Kültür Sanat Edebiyat Şiir

musa sizce ne demek, musa size neyi çağrıştırıyor?

musa terimi Musa Otkun tarafından tarihinde eklendi

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Homer’den beş yüzyıl ve isa’dan on üç yüzyıl önceydi…

  Yani Musa’nın devriydi.

  Hint kali Yuga çağına,yani karanlıklar çağına gömülüyordu ve önceki ihtişamının gölgesinden başka bir şey değildi artık.

  Babil’in zulmüyle,dünyada anarşinin kılıcını serbest bırakan Asur,Asya’yı ayaklar altına alıyordu.Rahiplerinin ve firavunlarının bilimi sayesinde büyüyen mısır bu evrensel çöküşe direniyordu ama onun da gücü ancak Fırat’a ve Akdeniz’e kadar uzanabiliyordu.

  İsrail ise,Musa’nın gürleyen sesi aracılığıyla,çölde,Eril Tanrı ve ilahi birlik ilkesini kuvvetlendirmeye çalışıyordu ama yeryüzü,bu sesin yankılarını henüz duymuş değildi…


  Bkz homer: http://nedir.antoloji.com/homer/

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra

  Çocukluğumda rüyamda süliyetini görmüştüm...Gökyüzünde tüm ihtişamı ile bulutlardan oluşan yüzü hala gözlerimin önünde...

  Ey dünün çocuğu,geleceğin büyüğü...

  Mısırlıların sahip olduğu tüm bilimin mirascısı olan kitap, (Tekvin) geleceğin biliminin tohumlarını taşımaktadır...Doğanın sahip olduğu en derin ve en gizemli ne varsa,insan zihninin kavrayabildiği tüm mucizelere ve ruhun sahip olduğu en büyük yüceliğe o sahiptir...

  (ihya edilmiş ibran dili)

 • Şerife Duman
  Şerife Duman

  Hz Musa (a.s.) ve dostlarına selam...
  Hz.Musa vasıtasız yüce Allah ile konuşmuştur.
  Nisa Suresi 163. ayet “Vera-i hicaptan; yani “lenterâni (beni göremezsin) ” müddeası üzere kendini göstermeden hakikaten kelam ile söyledi ki böyle bilâ vasıta (vasıtasız) tekellüm-i ilahî meratib-i vahyin müntehasıdır.”
  Kelimullah....

 • Musa Otkun
  Musa Otkun

  Bir büyüğümün söylediğine göre mas kökünden türemiştir. Değerli anlamındadır. Elmas gibi değerli dahi olabilir ya da elmas da bu ökten türüyordur tam bilemiyorum.
  Diğer bir anlamı: sudan gelen. Hz.Musa'nın hayatı incelendiğinde neden sudan gelen dendiği anlaşılacaktır.
  İbranice'de Moşe,çoğu Avrupa dilinde Moses olarak geçer.