Kültür Sanat Edebiyat Şiir

RESMİ TARİH sizce ne demek, RESMİ TARİH size neyi çağrıştırıyor?

RESMİ TARİH terimi Işık Dal tarafından 27.01.2007 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 26.08.2017 - 13:19

  Resmi tarih iki şey yapar: Bir şanlı geçmiş üretir yani parlatır ve bir de geçmişin kirlerini siler yani temizler. Öyle ki, geçmişte olan her şey mükemmeldir, güzeldir, tertemizdir, soyludur, şanlıdır, gururlandırıcıdır… Orada hoşa gitmeyecek hiç bir şey yoktur. Velhasıl resmi tarih yalana, tahrifata, yok saymaya, adıyla çağırmamaya dayanan ideolojik bir fabrikasyondur. Geriye dönük [retrospective] olarak uydurulmuş bir kurgudur. Eğer amaca uygun bir geçmiş yoksa her zaman için yeniden icat edilir. Zira “geçmiş, öğünülecek fazla bir şey olmayan şimdiki zamana daha şerefli bir arka plan sunar.”. Eric Hobsbawn, Tarih Üzerine, Bilim ve Sanat S 9.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 22.08.2009 - 10:55

  Savaşlarda binlerce hatta milyonlarca insan ölebilir,ancak Resmi tarih dışında ortak tarih yazıldığında devletler ve halklar arasında düşmanlıklar sona erer.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 07.08.2009 - 03:20

  Türkiye'nin Avrupa birliğine katılma isteği,bu isteğin yaşama geçmesi,resmi ideoloji kurumunun kırılmasına,etkilerinin en aza indirmesine bağlıdır.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan 20.05.2009 - 09:26

  Devletlerin gerçekleri çarpıtması, olmuş olayları olduğundan daha başka türlü anlatması ve onlara tarihin gerçekleriyle bağdaşmayan nedenler uydurmasıdır; Çünkü halkların gerçekleri öğrenmesi, hem devlet kavramını hem de geçmişteki yöneticilerle birlikte yöneticilik kavramını sorgulamaya başlamalarına yol açar.
  Bu durum, devlet denilen aygıtı yönetenlerin belki de en korktuğu durumdur. Çünkü yöneticiler, devlet kavramının yalanlarla örülmüş duvarların arkasındaki bir kutsallığın içinde durmasını isterler. Bu kutsallığı sağlayabilmek için efsaneler yaratırlar, bu yalanlar içinde kendi halklarına da bir övgü payı ayırıp, o övgülerle halkın gözünü kamaştırarak onların sorgulama yeteneklerini budarlar.
  Resmi tarihlere göre kahraman olmayan halk yoktur.
  Amerikan halkı, İngiliz halkı, Fransız halkı, İtalyan halkı, Alman halkı, Yunan halkı, Türk halkı kahramandır.
  Bu kahraman halkların, kahramanlıklarına uygun İmparatorları, kralları, padişahları, büyük komutanları olmuştur.
  Çocuklar okullarda tarih diye birçok yalanı ve şişirilmiş efsaneyi okurlar; parçası oldukları halkın kahramanlığına, eski yöneticilerinin parlak başarılarına inanır, başka halkları küçümseyip onlara düşman kesilirler. Bütün bu yalanlardan 'dostluk ve barış çıkmaz' çünkü! ..
  Toplumlar geliştikçe, 'kahramanlığa' ihtiyaç duymayan başarılar kazandıkça, bilimde ve sanatta ilerleyip kendilerine güvenleri sağlamlaştıkça resmi tarihe olan ihtiyaçları da azalır.
  Böyle toplumlarda aydınlar resmi tarihi sorgular, yalanları ortaya çıkartır, devletlerin hatalarının altını çizer, bu hatalardan dersler çıkartılmasına yardımcı olur, çocukları kendi halklarına hayran 'başka halklara düşman' tuhaf yaratıklar olmaktan kurtarmaya uğraşırlar... Gelişmemiş toplumlar ise 'kahramanlık' dışında bir başarı sağlayamayıp kendilerine güvenlerini tazeleyemediklerinden 'resmi tarihe' ve yalanlara daha çok bağlanırlar, günün gerçeğinden kaçmak için geçmişin yalanlarına sığınırlar, yavaş yavaş bütün dünyaya düşman olmaya başlarlar. kendi geri kalmışlıklarının, fakirliklerinin, mutsuzluklarının kabahatini başkalarına yüklerler..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 18.05.2009 - 00:37

  Resmi tarih,hakim sınıfların bilinmesini istediği tarihtir.Dolayısyla genç nesillere öğretilen tarih (gerçek tarih) değil ısmarlama üzerine üretilmiş bir tarih versiyonudur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.05.2009 - 23:51

  Kazanananların yazdırdığı, kaybedenlerin esamisinin okunmadığı bir tarih.Futbol takımlarımızdan Galatasaray'ın yazdığı da tarih ama sosyal tarih açık. net,seffaf ve de alabildiğine gerçek.