Kültür Sanat Edebiyat Şiir

dersim sizce ne demek, dersim size neyi çağrıştırıyor?

dersim terimi Harun Emir tarafından 01.04.2004 tarihinde eklendi

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker22.12.2012 - 13:39

  Otuzsekiz anılarıyla büyüdüm
  Dersimli her çocuk gibi
  Umut türküleriyle besledim
  yüreğimi.
  Toprağıma benzer ömrüm
  Sesimde öfke
  Şiirimde kavga
  Ve alnımda çizgiler
  Elbette olacaktır.
  Dersim!
  Seni neremde saklayayım.

  Hasan Sağlam

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker22.12.2012 - 13:38

  Bütün yıldızlar üstüne düşer dersim`in
  Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar
  Piro suskun, piro durgun munzur yorgun
  Yolun açık olsun dersim

 • Turabi Ada
  Turabi Ada04.10.2012 - 15:35

  'kürt serdarı' olan Eba Müslümi Horasani, Abbasi halifesi Ebu Caferi Mansurun sarayında öldürülmesiyle, Bu kürt serdarının mahiyetindeki bazı seyit başlarında bulanan kürt halifeleriyle ve bir takım kürt mutasavvufları bunlarla iş birliği yaparak alevilik propagandasını yaparak, aleviliği geniş bir coğrafyada yayılmasını sağlamışlar ise neden bütün kürtler 'ŞAFİ' mezhebine mensup...

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud25.11.2011 - 14:33

  PİRGERÇEKVELİ:
  Dersim bizim Kudüsümüzdür...
  Munzur bizim Siyon dağımızdır...
  Haydar bizim İbrahimimizdir! ..
  Mehdi bizim Muhammedimizdir...
  Hızır bizim Cebrailimizdir...
  Hû bizim Ye((ho)) va-yı Rahmanımızdır...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün24.11.2011 - 02:05

  her daim kanayan bir yara.

 • Mete Esin
  Mete Esin23.11.2011 - 00:56

  Şu Dersim Meselesi
  Dersim… Yâni, bugünkü Tunceli’nin adı ve coğrâfî çevresinde yaşanan bir olay. Ne var ki, çok-çok önemli bir olay. Buna, Türkiye Cumhûriyet’inin yaşadığı en büyük sıkıntı da denebilecektir.
  Olayın, TC Devleti ve isyancı güçler olarak önce iki tarafı vardır. Sonra, taraflar da kendi içlerinde ayrıca taraflara ayrılabileceklerdir. Devlet tarafının makam sâhipleri arasındaki görüş ve çözüm reçetesi farkları. İsyancıların Alevî, Ermeni, Kürt gibi etnik gruplar; hattâ Fransız ve İngiliz gibi dış devletler olmaları ve bunun yanında beslenen emel farkları.
  Bugün bu olay irdelenip tartışılırken, herkes kendi görüş açısıyla konuşmaktadır. Yaşandığı sırada nasıl ki bir anlaşma olmayıp silâhlı bir çatışmaya gidildiyse, olayın yeniden gündeme geldiği bugünlerde de anlaşılamayıp, konu şiddetle tartışılacaktır. Tâ ki târih hükmünü verene kadar. Evet, en âdil ve doğru hakem zamandır. Dersim ise daha bir zamâna muhtaçtır. Duygulardan arınıp akılcı ve gerçekçi düşünebilmek için, aradan birkaç nesil daha geçmelidir.
  Dersim’in iç politikaya yansımasına gelince… 1938’de iktidarda olduğu için olayın sorumlusu görülen CHP, unutulmamalıdır ki, o zaman Ülke'nin tek partisiydi. Atatürk’ün ardından, Parti içinde derinleşen görüş ayrılıkları sonunda, CHP’den ayrılanların kurdukları Demokrat Parti ve Millet Partisi’nin başları, Dersim olayları sırasında devletin birinci derecede sorumlu makamlarındaydılar. Demokrat Parti’nin kurucusu ve başı Celâl Bayar Dersim sırasında (bakan iken sonra) başbakan, Millet partisi kurucusu ve başı Fevzi Çakmak ise genelkurmay başkanıydılar!
  O hâlde… Bu derecede ciddî ve önemli bir meseleyi bugün tartışıp havanda su dövmek yerine, zamâna ve târihin hakemliğine bırakmak lâzım gelir.

  Mete Esin

 • Kayıp Sandal
  Kayıp Sandal12.06.2011 - 22:34

  düştü kalkamaz bir daha...

 • Fındık Çıtlatan
  Fındık Çıtlatan23.11.2009 - 23:23

  dersimi aldım, artık aynı hatayı yapmam:p
  bu daha iğrenç :))

 • Sultan Şeker
  Sultan Şeker20.11.2009 - 11:14

  Dokunsan Dersim olur, göçerim mecburen
  Duydum çok sonradan, adın önemli değil
  Acın aynı tadı veriyor zaten...

 • Lero Pugachev
  Lero Pugachev19.11.2009 - 06:39

  1937-38 yıllarında iksor köyü tepelerinde tecavüzden kurtulmak için kendilerini kayalrdan derin ağpanos vadisi uçurumlarından atan nice Leyla Kasımların, zilanların, beritanların masallaştığı toprağın adıdır. Her yazımı sukutla yazarken Dersim dendiğinde tüm ajitatif duygularımı tetikleyen yüksek meşeli ormanların, topraktan aldığını gökyüüzndekinin eseri diye takdir eden semahların adıdır dersim...