Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • şeriat21.10.2011 - 15:24

  Şeriat: Hukuk, kural, yol, yöntem, metod, kültür demektir.
  Şeriat, dinimizin ismi olarak kullanılamaz.
  Dinimizin ismi bizzat Allah tarafından İslam olarak konulmuştur. (Aliimran-19 Maide-3)
  Kur’an’da geçen din ve İslam kelimeleri bazı tefsir ve ilmihal kitaplarında kasıtlı olarak
  veya yanlışlıkla şeriat olarak çevrilmiştir. Kur’an’ın inanç ve ibadet konularıyla ilgili hükümlerini “İslam’ın şeriatı” olarak adlandırmak da yanlıştır. Kur’an, İslam’ın esasını bildiren bu ayetleri muhkem ayetler olarak adlandırmaktadır. Şeriat olarak değil..

  Şeriat veya şeriat hukuku: Toplumların, Kur’an’ın muhkem; temel hükümlerine uygun olarak, yaşadıkları zaman, mekan şartlarına ve ihtiyaçlarına göre belirledikleri kurallar, yöntemler ve toplumun örfleri, adetleri, kültürel değerlerinin bütünüdür..

 • tefsir13.03.2010 - 17:50

  Tefsir bana, tebdil ve tahrif kelimelerini çağrıştırıyor.