Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • diriliş05.03.2010 - 19:40

  Diriliş; koptuğumuz, uzaklaştığımız kavramları yeniden asli anlamlarına döndürme gayretidir. Çünkü Sezai Karakoç'a göre, İslam medeniyeti, aynı zamanda bir düşünce medeniyetidir. Dahası düşüncede diriliş olmaksızın inançta diriliş gelişemez. İnanışta diriliş olmaksızın da duyuşta, duyarlıkta, yani sanat ve edebiyatta diriliş başlayamaz. Vahyin gerçekliğinden doğan bu düşüncenin anlatılabilmesi, aktarılabilmesi için evvelemirde sözcükler asli anlamlarına döndürülmelidir. Bu yapılmadan ortak referanslar sistemi olarak da tanımlayabileceğimiz medeniyetin hayat bulma şansı yoktur.


  ULUSTAN MİLLETE DOĞRU


  Diriliş'i gerçekleştirebilmek için Karakoç, medeniyetlerin yaslandığı / beslendiği temel dayanakları yeniden tanımlar. Örneğin tarih anlayışımızı baştan aşağı değiştirerek, başlangıcı alır Hz. Adem'e götürür ve insanlık tarihini peygamberler tarihiyle telif etmeye çalışır. Milleti, 'nation'un dar kalıplarından kurtararak, daha çok dini bir ortak paydayla tanımlar: Millet, bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Görüldüğü gibi milleti ırkî esaslarla değil de medeniyetle ifade eder. Ve ekler: Bu medeniyet nerelerdeyse, orda bir millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Karakoç buna, İslam milleti der. Milletten, ulus yaratma çabası olan modernleşme projesine karşı; Sezai Karakoç'un önerdiği Diriliş Düşüncesindeki; ulustan millete doğru genişleme, doğal sınırlarını kuşatma, bir olma, beraber olma fikri özünde, İslam medeniyetin doğduğu, beslendiği Vahdaniyet ilkesinin de gereğidir.

 • millet05.03.2010 - 19:37

  ULUSTAN MİLLETE DOĞRU


  Diriliş düşünürü Sezai Karakoç, medeniyetlerin yaslandığı / beslendiği temel dayanakları yeniden tanımlar.Bu aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi boyunca ilk kez Karakoç tarafından yapılır. Örneğin tarih anlayışımızı baştan aşağı değiştirerek, başlangıcı alır Hz. Adem'e götürür ve insanlık tarihini peygamberler tarihiyle telif etmeye çalışır. Milleti, 'nation'un dar kalıplarından kurtararak, daha çok dini bir ortak paydayla tanımlar: Millet, bir medeniyetin, İslam medeniyetinin toplumudur. Görüldüğü gibi milleti ırkî esaslarla değil de medeniyetle ifade eder. Ve ekler: Bu medeniyet nerelerdeyse, orda bir millet vardır. İslam medeniyeti mensuplarının hepsi bir halktır ve bir millettir. Karakoç buna, İslam milleti der. Milletten, ulus yaratma çabası olan modernleşme projesine karşı; Sezai Karakoç'un önerdiği Diriliş Düşüncesindeki; ulustan millete doğru genişleme, doğal sınırlarını kuşatma, bir olma, beraber olma fikri özünde, İslam medeniyetin doğduğu, beslendiği Vahdaniyet ilkesinin de gereğidir.

 • Harf inkılabı10.08.2009 - 14:19

  Harf İnkılabı tarihimizin en büyük yanlışlarından birisidir.

 • kısasa kısas05.06.2009 - 21:46

  'sizin için kısas'ta hayat vardır'der Yüce Kur'an.

  Kısas işlenen suşun cinsinden ceza vermek anlamına gelir.Böylece hem suçlular hakkettikleri cezayı almış olur, hem intikam alma duygusu söner,hem de toplum ceza ve adalet ilkesi gereği hayat bulur. Toplum daha suça yönelmeden adeta suç yolları kapatılır. Yinede suç işleyen olursa cezasını alır. En önemli kısas hükmü cana can dır. Katili devlet affedemez. Maktülün yakınları isterlerse kısas uygulanır isterlerse affederler.O zaman töre cinayetleri devam etme imkanı bulamaz.Adam öldürmek sıkar biraz..

 • millet02.01.2009 - 21:25

  “Bizim anlayışımızda, bir ırk topluluğuna değil, bir medeniyet toplumuna millet denir. Bir medeniyet ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin meydana getirdikleri toplumun adı Millettir. Ortadoğu’da bir medeniyet ve bir millet vardır.(İslam Milleti) (Diriliş Bildirisi, 1994) .

 • millet02.01.2009 - 21:23

  Millet, İslam anlayışında, aynı inancı paylaşan insanların şuurlu topluluğudur. Millet fikri ırk esasına dayanmaz. Bir ırkın değil bir medeniyetin halkına millet denir. “İslam medeniyetinin toplumuna millet diyoruz.” Yani, İslam’da (millet) kavramı, Durkheim’in (dolayısıyla Ziya Gökalp’ın) çok dışında bir kaynağa, medeniyet kaynağına bağlı bir kavramdır. Millet, İslam anlayışında, bir medeniyetin halkına verilen addır.”

 • diriliş02.01.2009 - 21:20

  Dirilişe, “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir” kutlu ilkesi kılavuzluk eder.

 • diriliş02.01.2009 - 21:20

  Metafizik anlamda diriliş, “basübadelmevt”, ölümden sonra kalkış demektir.


  Dirilişin ikinci bir anlamı, insanoğlu’nun kendi gerçek benini bulmasıdır.

  “Diriliş insanı, bir fantezi, bir lüks, ya da bir hayal değil, insanlığın çıktığı yörüngeye oturması için beklenen hakikatçi insan prototipidir”.(Karakoç, Gün Saati, s.92) .

 • diriliş02.01.2009 - 21:17

  “Evrim günlük sularla

  Devrim irinle kanla

  Bizse dirilişi gözlüyoruz

  Bengisu bengisu kayna ve çağla”


  Hızırla Kırk Saat/ Sezai Karakoç

 • dua01.01.2009 - 21:42

  DUA

  Tanrım duam şu ki her şey yeniden toprak olsun

  Su toprak olsun İnsan toprak gibi duysun yeri
  Ay toprak olsun
  Topraktan kaçanı toprak tutsun
  Gün toprak olsun
  Kabirler saltanatı toprak olsun
  Yazı
  Kitap
  Ve söz toprak olsun
  Ekin ekilmeye mahsus
  Yeni tohum atılmaya ait
  Yeni insan doğsun için
  Toprak olsun
  Ah yetiş çocukluğunda çobanlık eden
  Yetiş toprağın yeni mayalanmasına
  Yetiş mağaranın ışımasına
  Yetiş ayı ikiye bölen parmaklarıyla
  Yetiş büyükarmağancım
  Oruç armağancım namaz armağancım
  Yetiş uluların imamı
  Yetiş toprağın yeni doğusuna
  İnsanın yeniden
  Dirilme süzülüşüne
  Yetiştir toprak saçan ellerini
  Tanrı gücünü görmeyen gözlere
  Saçtığın topraklardan yetiştir bize
  Ey gök yolcusu
  Yolculuğunda meleğin kanadı
  Mevsimi geçmiş bir gül yaprağı gibi kuruyan
  Yetiş bize kıyamet bildiricisi
  Kıyametteki sevinç muştucusu
  Yetiş kabaran yeni toprağa
  Kur'an tohumunu ekmek için
  Gül tohumlarını sac bize

  Gül bahçesi olan türbenden
  Ve komşun Tannevinden
  Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun
  Diri Dirilticî olanın
  Acımasından bize
  Yetiş ayağının tozu olduğumuz peygamber
  Yetiş her zaman diri olan varlığınla
  Yetiş yak lambamızı
  Yetiş aydınlat karanlığımızı
  Yetiş yeşillendir çöllerimizi
  Yetiş dirilt insanımızı
  Seni sevenin ismiyle yetiş bize
  Yetiştir bize
  Günahlarımızı kül edecek ateş harmanını
  Verim yağmuru insin ülkemize
  Mekkeye medineye şama
  Kudüse bağdata istanbula
  Semerkanda taşkente diyarbekire
  Yetiş peygamber imdadı yetiş
  Yetiş Allah'ın izniyle
  Yetiştir erlerini

  Diriliş bayraklarını taşıyan
  Şehit gömleklerini peşin giymiş
  Ateşten, sudan geçer gibi geçen
  Allah Önünde her varı yok gören
  Dağların üstünde erip
  Kentlere şafaklar gibi ağan
  Küçük askerlerini
  Gül diksinler diye yeni topraklarına
  İnsanın ta gönlüne
  Yetiştir erenlerini
  Allah'ım
  Amin.

  Sezai KARAKOÇ