Kültür Sanat Edebiyat Şiir

meta sizce ne demek, meta size neyi çağrıştırıyor?

meta terimi Yasin Arıkan tarafından tarihinde eklendi

  • Sedef Kan
    Sedef Kan

    meta: ALINIP SATILAN MAL OLARAK GÖRÜLEN HERŞEY...

  • Mustafa Yıldırım
    Mustafa Yıldırım

    hulasa; kendisinden faydalanılan şey...

  • Cixxx Askimm
    Cixxx Askimm

    Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, 'toplumun en temel hücresi' olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

    Meta, elbette Marx'tan önceki iktisatçıların da bildiği bir şeydir ancak Marx, metaı bu bağlamda, kapitalist toplumsal yapının çözümllenmesinin merkezine koyunca Klasik İktisad'ın ötesine geçer. Kapitalizm bir meta üretimi sistemidir, bu yapısı gereği her şeyi metalaştırır, her şey para aracılığıyla kullanım değerinin ötesinde değişim değeri dolayısıyla da üretilir. Marx, bu noktada, metaın, değişim amacıyla üretilen bir şey olduğunu söyler.

    Kapital'de metayı tanımlayan ve bu bağlamda çözümleyen birçok açıklayıcı ifade vardır. Örnegin Marx, genel meta tanimlamasinda söyle der:

    'Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir

  • Abdulkadir Tanrıverdi
    Abdulkadir Tanrıverdi

    o ne laaaaaaaa

  • Oktay Karaca
    Oktay Karaca

    html kodunda sayfanın keyword'lerinin verildiği, karakter kodunun tanımlandığı (çince mi olacak, latin alfabesi mi olacak, türkçemi olacak vs.) , abu subuk başka bir sürü detayı barındıran (programcısının adı gibi...) tagler, sayfada görünür değillerdir, html'nin head kısmında yer alırlar.

  • Canan Aktürk
    Canan Aktürk

    alınıp satılan şeydir meta ve aklıma sevginin metalaşması,insnaın metalaşması geliyor ve sinirleniyorum

  • Yasin Arıkan
    Yasin Arıkan

    neo-liberalizimle birlikte kulturlerde meta haline geldi yani sana senin kulturunu satıyorlar

  • Seu Kuyt
    Seu Kuyt

    'T' harfinin kattığı bir sertlik var,
    kulağa yumaşak, içi hoş edici gelmiyor...
    dunyevi olana daha yakın...