Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

iftira sizce ne demek, iftira size neyi çağrıştırıyor?

iftira terimi Gökçen Şahin tarafından tarihinde eklendi

 • Murat Barış Çetin
  Murat Barış Çetin

  İftira: Doğruluğundan kesinlikle emin olunmayan bir konuda söz söylemek, bu sözü gerçekmiş gibi aktarmak ve yayılarak halk arasında gerçeklik kazanması.

 • Murat Barış Çetin
  Murat Barış Çetin

  İftira; bir kişiye haksız yere, yapmadığı halde suçu onun üzerine atmaktır. Yapmadığı halde kötü bir işi birisine yükleme, yalan yere birisine suç isnat etme. Aslı olmayan bir konuda etrafa yalan yanlış bilgiler yaymak.

 • Espoir–
  Espoir–

  ŞEYTAN! .. azapta gerek

 • Zumrutt Turkiye
  Zumrutt Turkiye

  Şu iftira atanlara bir tepsi baklava sunmak lazım. Günahlarımı aldıkları için.

 • Dolunay Zamanı
  Dolunay Zamanı

  İftira
  Olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak veya nakletmek Hayatta insanoğlunun çeşitli arzu ve beklentileri vardır Bu beklentilerine bazen erişemeyebilir Böyle bir durumda, bazıları kendi kaderine razı olurken; bir kısım insanlar da arzu ettiklerini zorla elde etmeye çalışırlar Bu bakımdan iftira, bir kimseyi veya bir şeyi elde etmek veya o şeyi başkalarından kıskanıp, zarar verme düşüncesinden kaynaklanmaktadır Her halükârda, dünya için önemli olan bir nesneye karşı olan zaafın neticesinde iftira yapılır.

  'Kaynağını iftiradan ve yalandan alır.'- N. Hikmet.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İftira ile gıybeti karıştırmayalım.
  Arkasından konuştuğunuz kişide onun gıyabında bahsettiğiniz kötü özellikler mevcut ise, yaptığınız gıybettir.
  İftira ise daha ağır bir günahtır.
  Çünkü iftirada, arkasından konuştuğunuz kişide o kötü özellikler onfda bulunmadığı halde varmış gibi çekişştirme söz konusudur,
  bu nedenle iftira gıybetten de ağırdır

 • Ferit Ala
  Ferit Ala

  Asılsız, ahlak dışı bir fiil..

  Çekemediğimiz veya hazmediğimiz bireyleri ve toplumları olayların iç ayrıntısı anlatmadan veya gözümüzle görmüşcesine yalan beyanlarla karalamak..

  Kafirlerin inananlara yaptığı iftiralar Mekke döneminde gözümüzün önündedir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Birine iftira attıysanız, (yada ileride atacak olursanız)

  LÜTFEN UNUTMAYINIZ Kİ;

  İftira zinadan daha büyük günahtır.
  En büyük kul hakkı yemektir.
  Kurtuluşu ve affı ancak iftira attığınız kişinin sizi afetmesi ve kalbten bağışmaması ile mümkündür.

  Böyle bir ağır yükün altına kim girmek ister ki.

 • Salim Şengül
  Salim Şengül

  İftira:
  Bir kimseyi hiç bir suçu olmadığı halde bilerek ve kasıtlı olarak suçlamaktır.

 • Can Cimsit
  Can Cimsit

  Gömlegi arkadan yırtmak...

 • Biricik Tek
  Biricik Tek

  günahtır inanışa göre günahtır. ama gözü kararınca insan yalandan inandığı inancı unutuveriyor.

 • Kaan Açık
  Kaan Açık

  tanımadan, emin olmadan birini elde edemeyince yapılan şerefsizlik.

 • Nilgün Çakıcı
  Nilgün Çakıcı

  Doğruluğundan kesinlikle emin olunmayan bir konuda söz söylemek,
  ve bu sözün halk arasında GERÇEKMİŞ GİBİ,yayılarak gerçeklik kazanması.

  Hz AYŞE VALİDEMİZ'e yapılan çirkin isnad da bir iftiraydı ve bu uğurda AYET indirilmiştir.

  Hucurat suresinde/zan/tecessüs/gıybet,bizlere yasaklanmıştır.

  KURAN'I-KERİM'i baz alarak onun bir sosyoloji,din,hukuk,tıp literatürü olduğunu kabulenerek,
  YASAKLARDAN uzak kalmalıyız.

  esenlikler.
  --

 • Nilgün Çakıcı
  Nilgün Çakıcı

  Hz Ayşe validemize yapılan o asılsız davranışı anımsamaktayım.

  Iftiranın en ağırı namus üzerine atılan iftiradır. Bunu, Hz. Âîşe ile ilgili olarak 'Ifk'* olayında görmekteyiz Olay özet olarak şöyle cereyan etmiştir: Hz. Peygamber ashab-ı kirâmla sefere çıkarken, kura ile belirlenen bir eşini de beraberinde götürürdü. Bu usulle, Mustalıkoğulları Gazâsına da Hz. Âîşe katılmıştı. Konaklama yerinde, devenin üzerindeki gölgelikten (mahfel) tuvalet ihtiyacı için çıkan Âîşe (r.anhâ) , dönüşünde gerdanlığını düşürdüğünü farketmiş, aramak için yeniden çıkmıştır. Bu sırada ordu yola çıkmış, Hz. Âîşe, devenin üzerindeki gölgeliğin içinde zannedilmiştir. Dönüşte unutulduğunu anlayan Hz. Âîşe, orada beklemiş, ordunun arka gözcüsü Safvân b. Muattal O'nu devesine bindirerek yolda orduya yetiştirmişti.

  Münâfıkların reisi Abdullah b. Ubey ve arkadaşları bunu fırsat bilerek Hz. Âîşe'ye zina iftirasında (ifk) bulundular. Bir aydan fazla bir süreyle bu dedikodu Medîne'de dolaştı. Hz. Peygamber ve Âîşe validemizin yakınları bu olaya çok üzüldü.

  Daha sonra Hz. Âîşe Nûr sûresindeki şu ayetlerle temize çıkardı:

  'O uydurma haberi getirip iftira (ifk) atanlar, içinizden bir topluluktur. Onu kendiniz için bir ser sanmayın, bilakis o, sizin için hayırdır. Iftirada bulunanlardan her birinin kazandığı günaha göre cezası vardır. Onlardan günahın en büyüğünü yüklenene de büyük bir azap vardır.'

  'Iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerin ve mümin kadınların, kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulunup da: 'Bu apaçık bir iftiradır' demeleri gerekmez miydi? '

  'Bir de dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki, bu şahitleri getiremediler, o halde onlar, Allah nezdinde, yalancıların da kendileridir'

  'Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti, dünyada ve ahirette üzerinizde olmasaydı, yaydığınız fitne yüzünden, size mutlaka büyük bir azap dokunurdu.'

  'Siz o iftirayı dilinize dolamıştınız. Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığınız şeyi ağzınızla söylüyor ve onu önemsiz birşey sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah nezdinde büyük bir günahtır '

  'O asılsız sözü duyduğunuz zaman: 'Bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa! Bu büyük bir iftiradır' demeniz gerekmez miydi? ' (en-Nûr, 24/1116) .

  Hz. Peygamber inen bu ayetleri tebliğ ettikten sonra; 'Ya Âîşe, Allah'a hamd et. Allah seni, iftiracıların isnadından kesin olarak berî kıldı' buyurdu. Bunun üzerine Âîşe (r.anhâ) nin annesi: 'Kızım, kalk da Resulullah (s.a.s) 'a teşekkür et' deyince, Hz. Âîşe; 'Hayır kalkmam ve yalnız Allah'a hamdederim' diye cevap verdi (bk. Buhârî, Tefsîru Sûre, 24/6, Meğâzi, 12, 32, 34, Şehâdet, 2, 15, Eymân, 13, 18, I'tisâm, 28, Tevhîd, 35, 52; Müslim, Tevbe, 56; Ebû Dâvud, Salât, 122; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 194, 195, 197; Kamil Miras, Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1984, VIII, 73-97) .

  Iftira eden kimse, bununla amacına ulaşamaz ve sonunda dünyevî ve uhrevî bakımdan kendisi zararlı çıkar. Nebî (s.a.s) 'Iftira eden kimse zarara uğramıştır' (Ahmed b. Hanbel, I, 91) buyurur.

  Iffetli bir kadına zina isnadında bulunup da bunu dört erkek şahitle ispat edemeyen bir kimse kazıf cezasına çarptırılır. Bunlara ceza olarak seksen değnek vurulur ve bundan sonra şahitliklerine güvenilmez (bk. en-Nûr, 24/4; 'kazf' mad.) . Zina isnadında bulunan kimse kadının kocası olur ve dört şahitle bunu ispat edemezse 'mulâane' yoluna başvurulur (bk.en-Nûr, 24/6-9; 'Liân' mad.) .

  SEVGİYLE KALINIZ.
  ----
  NİLGÜN ÇAKICI

 • Metin Mert
  Metin Mert

  birde bunun kuru cinsi var..Allah korusun])

 • Ali Aydın
  Ali Aydın

  İster Ağla İstersen Göbek At Bu Beni İlgilendirmez...Ben Oturup Ağlayalım da Demedim Böyle Bir Amacımda Yok..İftiray Günümüzden Bir Örnek Verdim Sadece.

 • Ali Aydın
  Ali Aydın

  Peki Sen Benim Legal Danışmanımmısın?

 • Ali Aydın
  Ali Aydın

  Adnan Oktara Bir Çok İftira Atılmıştır.Buraya Yazsam Sığmaz.

 • Mumbala Bakala
  Mumbala Bakala

  peygamber efendimize yapılanlar

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  şu anda bana atılmakta.....

 • Erkan Orhan
  Erkan Orhan

  bu saate kadar onunla uğraşmaktayım.....alla allaaaa! .... taktım kafaya yaw! ....................- ;)) ...Pp

 • Nisa Nur
  Nisa Nur

  New York'da kucuk bir cocuğu azgin bir kopegin dislerinden kurtaran ve

  hayvani boğan iri yari delikanlinin yanina kosan gazete muhabiri
  sormus:

  - 'Kahraman Amerikali cocugun hayatini kurtardi' diye yazabilir
  miyim?

  - Ben Amerikalı degil Pakistanliyim, demiş adam.

  Ertesi gün New York Times'da manşet:

  'Köktendinci bir Müslüman, Central Park'ta bir köpeği boğdu. FBI

  olayın El Kaide bağlantısını araştırıyor...'

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  bir sefer dönüşü medine yakınlarında molka verildiği esnada hz aişe ihtiyaç gidermek için kervandan uzaklaşır.geri döndüğünde görür ki kervan hareket etmiş ve oldukça uzaklaşmıştır..geri döberler diye düşünerek olduğu yerde beklemeyi tercih eder. ve uyuyakalır..safvan bin muattal isimli zat ise kervanı geriden takib ederek arkada kalan unutulanları sonrasında kervandakilere teslim etmeyi vazife edinmiştir.sabaha karşı konak yerinde hz.Aişe validemizi görür ve tanır.ve kervana o günün öğle saatlerinde yetişirler.bunu öğrenen münafıklar 'peygamberin ailesi bir adamla gecelemiş'diyerek iftira atarlar...sonrasında ayet-i kerime iner nur suresi 11-25...kısaca ifk hadisesi budur..

 • Yaşam Aslan
  Yaşam Aslan

  Kasıtlı ve gerçekdışı suç yükleme, bir suçtan sıyrılmak adına başka kalpler inciltme, başka insanları kirletme.....

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Karalayarak toplumdaki yerini pasifleştirme, değersizleştirme, en sonunda dışlanmaya sebep olacak çıkar hesabıyla üretilmiş yalan.

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel

  Yalan yere suçlamak..