Kültür Sanat Edebiyat Şiir

vatan haini sizce ne demek, vatan haini size neyi çağrıştırıyor?

vatan haini terimi Ozcan Polat tarafından 03.07.2002 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün06.07.2017 - 14:00

  Kimin vatan haini olduğuna kurumlar,kişiler karar veremez.Kararı tarih verir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün11.08.2011 - 23:10

  vatan hainliği.her zaman her devirde güncel siyasi bir söylemdir.ihaneti kimin yaptığını ancak tarih sorgular.bugün hain denilen bir kisi aradan belli bir zaman sürecinde vatansever olabilir.örn:nazım hikmet gibi.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``10.12.2009 - 21:36

  Bir gün görürsün, dağlara gelenler olur... Bir gün bakarsın kapına, girenler olur...

  Ve bir gün anlarsın o zaman her hikâyenin de bir sonu olduğunu...

  Senin hikayenin de bitmekte olduğunu...

  (Geçmişte de olduğu gibi... Bir gün mutlaka...)

  ...

 • Luci Lucifer
  Luci Lucifer14.09.2009 - 16:36

  düşünüyorum o halde vatan hainiyim

  derdi mizgîn

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``12.09.2009 - 04:52

  Eskiden İngiltere'de ceza olarak vatan hainlerinin kellesi koparılırmış.

  İdamdan sonra kesik kafayı saçlarından tutup havaya kaldırırlarmış...

  Kalabalığın görmesini değil, kellenin kalabalığı görmesini isterlermiş, çünkü 8 saniye daha her şeyin farkında olurmuş idam edilen kişi...

  Hainin böylece her şeye son bir kez bakma şansı olurmuş...

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün02.07.2009 - 01:26

  Türkiye'de vatan kelimesi Cumhuriyet'le yaşıttır.Bu durumda Vahdettin 'vatan haihi' bile değildir çünkü 'vatan'ı içselleştirmiş bir siyasi birlik olan cumhuriyet,padişahı içermez.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün09.05.2009 - 12:03

  Vatan hainliği,her zaman her devirde güncel siyasi bir söylemdir.İhaneti kimlerin yaptığını ancak tarih sorgular.Bugün hain denilen kişi belli bir zaman sürecinden sonra vatansever olabilir.Mesela:Nazım Hikmet gibi. Güncel siyasi polemiklerle insanlar, vatansever ya da vatan haini olmazlar.

 • Selin
  Selin16.08.2007 - 18:58

  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
  Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.'
  Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,
  bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
  66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
  Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
  'Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.'

  Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
  hainiyim, ben vatan hainiyim.
  Vatan çiftliklerinizse,
  kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
  vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
  vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
  fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
  vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
  vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
  ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
  vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
  vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
  ben vatan hainiyim.
  Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla:
  Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

  28.7.962ü


  Nazım Hikmet.

 • Murat Tar
  Murat Tar20.07.2007 - 03:36

  Bakın Bediüzzaman Hazretleri nediyor:
  Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslama ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki, o maktul masumlar şehîd olup veli olurlar; fâni hayatları, bâki bir hayata tebdil ediliyor. Ve zâyi olan malları sadaka hükmünde olup bâki bir malla mübadele olur. Hatta o mazlumlar kâfir de olsa, ahirette kendilerine göre o dünyevî âfâttan çektikleri belalara mukabil rahmet-i İlahiyenin hazinesinden öyle mükâfâtları var ki, eğer perde-i gayb açılsa, o mazlumlar haklarında büyük bir tezahür-ü rahmet görüp, 'Ya Rabbi, şükür elhamdü lillâh' diyeceklerini bildim ve kat’î bir surette kanaat getirdim. Ve ifrat-ı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. (Kastamonu Lahikası Sayfa 45)

  Bediüzzaman Hazretleri bu paragrafta özetle diyorki:

  1-) Birinci Dünya Savaşında düşmanların Müslümanlara karşı yaptılları katliamlar ve zulümlerde ölen Müslümanlar hem velayet makamına hemde şehadet makamına namzet olurlar.

  2-) Zulme uğrayanlar kafir bile olsa, (burası önemli çünkü yazar sanki Mehmetçiğin öldürdüğü kafirler şeklinde anlamış ve Mehmetçiği Zulm eden konumunda değerlendirerek en büyük zulmü yapmıştır) Rahmet-i İlahinin hazinesinden mükafatlandırılacaklarından bahsetmiştir.

  3-) Bediüzzaman Hazretleri, yine yazını nbaşında “Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmetenli’l-Âlemîn zâtın (a.s.m.) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir.” (Kastamonu Lahikası Sayfa 44) diyerek, İlahi Rahmetten daha merhametli olunamıyacağını, Allah’tan daha merhametli olmanın bir dalalet alameti olduğunu belirtmiştir

  vatan haini kimdir. devlet bahçeldir baykaldır

 • Burak Kara
  Burak Kara17.11.2006 - 13:52

  herkes sevmediğini vatan hainliğiyle suçlamış
  Oh ne ala memleket be....
  Bence en büyük vatan hainleri provokatörlerdir....
  Halkı galeyana getirip firtına koparanlar....