Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • amerikan işkenceleri28.01.2006 - 21:57

  dünyaya rezil olmuş bir devlet...

 • abdurrahman dilipak28.01.2006 - 21:49

  herkesin mışılmışıl uyutulduğu zamanlarda
  erkekçe kalkıp bildikleriyle herkesi uyandırmaya çalışan birisi...

  Sözü mermi niteliğinde olduğu için herkes sevmeyebilir..

 • hz.osman27.01.2006 - 16:38

  Hayanın Timsali....
  Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah..

 • hz.ali27.01.2006 - 16:37

  İlmin Güneşi..
  Allah Şefaatlerine nail eylesin İnşallah...

 • hz.ömer27.01.2006 - 16:34

  Hak ve adaletin Güneşi..
  Allah Şefaatlerine nail Eylesin İnşallah

 • hz.ebubekir27.01.2006 - 16:26

  Gözümün nuru İsmini duyunca içim yanar...

  Düşünün ki Kainatın efendisinin halifesi! ! ! ! ! !
  Diğer göz nuru halifelerimiz H.Z. Ebubekir(R.A.) Efendimiz'in halifesi idiler..
  Ama H.Z. Ebubekir(R.A.) Efendimiz Resulullah(S.A.V.) efendimiz'in Halifesi..

  Yeri bambaşka...Allah Şefaatlerine nail Eylesin

 • yobaz27.01.2006 - 14:02

  Yobaz gerçek anlam olarak hiç birşeyden anlamayan,görgüden yoksun,eğitimsiz ve bunlara benzer anlamları içeren bir kelimedir..

  Ne yazık ki bu kelime bazen islam dini ile bir arada anılmak istenmekte ve bazen cahillik ederek birlikte telaffuz edilmektedir..

  Eğer yobazlık kelimesi islam ile birlikte kullanılırsa anlamını kaybeder..

  Nasıl? ; ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  İslam ile birlikte kullanıldığında sonuç olarak islamın harikulade içeriklerinide içine aldığı için anlamı yine harikulade bir örtüye bürünür..
  yani yobaz== Muhteşem İnsan (Anlamak İstemeyen Anlayamaz.)
  Selam ve dua İle...

 • incil26.01.2006 - 17:39

  Mustafa Kaplan
  Barnaba İncîl'i niye okunmuyor?
  Tarih: 24.01.2006


  Her müsbet hareketin arkasından bir bozgunculuk çıkması, bu âlem-i kevn ü fesâdın değişmez bir kánûnudur. Kendilerine suhuf ve kitâb verilen peygamberler hakkında da bu ölçü geçerlidir. Yüz yirmi dört bin nebî gönderilmesinin sırrı da bu bozgunculukta yatmaktadır. Ne zamân ki, beşerin lâfzını değiştirmeye güc yetiremeyeceği? Kur? ân-ı Hakîm? bir mu? cize olarak gönderilmiş, bu yüzden yeni bir peygamber gönderme gereği de kalmamıştır. Fakat, ma? nâsında yapılan bozgunculuklar sebebiyle her asırda bir? dîn müceddidi? gönderilmesi zarûrî olmuştur. Bu girişi yaptıktan sonra mevzûa gelebiliriz. Hz. Îsâ (as) ? dan hemen sonra onun getirdiği hak dîne el atan Yahûdî, evvelâ İncîl metinlerini çoğaltarak asıl nüshanın kaybolması yolunu açmıştır. Putperest Bizans İmparatoru eliyle toplanan İznik Konsülü ise o çokluk içinden dört tâne nüshayı resmîleştirmek sûretiyle, asıl nüshanın yasak edilmesini netîce vermiştir. Müntesibleri devlet terörüne ma? rûz bırakılan? Barnaba İncîl? i? de o gün yasak edilenlerden birisiydi. Gelin, bu Barnaba İncîl? inde bulunan şu âyeti birlikte okuyalım ve bu kitâbın niçin yasaklanmış olabileceğini düşünelim:? Îsâ dedi:? Fakat, benim tesellîm, hakkımdaki her bâtıl düşünceyi yok edecek ve dîni tüm dünyâya yayılıp tüm dünyâyı kontrolü altına alacak olan Elçinin gelmesindedir. Çünkü, böyle vaat etmiştir Allah, İbrâhîm? e. Ve bana tesellî veren, onun dîninin sona ermeyecek ve Allah tarafından el değmeden korunacak olmasıdır.? ? Kâhin karşılık verdi:? Allah? ın elçisi geldikten sonra daha başka peygamberler gelecek mi? ? ? Îsâ cevâb verdi:? Ondan sonra Allah tarafından gerçek peygamberler gelmeyecek, ama pek çok yalancı peygamber gelecek ki, ben buna üzülüyorum. Çünkü, şeytan Allah? ın adâletli hükmüyle onları yerinden kaldıracak da, kendilerini, benim kitâbımı bahâne edinip gizleyecekler.? ? Kâhin dedi:? Mesihe ne ad verilecek ve hangi işâretler onun gelişini ortaya koyacaktır? ? ? Îsâ cevâb verdi:? Mesihin adı hayranlık uyandırır. Çünkü, Allah onun rûhunu yaratıp da göksel bir nûr içinde koyduğu zamân ona bu adı kendisi vermiştir. Allah dedi:? Bekle Muhammed! Çünkü, senin uğruna Cenneti, dünyâyı ve yığınlarca yaratığı yaratacağım, içlerinden seni elçi yapacağım. Öyle ki, kim seni kutsarsa kutlanacak, kim seni la? netlerse la? netlenecektir. Seni dünyâya göndereceğim zamân kurtuluş elçim olarak göndereceğim. Senin sözün gerçek olacak. O kadar ki, gök ve yer düşecek; fakat senin dînin düşmeyecektir.? Muhammed onun kutlu adıdır.? ? O zamân kalabalık,? Ey Allah! Bize elçini gönder. Ey Muhammed! Dünyânın kurtuluşu için çabuk gel? derler.? Bu okuduğumuz, İncîl? e âit bir âyettir. Fakat, nedense Hıristiyanlar bu kitâbı okumadıkları gibi, Yahûdîlerin tahrîf ettiği ve putperest Doğu Roma İmparatorluğu? nun da devlet zoruyla resmîleştirdiği hurâfelere mukaddes nazarıyla bakmaktadırlar. İçine düşürüldükleri şirk ve küfür bataklığını anlayamadıkları için de, kendileri gibi birer beşer olan ruhbânlarının uydurmalarını kabûl etmekle Cennet? e gideceklerini sanmaktadırlar. Halbuki, Barnaba? daki âyette de sarîh olarak gördüğümüz gibi, Allah? ın kulu ve elçisi olan Hz.Îsâ (as) , son peygamber olan zât-ı Risâlet (sav) Efendimizi net bir şekilde ismen haber vermektedir. Barnaba İncîl? inin niçin yasak edilip ortalıktan kaldırıldığı anlaşılmıyor mu? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Allah? ın izn-i bereketiyle, Hz.Mehdî (as) ? ın zuhûrundan sonra Hz. Îsâ (as) da nüzûl eder, kendisi bizzat şerîat-ı Muhammediyye (asm) ile amel ettiği gibi, Barnaba? daki şu sözlerini bu dehşetli asrın dînden uzaklaşmış zavallı insanlarının yüzüne de haykırır. Bugünün inkârcılarının o gün i? tirâz etmeye dizlerinde mecâl kalır mı acabâ?

 • rıdvan dilmen26.01.2006 - 10:09

  efendi ve mütevazi birisi.

  Yorumları dinlenmeye değer

 • abdurrahman önül24.01.2006 - 00:34

  söylediği ilahilerin sözleri çok güzel.

  sesi okadar iyi değil ama