Kültür Sanat Edebiyat Şiir

zikir ve dua sizce ne demek, zikir ve dua size neyi çağrıştırıyor?

zikir ve dua terimi Kenan Aydın tarafından tarihinde eklendi

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi' ayeti kerimende diyorsun ki., ...Kullarım sana benden sorarlarsa ben çok yakınım,dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim.-Bakara 186- bu ayet ve söz ve vaadin hürmetine bu sayfadaki tüm dualarımı hayreyle ve hayırlı dualarımı da kabul eyle amin.Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin ve sen sadıgul vaadül eminsin AMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  .....

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  şüphesiz Allah; Nuru'nu tamamlayacaktır....

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi,müslüman veya mümin olmayan kullarına da müslüman ve mü'nmin zürriyet ve nesiller nasip eyle şüphesiz firavun bağlarında Hazret-i Musa yı yetiştiren sensin sen herşeye Kadir Hakimsin herşeye Gücü yetensin .Amin.

 • Hay Mat Los
  Hay Mat Los

  İlk sevdiğim sözcük “dua”
  Beceremediğimdendir..
  Son sevdiğim sözcük “yalnızlık”
  Çekip gidemediğimdendir ..

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın


  Euzü billahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim

  * Ya Rabbi!Yarattığın şerlerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,ve düğümlere üflediği zaman büyücülerin şerrinden,ve hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden,Sabah aydınlığının Rabb’ine,sana sığınırım.Amin.
  *O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden gerek insanlardan, insanların hükümdarına, İnsanların ilahına, İnsanların Rabb’ine sana sığınırım.Amin.

  *Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.O;daima diridir,bütün varlığın idaresini yürütendir.O’nu ne gaflet basar ne uyku.
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?
  O;kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilimden hiçbirşey kavrayamazlar.O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.Onların her ikisini de görüp,gözetmek O’na bir ağırlık vermez.
  O;çok yüce, çok büyüktür.Amin.
  *Rahman ve Rahim; Allah’ın adıyla.
  Alemlerin Rabbi’ne hamdolsun.O;Rahman ve Rahim’e,o din gününün Malik’i olan Allah’a.Ancak sana ederiz kulluğu,ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı,inayeti.Hidayet eyle bizi doğru yola,O;kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna.O;gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.Amin.
  *Allah’ım! Muhammed’ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle,şerefini yücelt.İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi.Amin.
  *Ey Allah’ım! İbrahim ve aline bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de bereket ihsan eyle.Muhakkak övülen,şanı büyük olan sensin.Amin.
  *Allahümme salli ala seyidine Muhammed’in ve ala ali seyidine Muhammed.  Ya Rabbi!
  Beni ,mü’min ve müslüman aile efradımı mü’min ve Müslüman akraba i taallukatımı,mü’min ve müslüman soy ve sülalemi, mü’min ve müslüman milletimi,müslüman erkek ve kadınları ölene kadar ;

  -Kitabın Kur'an ı Kerim'e nankörlük etmeyenlerden,
  -Meleklerine düşman kesilmeyenlerden,
  -Sana iman edip,yalnız senden koruma ve muhafaza isteyenlerden,
  -Kıyamete dek imanlarını arttırdığın,
  -Senden başka Veli ve senden başka yardımcı edinmeyenlerden,
  -Özü muhsin olarak yüzünü tertemiz sana dönenlerden,
  -Orta yolu takip edenlerden,
  -Yeryüzünün en hayırlı mirasçılarından,
  -Hidayet eylediğin,
  -Sana nankörlük etmeyen,
  -Sabrettiklerine sabreden,
  -Gelmişi,geleceği ,geçmişi ile müjdelediğin,
  -Gönülden hayır işleyenlerden,
  -Tevbe edip, halini düzeltenlerden,
  -Kitabında çekişmeye düşmeyenlerden,
  -Yeryüzünün en takvalı,
  -Senin davetine koşan ve sana hakkıyla iman eden,
  -Birbirini senin rızan için seven,rızana kavuşturduğun,
  -Senden en çok korkan,
  -Senin yolunda infak eden, ve güzel hareket edip, güzellik sergileyen, sevdiğin,
  -Senden çok korkup,sakınan,
  -Dünyada bir güzellik,ve ahirette de bir güzellik ile karşıladığın ve ateş azabından koruduğun,
  -Sana ve Rasulüne şüphesiz bir şekilde iman eden,itaat eden,Rasulullah efendimizin mirasına sımsıkı sarılan,
  -Senden hakkınca korkanlardan,
  -Doğru yola çıkardığın,
  -Senin yardımcın olan,
  -Canlarını müslüman olarak sana teslim eden,
  -Ayetlerinin hikmetini hakkınca düşünenlerden,
  -Çok tevbe eden ve çok temizlenenlerden,
  -Zalimlerden ve mazlumlardan eylemediğin,
  -Senin ayetlerini alay konusu etmeyen,
  -Yalnız bırakmadığın ,
  -Ayet-i kerimende bahsettiğin kopmayan kulpuna yapışan,
  -Hikmet vermeyi dilediğin,
  -Günahta ısrar edenlerden değil hayırda ve sevapta ısrar eden,
  -Gücünden güç,kuvvetinden kuvvet,kudretinden kudret verdiğin ve verdiğin sorumlulukları hakkınca yerine getiren,
  -Hep sana tevekkül edip güvenen,
  -Sabrın ve yardımın en güzelini verdiğin,
  -Haddi aşmayan,haddi aşma imkan ve fırsatını vermediğin,öyle bir imkan ve fırsat varsa ortadan kaldırdığın,
  -Senin yolunda olan ve senin dininin yardımcıları olan,
  -Sevdiği şeylerde infak eden,
  -Hakkıyla muttaki olan,
  -Ahirette yüzlerini ak eylediğin,
  -Sabreden ve iyi korunan,
  -Bağışlamayı dilediğin,
  -Düşman ve düşman topluluğuna karşı seni vekil ve seni veli edinenlerden,
  -Kibirli olmayan ve gururuna güvenmeyen,
  -Senin öğüt,emir ve yasaklarına hakkıyla ve harfiyyen uyanlardan,
  -Verdiğin izzet ve şerefine şükreden,bu ihsan ve ikramına karşılık hakkıyla şükrünü devamlı kıldığın,
  -Lütuf ve keremini ihsan eylediğin,verdiklerine ve vermediklerine karşılık şükreden,
  -Senin kıymet verdiklerine kıymet veren,sevdiklerini seven,
  -Şerefi ve izzeti senin yanında arayan,senin yanında bulan ve bulduklarına şükreden,
  -Peygamberlerin arasını ayırmayan,Yanlız hakka davet eden,
  -Sana verdiği hak sözleri hakkıyla yerine getiren,
  -Yanlızca seni dost,seni yardımcı, seni veli edinen,
  -Aşırı gitmeyen,haddi aşmayan,
  -Zamanın şerrinden, şerrinden nefsimizin şerrinden ve deccalin şerrinden muhafaza eylediğin,
  -Verdiği hak sözleri inşallah diyerek yerine getiren,
  -Sana ve hakka yönelen,
  -Hak Öğüt verenleri seven,
  -İyilikleri devamlı olan,
  -Her türlü hainlikten sakınan,
  -Günahında ısrar etmeyen,
  -Sağlık sıhhat ve afiyet verdiğin,
  -Rasulün Hazret-i Muhammed’in sığındıklarından sana sığınan,
  Kullarından eyle ,
  Ya ilahi yukarıda başlıklar halinde etmiş olduğum dualarımı kabul eyle Mücib sensin dualara icabet edensin,Semi sensin duaları işiten sensin,Basir sensin gören sensin,Alim sensin niyetlerimizi bilen sensin,Rahman sensin Rahim sensin Amin. AMİN.AMİN.Rasulun hatrına kabul eyle Ya Rabb’el Alemin. Amin.(El fatiha)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  • ¨Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Cuma gecesi, Regaib gecesi, Berat gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.¨ (Beyhakî, Şu’ab’ul-Îman, Hadis No: 3558)

  Ya Rabbi rasulünün sözü hürmetine ömrümüz boyunca bu beş geceyi hakkımızda en üstün, en hayırlı ve en mübarek kıldığın gecelerden eyle ve senin rahmetine iltica edip hakkımızdaki en üstün en hayırlı ve en mübarek şekilde dua etmeyi nasip eylediğin kullarından eyle amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  filistin bir aşk bir sevdadır

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 18.01.2022 - 06:49

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 18.01.2022 - 06:12

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi;senin rahmetin kadar sana şükürler olsun,Ya Rabbi;Sen Mütekebbirsin azametin ve büyüklüğün kadar sana şükürler olsun,Ya Rabbi;bu şükürlerin ve zikirlerin ve duaların Rahmetinle ve azametin ve kibriyanın çarpımının sonucunda ortaya ardışık sayıların çarpımı kadar Estağfirullah der bu acizliğimi kabul eylemen için senin büyüklüğüne azametine affına mağfiretine ve sonsuz rahmetine sığınırım.Amin.
  Bu dua ve zikir hürmetine beni ölene kadar imanlı, ihlaslı, müslüman,tevbekar,hayırlı,faziletli kullarından eyle ve tevbelerimi kabul eyle Mucib isminin Ğaffar isminin rahman isminin ve rahim isminin hürmetine ve yine bu zikir ve dua hürmetine neslim ve milletim için salah nasip eyle ve yine bu zikir ve dua hürmetine beni ve neslimi ve milletimi ve tüm mü'minleri ve tüm müslümanları ölene kadar hakkımızdaki en hayırlı en şerefli ve en üstün şeylerle şerefledir şüphesiz cahil aciz fakir olan bizleriz sen ise Her şeyi bilen Alim'sin,herşeye gücü yeten Kadirsin,Affetmekle rahmetinden hiç birşey eksilmeyeceği gibi,vermekle de hazinenden yine hiçbirşey eksilmez sen Gani,Alemlerden Müstağnisin.Amin.Ya Allah,Ya Rahman,Ya Tevvab.Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 16.01.2022 - 18:41

 • Ali Akkaya
  Ali Akkaya

  Zalimi zalime musallat eyle Allah'ım

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 24.12.2021 - 17:16

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi boş vakit ve sıhhat konusunda aldanmayan kullarından eyle bizi Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Türçe Mevlid Cuma gecesi Mübarek olsun Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  ALLAH ALLAH ALLAH

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Mucib Ya Latif Ya Kerim beni hakkımdaki en üstün en hayırlı ve en güzel şeylerle şereflendir şüphesiz sen şereflilerin en şereflisi,izzetlilerin en izzetlisi Mecidsin,Azizsin Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi mü'minleri birbirine rahmet sebebi eyle şüphesiz sen merhametlilerin en hayırlısı en güzeli ve en üstünüsün Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya bir yol bul,ya bir yol aç,ya da yoldan çekil
  bu ahirzamanda sabır ve duadan başka yol bulamıyorum ilahi bize sabırda ve duada yardım et.Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  olunuz der.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Al-İmran :79

  Arapça okunuşu:
  Mâ kâne li beşerin en yu’tiyehullâhul kitâbe vel hukme ven nubuvvete summe yekûle lin nâsi kûnû ıbâden lî min dûnillâhi ve lâkin kûnû rabbâniyyîne bi mâ kuntum tuallimûnel kitâbe ve bimâ kuntum tedrusûn(tedrusûne).


  manası:
  Bir insan için, Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara; “Allah'tan başka bana kul olun” demesi olamaz (mümkün değildir). Fakat, sizin kitabı tedris etmiş (okuyup öğrenmiş) olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak: “Rabbâni (kendini Rabb'e adamış)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca yapacağı işlerde başta İnşallah diyen kullarından eyle Ya Muzil! ÂMİN

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca imtihanını en hayırlı şekilde geçmeyi ve dünyadaki en hayırlı amelleri işlemeyi dilediğin kullarından eyle şüphesiz sen dileyince olur Ya Sem’i! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca emrettiğin gibi namaz kılan kullarından eyle Ya Basir! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla rasulün sünnete uygun şekilde Kur’an okuyan kullarından eyle Ya Hakem! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca azabından muhafaza edip rahmetine kavuşturduğun kullarından eyle Ya Adl! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizlere ölene kadar yardımınla hakkınca en güzel kelimeyi söyleyen, şeytanın fesatına fırsat vermediğin kullarından eyle Ya Latif! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca şeytanın kardeşi olmaktan ve saçıp savurup sana nankör olmaktan muhafaza eylediğin kullarından eyle Ya Habir! ÂMİN.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  *DUA: Bizleri ölene kadar yardımınla hakkınca akrabalara, fakirlere, yolda kalmışa hakkını veren ve bununla birlikte saçıp savurmayan kullarından eyle Ya Halim! ÂMİN.
  .