Kültür Sanat Edebiyat Şiir

estağfirullah sizce ne demek, estağfirullah size neyi çağrıştırıyor?

estağfirullah terimi Gingeb tarafından 28.03.2005 tarihinde eklendi

 • İsmet Özeliz
  İsmet Özeliz02.09.2015 - 07:57

  Hz. Semure şöyle de­miştir:
  'Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü­rürdü.' (1)

  Üç defa 'Estağfırullah' veya 'Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh' denilir.

  Meali: 'Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim.'

  Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey­gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere 'estağfırullah' der ve şöyle söylerdi: (2)

  'Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram.'

  Meali: 'Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum! '

  Kaynaklar:
  1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber (s.a.v) 'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. ' (Neylü'l-Evtâr, II, 306)

  2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir. 'Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir.' (Neylü'l-Evtâr. n, 291)

 • Koşan Kaplumbağa
  Koşan Kaplumbağa18.05.2015 - 02:26

  kendini önemli zannedenlerin biraz dikkat çekmek biraz dindar görünmek için söyledikleri abuk sabuk arapca acemce bi şaşma ünlemi galiba..

 • Ömer Alpago
  Ömer Alpago27.04.2015 - 16:16

  Allah'tan mağfiret dilerim demek. yani mağfiret Allah'tandır. Sizin övmeniz bana zararlı beni övmeyiniz.

 • Eda Nur Çakar
  Eda Nur Çakar12.04.2015 - 07:17

  uzatarak söyleyince ya da söylemeyince kinaye yapmaya müsait,tövbenin yanına yakışan kelime :)

 • Fatmanur Efe
  Fatmanur Efe31.05.2014 - 17:39

  Ey beni Yaratan RABBİM! bedenimin azılı şakisi nefsimin şerrinden, işlemiş ve işleyecek olduğum günahlarımdan, kendimden SEN'in yüce Zatına sığınıyorum...demektir. pişmanlığın, kulluğun, tevazuun nişanesidir.

 • Edip Mesutol
  Edip Mesutol14.05.2013 - 11:46

  Estağfirullah kelime anlamı olarak 'ALLAH'IN MAĞFİRETİNE SIĞINIRIM / MAĞFİRETİNİ (BAĞIŞLAMASINI) DİLERİM' şekinde çevirilebilen, istiğfar (af dileme) olarak da adlandırılan bir duadır.

  Edebiyatımızda ve günlük hayatta/konuşma dilimizde kullanılışı yerli yerinde ve doğrudur! ..

  Kendisi hakkında küçük düşürücü ifadelerde bulunan bir kimsenin bu ifadesi karşısında 'Senin hakkında o şekilde düşünmekten Allah'a sığınırım! ' şeklinde kullanılır... Edebiyatımızda bir incelik ve nezaket ifadesi olarak kişinin karşı tarafın kendisini küçük gören bu ifadelerine katılmadığı, hatta öyle düşünmekten bile Allah'a sığınmasının ifadesi olarak kullanılmıştır ve bu anlamıyla günlük hayatta dilimize yerleşmiştir.

  Aslen karşıdakine verilen bir 'cevap' olmaktan öte, günlük hayatta vefat haberi alınca söylenilen 'Allah rahmet eylesin' gibi dilimize yerleşmiş bir 'dua'dır... Zikir ve dualar içerisinde de geçer.

  Dil bilimi ve edebi açıdan hiç bir tutarı olmayan 'aynen öyle, demek, eheheh' ifadesinin bu kadar yayılması üzücü ve dil eğitimimiz açısından düşündürücüdür...

 • İlhan Aziz Baltalar
  İlhan Aziz Baltalar19.04.2013 - 23:28

  ,,Allaha günahlar için af dilemek..bağışlanmak dilemek için kullanılan kelime..istiğfar

 • Son Damla Gözyaşı
  Son Damla Gözyaşı24.01.2013 - 22:17

  Ve dahi yazıya O'nun adıyla....  'Estagfirullah' ifadesi günlük hayatta anlamının tam aksi yönde kullanılmaktadır.

  Bu ifade birisi kendisi hakkında olumsuz bir beyanat ifade ettiğinde onun öyle olmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır.

  Mesela; birisi 'Başınızı ağrıttık' veya 'rahatsız ettik' dediğinde verilen cevap hazırıdr: 'Estagfirullah'...

  Bunun ile ifade edilmek isetenen esasında 'hayır başımızı ağrıtmadınız' veya 'hayır rahatsız etmediniz' manalarıdır. Fakat bu kelime bu manaların tam aksini ifade etmektedir.

  Yani birisi 'rahatsız ettik' dediğinde 'estağfirullah' demek;

  'Evet rahatsız ettin, Allah seni bu fiilin nedeni ile affetsin' manasındadır.

  Aslında bu ifadenin yanlış kullanılması; doğru kullanılan yerlerin yanlış anlaşılmasından ortaya çıkmıştır.

  Mesela birisi 'ben mücrim,fasık birisiyim' ve bunun gibi ifadelerde bulunduğunda eskiden 'estagfirullah' denilirdi. Bu bir dua mahiyetindedir.Yani 'gerçekten öyle isen Allah seni affetsin' anlamında bu ifade kullanılmaktaydı. Sonraları bu kullanım 'ifade edilenin ifade edilen gibi olmadığı' şeklinde anlaşılmış ve bu şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

  Yani bugün birisi 'ben mücrim,fasık birisiyim' dediğinde kullanılan 'estagfirullah' ifadesi 'hayır sen öyle değilsin' anlamında kullanılmaktadır.

  Oysaki ağızdan çıkan kelimeler düşündüğünde bu fark da anlaşılacaktır. 'Estagfirullah' ifadesi yerine anlamını kullanalım.

  -Ben mücrim fasık biriyim
  -Allah affetsin(Estagfirullah)

  Burada da görüldüğü gibi 'Allah affetsin' demek 'hayır sen öyle değilsin' anlamına gelmemektedir.

 • Hasretim Rabbime
  Hasretim Rabbime18.01.2013 - 15:04

  aynen öylesin demek

 • Abdussamet Sarı
  Abdussamet Sarı08.11.2012 - 13:00

  Övülme, yerilme durumlarının hepsinde kullanılabilen duruma göre öyle değil-sin/im, öyle-sin/yim anlamlarına gelen, konuşmanın akışına göre şekillenen çetrefilli bir kelimedir.
  Kelime arapça olup Türkçe lisanı üzerine ihtisas sahiplerinin anlamı şudur diyerek anlamı daraltma çabaları kelimenin anlamını daraltmaz diye düşünüyorum.