Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

tarihten sayfalar sizce ne demek, tarihten sayfalar size neyi çağrıştırıyor?

tarihten sayfalar terimi Erdem Ülkün tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hiç bir şair özel konumundan ve oturduğu özel sandalyesinden olaylara olup bitenlere bakmamıştır.Bakamaz da,Evet tarihe bakarsanız anlarsınız! ama gerçekler,belgeler ve olgular,olduğu gibi açıklanırsa...(Ece Ayhan)

  tarihte olup bitenleri ve bitmeyenleri anlamak için resmi tarih bilgisi yetmez,onun karşısında başka bir dil,kurgu içeren alternatif tarih bilgisi ve bilinci gerekir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hiç bir şair özel konumundan ve oturduğu özel sandalyesinden olaylara olup bitenlere bakmamıştır.Bakamaz da,Evet tarihe bakarsanız anlarsınız! ama gerçekler,belgeler ve olgular,olduğu gibi açıklanırsa...(Ece Ayhan)

  tarihte olup bitenleri ve bitmeyenleri anlamak için resmi tarih bilgisi yetmez,onun karşısında başka bir dil,kurgu içeren alternatif tarih bilgisi ve bilinci gerekir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kafileyi durdurdum.Subayları bir kenara topladım.İçinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz.Bundan başka subay olarak da yerinizi bilmelisiniz.Yadi düvel düşmanımızdır.Padişah düşmanımızdır.Bana bakın dedi.Kimse işitmesin millet düşmanımızdır.İsmet İnönü,Ulus Gzt,17 Mayıs 1968.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Osmanoğulları zorla, Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı,şimdi de Türk milleti bu mütevacizlerin haddini bildirerek,hakimiyet ve saltanatı eline almış bulunuyor.
  Nutuk S690-691 denirken,
  Diğer yandan yok sayılan veya inkar edilen şeylerle övünülüyor.Örneğin:Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletin Osmanlı Devleti olduğu söyleniyor.Ve de genç nesillerin kafalarında çelişkili düşünceler oluşuyo

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  MISSOURİ REZALETİ ! 1946 PTT Missouri için seri bir hatıra pulu bastırmış, Tekel ise piyasaya Missouri adında bir sigara çıkartmıştı. Gazeteler bütün sayfalarını Missouri'nin ziyaretine ayırmıştı. Gemi Dolmabahçeye yanaşacağı için Karaköyden Beşiktaş'a kadar bütün evler aynı renge boyandı. Taksim alanında ampullerden kocaman bir Missouri maketi yapılmış, geceleri ışıl ışıl yanmaktaydı. Ayrıca camilerin minarelerine İngilizce "Well Come Missouri" yazan mahyalar asıldı. Tramvaylar, otbüsler, taksiler gelen emirle yıkanıp teTürkiye'deki bütün genelevler taranarak en güzel kadınlar İstanbul genelevine taşındı. mizlendi. Gazetelerde taksiciler, dolmuşçular röportajlar veriyor, dost Amerikan askerlerine bedava hizmet edeceklerini, hiç birinden para almayacaklarını söylüyorlardı. Türkiye'deki bütün genelevler taranarak en güzel kadınlar İstanbul genelevine taşındı. Ayrıca İstanbul genelevi en seçkin doktorların başkanlığında inceden inceye gözden geçirildi. Bütün kadınların temiz ve güzel elbiseler giyinmesi sağlandı. Missouri zırhlısı gidene kadar Türk erkeklerinin içeriye alınmaması emri verildi. Esnaflar zabıtalar tarafından tek tek tembih edilerek para vermek istemeyen Amerikan askerlerinin zorlanmaması istendi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Amerikan askerlerine yardımcı olmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda bütün polis ve bekçilere kurs verdi. Amerikan askerlerine kolaylık gösterilecek, kesinlikle kötü davranılmayacaktı. İstanbul'un hem valisi hem de belediye başkanı olan Lütfü Kırdar, Taksim Belediye Salonu'nda Amerikan Başkanı'nın özel temsilcisi ve gemi komutanları onuruna büyük bir ziyafet düzenlemek için çalışmalar yapıyordu. Ankara'dan gelen bir emirle konukların Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanması daha daha uygun görülerek hazırlıklar saraya kaydırıldı. 5 Nisan 1946 Cuma sabahı Missouri Zırhlısı Dolmabahçe önünde demirledi. On binlerce İstanbullu ünlü zırhlıyı ve Amerikan askerlerini görebilmek için Dolmabahçe önüne gelmişti. 1946 senesinde tek parti CHP hükümeti ülkeyi ABD"ye bağımlı hale getirdi • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Avrupa’da[ hiçbir güç, 1789 Fransız Burjuva devriminin ruhunu ve ideallerini canlandıramaz. Maastricht anlaşması 1789 burjuva ihtilalinin artık öldüğünü gösteren tarihi bir dönemeçtir.(1992) Artık Avrupa’da ulusallığa dönüş olamaz.Yapılan dünya çapında sermayenin devrimidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Şüphecilik bir silahtır.Sahtekarlığı PROPAGANDAYI,KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ, KASITLI UYDURMALARI,menfaat amaçlı yaklaşımları,yalan iddiaları sizden uzak tutar.şüpheci doğruyu arayan,özgürce düşünen gerçekçi insanlar arasında paylaşılan bir niteliktir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  ortağı Fust ile birlikte Almanya'nın Mainz şehrinde metal harflerle basım tekniğini bulmuş ve matbaaya uygulamıştır. F.Sultan.Mehmet,Uyumuş.
  Yanıtla

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Cumhuriyet aydınları kişi kültü üretip kişiye tapma yolunu saçtiklerinde,buna mecburdular. " Şevket Süreyya Aydemir ınkilabımızı oturtmaya ve Atatürk"ü putlaştırmaya macburduk" 5 ağustos 1935 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberde "Atatürk,yarım ilahtır, Türklerin babasıdır.Hiç bir devlet şefi için hayatıda bu kadar heykel dikilmemiştir,ne Mussolini,ne Hitler ne de Lenin"in anıtları onunkilerle ölçülenemez deniliyordu.yapılan heykeller,anıtlar ideolojik hegemonya boşluğunu doldurmanın bir aracı olarak görülüyordu.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  1936 yılından itibaren artık resmi olarak Türk, Türkçe gibi kelimeler dilden çıkarılmış,bunun yerine“ Azerbaycan dili Azerbaycanlı kelimeleri dile dâhil edilerek Türklükten Azerbaycancılığa doğru 1 geçiş yapılmıştır. iLHAM ALİYEV"DE Dilimiz Azerbaycan dilidir DEMEKLE değiliz,dilimiz Azerbaycan http://dilidir.3ve bia AzAerbaycanlıyız demek istemiştir • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  -1935 yılında TCMV tarafından yayınlanmış " Olgunluk Tarihi sorularında öğrencilere sorulan"29.soru.İslamlık,nerede,ne vakit ortaya çıktı Muhammed"in hayatı ve eseri hakkında bildiklerinizi yazınız ? Burada Kuran kutsal bir kitap değil de ,bir insan tarafından yazılmış herhangi bir eser olarak gösterilmiştir.Bu pozitivist söylem,Kuran"ın kutsalığını yok etmek amacını taşır gibidir.(Türkiye. laik de değildir) Türkiye"deki her türlü
  özgürlük ihtiyaç mücadelesini laik/anti-laik ekseni üzerine kaydırıp kendi egemenlik paylarını arttırmak isteyen resmi ideoloji (devlet dini papazları.)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  -1935 yılında TCMV tarafından yayınlanmış " Olgunluk Tarihi sorularında öğrencilere sorulan"29.soru.İslamlık,nerede,ne vakit ortaya çıktı Muhammed"in hayatı ve eseri hakkında bildiklerinizi yazınız ? Burada Kuran kutsal bir kitap değil de ,bir insan tarafından yazılmış herhangi bir eser olarak gösterilmiştir.Bu pozitivist söylem,Kuran"ın kutsalığını yok etmek amacını taşır gibidir.(Türkiye. laik de değildir) Türkiye"deki her türlü
  özgürlük ihtiyaç mücadelesini laik/anti-laik ekseni üzerine kaydırıp kendi egemenlik paylarını arttırmak isteyen resmi ideoloji (devlet dini papazları.)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dâhiliye Vekâleti bugün Büyük Millet Meclisi’nde Gazi Hazretlerinin alaturka musiki hakkındaki irşadlarından ilham alarak bu akşamdan itibaren
  radyo programlarından alaturka musikinin tamamen kaldırılmasını ve yalnız garb tekniğiyle bestelenmiş, motifleri millî musikiparçalarımızın, garb tekniğine vakıf sanatkârlar tarafından çalınmasını alâkadarlara bildirmiştir.Türk müziğiin yasaklandıktan sonra İnsanlardar aylarca Arap Radyolarını dinleyerek Araplaşmışlardır!En önemli nedeni Arap şarkılarını çok dinlemeleridir! Aka Gündüz,bir anlamda Arap kökenli olduğu düşünülen müzik ve müzik çalgılarının Türklere uyumsuzluğunu dile getirirken arap kültürünü aşağılamaktadır.Ud çalan milletlerin milli marşları yoktur ve olamaz.Ud,müziki ve ritm sefaletinin yarım yamalak bir ifadesidir...Peki ne yapmalı ? Udu paramparça etmeliyiyiz.Enkazını menfur,berbat,"def"in içine koyup müstevli bir düşman gibi-hudutlarımızdan fırlatıp atmalıyız.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Devleti idare edenler iyi ya da kötü,kahraman ya da zalim o toplumun içinden çıkmaktadırlar ve toplumun çoğunluğu nasılsa onlar da öyledirler. Yani bir toplum nasılsa,onu idare edenler de onun gibidir.' Her halk layık olduğu şekilde yönetilir.G. Petrov

  Bu sözleri söyleyen Kurtuluş savaşı bittikten sonra unutulan savaşın kahraman kadını Kara Fatma"dır.
  337 bayramında büyük önderin iltifatına mazhar oldum.Beni anlımdan öptü bir tabaka hediye etti,fakat çaldırdım.savaştan sonra İstanbul"a geldim,evim yandı.kardeşim öldü ve sefalete düştüm. - gazeteci,neden seni tanıyanlar,taktir edenlerden yardım istemiyorsun ?
  bir kaç kere büyüklerimin kaplarına gittim,kapıcılar terslediler,bugün git yarin gel dediler.sinir geldi artık kimsenin yanına çıkamıyorum. Gazeteci Yekta Ragıp Önen röportajından


  MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ (Devamla) — Müsaade buyurunuz izah edeyim. Hududu millimiz dahilinde bulunanİSTANBULvilâyetimizden erbabı namus ve hamiyetten falan veya falan zat bu raya geliyor denildiği zaman mesele yoktur. İNGİLİZLERve FRANSIZLALA uyuşarakFERİT PAŞA kabinesi iskat edilmiş ve yerineANADOLUYU
  AVUCUNA VADETMİŞOLAN BİR HEYET GETİRİLMİŞTİR . Yine İNGİLİZLERİN marifet ve vasıtasiyleANADOLU İLE anlaşmak üzere memur edilmişlerdir ve ANADOLU HÜKÜMETİ DE bu itilâf zemini üzerine anlaşmayı kabul etmiştir. İşte efen dim şekil budur. Bununla beraber hiç kızmamışlar dır. Yalnız istediğiniz siyaseti anlayalım, demişlerdir. İstediğiniz adamlarla görüşebilirsiniz ve istediğiniz si yaseti takipte serbestsiniz, demişlerdir.PARA VERYORUZ,SİLAH veriyoruz, CEPHANE veriyoruz. İlkbahara ka dar fırkalar vait ediyoruz. Hiç olmazsa bizi siyase tinizden haberdar ediniz dediler.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Sultanın kızı İstanbul da çok yakışıklı bir ermeni gencini kaçırıp keyfine bakıyor, gencin ailesi de yalvar yakar genci geri istiyor, Sultan da önce kızım bir keyfine baksın diye oyalıyor, bu bölgesel tarzlar, enjekte edilene kadar merkezde yaşam böyle, Kuranın emirleri için ölüme koşanlar, - bugün çıkarı dışında kılını kıpırdatmayanlar - kuşkusuz Kuranı bilmiyorlar, yoksa yaparlar mı öyle şey, neyse bunlar tarihte kaldı çok şükür, şimdi biz faylara bakalım niye bu kadar kırgınlar.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Eskiden,Arap Harfleriyle Türkçe yazılırdı.
  Bunun Arapça ile bir ilgisi yoktur.
  Arapçayı bilenler( Araplar) anlar
  Arap Harfleriyle türkçe yazan bir kişi Arapça bilmiyorsa Kuran"dan hiç bir şey anlamaz.
  Eski türkçe osmanlıca değildir.osmanlıca içinde ( türkçe,arapça,farsça) sözcüklerden oluşan bir saray dilidir.Sarayın dışında her topluluk kendi dilini kulanır. Türkçe,Rumca,Bulgarca vs.
  Sarayın diline de yabancıdır.
  .

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Cumhuriyetin ilk yıllarında dinin Türk toplumu üzerindeki olumlu etkisinden söz edilirken,1930"lu yıllarda islamiyet"in türklere çok şey kazandırmadığı,tersine türklerin islamiyet"e bir çok şey kazandırdığı üzerinde durulmaktadır.
  Bu dönemin ders kitaplarında hazret sözcüğü kullanılmaz.( mustafa kemal paşa hazretleri Hariç )
  1935 yılında TCMV tarafından yayınlanış olan "olgunluk soruları"nda" öğrencilere sorulan 29.soru: İslamlık,nerede ve ne zaman ne suretle ortaya çıktı ? muhammed"in hayatı ve eseri hakkında bildiklerinizi yazınız.Burada kuran,kutsal bir kitap değil de, bir insan tarafından yazılmış herhangi bir eser olarak gösterilmiştir.
  1930-1949 yılları arasında ülkede ne kadar imam hatip lisesi varsa kapatılmış,okullarda din dersi kademeli olarak azaltılmıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da geçmişten kurtulmak değil,bugünü anlamanın anahtarı olarak onu öğrenip anlamaktır E.H.Carr.

 • Fırat Sarpkaya
  Fırat Sarpkaya

  Tarihte bir gün Nasreddin Hoca gole maya çalıyormuş. Oradan geçmekte olan Süleyman Efendi, "Hoca hoca" demiş, "gol hiç maya tutar mı?"

  Nasreddin Hoca istifini bozmadan, "Ya tutarsa?!" deyiverince Süleyman aynen mosmor tabii...

  Hihe he heeeyyyttt, Hoca bu bee!!!

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Tarihçi Doç. Dr.Sezai Balcı ile Prof.Dr. Mustafa Balcıoğlu ikilisi tarafından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerin gün yüzüne çıkartılmasıyla hazırlanan "Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu" başlıklı çalışmada, Yahudi kökenli Rothschild Ailesi'nin Osmanlı padişahları ile olan gizli ilişkileri ortaya çıktı.

  Kitapta, Rothschild üyeleriyle görüşen Osmanlı hükümdarları 2. Mahmut, Abdülmecid ve 2. Abdülhamid aile üyelerine birçok defa nişan takdim edildiği, 2. Abdülhamid zamanında Rothschildler'in, Filistin'de koloniler kurdukları, Abdülhamid'in Filistin'de yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği belgelerle sunuldu.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün


  Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu

  ABDÜLHAMİD;Rothschildler'e hususi olarak yaptırdığı 10 bin sigarayı hediye ediyor. Bu görüşmenin detayları o dönemki Moniteur Européen Gazetesi tarafından şöyle aktarılıyor:

  "Baron Rothschild ile kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet'i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru Pire'ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya'ya gidecektir. Baron Rothschild'in geçen Cuma selamlığından sonra [27 Temmuz 1888] Yıldız Sarayı Hümâyûnu'nda gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn'a kabulden fevkalgaye mahzûz olduğu temin ediliyor. Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır. Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild'ce büyük mahzûziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron'un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır."

 • İrfan Yılmaz
  İrfan Yılmaz

  Sevgili antoloji arkadaşlarım,
  Antolojiye Tahir ile Zühre hikayesi şiir ve videolu olarak eklendi. İlginize gönülden teşekkür ederim. İyi seyirler:
  Sevgi ve saygılarımla.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  tarihte hiçbir savas 'biz istiyoruz' diye baslamadı.
  tarihte birçok savas biz istiyoruz diye bitti
  yapılan tüm savaslar düsmana değil.bize karsı.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  istençli olarak tarihi yok sayabilirsiniz.ama tarihi değistiremezsınız.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Resmi tarih ne demektir:resmi tarih kazananların kendi tarih yazıcılarına yazdırdığı
  ve insanlara dayattığı tahrifatlarla dolu tarihtir.resmi tarihi olan.ve kandi tarihiyle yüzlesmeyen hiç bir devlet demokratik değildir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  tarih resmi tarih cellatlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'vatandaslar için.saf bir tarih yaratmak isteyenler.Cumhuriyetle birlikte Osmanlı.selçuklu. ve İslam'ın geçmis tarihini çöplüğe atarken basta sümerler Hititler olmak üzere.Çin ve hindistan'dan avrupa'ya kadar yeryüzünde tüm dil ve uygarlıklarının kaynağını Orta Asya Türkleri olarak göstermislerdir.(!)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Atatürk bir diktatör değildi.Ama otoritesi mutlaktı.O'nun kayıtsız şartsız oteritesi altında çok partili bir rejim yürütülemezdi Çünkü mutlak otorite bölünmez bir bütündür.(Ş.S.Aydemir)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Kafileyi durdurdum.Subayları bir kenara topladım.İçinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz.Bundan başka subay olarak da yerinizi bilmelisiniz.Yadi düvel düşmanımızdır.Padişah düşmanımızdır.Bana bakın dedi.Kimse işitmesin millet düşmanımızdır.İsmet İnönü,Ulus Gzt,17 Mayıs 1968. Aktaran İdris Küçükömer,Düzenin yabancılaşması,S, 87.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dünyanın ilk evrensel tarihini yazan Polybios, Büyük İskender imparatorluğunun batmış olduğunu belirttikten sonra sıra yaşadığı,ait olduğu döneme gelince,'Roma imparatorluğu'nun geleceği için bi endişe yok'derken,Roma'nın hep rakipsiz kalacağını yazacak kadar dar görüşlüydü.Çoğumuzun bugün de olduğu gibi harşeyin kalıcı olduğu inancın tutsağıydı.Oysa koca Osmanlı İmparatorluğu.bugün İstanbul'da Taksim'e açılan küçük bir sokağı adına dönüştü

  Alıntı Gündüz Vassaf/ Tarihi yargılıyorum.S.95