Kültür Sanat Edebiyat Şiir

mustafa kemal atatürk sizce ne demek, mustafa kemal atatürk size neyi çağrıştırıyor?

mustafa kemal atatürk terimi Elif Gültekin tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Bu çok ince parmaklı hiçbir şeyin karartmadığı,kırıştırmadığı bir cilde sahip olan ensiz ve kusursuz el erat sınıfından Türk"ün eli değildir.Peki nasıl oluyorda her şeyiyle köylü Türk"ün elinden bu kadar farklı olan el Türk"ün bütün hususiyetlerine sahip oluyor ? Alıntıdır.

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Benim gözümde hiçbir şey yoktur;
  Ben yalnız liyakat âşığıyım...
  .
  (Mustafa Kemal Atatürk)
  ...............
  LİYAKAT:
  Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu.
  İşe uygun ehil ve uzman kişinin seçilmesi.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Allah kulunu çaresiz bırakmaz yeter ki sen yegane mabud yegane ilah yegane Rab olarak olarak tanı ve yanlızca Allah'a secde ve kulluk için çabala ve gayret et ve kulum hitabına mazhar ol ki bu en büyük şeref ve izzettir hem bu hitaba mazhar olan kul Allah'ın herşeye şahit görür bilir ve semi yani duyduğunu fehmetsen bileceksin ki o senin hem kulluğuna hem vekefa billahi nasira yani yardımcı olarak Allah'ın yeter olduğunu bilirsen hem öncelikle Allah'ın karşısında acizliğini zayıflığını fakirliğini bilir ve idrak edersen MUTLKA DİYECEKTİR Kİ KULUM BENİ TANIDI BİLDİ RABBİNİ TANDI BİLDİ VE BANA YÖNELDİ BEN DE ONU BOŞ ÇEVİRMEYECEĞİM.

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Şayet bir gün çaresiz kalırsanız,
  Bir kurtarıcı beklemeyin.
  Kurtarıcı kendiniz olun...
  .
  (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Ben, manevî miras olarak
  Hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum.
  Manevî mirasım, ilim ve akıldır...
  .
  (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Bir devlet adamı, kendi insanî hislerine tabi olarak devlet meselelerini halledemez,
  O yetkiye sahip değildir.
  Memleket kimsenin malı, mülkü değildir.
  .
  (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Fatmanur Can
  Fatmanur Can

  Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin,
  Hiç kimseyi aldatmayacaksın,
  Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin.
  Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır.
  Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın.
  Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin...
  .
  (Mustafa Kemal Atatürk)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Atatürk’e ait olduğu iddia edilen metnin altında yer alan “Mustafa Kemal Atatürk” imzası ise iddianın doğru olmadığını belirten bir başka delil. Yazının yazıldığı tarih olarak belirtilen 1927 yılında henüz soyadı kanunu yürürlükte değil. Dolasıyla Mustafa Kemal henüz Atatürk soyadını almamış. Mustafa Kemal’in, 24 Kasım 1934 yılında çıkan 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadını aldığı görülebiliyor.Zaten biliyorduk.Anlaşımayan, rakip milletvekillerinin boş vermişliği,hepimiz gibi.
  Daha az göster

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  ATATÜRK"ÜN 27 ARALIK 1927"DEKİ SÖZLERİ
  am 17 Aralık 1927'de Mustafa Kemal Atatürk Mecliste şunu diyor: "Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil; bilakis, bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu, Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık. Çok değil, yüz yıla kalmadan, eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiİNİZbazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir. Ayrıca, unutmayın ki o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamak isteyecelerdid2

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Müsaade buyurunuz izah edeyim. Hududu millimiz dahilinde bulunanİSTANBULvilâyetimizden erbabı namus ve hamiyetten falan veya falan zat bu raya geliyor denildiği zaman mesele yoktur. İNGİLİZLERve FRANSIZLALA uyuşarakFERİT PAŞA kabinesi iskat edilmiş ve yerineANADOLUYU
  AVUCUNA VADETMİŞOLAN BİR HEYET GETİRİLMİŞTİR . Yine İNGİLİZLERİN marifet ve vasıtasiyleANADOLU İLE anlaşmak üzere memur edilmişlerdir ve ANADOLU HÜKÜMETİ DE bu itilâf zemini üzerine anlaşmayı kabul etmiştir. İşte efen dim şekil budur. Bununla beraber hiç kızmamışlar dır. Yalnız istediğiniz siyaseti anlayalım, demişlerdir. İstediğiniz adamlarla görüşebilirsiniz ve istediğiniz si yaseti takipte serbestsiniz, demişlerdir.PARA VERYORUZ,SİLAH veriyoruz, CEPHANE veriyoruz. İlkbahara ka dar fırkalar vait ediyoruz. Hiç olmazsa bizi siyase tinizden haberdar ediniz dediler.

  İngilizlerin Ferit Paşa hükümetinin müştereken yapmış olduktan harekât maatteessüf cümlenizin malûmudur.
  ki ,paraya ihtiyaç vardır.
  dur. Lâkin istiklâlini muhafazaya azmetmiş olan bir millet, kanının son damsını akıtmağa hazırlanmış bir millet son habbesini vermek fedakârlığında da bulunacaktır. Şüphesiz bu parayı Maliye Nazırı Beyefendi lâzım gelen kanunarla isteyecektir.
  ( Anadolu Hükümetine silah,para,cephane veren İstanbul Hükümetidir.ve istenilen para buradadır.)

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Allah'ın elçisi hazreti Muhammed(sav) e ölüm yakışıyor da neden mustafa kemale yakıştıramıyorsunuz hergün cenazeleri tabutları gördüğünüz halde gerçekler acıdır ve ölüm gerçeğinden kaçamazsınız.

 • Kenan Aydın
  Kenan Aydın

  Allah tarafından yoktan var edilmiş belli bir hayat yaşamış tekrar mümit olan Allah tarafından hayatına son verilmiş bir kul.

 • Adnan Genç
  Adnan Genç

  Size bir sorum var çocuklar.
  sor sor sor
  Türk denince onun adı akla gelir.
  Atatürk Atatürk Atatürk

 • Vedat Yavuzoğlu
  Vedat Yavuzoğlu

  Milletine duyduğu büyük sevgi sayesinde büyük işler başarmış büyük bir lider..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Yemek esnasında çekilmiş bir fotoğraf yorumu.

  Atatürk’ün yemek masasında 32 kral ve 62 cumhurbaşkanının bulunduğu öne sürülen fotoğraf, 7 Kasım 1927 tarihinde SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Y. Z. Surits’in düzenlediği yemekli davette çekilmiştir. Davet sahibi Mustafa Kemal Atatürk değil, Rus büyükelçidir. Masanın etrafındaki kişiler de Atatürk’ü ziyarete gelen kral ve cumhurbaşkanları değil, Rus büyükelçinin davetlileridir. Masada 32 kral ve 62 cumhurbaşkanının yer aldığı iddiası ise başlı başına bir absürtlüktür.
  Alay konusu olmayınız.


 • Hatice Erdemir
  Hatice Erdemir

  Çok anlatılmış, asla anlaşılmamış büyük lider...
  Ülkemizde değeri bilinmese de yedi düvel heykelini dikmiş, yenilgilerine rağmen...
  Mekanı cennet olsun...

 • Ahmet Erdem
  Ahmet Erdem

  Yaşadığı Çağın Dehası ve hala ışıl ışıl

 • Nurgül Kılavuz
  Nurgül Kılavuz

  Yalnızca büyük insanlar büyük işler başarırlar ve tarih onları asla unutmaz unutturmaz saygıyla ve rahmetle.

 • Fırat Sarpkaya
  Fırat Sarpkaya

  Her yönüyle mukemmel INSAN...
  Daha mükemmeli gelmedi.
  Ve gelmez de..

  Saygiyla / Sevgiyle/ Özlemle...

 • Excel Depo
  Excel Depo

  Lider

 • Amed sabri
  Amed sabri

  naber

 • Adnan Genç
  Adnan Genç

  Birinin başı ağrısa okuyup üflerler. Şehyin abdest suyunu sevap diye içenler.El öperek cennete gitmeyi düşleyenler.Bunların bilim teknoloji...alanında yaptıkları bir şey var mı?Avrupa'nın yapamadığı ameliyatları Atatürk'ün çocukları yapiyor.Keşke iki yüz üç yüz yıl öncesinden kurulsaydı,Türkiye cumhuriyeti.

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  “Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır... Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur... Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”
  (Atatürk'ün, Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip’in bir sorusuna verdiği cevap)

 • Kadir Yüksel
  Kadir Yüksel

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk (özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir) Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır hedefim

 • Yener
  Yener

  Aratürk bir düşünce tarzı, bir felsefedir. Bir bakış açısıdır Atatürk, bir duruşdur. Bir fikirdir Atatürk.

 • Erdem ASLAN
  Erdem ASLAN

  Çok seviyorum onu ??????????????

 • Yasemin Çelebi
  Yasemin Çelebi

  AŞIK OLDUĞUM İLK ADAM!
  M.K.A

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  En büyük devrimci..

 • Atilla İlhan
  Atilla İlhan

  "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
  Gel gömelim Seni tarihe desem sığmazsın
  Nekadar büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
  Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi " bir destanın dünü bugünü yarınıdır...

 • Ahmet Sezgin
  Ahmet Sezgin

  SEN AFFET ATAM

  Ülkemde yaşayıp haya etmeden
  Seni saymayanı sen affet Atam,
  Zekadan birazcık nasip almadan
  Seni anlamayanı sen affet Atam

  Hakkında en ufak fikri olmadan
  Zavallı aklıyla sana yüklenen,
  Saygıyı vefayı asla bilmeden
  Seni anlamayanı sen affet Atam

  Tarihi okuyup hiç öğrenmeden
  Hakkını katiyen teslim etmeyen,
  Riyakar nefsini ıslah etmeden
  Seni anlamayanı sen affet Atam

  Ahmet Sezgin