Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Yurtseverler Köşesi sizce ne demek, Yurtseverler Köşesi size neyi çağrıştırıyor?

Yurtseverler Köşesi terimi Vezir Pehlevan tarafından tarihinde eklendi

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Ulusal bir Milletin çağdaş uygarlık içerisinde yaşayabilmesi için
  bilimsel eğitim ve ana yasal hakların korunmasıyla mümkündür...
  **Muasır, çağdaş medeniyete kavuşamayan bir Millet, yabancı
  kültürün ayakları altında cebelleşmesine mahkumdurlar...
  ------OZAN ÇAKIROĞLU-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *****BEŞER KARDEŞİM*****
  Kişinin, diğer kişilerin yaşadığı duygu, düşünce ve davranışlarına
  karşı doğrudan kayıtsız kalıyorsa şayet. o, şahıs empati yeteneğinden
  yoksun demektir....
  ------OZAN ÇAKIROĞLU------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *****ESSELAMÜN BEŞER ALEMİ*****
  Bu gün kahvaltı yaparken, bütün siteleri şöyle bir gözer eyledim.
  Ana sayfa, Baba sayfa, Orta sayfa ve Son sayfa her birinde ayrı
  bir kibir, ayrı bir ego. Nefret Kazanın harlamış kaynıyor. Ya hu her
  eline kalem alanda ŞİİR yazıyor. Yada yazdığını sanıyor. Eğer ki
  doğru yorum yaparsan işine gelmiyor, hemen ket koyuyor. Yook
  peki-peki deyip sıvazlasan, hemen gevşiyor, gülücük-mülücük
  garip-garip işaretler koyuyor.
  Ya-hu Bu Millet ne çok seviyor pohpohlanıp-alkışlanmayı???

  *****HOŞ GÖRÜ*****
  Ekin-hasat verirmi, tohumsuz tarla
  Mutluluk Olur mu, Gönülsüz Yar-la
  Yuvalar Kurulsa, Edeple-Arla
  Vuslatın şafağı, Yel olur Gider.
  .
  Memleket Sevdası, Olsun Özünde
  Muhabbet çağlasın, sohbet-sözünde
  Mutluluk Rüzgârı, Essin Yüzünde
  Barışla Sahralar, Yol Olur Gider.
  .
  Der Vezir, Sevginin Yoktur Belgesi
  Şefkatla Kucaklar, Bütün Herkesi
  Maşruktan-Mağribe, Uzar Gölgesi
  Gönülden-Gönüle, Sel Olur Gider...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Serinde Fırtına, Yürekte Yangın
  Poyrazdan esiyor, Aşkına dargın
  İklmi Bozulmuş, Bedeni Yorgun
  Elleri Koynuna Dolamış Gider...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Rantiyeci oldu, eski yazarlar
  Hani nerde kaldı, aydın gezenler
  Ehtibar görüyor, Halkı üzenler
  Nursuzu-hırsızı, dört nal gidiyor...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  AMELİM SAKLIDIR SIRLAR İÇİNDE
  .
  Kervansız Diyara Gider Yollarım
  Bilim Dergahında, Arşı Boylarım
  Gerçeği yazmasam, tutmaz ellerim
  Ahvalim Kalmasın, Sırlar İçinde.
  .
  Aşığın Kapanmaz, Gönül Yarası
  Serinde Şimşekler, Betin Sarası
  Gün Gelir Tutuşur, Ahiret Çırası
  Mahşere Yol alır, Sallar içinde.
  .
  Çakıroğlu Aldı, Haktan Özünü
  Hakikat içinde, Söyler Sözünü
  Hazana Çevirdi, Bahar Yazını
  Dertleri Söylenir, Diller içinde...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Mebusan Yaptılar, Hacı-Hocayı
  İrtica Hortladı, Sardı Bacayı
  Hatunlar Takmıyor, Evde Kocayı
  Oğulu-Uşağı Dört Nal Gidiyor...

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **SİYASET DÖRT NAL GİDİYOR**
  .
  Şahlandı Çiller, Coştu Yürüdü
  Muhalif Kanadı, Şıvan Bürüdü
  Hamaset kalmadı, vicdan çürüdü
  Kin-Kibir-Nefret, Dört Nal Gidiyor.
  .
  Siyaset Kervanı, Kökten Karıştı
  Eski Küskünler Sulf oldu barıştı
  Tarikat Akvamı, Güldü Sarıştı
  Mehdisi-Müridi, Dört Nal gidiyor.
  .
  Memleket Yanıyor, Dinmez Acımız
  Kadere Bağlıyor, Hacı-Hocamız
  Fetvalar Veriyor, Meral Bacımız
  Yandaşı-Sırdaşı, Dört Nal gidiyor.
  .
  Şaşı Kalkar Derler, Kör ile yatan
  Hani nerde kaldı, Erbakan-Kutan
  Atamdan Emanet, Bize Bu Vatan
  Afgan-i-Süryani, Dört Nal Gidiyor.
  .
  Der Vezir, Mecliste Kaynıyor Nefret
  Sağında Akamet, Sollunda Fetret
  Vergiye Bağlandı, Ruhsatsız Ahret
  Cambazı-Fetbazı, Dört Nal Gidiyor...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU-----
  .
  Kardaş, daha ne söyleyem, ne diyem
  Anlayana Sözlerim, Olsun Hediyem...


 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  -----Sarışın güzel ve havalı Fors Leydi, her seçimde olduğu gibi yine İstanbul
  sokaklarını arşınlamaya başladı. Kin-kibir Havasından geçilmiyor. Sanırsın
  Muharebe Meydanlarında muzaffer olmuş bir komutan. Hal bu ki, bütün meziyeti
  kin-kibir egodan ibaret....
  -----Ya hu 1994 de 5 Nisan kararlarıyla Yüce Türk Ulusunun Turasını Ağyar Doları
  karşısında % 70 devalüe eden sen değil miydin?? Denetimsiz serbest piyasa Eko-
  nomisini meşrulayan sen değil miydin.?? Misak-ı Milli sınırlarımızı açık pazar haline
  getiren sen değil miydin?? Bunca faili meçhul olaylar senin döneminde vuku bulma-
  dı mı?? Ne yazmakla biter--ne de saymakla biter?? VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Kitaptır Bilimin, Hizmet Aracı
  Hedefe Varmanın, Lokman ilacı
  Mürşitler de Ölür, Eser Kalıcı
  Gönülden-gönüle, akar da gider...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Bilgeler Dünya'nın Rengine Kanmaz
  Nursuza Tutulup, Aşkına Yanmaz
  Aymazla-Yobazla, Selama Durmaz
  İlim Dergâhında, Dolar da Gider...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Bilgeye Yakışan, Kendin Olmaktır
  Bilimle Çağlayıp, Engin Olmaktır
  Arif Meclisinde, Olgun Olmaktır
  Muhabbet Aşkıyla yanarda gider...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan

  ---------ADEM OĞLU İNSAN--------
  --------Hz. Adem'den olma, Havva'dan doğma İnsan. Arapça'dan türemiş ve Alem-i
  Devran da kabul görmüş kutlu bir isim. Toplum halin de ve bir kültür çevresinde
  yaşayan varlık. Düşünme ve konuşma yeteneği olan ve Evreni bir bütün olarak
  kavrayabilen, bulguları ve keşifleri sonucun da yaşam biçimlerini değiştirebilen
  Kutlu bir canlı.
  --------Dünya da hiç bir mahlukat, İnsan'dan daha karmaşık ve daha kafa karış-
  tıran ve daha geç evrimleşen canlı yoktur. Toplum bireyler bütünlüğüdür. Bireyler
  Toplum bütününü oluştururken Din-Mezhep, Dil ve Irk düzeyin de önce Aile ve
  çevresinde ki edinmiş oldukları örfü kültürlerini ve Ulusal düzeyde almış olduk-
  ları bilimsel eğitim ve öğrenim birikimini Ulusal Devlet hiyyerarşi sistemiyle
  harmanlayarak sübuta erdirir.
  --------Bireyler ve yöreler arasın da hem nicelik ve hem de nitelik bakımından
  Biyolojik ve kalıtımsal etkenlerden dolayı bir çok sosyo ekonomik ve kültürel
  ayrışımlar baş göstermektedir. Uluslar arası tezatlar özellikle Mensubu olduk-
  ları DİN ve daha sonra siyasal ve eknomik alan da baş göstermektedir.
  --------Devran-i Cihan'da Savaşlar genellikle Din-i, Mülk-i, Siyasi ve Ekonomik
  amaçlara ulaşmak için yapılmaktadır. Hz. Adem'den bu yana gelişen, değişen
  Tabiat, mahlukat ve Alemi İnsan bütünlüğünde ki Devinime Materyalist Felsefe-
  ciler Evrim diyor, Metafizik Fesefeciler ise Fıtrat-ı Kader diyorlar...VESSELAM.
  Bende derim ki Gezegenlerin tamamı keşif edilmeden somut gerçekleri elde
  etmemiz olası değildir...OZAN ÇAKIROĞLU.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  CEHALET ÇAĞLADI DÖRT NAL GİDİYOR
  .
  Siyaset Akvamı, Kökten Karıştı
  Eski Küskünler, Sulf Oldu Barıştı
  Rantiye Oynadı, Güldü Sarıştı
  Yandaşı-sırdaşı, dört nal gidiyor.
  .
  Kürsüler Kuruldu, Çalındı Marşlar
  Sıkıldı Yumruklar, Çatıldı Kaşlar
  Etrafa Yayıldı, Dökülen Taşlar
  Yoldaşı-Hırdaşı dört nal gidiyor.
  .
  Ebcetten Anlamaz, Sanırsın Arif
  Erkeği Süslenir, Kadından Zarif
  Lügatta Ahmaktır, Bunları Tarif
  Şehirde Anarşi, Dört nal gidiyor.
  .
  Der Vezir Cehalet, Coştu Yürüdü
  Muhalif Kanadı, Şıvan Bürüdü
  Hamaset kalmadı, vicdan çürüdü
  Cambazı-Fetbazı, Dört nal gidiyor...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ----Her seçimde olduğu gibi, Cumhuriyet kazanımları biraz daha aşınmaktadır.
  Okulda, Camide, Sokakta, Çarşı Pazarda her zaman ve her yerde Mustafa
  Kemal Atatürk'e dil uzatmak bir modaya dönüştü.
  ----Memlekette Sosyal Demokrat geçinen Aydınlar, Mürşid-i Arifler uyur gezer
  oldular. Yurdumuza Afgan-i, Süryan-i yerleşti ses yok. Seçmen sayıldı ses yok.
  Kızılay-Dolunay Depremde-Tufanda Çadır vs. sattılar ses yok. Tarikatlar Mehdi-
  cilik oynuyorlar yine ses yok. Şıhlar-Müritler Sübyan kızları kuma alırlar, bu lafta
  Sosyal Demokratlar da yine ses yok...Sessizlik politikasına devam...VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  BUNCA MELANETE DEVRAN DEDİLER
  .
  Medeniyet Çöktü, Vurdu Karaya
  Neslimiz Kul Oldu, Pula Paraya
  Kıbleyi Çevirdi, Köşke Saraya
  Falcıya Danıştım, Devran Dediler.
  .
  Tabiat Kükredi, Faylar Kırıldı
  Şehirler Yıkıldı, Dağlar Yarıldı
  Nehirler Çağladı-Coştu Duruldu
  Depremde ölene Kurban dediler.
  .
  Takvalar Şaşırdı, Hakkın Yolunu
  Tarikat Kervanı, Aştı Şavulu
  Vatandaş Çalıyor Fetret Davulu
  Çiftçiye Köylüye, Yaylan Dediler.
  .
  Demokrasi Kalktı, Yıkıldı Bentler
  Üsküdar-ı Aştı Küheylan Atlar
  Metropol Şehirde Uluyor Kurtlar
  İnsana Benzettim, Hayvan Dediler.
  .
  Sırtında Cübbesi, Başında Fesi
  Üfrükle Beslenir, Önünde Tası
  Hakka-Hakikata, Doğuştan Asi
  İblise Benzettim, İnsan Dediler.
  .
  Çakıroğlu Yazdı, Dokundu Saza
  Vergiler Konuldu, Bahara-Yaza
  Cehalet Mürşid-i Getirdi Dize
  Doğru konuşana, Zindan dediler...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan

  *******MUHTEREM METAFİZİKÇİ KARDEŞİM******
  .
  -----Metafizik Felsefeyle--Materyalist Felsefenin Anayasal konularda ve Toplumsal
  Kominal ve bireysel yaşam ortamların da oldukça fazla ortak bileşimler ve kavram-
  sal eylemler mevcuttur.
  ------Hak, Hukuk ve Adalet mizanın da Din, Mezhep ve Irk ayrımı yapılmadan eşit
  haklara sahip olunması ve Kamusal alanlar da kişilerin aynı haklara sahip olmaları.
  Vatandaşlık haklarının, kişilerin Dinine, rengine ve ırkına bakılmaksızın ve kayıtsız
  şartsız aynı Kanun hükmünde korunması. Ulusal Devlet Hiyerarşik sistemin bütün
  Memleket sathın da eşit bir şekilde bilumum hakların korunup-kollanmasında.Siyasi
  Ekonomik, Sosyal ve kültürel alanlarda Toplumsal Barış ve Huzurun tesisinde. Daha
  bir çok alanlar da bir bütünlük içinde her iki Felsefenin hem-hal olduğu kaçınılmaz
  ve inkâr edilemez bir gerçektir Onun içindir ki Dua ve Niyazın yeri ve önemi ayrıdır.
  Ulusal Devletler de Diplomasi faaliyetlerinin yeri ayrıdır.
  -----Devran-i Alemin Tarihsel Devinimine bir göz atarsanız, bütün bilinmeyen meçhul
  denklemleri her iki Felsefenin ortak kudretiyle çözersiniz. Devranın Tarihsel sürecine
  Metafizikçiler Fıtrat-ı Kader derler... Materyalist Felsefeciler ve Sosyalist Realistler
  EVRİM Derler. Bütün ayrıntı bir taraf Uhrevi düşünce eylemini, Diğer taraf ise Bilimsel
  düşünce eylemini destekler....VESSELAM.
  --------------YORGUN DEMOKRAT KALEMİNDEN---------------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ******DOSTLAR-ERENLER--YOLDAŞ YARENLER******
  .
  -----Gerçek ve doğru İslam-i bir yönetim, ilme, sevgi ve barışa önem veren
  özgün ve evrensel bir sistemdir. Dünya ve Ahiret ayrımı gibi Düalist bir anlayışa
  sahip değildir. Hiç ölmeyecek gibi Dünya için, yarın ölecek gibi Ahiret için
  çalışmayı esas alır...
  -----İslam-i yönetim şekli Halkın temel hak ve hürriyetlerini eşit bir şekilde korur
  ve kollar. Her ne sebeple olursa olsun kaos-kargaşa ve her türlü baskıya zülme
  asla rıza göstermez. Fırsat ve Kanun karşısında ki eşitlik prensibi olmazsa-olmaz
  şartıdır. Bunu Hz. Ömer'den sonra Ulusal, kamusal ve toplumsal alanlarda kayıt-
  sız-şartsız uygulayan tek Lider ve Devlet Adamı Mustafa Kemal ATATÜRK''tür.
  1923 ten 1955 yılına kadar Liaklik ilkesi sayesinde uygulanmıştır. Acak 1955 ten
  sonra Demokrat Partinin aşırı güçlenmesi, Ulusal Bağımsızlığımızı tekrar bağımlı
  hale getirmesi ve Hilafet severliğin yeniden hortlaması LAİKLİK İlkesine hep ket
  vurmuştur. Akabinde Siyasal ve Toplumsal bölünmeler Ülke sathına yayılmıştır.
  Ehh sonra ne olmuştur. Ne olacak 1960 İHTİLALİ olmuştur.
  ----Şimdi ki neslimiz, bu gerçeklerden bihaber şatafat içinde lay-lay lom yaşayıp
  gidiyor. Yaradan yar ve yardımcımız olsun...VESSELAM.
  -------YORGUN DEMOKRAT KALEMİNDEN-------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan

  *****EYY BEŞER ALEMİ*****
  Hakkı-Hakikatı, Bilsin İnsanlık
  Doğayla Bir Bütün Olsun İnsanlık
  Bir Bayrak Altında, Barış içinde
  Su Gibi Çağlayıp, Gülsün insanlık...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Hayat, çatlak bir bardakta ki suya benzer, içsen de tükenir, içmesen de...
  **Yaşamak direnmektir, sevmek güvenmektir, sadakat inanmaktır,
  melanet sınanmaktır, metanet sabretmektir. Sevgi-barış kazanmaktır.
  Kin-kibir ve nefretin ertesi de pişmanlıktır...VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Kırıldığın dost-yareninle arana bir mesafe koy. Ancak onları bir kalemde
  silip atma. Gün gelir yüz-yüze gelirsiniz...
  **Yerinde ve üslubunca söz söylemesini bilenler, dönüp özür dilemek
  zorunda kalmazlar...VESSELAM.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  **Asalet boyda değil, soydadır-soyda
  **Doğruluk sözde değil, özdedir-özde
  **İncelik Belde değil, Dildedir-Dilde
  **Gül-Çiçek Kışta değil, Yazdadır-yazda
  **Sarhoşu Sorarsan, Sazdadır-Sazda...

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  NEFRET TARLASINI YAKIVER GİTSİN
  .
  Bu Devri Alemde, Ömür Dolmadan
  Gönül Dergâhında, Gülün Solmadan
  Vuslatın Baharı, Hazan Olmadan
  Aşkın Şarabıyla, Doluver Gitsin.
  .
  İster Köşk'te Yaşa, İstersen Handa
  Ayrışma Olmasın, Mezhepte-Dinde
  Otağın Kalmasın, Kerderde-Gamda
  Nefret Tarlasını, Yakıver Gitsin.
  .
  Barış Çeşmesinden, Testini Doldur
  Muhabbet Aşkıyla, Dostların Güldür
  Hakikata Varmak, İnce Bir Yoldur
  Gönülden-Gönül-e, Akıver Gitsin.
  .
  Kavim-Kardeşini Hesaba Çekme
  Barış Bahçesine, Kin-Kibir Ekme
  Nefsine Uyup-ta, Amelin Yıkma
  Topluma Sulh ile, Bakıver Gitsin.
  .
  Çakıroğlu Yazdı, Dinle Sözünü
  Cahilden uzak dur, bilmez özünü
  Hakka-Hakikata, Çevir Yüzünü
  Gam-ı, Kasavet-i, Atıver Gitsin...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----
  .
  Kardaş, daha ne söyleyem, ne diyem
  Anlayana sözlerim, olsun hediyem...
  -----VESSELAM-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan

  ****BU GÜNÜNÜN ANLAM ve ÖNEMİNE BİNAEN****
  .
  ---Memleketimden, Okuldan, Askerden ve mesleğimden tanıyan bir çok dost-arkadaş,
  yaren-yoldaşlarım** hep derler neden Aşk ve sevda konulu Şiirler yazmıyorsun diye
  serzenişte bulunurlar. Eyvallah**Eyvallahta ben şimdi ki Aşk-ı sevdalara inanmıyorum ki?
  Aşk-sevda kutlu ve samimi sevgi dolu duygulardan oluşur. Duygusal şehvetler ne aşktır
  nede sevdadır...VESSELAM.
  ---Ancak bu günün anlam ve önemine binaen, 21-Temuz-1987 günü Şavşat'ın Arsiyan
  Yaylasında 36 Yıldır evli olduğum ve hayatımın anlamı, sevgili eşime, can yoldaşıma
  yazdığım bir Şiirimi güncelleyeceğim...
  .
  POYRAZ YELİ GİBİ ESTİDE GEÇTİ
  .
  Arsiyan Yaylası, Yalçın Kayalı
  Bir Güzel Geliyor, Yazma Oyalı
  Kolunda Helkesi, Eller Kınalı
  Poyraz Yeli Gibi, Esti de Geçti.
  .
  Bu Nasıl Gizemdir, Köylü Kızında
  Allara Bürünmüş, Nurlar Yüzünde
  O, Melül Bakışlar, Ela Gözünde
  Kaş altından bakıp, süzdü de geçti.
  .
  Gardını Almışta, Bakmaz Ardına
  Nadanı kondurmaz, gönül yurduna
  Yaktı Zar Eğledi, Aşkın Fendine
  Gönül Dergâhımı, bozdu da geçti.
  .
  Zülfikâr Kılıçtan, Keskin Sözlüdür
  Hak-Hakikat Bilir, Derin Özlüdür
  Bir kelam eylemez, Biraz Nazlıdır
  Gül Döktüm Önüne, Ezdi de Geçti.
  .
  Bülbül Figan Eyler, Gülün Dalında
  Kurtlar Ulusa da, Sevda Yolun da
  Vuslatım Çıkıyor, Kahve Falında
  Aşkını Kalbime, Kazdı da Geçti.
  .
  Çakıroğlu, Çaldı Dertli Sazını
  Arsiyan da yazdı, Aşkın Tezini
  Hazana Çevirdi, Bahar Yazını
  İsmini Serime Yazdı da Geçti...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----
  .
  ***Otağımızın tacı-temeli. neslimin kutlu Anası, Kalbimin en güzel Sunası
  hayatımın anlamı, can yoldaşım Sevgili Eşim 14 Şubat Sevgiler günümüz
  kutlu olsun...Bu kalp senin için atıyor ve ilelebet atacaktır....SEVGİLERİMLE.

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ***Her ne kadar Kilise ve küçük burjuvazi geleneği olsa da? Nerede saygı, sevgi, barış ve suhulet
  içerisinde yaşayıp ve yaşatılıyorsa, kim ve kimler şeref tacımız olan Kadınlarımıza hürmet ediliyorsa
  bilumum Aşk-ı sevdalarını huzur ve mutluluk içinde yaşamsal devinim haline dönüştürüp vuslata eren
  cümle sevgililerin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun...
  -----OZAN ÇAKIROĞLU-----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  *****EYY BEŞER ALEMİ*****
  .
  **Cehalet, kin-kibir-nefret ektikçe, Kaos--kargaşa kaçınılmazdır...
  **Nefisler terbiye edilmedikçe, şeref--haysiyet taşınılmazdır...
  **Memlekette Hilafet Rüzgârı estikçe, hür medeniyet düşünülmezdir...
  **Müspet Fen-Bilimsiz sorunlar çözümsüz, Engeller Aşınılmazdır..
  **Bu kulvarda, her konu alenen açık ve dos-doğru yazılınmazdır.
  --------OZAN ÇAKIROĞLU---------..

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ŞAŞIRMA YOLUNU ZORA DÜŞERSİN
  .
  Ağyar Ummanında, Coşup Çağlama
  Vefasız Dostlara, Gönül Bağlama
  Beyhude Yorulup, Boşa Ağlama
  İklimin Bozulur, Hara Düşersin.
  .
  Cehalet Barında, Sürme Sefayı
  Namertten uzak dur, bilmez vefayı
  Gün gelir yobazdan, yersin tafrayı
  Ehtibarın Kalmaz, Zara Düşersin.
  .
  Tarikat Sülbüyle, Etme Kelamı
  Fetbazdan uzak dur, söyler yalanı
  Kavim-kardeşinden, kesme selamı
  Dostlar Meclisinde, Dara düşersin.
  .
  Şairin Eylenmez, Gönül Yarası
  Hamaset Kulvarı, Değil Burası
  Çok yakındır Dünya-mahşer arası
  Rahmet Ummanında, sala düşersin.
  .
  Der Vezir Dostunla Açma Arayı
  Çuvaldız-iğneyle, Deşme Yarayı
  Hakikat Yolunda, Bozma Sırayı
  Şaşırır Yolunu, Zora Düşersin...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU----

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ******ESSELAMÜN ALEYKÜM BEŞER ALEMİ******

  ----Ben de beşer olduğumdan dolayı, arada bir de olsa magazin programlarına
  göz atıyorum. Bu gün lanet bir Televizyon kanalında Kadınların orasından, bura-
  sından bahsediliyordu. Konuşan Kadın, konuşulan Kadın. Vucudunun muhteşem
  olduğunu ve tam 90--60--90 ölçülerinde seyrediyormuş-mış. Bu rezaleti alkışlayan
  Yine Kadınlar. Bu nasıl bir anlayıştır. bu nasıl bir aymazlıktır, bu nasıl bir yozlaşmadır
  anlamak mümkün değil.
  ----Ülkemiz de Kadınlarımız genelde Erkeklerin hakaret ve şiddetine maruz kaldıklarını
  dile getirirler. Ben de Şiirlerimde zaman-zaman dile getirmekteyim. Ancak bu moda ve
  Film sektörüne esir olmuş Kadınların her zaman ve her ortamda hemcinslerini bu kadar
  küçümseyip, aşağılamalarına ne demeli. Neden Kadın Şair ve yazarlarımız bu vahim
  ve rezil konunun üzerine gitmiyorlar??? Neden kendilerini--kendilerine ezdiriyorlar???
  ----Gençlerimiz evlenirken (( Osmanlı Sarayında olduğu gibi, yani Valide Sultanların
  Saray hamamın da Şehsade'lere cariye seçerken miskal-miskal ölçer öğle zifaf odasına
  gönderirlerdi)) bizim gençlerimiz de MEZRO elinde mi gezsinler. Mustafa Kemal Atatürk
  Türk Ulusal Medeni yasamızı beyhude mi çıkardılar.
  ----Türk Ulusal Devletin temelinde Aile çok önem arz etmektedir. Anadolu kültür ve değer-
  lerini bu kadar dejenere etmeye kimsenin haddi ve hakkı değildir. Top-yekün, bir beraber
  Kutlu Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu Kutlu Vatan Hepimizindir...
  ----Eyy Yüce Türk Ulusal Kadınlarımız, Anamız Eşimiz, Kardeş-Bacımız, Gelin-Kızımız Şeref
  Tacımız öğle üç-beş çapulcuya kendinizi ezdirmeyiniz. Sizlerin her biri Hz. Havva'dan olma
  Zübeyde Hanımsınız. Kara Fatma, Şerife Bacısınız. Nene Hatun-Satı Kadınsınız, Siz Gökçe
  Suna-Bedriye Gökmensiniz. Doktor Asuman, Öğretmen Halide Ediplersiniz. Daha nice-nice
  Şehit olmuş Yiğit Karamanların gönül sultanlarısınız. Sizler Tekelci Burjuvazinin Moda ve
  Reklam sektörüne alet olamazsınız...Kahrolsun 90-60--90 zihniyeti........
  ------------YORGUN BİR DEMOKRATIN SOLGUN KALEMİNDEN------------

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  Arpa Ufalanır Aş oldum sanır
  Hindi tardan düşer, kuş oldum sanır
  Cahil-cühelaya, gaz verme kardaş
  Kendini Devrana, Baş oldum sanır...

 • Vezir Pehlevan
  Vezir Pehlevan


  ******ESSELAMÜN ALEKÜM BEŞER ALEMİ******
  .
  ----Şöyle bir Şiir sitelerini gözer eyledim. Genelde **Aşk-meşk** üzerine icra
  edilmiş. Özellikle kırk yaş altı Şair ve Şaireler duygusal konulu ve gönül ilişki-
  lerini dillendirmişler. Memleket meseleleri umurlarında değil. Gökten Rahmet
  yerine *ZAM* yağıyor, onlar sıcak yağmur sanıyorler. Vallahi neslimiz Dünya'nın
  rengine kapılmış gidiyorlar...
  ----Dedim bir benden dinleyin *AŞK*ın faziletini...
  .
  AŞK Yıllanmış Şaraba Benzer
  Serdarı Yolundan, Evirir Gider
  Badeyle yoğurur, gözerden süzer
  Hallaç Pamuğuna, Çevirir Gider.
  .
  Acıyla Yoğrulur, Aşkın Mayası
  Abdala Vuslattır, Hayal Rüyası
  Şafakta Dökülür, Meşkin boyası
  Aklını Başından, Sıyırır Gider.
  .
  Yüreğin Daralır, Ufkun Bulanır
  Gözlerin Körelir, Dilin Dolanır
  Serinde Fırtına, Arşa Dayanır
  Kavim-kardeşinden, ayırır gider.
  .
  Sırtına Heybeli, Semer Vurulur
  Gönül Tezgâhında, dertler örülür
  İklimin Bozulur, Beden Yorulur
  Hazan Yeli Gibi, Savurur Gider.
  .
  Çakıroğlu, Olmaz Aşkın Fermanı
  Abdala Yaktırır, Hasat-Harmanı
  Ne Lokmanı vardır, Ne de dermanı
  Yüreğin Köz Gibi, Kavurur Gider...
  ----OZAN ÇAKIROĞLU-----