Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tarihten sayfalar sizce ne demek, tarihten sayfalar size neyi çağrıştırıyor?

tarihten sayfalar terimi Erdem Ülkün tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da geçmişten kurtulmak değil,bugünü anlamanın anahtarı olarak onu öğrenip anlamaktır E.H.Carr.

 • Fırat Sarpkaya
  Fırat Sarpkaya

  Tarihte bir gün Nasreddin Hoca gole maya çalıyormuş. Oradan geçmekte olan Süleyman Efendi, "Hoca hoca" demiş, "gol hiç maya tutar mı?"

  Nasreddin Hoca istifini bozmadan, "Ya tutarsa?!" deyiverince Süleyman aynen mosmor tabii...

  Hihe he heeeyyyttt, Hoca bu bee!!!

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Tarihçi Doç. Dr.Sezai Balcı ile Prof.Dr. Mustafa Balcıoğlu ikilisi tarafından Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki belgelerin gün yüzüne çıkartılmasıyla hazırlanan "Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu" başlıklı çalışmada, Yahudi kökenli Rothschild Ailesi'nin Osmanlı padişahları ile olan gizli ilişkileri ortaya çıktı.

  Kitapta, Rothschild üyeleriyle görüşen Osmanlı hükümdarları 2. Mahmut, Abdülmecid ve 2. Abdülhamid aile üyelerine birçok defa nişan takdim edildiği, 2. Abdülhamid zamanında Rothschildler'in, Filistin'de koloniler kurdukları, Abdülhamid'in Filistin'de yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği belgelerle sunuldu.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün


  Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu

  ABDÜLHAMİD;Rothschildler'e hususi olarak yaptırdığı 10 bin sigarayı hediye ediyor. Bu görüşmenin detayları o dönemki Moniteur Européen Gazetesi tarafından şöyle aktarılıyor:

  "Baron Rothschild ile kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet'i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru Pire'ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya'ya gidecektir. Baron Rothschild'in geçen Cuma selamlığından sonra [27 Temmuz 1888] Yıldız Sarayı Hümâyûnu'nda gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn'a kabulden fevkalgaye mahzûz olduğu temin ediliyor. Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır. Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild'ce büyük mahzûziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron'un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır."

 • İrfan Yılmaz
  İrfan Yılmaz

  Sevgili antoloji arkadaşlarım,
  Antolojiye Tahir ile Zühre hikayesi şiir ve videolu olarak eklendi. İlginize gönülden teşekkür ederim. İyi seyirler:
  Sevgi ve saygılarımla.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  tarihte hiçbir savas 'biz istiyoruz' diye baslamadı.
  tarihte birçok savas biz istiyoruz diye bitti
  yapılan tüm savaslar düsmana değil.bize karsı.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  istençli olarak tarihi yok sayabilirsiniz.ama tarihi değistiremezsınız.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Resmi tarih ne demektir:resmi tarih kazananların kendi tarih yazıcılarına yazdırdığı
  ve insanlara dayattığı tahrifatlarla dolu tarihtir.resmi tarihi olan.ve kandi tarihiyle yüzlesmeyen hiç bir devlet demokratik değildir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  tarih resmi tarih cellatlarına bırakılmayacak kadar önemlidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'vatandaslar için.saf bir tarih yaratmak isteyenler.Cumhuriyetle birlikte Osmanlı.selçuklu. ve İslam'ın geçmis tarihini çöplüğe atarken basta sümerler Hititler olmak üzere.Çin ve hindistan'dan avrupa'ya kadar yeryüzünde tüm dil ve uygarlıklarının kaynağını Orta Asya Türkleri olarak göstermislerdir.(!)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Atatürk bir diktatör değildi.Ama otoritesi mutlaktı.O'nun kayıtsız şartsız oteritesi altında çok partili bir rejim yürütülemezdi Çünkü mutlak otorite bölünmez bir bütündür.(Ş.S.Aydemir)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Kafileyi durdurdum.Subayları bir kenara topladım.İçinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz.Bundan başka subay olarak da yerinizi bilmelisiniz.Yadi düvel düşmanımızdır.Padişah düşmanımızdır.Bana bakın dedi.Kimse işitmesin millet düşmanımızdır.İsmet İnönü,Ulus Gzt,17 Mayıs 1968. Aktaran İdris Küçükömer,Düzenin yabancılaşması,S, 87.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dünyanın ilk evrensel tarihini yazan Polybios, Büyük İskender imparatorluğunun batmış olduğunu belirttikten sonra sıra yaşadığı,ait olduğu döneme gelince,'Roma imparatorluğu'nun geleceği için bi endişe yok'derken,Roma'nın hep rakipsiz kalacağını yazacak kadar dar görüşlüydü.Çoğumuzun bugün de olduğu gibi harşeyin kalıcı olduğu inancın tutsağıydı.Oysa koca Osmanlı İmparatorluğu.bugün İstanbul'da Taksim'e açılan küçük bir sokağı adına dönüştü

  Alıntı Gündüz Vassaf/ Tarihi yargılıyorum.S.95

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  CHP bağlamında altı ok,Türkiye toplumunu yukarıdan reformlarla dönüştürmeye çalışan antidemokratik seçkincilerin ilkeleridir.Hala parti ambeleminde Altı ok'u tutmak,olsa olsa bir tutuculuğun ve ilkel bir çağdışıcılığın bir göstergesidir.(A.S.Akat)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  1950'lerde, yeni zenginler ve bir kısım küçük burjuva, evlerinin salonlarına 'Amerikan barı'inşa edip,'kaçak viski' içmeği 'American way of Life'sanıyorlardı.Eski dönemin Fransız,İngiliz,Alman hayranlığı,yerini Amerikan hayranlıpına bırkmıştı.Bu hayranlık bugün de bazı kesimler tarafından devam ettiriliyor.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Eğer bugün Türkiye Batıllıların her istediğini yaptırabildikleri bir ülke olmaktan kutulamamışsa,bunun nedeni, ülke kaynaklarını yerli asalak sınıfların emperyalistlerle ortaklaşa talan etmeleridir.'

 • Burak Yakupoglu
  Burak Yakupoglu

  Ne zaman taraflı ve ideolojik düşünmeyi bırakırsak. Tarihide idrak ederiz. Tarihi belgelere değil popüler reklam ve sıradışı olmak adına propagandalara inanıyoruz.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  12 Eylül 1980 saat 04:00 Şairin kapısı çalındı. Odaya askerler ve siviller doluştu.'Giyin hadi bizimle geleceksin' Şair kısacık bir ad kullanıyordu:A.Kadir. Harp Okulu öğrenciyken bir daha vardı,vasat bir öğrenci Ahmet Kenan Evren.O terfi ede ede general olacak ve 12 Eylül 1980 darbesinin Askeri Cunta lideri olacaktı! Anadolu'da 500'ü aşkın kitapevi,50 yayınevi,onlarca gazete ve dergi kapatıldı.Tonlarca kitaba el kondu ve imha edildi.Düşünceye kelepçe vuruldu.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Türkiye'de ilk Atatürk heykeli Sarayburnu'nda Atatürk'ün Samsuna doğru yola çıktığı yerde 3 Ekim 1926 tarihine açılmıştır.Türk modernleşmesi,ihtiyacı duyduğu yeni insanı Atatüek'ün heykellerinde ve anıtlarında simgeleştirmişti...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Türkmenlerin ezici çoğunluğu Sunni değil kızılbaştı.Bu nedenle Osmanlı(Selçuklu) dönemi boyunca ayaklananlar Türkmenler olacaktı.Bu bağlamda Osmanlı kimliğinin karekterini aradığımızda,Türkmen halkı tamamen yalıtılmış,devşirme öğelerin imparatorluk çıkarlarına uygun bir senteziyle karşılaşıyoruz.E.Aydın (Öteki Tarih)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Lozan Antlaşmasıyla çizilen Türkiye'nin güney sınırı,Sevr Antlaşmaı'ndan biraz farklı ve 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Türk-Fransız Antlaşması'nıda kararlaştırılan sınırlardı.Bu anlaşmayla Fransa,ticari ve ekonomik imtiyazlar karşılığında Kilikya'yı boşaltmıştı.
  A J. Toynbee

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Patrice Lumumba,Kongo'nun Belçika kolonisi olduğu zamanlarda,bağımsızlık mücadelesi veren bir sosyalist yurtseverdi.Tutuklu bulunmasına rağmen ilk seçimlerde partisi Kongo Ulusal hareketi zafer kazandı.23 Haziran 1960 Kongo'nun ilk başkanı oldu,bunun üzerine Belçika iç karışıklık çıkardı yutuklanan Lumumba ve iki arkadaşı, bizzat Belçikalı askerler tarafından kurşuna dizildi ve 8 yıl sonra Belçika bu vahşetten dolayı özür diledi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Hiç bir şair özel konumundan ve oturduğu özel sandalyesinden olaylara olup bitenlere bakmamıştır.Bakamaz da,Evet tarihe bakarsanız anlarsınız! ama gerçekler,belgeler ve olgular,olduğu gibi açıklanırsa...(Ece Ayhan)

  tarihte olup bitenleri ve bitmeyenleri anlamak için resmi tarih bilgisi yetmez,onun karşısında başka bir dil,kurgu içeren alternatif tarih bilgisi ve bilinci gerekir.

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  Kamuoyu ve Söz Hakkı

  kamuoyu modern demokrasilerde sihirli bir kelime olarak bilinir… demokrasilerde her şey kamuoyu önünde olur… tartışmalar da bu noktada da kamuoyunun gelişimi açısından önemli bir işlevi vardır… kapalı toplumlarda ise kamuoyu önünde tartışma olmaz. bilakis monist bir yaklaşımla kamuoyu koyun sürüsü gibi algılanır…

  her ne kadar kullanıcıların kimlikleri muğlak kalsa da internet de kamuoyu araçlarından biri sayılabilir… forum sayfalarında demokrasinin bu sihirli kavramı için önemli işlevler görür… tabi burada çok ince bir çizgi vardır; başta da belirttiğimiz gibi internet üzerinde yazışma yapanların kimlikleri muğlak bir iklimde gezinmektedir... bu noktadan hareketle de kamuoyunun kimliği sorgulanabilir…

  dün buraya yazdığımız bir eleştiri yazısı tam da bu noktaya tekabül etmekte… muhatabımız da kamuoyu önüne yazdığımız ezberciliğin ifşa edildiği yoruma karşı bizim muğlak iklimde gezinenlerden olduğumuzu vehmederek, daha özel alanda bizi yargılamanın yolunu aradığını ortaya koyan yorumlar yazdı… zirâ, ezberciliğin yapacağı tek şey küfür de dahil hakaret yollarını bulmaktır…


  efendim, bu açıklayıcı girişten sonra bize okunan meydanların acziyetini gördükçe 'sirkatini söyleyen' bir ezberci idrakin histerisi, hatta ve hatta klavyenin tuşlarının dokunabilmeyi aydınlık zanneden yaşlılık idrakin sefilliğini acıyarak gördüm…

  oradan buradan apardığı cümleleri buraya boca eden ve üzerine gelindiği zaman da yazdıklarından ziyade başka cümlelere sığınan bu sefil idrakin cevabı olur mu diye düşündüm… zirâ, düşkünlüğün muhalefeti düşkünlüktür… lâkin, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve doğru zeminde iradesinin tecellisi adına düşkünün ifşa edilmesinin erdemin bize dayattığı bir gerçekliktir…

  Hamiş: sirkat-i şi'r edene kat-ı zeban lazımdır./ Böyledir şir'i belagatte fetava-yı sühan…

  Hamişin Hamişi: Sünbülzade Vehbi'nin 'sirkat-i şi'r edene kat-ı zeban lazımdır' mısrasından mülhem, haraminin ifşası düşünce namusu adına bir vazifedir… ta ki, histerik cümleler kuramasınlar….

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  İkinci Dünya savaşı sonucunda Cumhuriyet törenlerinin açık biçimde Sovyet tarzı törenlerden etkilendiği göze çarpmaktadır.Bunun nedeni Sosyalist ülkelerin bir devlet ideolojisine sahip olmalarıdır.Resmi ideolojiye sahip olan bu devletler,bu ideolojiyi meşrulaştırmak için yaygın olarak resmi torenler icat etmişlerdir.2. Dünya savaşı sonrası Türk törenselciliği büyük oranda Sosyalist ülkelerin izlerini taşımaktadır.

 • Beste Negâr
  Beste Negâr

  ‘’Ezberin Ciddiyeti’’ üzerine!


  Fikret Başkaya'nın Paradigmanın İflası'nın okuduğum gün kafamda yer alan bir çok tarihi değerin yerle bir olduğunu hatırlıyorum… o günden itibaren de Başkaya'nın adının geçtiği bütün yazıları okumaya çalışırım, içinde bulunduğu organizasyonları takip etmeye gayret ederim… bu organizasyonlardan biri de özgür üniversite platformudur... işte bu yazıyı da Erdem Ülkün 1'in sayfasında alıntı başlıklı notunda yer alan 'özgür üniversite' ibaresini görünce incelemeye başladığım sayfanın ezberci bir dimağın 'kavramları nasıl iğdiş ettiğini' görünce karar verdim…

  Fikret Başkaya'nın hayatına ilişkin notlara bakıldığı zaman düşünce-eylem bütünlüğünde bir portreyle karşı karşıya kalırsınız… genel anlamda Marksist metodoloji çerçevesinde hayatı değerlendiren ustanın, özellikle resmi ideoloji konusunda yaptığı eleştirilerin de bu bağlamda paradigmayı sarsan eleştiriler olduğu görülecektir…

  Fikret Başkaya ve çevresinin oluşturduğu Özgür Üniversite platformu da bu noktada aynı ölçüde paradigma sorgulaması yaptıran yayınlar yapmakta... tabi bu uyanık dimağlar için geçerli bir durum….

  Erdem Ülkün'ün yazılarına da bu çerçevede bakmaya çalıştım… kimi zaman yaptığı alıntılar üzerinde düşündüm… kimi zaman da kahkahayla güldüm… bir kaç sayfa içinde uyanık bir dimağdan ziyade ezberci ve malumatçı bir kafayla karşı karşıya kaldığımı anladım... Özgür Üniversite adına da 'eyvah' diyesim geldi…

  tabi bu noktadan itibaren de ülkemizde en sık rastlanan bir kafa için fazla kafa yormaya gerek yok dedim… lâkin, kitaplarını okumaktan büyük haz aldığım Özgür Üniversite çevresinin birilerinin tatmin aracına dönüşmesine de gönül razı gelemezdi…. ve hatta ezberci kafaların dayanılmaz hafifliğini ifşa etmenin de düşünce namusu adına yapılması gerekir… Erdem ülkün, ezberci bir kafa yapısıyla paradigmayı sarsacak nitelikteki kaynak eserlerden haramilik yapan zavallıların durumundadır…


  Hamiş: efendim, bu konuda bir diğer husus da en çok eleştirdiği resmi ideolojinin müntesipleri gibi 'mutlak bilgiye ulaştım, artık bu geri kalmış halkı aydınlatmalıyım' hıncıyla hareket ettiğini söyleyelim... böyle bir tutumun 'ezberin kendisini hangi zavallılıkla ifşa ettiğinin' güzel bir örneği olduğunu da belirtmeliyim…

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milletin devlet için varolması ve gerektiğinde caı dahil bütün hak ve özgürüklerden vazgeçmesi,dayatılan bu ideolojik zorunluluğun gereğidir.Oysa vatan/devlet denilen şey ise, resmi ideolojiyi temsil eden küçücük bir azınlıktır,odasivil ve askeri bürokrasidir.TC'nin o günlerde olduğu gibi bu günlerde de militaris,otoriter ve bürokratik Cumhuriyet olarak anılmasının nedeni budur.(Alıntı:Özgür Üniversite kitaplığı)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Türkiye'de iktidar olabilmek için halk oyu kafi değildir.Halkın oylarını alıp iktidar olsanız bile,Tc'in kuruluş felsefesi dışında kaldığınız zaman,iktidar yetkisini kullanma hakkına sahip olamazsınız.' Prof. Nur Serter,Mason locasında yaptığı konuşmadan)

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Menemen isyanına alkış tuttukları iddiasıyla idam ediler 31 kişi arasında 'Yaşasın Türkiye cumhuriyeti'diye bağıran (yobaz olması pek mümkün değil) bir adam vardı.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Resmi:Devletin olan,devlete ait. Devlet soyut bir kavramdır.Resmi ideoloji devletin kutsallığı üzerine bina edilirse bu insansız bir devletin tarifidir,oysa sosyal tarih denilen olgu bizatihi halkların gerçek yaşamlarından yola çıkılarak yaşanmış ve de yaratılmış bir tarihtir.