Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

cinas sizce ne demek, cinas size neyi çağrıştırıyor?

cinas terimi Barış Çalışkan tarafından tarihinde eklendi

 • Hüseyin Demircan
  Hüseyin Demircan

  başlamak istersen sende cinasa
  gerekli araç ve gerecin asa
  başına vur gebert minareye çık
  yeter ki camiye güvercin asa

  ver cin a saki! gel haydi içelim
  bu gece olmasın böyle hiç elim
  eli kanlı terör örgütü atmış
  molotof kokteyli yanmış İçelim

  çelimsizim kuzu takamam şişe
  diyerek Mühittin girmemiş işe
  ben tahlil yaptırdım Egemen bağış
  kan aldı hemşire tam iki şişe

 • Emma Libertarian
  Emma Libertarian

  Hmm.
  Bir de edebi sanat boyutuna çıkartmışlar ya sinir oldum..

  Yazılışları aynı, anlamları farklı.

 • Ekrem Yalbuz
  Ekrem Yalbuz

  CİNAS: kısa tanım olarak, yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelime veya kelime gruplarıdır.

  Türkçemizde CİNAS, bir kelime oyunu değil, bir edebî sanattır.

  Cinas; Türkçenin yediveren gülüdür.

  Cinas; dil'e belki yeni kelime kazandırmaz ama bir güzellik, bir ahenk katar.
  Usta ellerde güzelliği artar. Ehli olmayan kullanırsa, bir ses yığınından öteye gidemez.

  Bendenize ait bir kaç cinaslı örneği:

  Gerçek ilim, irfan ayağa düşünce,
  Asıl o gün hapis demektir düşünce.

  Nerede başsız başlar/ Orada kavga başlar.

  Aptala öğrettim kazı kazmayı,
  Kafama indirdi koca kazmayı.

  Dedi; tazelendi eski yaram, kan akar,
  Dedim; etme zalim basılmaz ki kana kar.

  Şaşkın avcı kırık ok ile yayla,
  Dolanır bir günde oniki yayla.

  İki tane de cinaslı kesik mani örneği:

  Ayaküstü
  Görüştük ayaküstü.
  El gördü, ele dedi
  Sevdiğim aya küstü.

  Taş gönül
  Yık bendini taş gönül.
  Bazen ipek olursun,
  Bazen de bir taş gönül.

  Bu cinaslılar, bendeniz Âşık Cinasî (Ekrem Yalbuz) ye aittir.
  Paylaşmakla mutluluk duyarım.

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  Cinas:
  Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanıyorumuş gibi görünerek,kötü anlamını kastedmeye cinas denir.

 • Mikdati Bal
  Mikdati Bal

  Cinas Nedir?

  Sorsam sana arkadaş bilir misin cinası
  Cin asi, gördün işte değişince mana’sı
  Manas’ı imha etmek ziraatın binası
  Bin asi böcek yeyip talan eder ekini

  Ekini yozlaştırma, geliştirip bilgi’ni
  Bilgin’i herkes sever kimse sevmez yılgın’ı
  Yılgı’nı belli etme içinden at, sil kin’i
  Silkinince görürsün bağlacını ek’ini

  Ek ini mantar bitsin bayram etsin karınca
  Karınca toprağı gör, su dönüşür pirince
  Pir incedir, zariftir hele bir de erince
  Erince aklın buna öğrenirsin tekin’i

  Tek’ini bile bilmek ufkunda bir seyyare
  Seyyar’e rağbet olmaz bağlanmalı bir yâr’e
  Yârenin olur senin, işte budur idare
  İdare’ye uğra da uzatsınlar çekini

  Çekiniyorsan eğer düşün almadan karar
  Karar deme aklımı okumakta var yarar
  Yarar usta sözcüğü ya da ortadan kırar
  Kırar gider bilmeyen bulamazsın yek’ini

  Mikdat Bal

 • Mikdati Bal
  Mikdati Bal

  Ağa'nın Kahyasına emirleri (Cinas)

  On uncuyu kenara çek onuncuyu tokatla
  Tok at’la gitsin evine devam etsin inatla
  İn atla de, şu bahçeye sabanı tak sür at’la
  Süratla iş eylesin ki akıllansın serseri

  Ser serine bir hasırı eşyalar toplanacak
  Top’la nacak kaldırılsın gerisi kaplanacak
  Kap’la nacak lazım bize baltamız saplanacak
  Sap’la nacak çok önemli unutmayın keseri

  Keser isen kendi suçun, dilemem yaralan da
  Yâr alanda dikkat etsin belâ var dar alanda
  Daralanda fırlatmasın istemem paralan da
  Paralan da bir iş becer, ver bize bir eseri

  Eser ise toz yükselir nesneler kapatılsın
  Kap atılsın yaramazsa hurda diye satılsın
  Satıl sınai değilsen sahte olan atılsın
  Atılsın ya, marabanın olsun izi, eseri

  Eseri var, nasıhatler bir işe yarasalar
  Yarasalar kanı emip deriye yara salar
  Salar seni bir derde ki dersin beni asalar
  Asalar hazır bulunsun lazım olur ekseri

  Ek, seri çok işler varmış, bildirldi kahya’ya
  Kâh yaya kâh at üstünde işçi kaçmış Konya’ya
  Kon, yaya git, sersem adam seni gördüm dün yaya
  Dünya’ya sen çok güvenme yener seni kanseri

  Mikdat Bal

 • Faruk Kocaman
  Faruk Kocaman

  yerine düşmeyen yerine yerine eskir........*

  Dilim seni dilim dilim dileyim.....*

 • Hakan Akbulak
  Hakan Akbulak

  Çaresizsiniz.Çare sizsiniz. ;)

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti
  Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti..

  oldu mu hocam?

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Bağırsak kurtları bağırsakta yaşar bağırmasak da.

 • Ahmet Ataç
  Ahmet Ataç

  Telaffuzu bir, manası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Telmihli söz.

 • F
  F

  birden fazla anlamı olan bir kelimeyi, her defasında başka anlamını teşbih ederek ardarda kullanma haysiyeti.