Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • cinas-ı darbî04.05.2006 - 22:13

  Pekiştirme sıfatıyla yapılan cinas.
  (Kapkara ise ne çıkar badesi rengin olsub... gibi.)

 • cinâs-ı nâkıs13.04.2006 - 21:13

  cinaslı kelimelerin birinde bir veya birkaç harfin ziyade olması suretiyle yapılan cinas.
  'dem=adem' gibi.

 • cinas-ı mefrûk13.04.2006 - 21:09

  Yazılışları bir sesten olan ayrı kelimelerle yapılan cinas.
  örn: 'Ruhsârını cânânın âyineye benzettim
  Vah vâh ne hata ettim ay'ı neye benzettim.' gibi.

 • ahmet13.04.2006 - 04:12

  daha, pek, çok, en çok anlamında methedilmiş olan.
  Ahmedi Muhtar: Hz. Muhammed

 • sanem13.04.2006 - 04:08

  put anlamına 'esnam' olarak geldiği gibi güzel kimse anlamına da gelir.
  sanemi mahlika: Ay yüzlü güzel.

 • pür13.04.2006 - 03:59

  pür: Kelime olarak kullanıldığında, dolu, çok fazla anlamında kullanıldığı gibi bu kelime ile birleşik kelimeler de yapılır. Pür-dil: yürekli gibi.

 • cinas13.04.2006 - 03:51

  Telaffuzu bir, manası ayrı olan kelimelerin bir sözde bulunması. Telmihli söz.

 • kitabu'l milel13.04.2006 - 03:37

  Böyle bir terime hiç rastlamadım fakat Kitap ve Milel kelimeleri ayrı ayrı düşünülürse
  kitap: herhangi bir konuda yazılmış eser.
  milel: arapça cemi isim olarak milletler, uluslar anlamında veya, bir dinde veya mezhepte olan topluluklar anlamına geleceği varsayılırsa, iki kelimenin birleşiminden Kitabu'l Milel
  Ulusal kitap, Milli kitap anlamları çıkar.
  Yine de söylemek istiyorum ki böyle bir terimle ilk kez karşılaşıyorum. Sanırım birileri önemli birşey yapmak adına veya kendini önemli hissetmek/hissettirmek için birşeyler geliştirmek istiyor... Pek tabii olarak yanılıyor olma ihtimalim de var.