Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

zikir ve dua sizce ne demek, zikir ve dua size neyi çağrıştırıyor?

zikir ve dua terimi Kenan Aydın tarafından tarihinde eklendi

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 23.03.2023 - 21:26

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya ilahel alemin halk arasında bir tabir var ki 'kör şeytan'diye madem ki şeytan kördür münafıklarında gözlerini kör etmek senin adaletinin gereği hem bize bir rahmetindir.Öyleyse şeytanın gözünü kör ettiğin gibi münafıklarında gözlerini kör et zira ayeti kerimende diyorsun ki münafıklar için'' Allah öldürsün onları...zaten öldüreceksin busenin değişmez vaadin hem adaletin gereği hem bize olan rahmetin gereği münafıkların gözünü kör eyle zira münafıklar şeytandan daha tehlikeli olduğunu sen bize ihtar etmişsin.bu izhar ve ihtarın hem gereği bu samimi ve ihlaslı dua ve temennimizi kabul eyle amin.

 • Huzur Dem
  Huzur Dem

  Dua yaratana bütün duygularını, düşüncelerini ve dileklerini dile getirebilme şekli. Zikir, en mutlu ve en umutsuz zamanlarda beklenmedik ya da beklenmedik bir anda Allah'ı anmaktır

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Estağfirullahel azimel kerimellezi le ilahe illallahüvel hayyel kayyume ve etübü ileyhi sübanehü Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi hepimiz çıplağız senin giydirdiğin müstesna,
  Ya Rabbi hepimiz açız senin doyurduğun müstesna,
  Ya Rabbi hepimiz fakiriz senin zengin kıldığın müstesna,
  Ya Rabbi hepimiz dalaletteyiz senin hidayet ettiğin müstesna,
  Ya Rabbi hepimiz çaresiziz senin eman ve emniyet verdiğin müstesna
  bizi en güzel elbise ile giydir,
  bizi rezzak isminle doyur,
  bizi gani isminle zengin ve cömert kıl,
  bizi hadi isminle hidayete erdir,
  bizi selam isminle selamette kıl amin.
  Şüphesiz giydirenlerin, doyuranların, zengin ve cömert kılanların, hidayet edenlerin, selam selamet ve emniyet verenlerin en hayırlısı en şereflisi en azizi en kuvvetlisi sensin bizi bu şerefe layık eyle bizi hakkımızda en hayırlı en şerefli en üstünü ile aziz kıl amin. bizi affet bizi bağışla amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  “Kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz.

  Kullarım! Benim hidâyet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidâyet dileyin ki sizi doğruya ileteyim.

  Kullarım! Benim doyurduklarım hariç, hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım.

  Kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim.

  Kullarım! Siz gece-gündüz günah işlemektesiniz, bütün günahları afveden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım.

  Kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki, zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz.

  Kullarım! Evveliniz ahiriniz, insanınız cinleriniz, en müttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz.

  Kullarım! Evveliniz âhiriniz, insanınız cinleriniz, en günahkâr bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez.

  Kullarım! Evveliniz âhiriniz, insanınız cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak, iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. (Yani hiç bir şey eksiltmez.)

  Kullarım! İşte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size iâde ederim. Artık kim bir hayır bulursa Allah’a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.”

  Saîd İbni Abdülaziz dedi ki, Ebû İdris el-Havlânî bu hadisi rivâyet ettiği zaman dizleri üzerine çöküverdi. Müslim, Birr 55

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  ***DUA***
  Euzü billahimineşşeytanirracim bismillahirrahmenirrahim

  * Ya Rabbi!Yarattığın şerlerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden,ve düğümlere üflediği zaman büyücülerin şerrinden,ve hased ettiği zaman hasedçilerin şerrinden,Sabah aydınlığının Rabb’ine,sana sığınırım.Amin.
  *O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden gerek insanlardan, insanların hükümdarına, İnsanların ilahına, İnsanların Rabb’ine sana sığınırım.Amin.

  *Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.O;daima diridir,bütün varlığın idaresini yürütendir.O’nu ne gaflet basar ne uyku.
  Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?
  O;kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilimden hiçbirşey kavrayamazlar.O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.Onların her ikisini de görüp,gözetmek O’na bir ağırlık vermez.
  O;çok yüce, çok büyüktür.Amin.
  *Rahman ve Rahim; Allah’ın adıyla.
  Alemlerin Rabbi’ne hamdolsun.O;Rahman ve Rahim’e,o din gününün Malik’i olan Allah’a.Ancak sana ederiz kulluğu,ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı,inayeti.Hidayet eyle bizi doğru yola,O;kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna.O;gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.Amin.
  *Allah’ım! Muhammed’ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle,şerefini yücelt.İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi.Amin.
  *Ey Allah’ım! İbrahim ve aline bereketler ihsan ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de bereket ihsan eyle.Muhakkak övülen,şanı büyük olan sensin.Amin.
  *Allahümme salli ala seyidine Muhammed’in ve ala ali seyidine Muhammed.
  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek sana hainlik etmeyen kullarından eyle, bizlere iki cihanda da güzellik nasip eyle, ateş azabından koru,kıyamete dek rıza i ilahine kavuşturduğun kullarından eyle nefsimizin şerrinden,deccalin şerrinden,süfyanın şerrinden,münafıkların şerrinden,kafirlerin şerrinden şeytanın şerrinden,insanların ve cinlerin şerrinden ve hasetçilerin hasedinden kıyamete dek muhafaza eyle bizleri kıyamete dek çok şükreden kullarından eyle,

  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek kötü nazardan, deccalin şerrinden, süfyanın şerrinden, münafıkların şerrinden kafirlerin şerrinden şeytanın şerrinden muhafaza eyle.
  Ya Rabbi;
  Bizleri hain ve nankörlerden eyleme, hain ve nankörleri kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek senin lehine çalışan kullarından eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizim aleyhimize çalışanların sen de aleyhine çalış,
  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek seni vekil ve veli edinen kullarından eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizim dünya ve ahiret işlerimizi kolay eyle şüphesiz sen kolaylığı seversin, sevdiğin işi yaparsın ve bizi şımarmayanlardan eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizlere sevdiklerini sevmeyi, nefret etiklerinden nefret etmeyi, sitem ettiklerine sitem etmeyi lanet ettiklerine lanet etmeyi, sabrettiklerine sabretmeyi, merhamet ettiklerine merhamet etmeyi mühlet verdiklerine mühlet vermeyi nasip eyle şüphesiz senin hükmün hükümlerin en güzelidir,
  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek iyilikten ayırma,
  Ya Rabbi;
  Deccali kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Süfyanı kahreyle,
  Ya Rabbi;
  Münafıkları kahreyle, amin.


  Ya Rabbi;
  Kâfirleri kahreyle, amin.
  Ya Rabbi;
  Şeytanı kahreyle, Amin.
  Ya Rabbi;
  Mü’min ve Müslümanları bir ve beraber eyle,
  Ya Rabbi;
  Bizleri kıyamete dek yecüc ve mecücün şerrinden muhafaza eyle,
  Ya Rabbi;
  Hz.Muhammed’in aşkına,
  Ya Rabbi;
  Sadakamızın yüzü suyu hürmetine,
  Ya Rabbi;
  Duamızı kabul eyle Şüphesiz sen ihsanı ve ikramı seversin sevdiğin işi yaparsın,
  Ya Rabbi;
  Şüphesiz senin Rasulün Hz.Muhammed Mustafa (SAV.)Efendimiz yalancı değil ve şüphesiz senin vaadin gerçektir. Amin.Ey dinin gerçek sahibi olan Allah’ım.Amin.

  tüm müminlerin Mirac gecesi hayırlı bereketli şerefli aziz huzurlu ollsun amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Y AZİZ YA MUİZ YA MUCİB YA KUDDÜS YA SELAM,YA ALLAH EY BİZİ YOKTAN VAR EDEN İSTERSEN BİZİ SİNEK GİBİ EZERSİN GÜÇ SENİN KUDRET SENİN GÜCÜ, KUDRETİ YARATAN VE BİZİ DAHİ YOKTAN VAR EDEN SENSİN BİZİ DÜNYAYA AZİZ ŞEREFLİ OLARAK GETİRDİN YAŞARKEN VE ÖLÜRKEN DE AZİZ VE ŞEREFLİ KIL ZİRA İZZET VE ŞEREFİN YARATANI VE KAYNAĞI VE MENBAI SENSİN AMİN.

 • İsmet Develioğlu
  İsmet Develioğlu

  Zikir :Allahı güzel isimleri ile anmak, peygambere salat ve selavat getirmek

  Dua: Kendisi veya bir başkası için Allah'tan dileklerde bulunmak, istemek.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  ya ilahel alemin bana imanda ihlas ver seni tesbihte sana tahmidde seni tehlilde devamlılık nasib eyle ve beni mağfiret eyle amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  estagfirullahel azimel kerimellezi le ilahe illallahuvel hayyul kayyumu ve etubu ilayhi subhanehu.amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  ya ilahel alemin beni ve tüm müminleri ölene kadar tevbekar kullarından eyle amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Bana utanma duygusu veren rahman ve rahim olan Rabbim olan Allah'a şükürler olsun amin.

 • ömer yıldız
  ömer yıldız

  zikir aç olan ruhun ilacı ,dua mevlaya yakarış

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Kalbime hidayet verip başımı secdeye layık gören Rahman ve Rahim Olan Allah'a şükürler olsun Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya ilahel alemin malikim yegane sahibim sana asker olmaktan ayırma bizi bu lezzetten bizi mahrum bırakma amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  ya Rabbi bizi bayrama hayirla kavustur bizi affet bagisla bayrami hakkimizda en hayirli en serefli ve en ustun sekilde ihya etmeyi nasip eyle amin

 • Egemen Serüven
  Egemen Serüven

  Our lord, you are the best protector and the best helper.

  You are our Protector, You are enough to trust.

  Lord, lift up our heart and ease our task for us. Untie our tongue, so that they may understand our words. give us a helper.

  It is the only you we worship, it is the only you we ask for help.

  Lord, do not take us to task if we forget or make mistakes.

  Lord, do not burden us with more than we have strength to bear.

  Pardon us, forgive us, and have mercy on us.

  You are our Protector, so help us against the disbelievers.

  Our Lord, give us good in this world and in the Hereafter, and protect us from the torment of the Fire.

  Lord increase our knowledge. grant us wisdom, join us with the righteous.

  Our Lord, pour patience on us, make us stand firm.

  Lord, inspire me to be thankful for the blessings you have granted me and my parents, and to do good deeds that please.
  (lanham)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  tevbei istiğfar

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi çok şükür bayrama hayır ile kavuşturdun verdiklerinle vermediklerinle bizleri şımamarmayan kulllarından eyle Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın
  Affet sayki yirmiyedinci gece
  Affetmezsen halimiz nice,
  affetmezsen günümüz zulmet günümüz gece
  Mim ağlar vav ağlar halimize.

  cahil idik bilemedik,
  hem sözümüzde duramadık,
  senin rızana varamadık,
  elif ağlar dal ağlar halimize.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi Sen affedicisin affetmeyi seversin ölyeyse beni affet.Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın 25.04.2022 - 23:01

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi şu ahir zamanda bu iki hadisi rehber edinen ve o büyük tesellicinin imdadımıza yetiştirdiğin gibi şu günah dolu hayatımızda da imdatımıza yetiş ve bizi bağışla sevgine merhametine ve affına layık eyle amin.Hem bizi hem neslimizi kurtar bize kurtuluş nasip eyle Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Hazreti Muhammed (SAV):
  Allah Teala hazretleri diyor ki;
  Ey Ademoğlu!sen bana dua edip affımı ümid ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu!senin günahların semaların bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen çok oluşuna bakmam seni affederim. Ey Ademoğlu!bana arz dolusu hata ile gelsen sonunda hiç şirk koşmaksızın bana kavuşursan seni ar dolusu mağfiretimle karşılarım.Kutübi sitte,4144 nolu hadis)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi, madem ki rasulün yalancı değil bizi ölene kadar istiğfar eden ve istiğfarı kabul edilen kullarından eyle ve bizi affet bizi bağışla amin.Zira biz hem sana iman ettik hem rasulüne iman ettik bizi hidayetinden ve doğru yoldan ayırma amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Hazreti Muhammed (SAV):
  Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz ,Allah sizi toptan yok eder,günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi.(Kütübi Sitte ,5370 nolu hadis)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Madem ki ölüme çare yok öleceğiz mademki ister istemez kabre gireceğiz madem bu hayat fanidir hem madem ahir zamandayız sana verdiğimiz tüm hak ve hayırlı sözleri yardımınla ve hakkınca tutmadan canımızı alma ve biz e bu konuda ihlas samimiyet ve gayret ver ve bizleri affına ve bağışlamana layık eyle ve vermediklerinin ve verdiklerinin kıymetini bilenlerden eyle neslimize de salah ve necat nasip eyle bizden öncekilere bizim gibi nesiller bırakmayı nasip eylediğin gibi bizlere de onlar gibi hayırlı ve salih nesiller bırakmayı nasip eyle amin.Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi Rasulün diyor ki insanların çoğu boş vakit ve sıhhat konusunda aldanmıştır bize İnsanların çoğuna uyup aldananlardan değil insanların En efendisi olan Hazreti peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize uyarak boş vakit ve sıhhat konusunda aldanmayanlardan eyle Amin.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Ya Rabbi,sana şükürler olsun dualarımın en güzeli en lezzetlisi en hayırlısı,çaresizliğimin zirve yaptığı,ve Bir Rabb'imin,sahibimin malikimin olduğunu yani başıboş olmadığımı yani bir duyanım görenim işitenim olduğunu bilip sana yalvararak ettiğim dualardır beni bu ihlas ve samimiyetten ayırma beni affet beni bağışla senden başka günahları bağışlayacak yoktur amin.