Kültür Sanat Edebiyat Şiir

emanet sizce ne demek, emanet size neyi çağrıştırıyor?

emanet terimi Dolun Ay tarafından tarihinde eklendi

 • Modus Operandi
  Modus Operandi

  Tahammülün kalbi sabır ve emanettir dost.
  Biz sabrı bir güzel öğrendik. Emaneti de sahibine teslim ettik.
  Şimdi tahammül bir hamallıktan daha fazlası değildir, liyakat terazisi bozulmuş çürük kalplerde.
  Sen insansın.
  Ben şahidim.
  Ben insanım.
  Sen şahitsin.

 • Kayıp Şehrin Sultanı
  Kayıp Şehrin Sultanı

  İnsan kendisinin emanet olduğunun idrakine varamıyor....

 • Didgâh Gölgesi
  Didgâh Gölgesi

  Mahabbet, meveddet ve uhuvvetle Taala’ya emanet ol ve’s-selam! ...

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı

  Bu teksir kağıtlarda tükenmez kalem mâdem NEDÂMETimdir sakın bakma bana
  Şapırdatmasın höpürdetmesin yutmayı seçiyorum yutkunmayasın…!

  Bu karmaşık rumuzlarla tanınmaz diyem nârenciyem
  NEDÂMETimdir sakın bakma bana___________:
  ilham ilen...

 • Nur Ul Envâr
  Nur Ul Envâr

  Bu eskimiş sayfalarla tükenmiş kalem yâren EMANETİMdir sana sakın saklama..
  Hatırltmasın anımsatmasın unutmayı seçiyorum umursatmasın..!

  Bu sarmaşık duygalarla tükenmez çilem yâren,
  EMANETİMdir sana sakın saklama___________:

 • Abdulkadir Azaklı
  Abdulkadir Azaklı

  Bize veriler en önemli emanetlerden birisi olan bizim kendi bedenlerimizdir.Onun için bedenlerimize sahip çıkacağız ve çok güzel koruyacağız.Bedenlerimiz ve sağlığımız tabii bedenlerimizi iyi koruyabilirsek sağlığımızı de korumuş olacağız.

  Bunların dışında bir çok emanetler vardır,her emanete sahip çıkmak insanlık görevlerimizdendir..

 • Mustafa Turhan
  Mustafa Turhan

  ezelde insana bahşedilen sevgi ve aşktır, eli dili gözü kulağı ve diğer azalarıdır, bu emanetlere benim derse, hıyanetlik yapmış olur. yaptığı işlerdir. ben yaptım derse vaadinden dönmüş, emaneti zimmetine geçirmekten dolayı azap çeker. çoluğu çocuğu, eşi dostu, çevresi konu komşusu emanettir. dünyası emanettir. emanete de benim demesi hıyanet yani hırsızlıktır.

 • Busra Korkmaz
  Busra Korkmaz

  Bize bırakılan herşey...

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'her kim kendisini Hakk'a emanet ederse,belalardan emin olup selamette kalır.'.....................................................................(*)

 • Ahmet Bayrak
  Ahmet Bayrak

  'bütün varlıklar gökler ve dağlar,ilahi emaneti yüklenmekten korktular.çünkü onlar bunun ağırlığını biliyorlardı.ilahi emanetin yükü altında ezilmek istemediler.fakat; insanda hayvani ve nefsani duygular bulunduğu için emaneti kabul etmenin külfetini,zorluğunu idrak edemedi de korkusu,çekinmesi körleşti.'.....................................................(*)

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Emanete riayet çok önemlidir. Müminun suresinin başında, kurtuluşa eren müminlerin vasıfları bildiriliyor. 8. ayette de bunların emanete ve ahitlerine riayet ettikleri açıklanıyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  ^^Emanete riayet edilmezse, çeşitli belâya maruz kalınır.^^

  ^^Mümin her kabahati yapabilir. Fakat, hıyanet etmez ve yalan söylemez.^^

  ^^Emanete ihanet etmek münafıklık alametidir.^^

  ^^Hile ve hıyanet sahibi ateştedir.^^

  ^^Hayâsız olan, emanete hıyanet eder, hain olur, merhamet duygusu kalmaz, dinden uzaklaşır, lânete uğrar, şeytan gibi olur.^^

  ^^Emanete riayet etmeyenin dini yoktur. Onun namazı da, zekâtı da kabul olmaz.^^

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  hayat bir emanettir
  ve bunun içinde akıl bir emanettir..
  dağlar ki koca dağlar bakanı hayrete düşüren dağlar
  heybetin yüksekliğin temsilcisi
  yeryüzünün en yükseği olan dağlar!
  siz ki yüklenmediniz
  biz utanmadık kızarmadık ve korkmadık
  ve aldık emaneti..
  evet
  belki bir iltifat belki bir ikram bu yaratandan
  belki
  yeryüzünde sen büyüksün hatta dağlardan da!
  kelamına mazhariyettir bu ama
  ayet
  nankördür de bitiyor..
  ve bir şeyler hatırlatılıyor...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  efendim insana verilmiş en büyük emanet akıl ve iradesidir...

  muhakeme yeteneği diğer deyişle...

  yani iyiyi ve kötüyü ayırdetme..seçebilme yeteneğidir...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  sonradan alınmak üzere verilmiş olan tüm şeyler emanettir...

  emanet-i kübra ise en büyük emanettir...ne anlamalıyız büyük emanetten?


  Ahzab suresi 72 'de:

  “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi (bununla beraber onun hakkını tam yerine getirmedi.) ”

  ...düşünmek lazım efendim..emanet edilen bize nedir?

  bu yük...büyük...

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  Emanet

  Bu oyuna bir son versem
  Kalemimi kendim kırsam
  Abi eğer ben gidersem
  Oğlum sana emanet

  Bana benzer, tez kırılır
  Tez köpürür, tez durulur
  Çok içlidir, tez darılır
  Oğlum sana emanet

  Elini tut, yolu açık
  Düşer belki daha çocuk
  Gözü kara ama küçük
  Oğlum sana emanet

  Baba sabah gelir desen
  İnanır o ne söylesen
  Önce Allah ve sonra sen
  Oğlum sana emanet

  Ali Kınık

 • Wwwfecrgentr
  Wwwfecrgentr

  Eminlik. İstikamet üzere bulunmak. * Birisine koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için teslim edilen şey. Birisine bir şeyi koruması için bırakma. Emniyet edilip inanılan şey. * Başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen. * Osmanlılar Devrinde bazı devlet dairelerine verilen isim. Şehr emâneti, Rusumat emâneti gibi...(Dinimiz, emaneti ehline bırakmamızı emreder. İdare makamları da birer emanettir. Hz. Ömer (R.A.) halifelik makamına getirilince şöyle demiştir: 'Ey insanlar! Ben Allah ve Peygamberimize itaat ettiğim sürece, siz de bana uyun ve itaat edin. Doğru yoldan saparsam, kılıçlarınızla beni doğrultun.' Demek ki müslüman hata ve haksızlık karşısında pasif kalamaz.)

 • Nisa Gül
  Nisa Gül

  emanet ve hz ali bir bende.genç yürek ama onurlu ve bilinçli.neyi taşıdığını bilmek.bilinçle emanete sarılmak.örtüye bürünmek; açığa çıkmak ve şaşırtmak için.

 • Ebrar Hasene
  Ebrar Hasene

  EMANET'İN AĞIRLIĞI......VE İNSANA VERDİĞİ YÜCELİK...
  herşey emanet hava,su,baktığım bana ait olduğunu düşündüğüm gözlerim,ellerim,ayaklarım,işitmemi sağlayan kulaklarım,sarfettiğim kelime yığınları.......hayatım emanet üzerine kurulu...işte bu emaneti azrail gelip birgün sahibine sunacak....verilen emaneti hakkı gereğince kullanırsam işte o zaman Cenab-ı Hakk katında benim değerimin yüceliğini düşünmek beni tatlı bir sevinç yumağına bürüyor..

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Nisa suresi:

  58. Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.

 • Aydın Aydın
  Aydın Aydın

  Ahzab suresi:

  72. Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi.