Kültür Sanat Edebiyat Şiir

hz.osman sizce ne demek, hz.osman size neyi çağrıştırıyor?

hz.osman terimi F tarafından 19.07.2004 tarihinde eklendi

 • Salih Eylem
  Salih Eylem18.05.2007 - 11:18

  3.Halife. Efendisinin(s.a.v.) ahlakını örnek alan ahlak abidesi.

 • Hüseyin Burdur
  Hüseyin Burdur27.01.2006 - 16:38

  Hayanın Timsali....
  Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah..

 • Abdühakim Altuntop
  Abdühakim Altuntop06.05.2005 - 16:08

  Hz. Osman tüccâr idi. Çok zengin idi. Bütün malını ve mülkünü Resûlullah için feda etti. Hadis-i şerifler ile medh olundu. Hilmi ve hayâsı pek fazla idi. 24. senesinin birinci günü halîfe oldu. Zamanında Horasan, Hindistân, Mâverâünnehr, Semerkand, Kıbrıs, Kafkasya, Afrikanın birçok yerleri ve Endülüs feth edildi. Acem devletini tarihten sildi. Amcası oğlu Mervan bin Hakemi vezîr yaptı. Abdüllah bin Sebe' adındaki Yemenli bir yahudi, müslüman şekline girerek, islâmiyeti içerden parçalamaya, yıkmaya uğraştı. Medînede çok çalıştı ise de, başaramıyacağını anlayıp Mısrda, fitne, fesat yaymaya başladı. Câhil ve serseri Mısr çingenelerini aldatarak bir çapulcu alayı Medîneye gelip, 35. yılda halîfeyi şehit ettiler. 82 yaşında, Kur'an-ı Kerim okurken şehit oldu. Bakî'dedir. Vehhâbîler, türbesini yıktı. Orta boylu, kaba sakallı, buğday benizli, şanlı bir zat idi. Hz. Ebû Bekrin topladığı Kur'an-ı Kerimi çoğaltarak vilâyetlere dağıttı.

  Hz. Osman, herkese lâyık olduğu vazîfeyi verirdi. Onun ta’yîn ettiği vâliler, askerlikte ve memleketleri fethetmekte, en seçme kimselerdi. İslâm memleketleri batıda İspanya’ya, doğuda, Kâbil ve Belh’e kadar genişledi.
  * ABDÜLHAKİM ALTUNTOP

 • F
  F18.08.2004 - 15:33

  3.halife.

  Hz.Osman ilk on Müslümandan biridir. Habeşistana ve Medineye hicret etmiş. Cennetle müjdelenmiş Aşare-i Mübeşşere'den dir. Tebük seferi sırasında Medine'de kıtlık vardı. İslam ordusunun hazırlanması için üçyüz deve ve bin altın vererek Peygamber'ın duasını aldı. Halife olunca Müslümanları altı sene en güzel şekilde idare etti.
  Peygamber'ın yanında itibar sahibi olan bu insan, İslam'ı bilmeyenlerce ' Hain ve Düşman' ilan edildi.
  Sureleri bir araya toplayan onu Kitab yapan, lehçe farklarını gideren tecvidde birlik sağlayan halifedir.