Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ekrem Yalbuz
Ekrem Yalbuz

'CAHİL İLE NE DOST OL NE DÜŞMAN' TLF: 0535-783 22 70

 • galat-ı meşhur lûgat-i fasîhten evlâdır16.12.2012 - 23:35

  'Galat-ı meşhur lisan-ı fasihten iyidir' sözü de galattır.
  Yanlışı örnek alamazsınız. Yanlışı övemezsiniz. Doğru olan, bir ucundan tutup onu düzeltmektir.
  Galat, cahillerin benzetmesi ve düzmecesidir.
  Örnek vererek yaygınlık kazanmasına katkı sağlamak istemiyorum

 • cinas-ı darbî01.07.2009 - 23:31

  Cinas-ı Darbî: Böyle bir cinas yoktur.

  Bendeniz 30 yılda cinasın kitabını yazdım.

  Cinas'ı 30 başlık altında inceledim ve açıkladım.

  Böyle bir cinas türüne ve tanımına rastlamadım.

  Cinas-ı Harbî denilen şey acaba 'Cinas-ı Hattî' olmasın.

  Sayın poet_RY'nin böyle bir dalgınlık yapacağını da sanmıyorum.

  Keşke kendileri bu yazıyı fark etse de konuya biraz açıklık getirse veya örnekler verse.

 • cinas01.07.2009 - 23:16

  CİNAS: kısa tanım olarak, yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelime veya kelime gruplarıdır.

  Türkçemizde CİNAS, bir kelime oyunu değil, bir edebî sanattır.

  Cinas; Türkçenin yediveren gülüdür.

  Cinas; dil'e belki yeni kelime kazandırmaz ama bir güzellik, bir ahenk katar.
  Usta ellerde güzelliği artar. Ehli olmayan kullanırsa, bir ses yığınından öteye gidemez.

  Bendenize ait bir kaç cinaslı örneği:

  Gerçek ilim, irfan ayağa düşünce,
  Asıl o gün hapis demektir düşünce.

  Nerede başsız başlar/ Orada kavga başlar.

  Aptala öğrettim kazı kazmayı,
  Kafama indirdi koca kazmayı.

  Dedi; tazelendi eski yaram, kan akar,
  Dedim; etme zalim basılmaz ki kana kar.

  Şaşkın avcı kırık ok ile yayla,
  Dolanır bir günde oniki yayla.

  İki tane de cinaslı kesik mani örneği:

  Ayaküstü
  Görüştük ayaküstü.
  El gördü, ele dedi
  Sevdiğim aya küstü.

  Taş gönül
  Yık bendini taş gönül.
  Bazen ipek olursun,
  Bazen de bir taş gönül.

  Bu cinaslılar, bendeniz Âşık Cinasî (Ekrem Yalbuz) ye aittir.
  Paylaşmakla mutluluk duyarım.

 • namaz01.12.2006 - 14:16

  Beyit:
  'Kıl namazı çün saadet tacıdır,
  Sen namazı şöyle bil ki, mü'minin miracıdır.' (Lâ-edri)

 • gavsi sani12.10.2006 - 01:09

  GAVS-I SÂNİ
  Gavs-ı Sâni'nin sözlük anlamı belli. Yazan kardeşlerimiz yazmışlar. Bu mübarek sözün bir de ıstılah anlamı var ki işte onu yazabilmek çok zor. Aşk gibi...Ancak yaşayan bilir veya aşkına yanan bilir.

  Kapısına gidin. Helâl kazanılmış çorbasından için. Kaçamak da olsa o mübarek yüzüne bir bakın. İşte o zaman anlarsınız Gavs-ı Sâni'nin ne demek olduğunu. (E.Yalbuz)

 • cinâs-ı tâm15.05.2006 - 18:46

  Ayaküstü
  Görüştük ayaküstü.
  El gördü ele dedi
  Sevdiğim aya küstü. (Ekrem Yalbuz)

  (İşte bu da bir Cinas-ı Tam'dır efendim. Unutmayın cinas Türkçenin yediveren gülüdür. Dile yeni kelime kazandırmaz ama zenginlik kazandırır. Antoloji üyelerine gönülden selâmlar.)

 • anneler günü 14.05.2006 - 23:55

  İnsanların duygularını sömürmek, zaaflarından yararlanmak ve bu yolla biraz daha sömürmek. İlan edilen 'Özel Gün' lerin hiç biri islâmî değil. Türke de ait değil.
  Hepsi bir yahudinin veya bir hıristiyanın uydurması. Hediye adı altında ürünlerini satmak. İdeolojilerini ve yaşam tarzlarını yaygınlaştırıp diğer toplumlara kabul ettirmek. Hepsi bu...
  Tüm özel günlerden nefret ediyorum.

 • Türkçe İbadet08.05.2006 - 23:03

  İbadetin hazzına erenler onun dilini öğrenmeye üşenmezler. Bir 'Fatiha' veya bir 'İhlas'ı öğrenemeyenler, aslında ibadet etmek istemeyenlerdir.
  'Ya Rahman- Ya Rahim' ifadelerini hangi türkçe kelime ile karşılayacaksınız. Namaz kılmak ve Kur'an okumak gibi çok önemli ibadetler kesinlikle kendi orijinal dili ile olmalıdır. Dua etme, Allah'tan bir şeyler isteme Türkçe de, Kürtçe de, Almanca da olabilir.

 • ırak savaşı08.05.2006 - 22:47

  Gözden uzak düştü, şimdi gönülden de ırak,
  Görmüyoruz yandıkça Bağdat, bitiyor Irak.

 • hz.muhammed25.04.2006 - 18:43

  Ey alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili, adını anmak bile insana huzur veriyor. Şefaatinin kırıntısına muhtacım. Sana selat ve selam olsun.

  Medine! Ah Medine,
  Gül kokan ah Medine.
  Gökten ateş yağarken
  Gel dedin Ahmed'ine.