Kültür Sanat Edebiyat Şiir

çanakkale şehitleri sizce ne demek, çanakkale şehitleri size neyi çağrıştırıyor?

çanakkale şehitleri terimi Seu Kuyt tarafından 18.03.2003 tarihinde eklendi

 • Tenni Terenne
  Tenni Terenne05.12.2009 - 13:58

  Emanetiniz Onurumuzdur.............

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün16.06.2009 - 22:44

  Çanakkale turistlerinin İstanbul'a yolu düşerse Galatasaray Lisesi'ne gitmelerini öneririm.Oradaki şehit resimlerine baksınlar ve şaşırsınlar.Orada azımsanmayacak sayıda Rum,Ermeni,Yahudi olduğunu görecekler.

 • Ömürlü Aksoy
  Ömürlü Aksoy14.06.2009 - 15:17

  KENDİSİYLE SAVAŞAN ASKERLERİ ÖVEN KAHRAMAN

  Türkiye'nin mimarı, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi'nden sonra düşman askerlerini saygıyla anmış ve Çanakkale Şehitleri için yapılan anıta şu sözleri yazdırmıştır:
  ' Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Sizler mehmetçiklerle koyun koyunasınız.
  Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık evlatlarımız olmuşlardır.'
  Türk Ulusu olarak, Atatürk'ün vatanımızda yendiği uluslara karşı gösterdiği insani duyguların ifadesini taşıyan bu sözlerle ne kadar övünsek azdır...
  Saygı ile...
  Ömürlü Aksoy-Kayseri

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan08.06.2009 - 11:33

  Çanakkale ruhunu özümsemişler.
  57 nci Alay
  Seyid Onbaşı
  Yahya Çavuş
  İsimsiz binlerce Mehmet'ler
  .
  .
  .
  .

 • T£k Bir
  T£k Bir18.03.2009 - 14:40

  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana...

 • T£k Bir
  T£k Bir18.03.2009 - 14:24

  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i...
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın...

  RABBİM CÜMLEMİZİ ŞEHİDLERİN ŞEFÂATLERİNE NÂİL EYLESİN..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan17.03.2009 - 16:48

  ÇANAKKALE,
  Yeniden varoluşun destanı


  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

  Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
  -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
  Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!
  Nerde -gösterdiği vahşetle 'bu, bir Avrupalı'
  Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
  Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
  Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
  Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
  Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
  Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada!
  Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.
  Sâde bir hadise var ortada: Vahşetler denk.
  Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ..
  Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ...
  Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil
  Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
  Kustu Mehmed'ciğin aylarca durup karşısına;
  Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
  Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
  Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.
  Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
  Öyle müthiş ki: eder her bir mülkü harab.
  Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
  Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
  Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede. gökler, ölü püskürmede yer;
  O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
  Boşanır sırtlara, vadîlere sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
  Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
  Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler! ..
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
  Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?
  Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.
  Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
  Beşerir azmini tevkîf edemez sun-u beşer;
  Bu gögüslerse Hüdâ'nın ebedî serhaddi;
  'O benim sun-u bedîim, onu çiğnetme! ' dedi.
  ÂSIM'ın nesli.. diyordum ya... Nesilmiş gerçek;
  İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek,
  Şühedâ gövdesi, baksan a, dağlar, taşlar
  O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,
  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
  BİR HİLÂL uğruna, yâ Rab, ne GÜNEŞLER batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! ..
  Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ...
  BEDR'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
  Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
  'Gömelim gel seni târîhe! ' desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
  Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
  'Bu, taşındır' diyerek KÂBE'yi diksem başına;
  Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
  Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,
  Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle,
  Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
  Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
  Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
  Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
  Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
  Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
  Şarkın en sevgili sultânı SELÂHADDÎN'i,
  KILIÇ ARSLAN gibi iclâline ettin hayran...
  Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
  O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
  Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!
  Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
  Ey şehid oğlu, isteme benden makber,
  Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.

  Mehmed ÂKİF ERSOY

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan17.03.2009 - 16:48

  Çanakkale savaşı,
  bir ulusun yokluk içinde,
  devrin emperyalist ve eğemen güçlerine karşı nasıl başarılı olunabileceğinin bir canlı isbat belgesidir.
  Tüm Çanakkale şehitlerimizden Allah razı olsun....

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan04.02.2009 - 14:07

  İsim şan şöhret için değil,
  Allah ve vatan için şehid oldu.
  Çanakkale şehitleri.

 • Onur Tuncay
  Onur Tuncay30.01.2009 - 15:44

  dedelerim çanakkalede şehit düştü.metrekareye 6.000 mermi düştü...yerlerden kemik fışkırdı.dereler kan ağladı.boğaz kızıla boyandı. ne için? VATAN için bunlar yaşandı.M.Kemal anafartalarda parladı.askerlere ölmeyi emretti,düşman çanakkale kaldı...