Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • amiyane25.09.2009 - 15:02

  Avamca

 • ben16.09.2009 - 11:59

  Bunca ki yandım yanarım, billah ki usanmamışım

 • dahi16.09.2009 - 11:55

  N'ola öpdüm gözüme sürdüm seni,
  Sen dahi âlemde bir turvendesin

 • şükür16.09.2009 - 11:54

  Hakka şükür koçlarun devrânıdur.
  Cümle âlem bu demün hayrânıdur.
  Gün batardan gün toğan yire değün.
  Işk erinün bir nefes seyrânidur.

 • aşık16.09.2009 - 11:51

  Behey güzellerin canı
  Aşıkın dini imanı
  Yoluna vermeden canı
  Kor muyum seni kor muyum

 • Ağa16.09.2009 - 11:49

  Hey ağalar zaman azdı
  Düşmüşe il üşer oldu
  Küllükte sürünen eşek
  Cins atla yarışır oldu

 • kurban28.08.2009 - 14:53

  Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzü mahım
  Kurbanın olam var mı benim bunda günahım

 • canan28.08.2009 - 14:52

  Gülüm söyle, gülüm böyle demektir yare mu'tadım
  Seni ey gül sever canım ki cânâna hitabımsın.

 • eksik28.08.2009 - 14:51

  Külahın sat da dünyada yokuncul olma bir ferde
  Cihanda kelle sağ olsun, külah eksik değil serde

 • zincir28.08.2009 - 10:35

  Zapt eden zencir-i zülfündür dil-i divaneyi
  Erre berser olmasın gösterme cana şaneyi