Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

nutuk sizce ne demek, nutuk size neyi çağrıştırıyor?

nutuk terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • emine yaren kaşıkçı
  emine yaren kaşıkçı

  benim öğretmenim nutuk sözcüğüne sıkıntı hasret gibi şeyler diyor

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  hiç arapça bilmemesine rağmen,ramazan ayında okuduğu kuran için tanrı'dan sevap bekleyen milyonların olduğu bir ülkemizde hiç okumadığı nutuk'tan övgüyle bahseden ya da onu eleştirenlere vatan haini,atatürk düşmanı,rejim mualifi bölücü...muamalesi. yapan büyük bir çoğunluğun olması garip midir? m.k.kaynar

 • Donna Quixote
  Donna Quixote

  Mein Kampf

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Mustafa kemal Nutuk'da, 'Osmanoğulları zorla,Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı diyor.Nutuk S.690-691'Diğer yandan Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletin Osmanlı Devleti olduğu söyleniyor,bu da genç nesillerin kafalarında çelişik düşüncelerin oluşmasına neden oluyor...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Efendiler,bu vaziyet karşısında bir tek karar vardır.O da hakimiyet-i milliyeye müstenit, bilakayd u şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmektir.(Gazi Mustafa Kemal,Nutuk S.9

  'Baylar,bu durum karşısında bir tek karar vardı.O da ulusal egemenliğe dayalı bağılsız-koşulsuz (TAM) bağımsız bir Türk devleti kurmak.(Hıfzı Veldet Velidedeoğlu,Söylev,S 44)

  Bu durumda,M.Kemal'in Nutuk'ta bahsetmediği (TAM) bağımsızlık terimini Veildedeoğlu Söylev'e kendi düşüncesi bağlamında çarpıtarak aktarıyor.

  Alıntı:Tarih-Lenk,S,56

 • Nevzat Dağlı
  Nevzat Dağlı

  Nutuk (söylev) deyince politikacı akla geliyor. Halk Ozanı Karamanlı Nevzat, daha önce burada 'Öfkeli nutuk' örneği vermeye çalışmıştı. Şimdi de bir 'Öfkesiz nutuk' denemesi yapıyor.

  Öfkesiz nutuk (Herşey güzel olacak)

  Siyaset bir kumardır sevgili vatandaşlar!
  Ütersem iş bitecek, herşey güzel olacak.
  Devletin malı deniz, kazanç satmakla başlar,
  Satarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İşçi benim kardeşim, memurlar arkadaşım,
  Köylünün anasına feda olsun bu başım.
  Emekli ağladıkça boğazdan geçmez aşım,
  Yutarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Gözdesiyim çok şükür tüm İslam aleminin,
  Yazdığına kanmayın münafık kaleminin.
  Dümenine yaklaştım devlet denen geminin,
  Tutarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İstanbul’da padişah görmek istiyor ümmet,
  Bu da olur inşallah, Rabbim ederse himmet.
  Dolmabahçe Sarayı bana olunca zimmet,
  Yatarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Adalet bize engel, söylemiştim kaç kere,
  O yüzden icraatta veriyoruz çok fire.
  İstediğim hakimi, uygun gördüğüm yere,
  Atarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İşsiz kalıyor mu bak, bize yakın çocuklar?
  Danışman, gazeteci, armatör olanı var.
  Onların yanlarına akıllı tenkit savar,
  Katarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Sevgili vatandaşım elini bana uzat,
  Beraber yürüyelim, olmasın hiçbir tezat.
  Birgün yazdıklarına pişman olacak Nevzat,
  Çatarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Halk Ozanı Karamanlı Nevzat

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nutuk’un okunuşundan kısa bir süre sonra ülke içindeki sol hareketlere karşı gerçekleştirilen 1927 Tevkifatında Şefik Hüsnü ve Vedat Nedim Tör gibi lider kadrosununda yer aldığı 57 Komünist Partili tutuklanmıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Şırnaklı Abdurrahman Hazretlerine
  Vatansever efendim,

  Sizlerin,yüce halifelik ve saltanata olan bağlılığınız ve kutsal vatanımızın Ermeni ayakları altında çiğnenmesine kesinlikle razı olamayacağımız hepimizce bilinmektedir…
  Düşmanın zararlı propagandalarına engel olunmasını bizlerce bilinen hamiyet ve fedakarlığınızın sonuçlarını,inanç ve güvenle bekler, gözlerinizden öperim efendim.

  3. Ordu Eski Müfettişi,Mustafa Kemal/ Nutuk,cilt3 S49

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  M.Kemal; Kürt halkı Türkiye'den ayrılıp ayrı bir bağımsız devlet kurmak isteklerini
  ispat ederlerse ve Meclis de bunu kabul ederse,Türkiye bu bölgedeki her türlü hakkında vazgeçecektir.
  Nutuk Cilt I,S50

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  ! 5 Ekim 1927' cumartesi günü TBMM'sinde başlayan Nutuk konüşması 20 Ekim perşembe sona ermiştir. Hiç Arapça bilmemesini rağmen,Ramazzan ayında okuduğu kur'an için Tanrıdan sevap bekleyenmilyonların olduğu bir ülkemizdehiç okumadığı Nutuk'tan övgüyle bahseden ya da onu eleştirenlere vatan haini,rejim düşmanı muamelesi yapan büyük bir çoğunluğun olması gariptir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Tasfiyelerin nedeni muhaliflerin karşı olmaları değil,halktaki tekamül ıstidadını,gelişim eğilimini görmemelerindendir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Gençliğe hitap
  Veda hutbesi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nutuk,II. Cilt 468. Sayfa:Osmanoğulları zorla Türk Milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı.Şimdi Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek,hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bilfiil almış bulunuyor.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nutuk s86: Hükümet-i merkeziyenin ittihez ve takit etmekte olduğu meslek-i irticakarhaneye ve yaşamakta olduğumuz günlerin mehalik ve muhatarat-ı azimesine karşı müdafa-i- hukuk ve muhafaza-i mevcudiyet için Meclis-i- milli'nnin intihap ve inikadını temin ve tesri etmek en mühim vazifedir.

  Velidedeoğlu,Söylev s109:İsanbul hükümetinin tuttuğu ve sürdürdüğü gerici yönetime ve yaşamakta olduğumuz günlerin byük korku vetehlikelerine karşı haklarımızı savunmak ve varlığımızı korumak için Mebuslar Meclisinin seçilme ve toplamasını sağlamak bugününün en önemli işidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nutuk'tan, Efendiler,bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. da hakimiyet-i-milliyeye müstenit,bilakayd u- şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek!
  Nutuk s12
  Velidedeoğlu,öylev s44
  Baylar,bu durum karşısında bir tek karar vardı. o da ulusal egemenliğe dayalı bağılsız- koşulsuz(tam) bağımsız bir Türkdevleti kurmak!

 • Fırat Kaymak
  Fırat Kaymak

  Merhaba arkadaşlar, bence hepiniz şurda bir yanlışlık yapıyor, bende bir türküm fakat eğer Atatürk'ü gerçekten tanımak istiyorsanız öncelikle ilke ve inkilaplarına bakmalısınız çünkü atatür milliyetçilik ilkesi için şöyle der. bu toplumda yaşayan herkez bir türk vatandaşıdır...sakın ha sakın ve lütfen bunu bölmeye çalışmayalım. çalışanlarada izin vermiyelim...

 • Çağatay Sarıkaya
  Çağatay Sarıkaya

  Nutuk gazi mustafa kemal paşanın 15-20 ekim 1927 tarihlerinde cumhuriyet halk partisi2.kongresinde okunmuş olduğu uzun konuşma metnidir.1919-1925 yılları arasındaki siyasi olayların mustafa kemalin bakış açısından anlatımını içerir.devlet basımevi tarafından (belgeler bölümü hariç) yaklaşık 900 sayfalık kitap olarak yayımlanmış,ve Türkiye Cumhuriyetinin bu döneme ilişkin resmi öğrentisinin temelini oluşturmuştur

 • Leyla Kurt
  Leyla Kurt

  NUTUK:Tasavvufa yeni giren dervişlere yol göstermek amacıyla söylenen didaktik şiire nutuk denir.

 • Özge Bozkurt
  Özge Bozkurt

  yavvv bütürlü nutuğun anlamını bulamadım sizin siteyi beyenmedim bir daha gezinmiyecem

 • Gani Kapicigil
  Gani Kapicigil

  Felaket başa gelmeden evvel, onu önleyecek ve ona karşı savunulacak gerekleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur.

 • İsmet Yüz
  İsmet Yüz

  Nutuk kalabalık bir dinleyici topluluğunu çeşitli fikir, duygu ve heyecanları aşılamak amacıyla yapılan konuşmalara denir. Dinleyici kitlesini belli bir amaç veya duygu etrafında toplamayı amaçlar. Bir yazı türü değildir. kalabalık Halk topluluklarına sunulan önemli söylevler sonradan yazıya geçirilmiştir. edebiyatımızın en önemli söylevleri Atatürk’e aittir

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Okuyun arkadaşlar okuyun...
  Okuyunda ufkunuz açılsın biraz...

 • Samican Okakın
  Samican Okakın

  Türk olmanın ilk şartlarından biride ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuğu okumaktır...Gerçekler Nutuk'tadır...Atam İzindeyiz...

 • Mazhar Elmalı
  Mazhar Elmalı

  Her Türk'ün mutlaka okuması gerekir.

 • Ali Aydın
  Ali Aydın

  İnanılmaz Muhteşem Eseri Okudun mu Sen? Googleden Araştırmadan Yaz İki Kelime Anlayalım Neymiş Senin Muhteşem Gördüğün Eser! ! Atatürkün Nutuğu Nutuk Atmaya Benzemez!

 • F
  F

  Atatürk'ü seven sevmeyen herkesin okuması gerekir.Tarihi bir kaynaktır.

 • Murat Dalgın
  Murat Dalgın

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün tarihi aydinlatmak ve bize yol göstermek için yazdigi bir kitap. Ayni zamanda Cumhuriyet düsmanlari ve isbirlikçilerin foyalarini meydana çikaran bir kitap.

 • Vedat Kocaman
  Vedat Kocaman

  ben sana soruyorum

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Arapçadan gelen bir kelime...

  Nutk diye yazılır.

  Söylev, söyleyiş, söyleme kabiliyeti, söz, hitabet, konuşma.

  Ayrıca dervişlerce büyüklerin manzum sözleri anlamınada gelir.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  http://www.ataturk.net/nutuk/

  Yurdumuzun parçalanıp, işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklal Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılapların yapılışını, kısaca siyasi ve milli tarihimizi birinci elden anlatan değerli bir kaynak eseridir.

  Atatürk'ün kendi kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından,15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İkinci Kurultayı'nda toplam 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir hitabeye dayandığı için Nutuk adını aldı.

  http://www.ataturk.net/nutuk/