Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • jack london12.08.2007 - 19:03

  “İnsanlık tarihi baştanbaşa sömürenlerle sömürülenlerin kavgasıyla dolu… Darvin’in incelemeleri nasıl insanoğlunun gelişimini gösteriyorsa, sınıflar arasındaki bu kavganın tarihi de, bizlere iktisadi uygarlığın gelişimini göstermektedir.”

  Jack London


  “Martin Eden benim. Martin Eden bireyci olduğu için öldü, bense sosyalist olduğum, toplumcu bir düşünceye sahip olduğum için hayattayım.”

  Jack London

 • ateist06.06.2007 - 10:12

  ailesi dindar olup kendi ateist olan bir çok insan varken,ailesi ateist olup kendi dindar olan yok gibi, buda ateizmin dinden daha fazla düşünme kapasitesi gerektirdiğini gösterir.

 • yasak16.04.2007 - 11:44

  İnsanın özgür iradesi ile başka insanlara zarar vermeyecek şekilde her türlü düşünce ve eyleme karşı yapılan baskı ve zor...Ancak günümüzde çoğunluk buna kendilerine empoze edilmiş fikir ve düşüncelerin savunuculuğunu yapmak için tek taraflı olarak yani kendi çıkarları için karşı çıkarak yasak ve özgürlükten ne anlaladıklarını(anlayamadaklarını) ortaya koyuyorlar.
  Bir türbanlı örtünmek istiyorsa,şeriatıda istemesi gerektiğinin bilincinde olmalıdır.
  Biraz islamiyet biraz kemalizim çokçada kapitalist kültürle beslenip yetiştirilmiş günümüzün kimliksiz ve çok kimlikli insanları yasaklara karşı net tavrını koyamaz.....

 • dabbe'tül arz16.04.2007 - 11:26

  Kuranda ve tevratta kıyamet günü habercisi olarak yeraltından ortaya çıkacağına inalınan yaratık.İnsanları inançlarına göre mümin ve inançsız olarak tespit edip yukarı havale edecek bir tür devlet memuruda diyebiliriz.Adam işini yapacak tabiki kardeşim.Ondan korkmayında asıl kendi içinizde yarattığınız canavardan korkun..! bu kafayla daha ne canavarlar üretilir...

 • vatan15.04.2007 - 16:57

  'bayrakları bayrak yapan
  bayrak imalatçılarıdır
  vatan eğer uğrunda ölen varsa utanmalıdır...'
  Yılmaz Odabaşı

 • fethullah gülen22.03.2007 - 20:33

  FETHULLAH BİTER BAŞKASI BAŞLAR

  Fethullahçılar, toplumun dinci gericiliğe teslim edilmesini, bugünkü düzenin kurtuluş reçetesi olarak gören patron sınıfının ve devletin ürünüdür.

  Fethullahçılar, tarikat liderleriyle pazarlık yaparak onlara büyük alanlar açan burjuva siyasetçilerinin, darbeci generallerin ürünüdür.

  Fethullahçılar, komünizme karşı mücadele derneklerinden başlayarak, bu ülkede ilerici olan her örgütlenmeye, her girişime düşmanlık üreten bir sistemin hastalıklı ama doğal ürünüdür.

  Fethullahçılar, 12 Eylül darbesinden sonra Genelkurmay ve MİT tarafından bir kısım tarikatın toplumu kuşatmada devlet tarafından görevlendirilmesinin ürünüdür.

  Fethullahçılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD planları doğrultusunda eski Sovyet Cumhuriyetleri başta olmak üzere, bir dizi ülkede yürüttüğü çalışmalarda şekillenen misyoner faaliyetlerin ürünüdür.

  Fethullahçılar, Türkiye'nin ABD tarafından teslim alınmasına izin veren devlet politikasının ürünüdür.

  İşte bütün bunlar nedeniyle Türkiye'nin sorunu Fethullah değildir. Türkiye'nin sorunu Fethullah'ın ABD'de yaşaması değildir. Türkiye'nin sorunu ABD'nin Türkiye'nin her tarafında yaşamasıdır!

  Türkiye'deki ABD varlığı Amerika'ya defedilmeden Fethullah sorunu bitmez; Fethullah sorunu biter, bir başka tarikat öne çıkmaya başlar.

  İşte bu nedenle Amerika'dan korkma, Türkiye'deki Amerika'dan kork!

 • lale devri28.02.2007 - 21:23

  leman dergisindeki laleyi hatırlatır.... devirler ne çokta birbirine benziyor, birileri sefahat ve rahatlıktan birbirinin kıçını lale sanıp methiyeler düzerken aynı dönem çoğunluk sefaletten kırılmıştır....

 • küresel ısınma28.02.2007 - 21:12

  dünyanın aptal devlerinin yarattığı canavar, çoğunluğun ise umrunda olmadığı durum....çünkü aptal devlerinden ya korkarlar yada taparlar...

 • masal28.02.2007 - 21:06

  kimi uyutmak için uydurulmuştur,kimi ise uyandırmak için.ama nedense insanlara uyku tatlı gelir hep....iyi uykular....

 • para28.02.2007 - 20:59

  günümüzde insanın uğruna ruhunu bile sattığı değişim aracı....yiyin gaaari....