ne hukukcu
  bizim anamız ALLAH rahmet etsin yasamız yetim kaldı

 • Mühteber Alacatlı
  Mühteber Alacatlı

  insanların kendilerinin yazdıkları ama neden sonra onumu demek istiyor, bunumu demek istiyor bir türlü içinden çıkamadıkları.dilinden sadece anayasa mahkemesi üyelerinin anladığı bir kitap.

 • Muhammed Refik
  Muhammed Refik

  CHP Militanlarına Dikkat
  Siyasi terör estirip güzel ülkemizi kargaşa ortamına sürüklemeye çalışan CHP örgütünün militanlarına karşı şanlı milletimiz çok çok dikkatli olmalıdır! Her türlü kışkırtmaya rağmen sağduyulu davranmayı terk etmemeliyiz. Köpeğe dalanmaktansa çalıyı dolanmak iyidir anlayışı ile bu militanlara uymayın! Güvenlik kuvvetlerimiz bu terör faaliyetlerine katılan kişiler hakkında gerekeni şüphesiz yapacaktır! Bazen toplumu daha önceden uyaran aydınlarımıza rağmen başına başörtüsü takarak toplumu kışkırtmaya çalışan pravakatörler de olacaktır. Şüphesiz güvenlik kuvvetlerimiz bu insanlara da müsaade etmeyecektir! CHP örgütünün militanları şuanda tüm kamu kuruluşlarımıza sızmış durumdadır. Bu insanların kargaşa ortamı yaratmaya çalışacakları ve kanunsuz işlemlere imza atacakları muhakkak! Bu gibi insanların tahriklerine karşı da şanlı milletimizi uyarıyorum. Onların tahriklerine aldırmadan barış ortamımızı korumaya devam edin! Zira toplumumuzun % 85 ini oluşturan ve kenetlenmiş insanımızın arasında hiçbir sorun yoktur! Dindar olanı, dindar olmayanı, başı açık olanı, olmayanı barış içinde yasalarımıza titizlikle uyarak aydınlık yarınlara omuz omuza yürümekte kararlıdır. Ve barış ortamını bozmaya çalışan militanlararın ekmeğine yağ sürmeyecektir! Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimizi teyakkuz halinde olmaya davet ediyorum. Ayrıca CHP için kapatılma davası açılmalıdır. Çünkü PKK nın yapmak istediğinin bir başka türlüsünü onlar yapmaya çalışıp yasalarımızı yok saymaktadır! Kamu kuruluşlarımızdaki militanları görevlerini kötüye kullandıkları için cezalandırılmalıdır! Bunlara rektörler ve kartel medyası da dahil. İlim adamı adı altında bu insanların terör faaliyetlerine katılıp yasalarımızı ihlal etmelerine müsaade edilmemelidir! Kartel medyasının terör estirmesine bir son verilmelidir! Bu medya kuruluşları toplumumuzu kargaşa ortamına sürüklemeye çalışırken halâ neden kapatılmıyorlar şaşıyorum. Bu konuda birilerinin mahkemelerimize şikâyette bulunması gerekiyorsa yetkililerimizi göreve davet ediyorum! % 85 i oluşturan insanlarımızın barış ortamına ve değerlerine çirkefçe saldıran insanlara karşı yasa kuruluşlarımız neden sesiz kalmaktadır? Türkiye ikiye bölündü diyorlar! Evet, bir yanda %85 i oluşturan asil milletimiz! Diğer yanda Terör örgütleri ve onların yalanlarına ve kışkırtmalarına kananlar! Biran önce bu kışkırtma kampanyalarına katılanlar hakkında yasal işlem başlatılmalı! Bu anlamda tüm yetkililerimizi göreve çağırıyorum!

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  Anayasa:
  Bir devletin yönetim biçimini belirleyen ve devletin yönetilmesinde tamamen gücü elinde bulunduran bir temel yasadır.

 • Yürümek Gerek
  Yürümek Gerek

  beşer uyduruğu
  kanunlar ve yasalar
  demeti..

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace

  ekonomoyi alt üst eden yüze fırlatılan kalınca kitap :)))) :)

 • Zilan
  Zilan

  Kevgir....! !

 • Tuba Kara
  Tuba Kara

  anayasa bizim ülkemizde bulunmayan kurallar bütünü...sadece 83 yıllık geçmişi olan bi ülkede bi anayasa(!) 4 defa değiştirilirse o yasalara direnenin çıkmasıda gayet doğal...

 • Ceren Ceren
  Ceren Ceren

  herkesin kendine benzer çocuk doğurmasını beklediği yasa isimli kadın. ;)

  herkesi memnun etmesi zor görünüyo.

 • Duffy Duck
  Duffy Duck

  Bu da bizim anayasamız, biz buna güvenerek burdayız, beğenmeyene güle güle. Bizimle işi olmaz.