Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nutuk sizce ne demek, nutuk size neyi çağrıştırıyor?

nutuk terimi Cem Nizamoglu tarafından 21.10.2003 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün17.09.2012 - 13:46

  hiç arapça bilmemesine rağmen,ramazan ayında okuduğu kuran için tanrı'dan sevap bekleyen milyonların olduğu bir ülkemizde hiç okumadığı nutuk'tan övgüyle bahseden ya da onu eleştirenlere vatan haini,atatürk düşmanı,rejim mualifi bölücü...muamalesi. yapan büyük bir çoğunluğun olması garip midir? m.k.kaynar

 • Donna Quixote
  Donna Quixote23.02.2012 - 11:42

  Mein Kampf

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün23.04.2010 - 22:02

  Mustafa kemal Nutuk'da, 'Osmanoğulları zorla,Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı diyor.Nutuk S.690-691'Diğer yandan Türklerin tarih boyunca kurdukları en büyük devletin Osmanlı Devleti olduğu söyleniyor,bu da genç nesillerin kafalarında çelişik düşüncelerin oluşmasına neden oluyor...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.04.2010 - 12:18

  'Efendiler,bu vaziyet karşısında bir tek karar vardır.O da hakimiyet-i milliyeye müstenit, bilakayd u şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmektir.(Gazi Mustafa Kemal,Nutuk S.9

  'Baylar,bu durum karşısında bir tek karar vardı.O da ulusal egemenliğe dayalı bağılsız-koşulsuz (TAM) bağımsız bir Türk devleti kurmak.(Hıfzı Veldet Velidedeoğlu,Söylev,S 44)

  Bu durumda,M.Kemal'in Nutuk'ta bahsetmediği (TAM) bağımsızlık terimini Veildedeoğlu Söylev'e kendi düşüncesi bağlamında çarpıtarak aktarıyor.

  Alıntı:Tarih-Lenk,S,56

 • Nevzat Dağlı
  Nevzat Dağlı21.01.2010 - 15:08

  Nutuk (söylev) deyince politikacı akla geliyor. Halk Ozanı Karamanlı Nevzat, daha önce burada 'Öfkeli nutuk' örneği vermeye çalışmıştı. Şimdi de bir 'Öfkesiz nutuk' denemesi yapıyor.

  Öfkesiz nutuk (Herşey güzel olacak)

  Siyaset bir kumardır sevgili vatandaşlar!
  Ütersem iş bitecek, herşey güzel olacak.
  Devletin malı deniz, kazanç satmakla başlar,
  Satarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İşçi benim kardeşim, memurlar arkadaşım,
  Köylünün anasına feda olsun bu başım.
  Emekli ağladıkça boğazdan geçmez aşım,
  Yutarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Gözdesiyim çok şükür tüm İslam aleminin,
  Yazdığına kanmayın münafık kaleminin.
  Dümenine yaklaştım devlet denen geminin,
  Tutarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İstanbul’da padişah görmek istiyor ümmet,
  Bu da olur inşallah, Rabbim ederse himmet.
  Dolmabahçe Sarayı bana olunca zimmet,
  Yatarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Adalet bize engel, söylemiştim kaç kere,
  O yüzden icraatta veriyoruz çok fire.
  İstediğim hakimi, uygun gördüğüm yere,
  Atarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  İşsiz kalıyor mu bak, bize yakın çocuklar?
  Danışman, gazeteci, armatör olanı var.
  Onların yanlarına akıllı tenkit savar,
  Katarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Sevgili vatandaşım elini bana uzat,
  Beraber yürüyelim, olmasın hiçbir tezat.
  Birgün yazdıklarına pişman olacak Nevzat,
  Çatarsam iş bitecek, herşey güzel olacak.

  Halk Ozanı Karamanlı Nevzat

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün28.09.2009 - 10:08

  Nutuk’un okunuşundan kısa bir süre sonra ülke içindeki sol hareketlere karşı gerçekleştirilen 1927 Tevkifatında Şefik Hüsnü ve Vedat Nedim Tör gibi lider kadrosununda yer aldığı 57 Komünist Partili tutuklanmıştır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün21.09.2009 - 16:22

  Şırnaklı Abdurrahman Hazretlerine
  Vatansever efendim,

  Sizlerin,yüce halifelik ve saltanata olan bağlılığınız ve kutsal vatanımızın Ermeni ayakları altında çiğnenmesine kesinlikle razı olamayacağımız hepimizce bilinmektedir…
  Düşmanın zararlı propagandalarına engel olunmasını bizlerce bilinen hamiyet ve fedakarlığınızın sonuçlarını,inanç ve güvenle bekler, gözlerinizden öperim efendim.

  3. Ordu Eski Müfettişi,Mustafa Kemal/ Nutuk,cilt3 S49

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün31.08.2009 - 13:35

  M.Kemal; Kürt halkı Türkiye'den ayrılıp ayrı bir bağımsız devlet kurmak isteklerini
  ispat ederlerse ve Meclis de bunu kabul ederse,Türkiye bu bölgedeki her türlü hakkında vazgeçecektir.
  Nutuk Cilt I,S50

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün25.07.2009 - 02:14

  ! 5 Ekim 1927' cumartesi günü TBMM'sinde başlayan Nutuk konüşması 20 Ekim perşembe sona ermiştir. Hiç Arapça bilmemesini rağmen,Ramazzan ayında okuduğu kur'an için Tanrıdan sevap bekleyenmilyonların olduğu bir ülkemizdehiç okumadığı Nutuk'tan övgüyle bahseden ya da onu eleştirenlere vatan haini,rejim düşmanı muamelesi yapan büyük bir çoğunluğun olması gariptir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün05.06.2009 - 12:12

  Tasfiyelerin nedeni muhaliflerin karşı olmaları değil,halktaki tekamül ıstidadını,gelişim eğilimini görmemelerindendir.