Kültür Sanat Edebiyat Şiir

estağfirullah sizce ne demek, estağfirullah size neyi çağrıştırıyor?

estağfirullah terimi Gingeb tarafından 28.03.2005 tarihinde eklendi

 • eylül naz
  eylül naz 03.11.2018 - 13:06

  çok güzel ama kısa

 • ESİLA DEMİR
  ESİLA DEMİR 13.10.2018 - 18:12

  Çok şükür manasındadır....
  ÖVMENİZE GEREK YOKK

  BİLİYORUM ÇOOOOK GÜZELİMM..

 • Esila demir
  Esila demir 13.10.2018 - 18:08

  estağfurullah ın anlamı çok şükür manasındadır. Aynı zamanda şükretmek olrakda geçebilir.estağfirullah bana şükretmeyi çağrıştırıyor...

 • ggggggggg
  ggggggggg 16.11.2017 - 09:27

  ttttttttttt

 • hesen sixeliyev
  hesen sixeliyev 16.11.2017 - 09:26

  estegfurullah

 • İsmet Özeliz
  İsmet Özeliz 02.09.2015 - 07:57

  Hz. Semure şöyle de­miştir:
  'Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü­rürdü.' (1)

  Üç defa 'Estağfırullah' veya 'Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh' denilir.

  Meali: 'Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim.'

  Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey­gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere 'estağfırullah' der ve şöyle söylerdi: (2)

  'Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram.'

  Meali: 'Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum! '

  Kaynaklar:
  1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber (s.a.v) 'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. ' (Neylü'l-Evtâr, II, 306)

  2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir. 'Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir.' (Neylü'l-Evtâr. n, 291)

 • Koşan Kaplumbağa
  Koşan Kaplumbağa 18.05.2015 - 02:26

  kendini önemli zannedenlerin biraz dikkat çekmek biraz dindar görünmek için söyledikleri abuk sabuk arapca acemce bi şaşma ünlemi galiba..

 • Ömer Alpago
  Ömer Alpago 27.04.2015 - 16:16

  Allah'tan mağfiret dilerim demek. yani mağfiret Allah'tandır. Sizin övmeniz bana zararlı beni övmeyiniz.

 • Eda Nur Çakar
  Eda Nur Çakar 12.04.2015 - 07:17

  uzatarak söyleyince ya da söylemeyince kinaye yapmaya müsait,tövbenin yanına yakışan kelime :)

 • Fatmanur Efe
  Fatmanur Efe 31.05.2014 - 17:39

  Ey beni Yaratan RABBİM! bedenimin azılı şakisi nefsimin şerrinden, işlemiş ve işleyecek olduğum günahlarımdan, kendimden SEN'in yüce Zatına sığınıyorum...demektir. pişmanlığın, kulluğun, tevazuun nişanesidir.

 • Edip Mesutol
  Edip Mesutol 14.05.2013 - 11:46

  Estağfirullah kelime anlamı olarak 'ALLAH'IN MAĞFİRETİNE SIĞINIRIM / MAĞFİRETİNİ (BAĞIŞLAMASINI) DİLERİM' şekinde çevirilebilen, istiğfar (af dileme) olarak da adlandırılan bir duadır.

  Edebiyatımızda ve günlük hayatta/konuşma dilimizde kullanılışı yerli yerinde ve doğrudur! ..

  Kendisi hakkında küçük düşürücü ifadelerde bulunan bir kimsenin bu ifadesi karşısında 'Senin hakkında o şekilde düşünmekten Allah'a sığınırım! ' şeklinde kullanılır... Edebiyatımızda bir incelik ve nezaket ifadesi olarak kişinin karşı tarafın kendisini küçük gören bu ifadelerine katılmadığı, hatta öyle düşünmekten bile Allah'a sığınmasının ifadesi olarak kullanılmıştır ve bu anlamıyla günlük hayatta dilimize yerleşmiştir.

  Aslen karşıdakine verilen bir 'cevap' olmaktan öte, günlük hayatta vefat haberi alınca söylenilen 'Allah rahmet eylesin' gibi dilimize yerleşmiş bir 'dua'dır... Zikir ve dualar içerisinde de geçer.

  Dil bilimi ve edebi açıdan hiç bir tutarı olmayan 'aynen öyle, demek, eheheh' ifadesinin bu kadar yayılması üzücü ve dil eğitimimiz açısından düşündürücüdür...

 • İlhan Aziz Baltalar
  İlhan Aziz Baltalar 19.04.2013 - 23:28

  ,,Allaha günahlar için af dilemek..bağışlanmak dilemek için kullanılan kelime..istiğfar

 • Son Damla Gözyaşı
  Son Damla Gözyaşı 24.01.2013 - 22:17

  Ve dahi yazıya O'nun adıyla....  'Estagfirullah' ifadesi günlük hayatta anlamının tam aksi yönde kullanılmaktadır.

  Bu ifade birisi kendisi hakkında olumsuz bir beyanat ifade ettiğinde onun öyle olmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır.

  Mesela; birisi 'Başınızı ağrıttık' veya 'rahatsız ettik' dediğinde verilen cevap hazırıdr: 'Estagfirullah'...

  Bunun ile ifade edilmek isetenen esasında 'hayır başımızı ağrıtmadınız' veya 'hayır rahatsız etmediniz' manalarıdır. Fakat bu kelime bu manaların tam aksini ifade etmektedir.

  Yani birisi 'rahatsız ettik' dediğinde 'estağfirullah' demek;

  'Evet rahatsız ettin, Allah seni bu fiilin nedeni ile affetsin' manasındadır.

  Aslında bu ifadenin yanlış kullanılması; doğru kullanılan yerlerin yanlış anlaşılmasından ortaya çıkmıştır.

  Mesela birisi 'ben mücrim,fasık birisiyim' ve bunun gibi ifadelerde bulunduğunda eskiden 'estagfirullah' denilirdi. Bu bir dua mahiyetindedir.Yani 'gerçekten öyle isen Allah seni affetsin' anlamında bu ifade kullanılmaktaydı. Sonraları bu kullanım 'ifade edilenin ifade edilen gibi olmadığı' şeklinde anlaşılmış ve bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

  Yani bugün birisi 'ben mücrim,fasık birisiyim' dediğinde kullanılan 'estagfirullah' ifadesi 'hayır sen öyle değilsin' anlamında kullanılmaktadır.

  Oysaki ağızdan çıkan kelimeler düşündüğünde bu fark da anlaşılacaktır. 'Estagfirullah' ifadesi yerine anlamını kullanalım.

  -Ben mücrim fasık biriyim
  -Allah affetsin(Estagfirullah)

  Burada da görüldüğü gibi 'Allah affetsin' demek 'hayır sen öyle değilsin' anlamına gelmemektedir.

 • Hasretim Rabbime
  Hasretim Rabbime 18.01.2013 - 15:04

  aynen öylesin demek

 • Abdussamet Sarı
  Abdussamet Sarı 08.11.2012 - 13:00

  Övülme, yerilme durumlarının hepsinde kullanılabilen duruma göre öyle değil-sin/im, öyle-sin/yim anlamlarına gelen, konuşmanın akışına göre şekillenen çetrefilli bir kelimedir.
  Kelime arapça olup Türkçe lisanı üzerine ihtisas sahiplerinin anlamı şudur diyerek anlamı daraltma çabaları kelimenin anlamını daraltmaz diye düşünüyorum.

 • Mehmet Yalçın
  Mehmet Yalçın 16.09.2012 - 12:28

  aynen öylesin demek tir

 • Ferruh Safak
  Ferruh Safak 07.07.2012 - 19:36

  Genelde, kendimize yapilan teşekküre ya da övgüye yanit olarak kullandigimiz 'rica ederim' sozcuklerinin yerine kullanildigi gibi, kusura bakmayin ya da afedersiniz gibi ozur cumlelerine yanit olarak da kullanilan Arapca kokenli bir sozcuktur.

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi 24.06.2012 - 18:25

  aynen öyle anlamına gelmektedir :)

 • Hakan Cagman
  Hakan Cagman 25.09.2010 - 01:30

  ESTAĞFİRULLAH ALLAHIM BENİ MAĞFİRET ETMENİ(BAĞIŞLAMANI(İSTİYORUM DEMEKTİR.
  İLK ÜÇ HARF 'EST' İSTEMEK MANASINDADIR.İSTEMEK KELİMESİ BİZİM DİLİMİZEDE ARAPÇADAN GİRMİŞTİR.
  EĞFİR MAĞFİRET BAŞIŞLAMA DEMEKTİR KELİMEDE BİRLEŞİNCE EĞFİR HALİNİ ALMIŞTIR.

  SONUNCU KELİME VE YA İSİM 'ALLAH' YÜCE YARADANIN ÖZEL İSİMİDİR.

  TASAVVUFTA SUFİLER BİR KİŞİ ONLARI MEDH-İ SENA ETTİKLERİNDE NEFSİNE GÜZEL GELDİĞİ HALDE RABLERİ KARŞINDA KENDİLERİNİ KÜÇÜK GÖRMELERİNDEN,GURURA VE YA KİBRE KAPILMA KORKUSUNDAN MÜTEVELLİT SIKLIKLA KULLANILIR.

 • Hasan Sabah
  Hasan Sabah 28.05.2009 - 18:02

  iddia etmiyorum; ama ben, 'Allah affetsin' gibi bir şey olduğunu duymuştum. Hani mesela birisi 'Ben salak mıyım da... vs.' derse estağfirullah denir.. yani ben affederim de önemli olan, Allah affetsin gibi.
  ayrıca hiç kimse en iyi ben bilirim diye bir şey iddia edemez...

 • Aylin Başaran Yılmaz
  Aylin Başaran Yılmaz 26.09.2008 - 09:36

  ESTAĞFİRULLULAH Bİ KERE 'OLUR MU ÖYLE ŞEY'DEMEK BEN TÜRKÇE ÖĞRETMENİM BENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ BU KONUYU UZATMAYALIM

 • Ünal
  Ünal 22.10.2006 - 04:43

  onların istiğfarları
  istiğfar gerektirir
  demiş biri.............
  bizden mi bahsediyor!

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır 21.07.2006 - 17:58

  ‘Estağfirullah’a yatırım yapmak için söylenen tevazu ifadeleri birer zımnî yalandan ibarettir.

 • Ayse Mutlu
  Ayse Mutlu 30.03.2005 - 10:40

  övülme karşısında tevazu göstermek için kullanılır ama kompleks bi kelimedir..ve arapça olduğundan behr hocamızdan illa ki bi açıklama istemekteyiz.

  bknz.her kökü anlaşılamayan kelimede behr'e koşmak yüzsüzlük değildir..