Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

idrak sizce ne demek, idrak size neyi çağrıştırıyor?

idrak terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Onur Bilge
  Onur Bilge

  İDRAK, KAVRAMADIR.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İdrakı Beş duyu ile idrak etmek mümkün değildir.
  Gözle görülmez, ele tutulmaz, tadılmaz...
  İdrak ilme dayanır, ancak ilmi olanlar idrak eder,
  oda ilmi derecesinde...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İdrak, bir algılamadır, yani manadır.
  Bir şey yada konuyu algılayabilme yeteneğidir.
  Elle tutulan yada gözle görülen nesneler gibi olmadığından
  yani maddi bir şey olmadığından,
  izahı güç olandır.

 • Deha Soner
  Deha Soner

  'Karşındakinin SEN olduğunu gerçekten idrak etmedikçe sevgin şüpheli ve sınırlıdır.' GERÇEKLE YÜZLEŞMEK - Sebahattin Zorlu

 • Can Can
  Can Can

  Hz. ebubekir..

 • Leyla Şenkal
  Leyla Şenkal

  idrakın aczini idrak idrakın ta kendisidir..

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  'ALLAH'ı hakkıyla idraka çalışmadılar…(22-74)

  'Ma kaderullahe hakka kadrihî..'

 • Bon Jovi
  Bon Jovi

  bazı insanların idrak problemi oldugunda,siz ona ne anlatırsanız anlatın,o anlayabilecegi kadar anlar................ :))))

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  İdrak ve akıl, insanın ruhunda dinlenir...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  Araplar bir merdivenin en altındaki basamağına 'dereke' derler.
  Aynı zamanda bir şeyin en alt kısmı anlamında genel olarakta kullanılır bu kelime.
  'idrâk' ise bir şeyin dibine inme, yetişme, ulaşma anlamındadır ki;
  buna 'DANK etmek' te diyebiliriz..
  bu ses susuz, karanlık bir kuyuya atılan taşın en dibe ulaştığında çıkarttığı sestir ki
  zihin kuyusuna atılan kavramlar da dibe düştüğü zaman aynı sesi çıkarır;
  idrâk etmek, kavramaktır..

 • Bilge Sem
  Bilge Sem

  algı...

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  neyin tedariki peşindeysen
  idrakin
  o
  kadardır..

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  etrak bi-idrak :))

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Doğular ve gerçekleri idrak edip, doğrultusunda gitmedikçe idrak fanidir. Daha çok yük yüklenip, eşek gibi yaşamaktan başka acı ve zorluk vermez yaşamda.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Lügatta:
  Anlayış, kavrayış, akıl erdirmek, fehem (fehim, fehm) , yetiştirmek.

  ''Malesef insanlar teavun (yardımlaşma) sırrını idrak edememişler, hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar...''
  (Vecize)

  Sözlükte:
  1. Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme...

  Ör:
  ''Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.''- Ç. Altan.

  Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
  Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
  (Zulüm ile, işkence ile hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün; eğer kendinde bir güç görüyorsan insanoğlundan idraki kaldırmaya çalış.) (Hürriyet Kasidesi) N. Kemal

  Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı.
  Asrın idrakine söyletmeyiz İslamı.
  (Safahat) M.A.Ersoy

  2. Erişme, ulaşma, kavuşma...
  3. felsef, algı...

  Dini Sözlük:
  Bir şeyin aslını, mâhiyetini, hakîkatini bilmek, anlamak.

  Kur'ân-ı kerîmde, meâlen buyruldu ki:
  O'nu (Allahü teâlâyı) gözler (dünyâda) idrâk edemez. O ise, gözleri bilir anlar. O, ihsân sâhibi bilicidir. (En'âm sûresi: 103)

  İnsanı hayvandan ayıran, ilim ve idrâktir (Hâdimî)

  İnsanların hâlet-i rûhiyeleri (rûhî durumları) farklı oduklarından, idrâk ve fehmleri (anlamaları) da farklı olmaktadır. (İmâm-ı Gazâlî)

  Şükür, şükürden âciz kalındığını idrâk etmektir. (Ebû Osman Mağribî)

  Allahü teâlânın zâtı idrâk edilemez. Dünyâ yurdunda gözle görülmez. Kalb, O'nun varlığını tastîk eder. Âhirette gözler O'nu görecektir. İnsanlar, Allahü teâlâyı âyet ve delîllerle bilmektedir. Kalbler O'nu tanır, fakat akıllar O'nu idrâk edemez. (Sehl bin Abdullah)