Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nazım hikmet sizce ne demek, nazım hikmet size neyi çağrıştırıyor?

nazım hikmet terimi Gülsüm Kurtul tarafından 09.07.2002 tarihinde eklendi

 • Yakup Hayri Düşgörmez
  Yakup Hayri Düşgörmez03.03.2017 - 16:05

  nazım hikmet memleket / memleket nazım hikmet...

 • Siyah Mai
  Siyah Mai03.10.2016 - 21:19

  Ne fırtınalar koptu, benim hayat dallarımda...
  Hiçbirinde vazgeçmedim umutlarımdan;
  İçimden kıyametler kopsa da.
  Ben,baharıyım yarınlarımın,
  Çiçek açarım her kışın ardından...

 • İki Baharın Valsi
  İki Baharın Valsi03.06.2016 - 09:56

  Ellerinize ve Yalana Dair
  Bütün taşlar gibi vekarlı,
  hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli,
  bütün yük hayvanları gibi battal, ağır
  ve aç çocukların dargın yüzlerine benziyen elleriniz.
  Arılar gibi hünerli, hafif,
  sütlü memeler gibi yüklü,
  tabiat gibi cesur
  ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz.
  Bu dünya öküzün boynuzunda değil,
  bu dünya ellerinizin üstünde duruyor.
  Ve insanlar, ah, benim insanlarım,
  yalanla besliyorlar sizi,
  halbuki açsınız,
  etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız.
  Ve beyaz sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya,
  göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan.
  insanlar, ah, benim insanlarım,
  hele Asyadakiler, Afrikadakiler,
  Yakın Doğu, orta Doğu, Pasifik adaları
  ve benim memleketlilerim,
  yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu,
  elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız,
  elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz.
  İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
  Avrupalım, Amerikalım benim,
  uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi,
  ellerin gibi tez kandırılır,
  kolay atlatılırsın...
  İnsanlarım, ah, benim insanlarım,
  antenler yalan söylüyorsa,
  yalan söylüyorsa rotatifler,
  kitaplar yalan söylüyorsa,
  beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların,
  dua yalan söylüyorsa,
  ninni yalan söylüyorsa,
  rüya yalan söylüyorsa,
  meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa,
  yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ayışığı,
  söz yalan söylüyorsa,
  ses yalan söylüyorsa,
  ellerinizden geçinen
  ve ellerinizden başka her şey
  herkes yalan söylüyorsa,
  elleriniz balçık gibi itaatli,
  elleriniz karanlık gibi kör,
  elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun,
  elleriniz isyan etmesin diyedir.
  Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız
  bu ölümlü, bu yaşanası dünyada
  bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.

  Nazım Hikmet Ran

 • Us Atölyesi
  Us Atölyesi03.06.2016 - 09:31

  'Demek ki göçtü ustam..kaldı yürek sızısı...'

 • Yitikler Sokağı
  Yitikler Sokağı14.01.2014 - 10:28

  Bulut mu olsam,
  gemi mi yoksa?
  Balık mı olsam,
  yosun mu yoksa? ..

  En iyisi
  rakı şişesinde balık olsam

 • Evren Özcan
  Evren Özcan24.08.2012 - 01:17

  Yaşama Sevinci..

 • Esra Sabankaya
  Esra Sabankaya26.04.2012 - 11:32

  Cebimde yoktu! Yüreğimden verdim. Nazım Hikmet

 • Can Fezaa
  Can Fezaa24.02.2012 - 02:46

  Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye İşte ben onlardan değilim Ben sensiz de yaşarım Ama seninle bir başka yaşarım...

 • Kazım Demir
  Kazım Demir19.02.2012 - 21:00

  Nâzım Hikmet'in şiiri
  Nâzım Hikmet ilk şiirlerini hece vezniyle yazmakla birlikte, içerik bakımından hececilerden oldukça uzaktı. Onların bireyci şiirlerinin tuzağına düşmemiş, toplumsal içerikli bir şiire yönelmiş,ilk şiirleri Tevfik Fikret, Mehmet Emin ve Mehmet Âkif gibi şairlerin yoluna girmişti.
  Giderek şiirinin gelişen içeriğine, hece ölçüsünün dar kalıpları yetmez oldu, yeni biçim arayışlarına yöneldi. Sovyetler Birliği'nde kaldığı ilk yıllarda (1922-1925) , bu biçim arayışları doruğuna ulaştı.
  Hece ölçüsünün kalıplarını kırarak, zengin ses özelliklerine büyük uyum sağlayan serbest nazma geçti. Bu değişiklikte Mayakovski'nin ve Gelecekçilik'i savunan öbür genç Sovyet şairlerinin etkileri olmuştu.
  çağdaş bir türkü söylenemeyeceğine inanıyordu. Yaşamın gerçeklerinden kaçarak kendi kabuğuna çekilenlerden, sanatsal etkinlikleri yalnızca aydınlara özgü etkinlikler olarak görenlerden, halkı küçümseyenlerden alabildiğine uzaklaşmıştı.
  Türkiye'de 1929'da 835 Satır adlı ilk kitabı yayımlandığında, bu kitaptaki şiirler karşısında, sanat çevreleri önce büyük bir şaşkınlığa düştü. Sonra çağın ünlü yazarlarından umulmadık övgüler geldi. Ahmet Haşim, Yakup Kadri gibi sanatçılar bile şairliğini öven sözler ettiler.
  Nâzım Hikmet, izleyen yapıtlarıyla da etkisini sürdürdü, serbest nazmın benimsenmesini kısa sürede sağladı. 1936'ya değin yayımlanan kitaplarıyla, Cumhuriyet dönemi şiirinin değer yargılarını kökünden sarstı.
  Şeyh Bedreddin Destanı'nda ise şiirini tam anlamıyla ulusal bir bireşime ulaştırdı. Divan ve Halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış içinde eritti.
  Başyapıtı olan Memleketimden İnsan Manzaraları'nı 1941'de Bursa Cezaevi'nde yazmaya başlamıştı. İkinci Meşrutiyet'ten II. Dünya Savaşı sonrasına kadar çok geniş bir zaman diliminin öyküsünü (1908-1959) bu kitapta destanlaştırdı.
  Düzyazı, şiir, senaryo tekniklerinin iç içe kullanıldığı Memleketimden İnsan Manzaraları, bütünüyle şiir, roman, öykü, oyun, senaryo, destan denemeyen yeni bir türün habercisi oldu.
  Nâzım Hikmet cezaevi yıllarında en yüksek noktasına ulaşan verimliliğiyle birbirinden güzel şiirler yazmıştı. Yurt dışına çıktıktan sonra uzun süre ustalığına sığınarak benzer şiirlerle yetindiği, 1959'dan sonra ise 'Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi' şiirleriyle yepyeni bir havaya girerek sanatının üst düzeydeki son ürünlerini verdi.
  1938'de şairin cezaevine girmesiyle yasaklanıp ortadan kaldırılmış olan Nâzım Hikmet şiiri, Türkiye'de ancak ölümünden iki yıl sonra 1965'te yeniden ortaya çıkabildi.
  Türk şiirinin en büyük ustalarından biri olan Nâzım Hikmet romanlar, oyunlar da yazmıştı. Toplumcu gerçekçi oyun yazarlığının kuramsal sorunlarına çözümler getirmek amacındaki oyunlarından film, bale, opera uygulamaları yapıldı.
  Ayrıca çeşitli konularda çok sayıda makalesi, eleştiri yazıları da vardır. Hayattı boyunca sanatın insanlık için gerekliliğin bir örneği olarak toplumsal üretimleriyle dünya halklarının acısını sevincini dile getirdi hebeşli gencin faşizme karşı tepkisini ve taranda babuya olan aşkı hasretti, horişimaya atılan atomo sınıfsal sorunların doğurduğu çelişkileri dile getiren en güzel anlatım şeklini yarattı  TEPEDEN TIRNAĞA SANATÇI NAZIM HİKMET


  Sanatçı olarak Nâzım Hikmet şairliği yanında,
  roman yazmış, öyküler yazmış, tiyatro oyunları yazmış, film senaryoları yazmış, reji asistanlığı yapmış, sanat-edebiyat üzerine yazılar yazmış, gazetelerde yayınlanan köşe yazıları yazmış, bunun yanında resim yapmış; çeşitli el işleriyle uğraşmış çok yönlü bir sanatçıdır.
  Fakat bütün bu sanat faaliyetleri içinde Nâzım Hikmet'i Nâzım Hikmet yapan kuşkusuz onun şairliğidir.
  20. yüzyılda dünyanın en iyi şairlerindendi.
  Türkçe yazmasına rağmen, onun taraflı şiiri, onu sadece Türk ve Türkiyeli emekçilerin değil, bütün dünya emekçilerinin 20. yüzyılda yetiştirdiği en büyük şairlerinden biri konumuna getirmiştir.
  20. yüzyılda Dünya Komünist Hareketi'nin sayılı şairlerinden biridir.
  Dünya çapında onun karşılaştırılabileceği şairler -kendileri de Nâzım Hikmet gibi komünizm davası için çalışan Mayakovski, Pablo Neruda, Louis Aragon, Bertold Brecht ve Yannis Ritsos gibi sanatçılardır.
  Bir sanatçı ve her şeyden önce şair olarak onun büyüklüğü tartışılmaz -genel kabul gören- bir olgudur.
  Nâzım Hikmet, Yannis Ritsos'la birlikte katıldığı bir söyleşide şiirin (dolayısıyla kendi şiirinin de) işlevi konusunda şunları söyler:
  'Tümümüyle aynı kanıda olduğum dostum Ritsos'un sözlerine candan katılırım. Sadece iki düşüncemi belirtmek istiyorum. İlki şu: çağdaş şiirin görevi, buğday tarlalarının ve sanayi kuruluşlarının görevlerinden pek az farklıdır. Şiir de onlar kadar önemlidir. Bir zamanlar eski Yunan'da ve benim eski zamanlar Türkiye'mde böyleydi bu. Fakat sonradan, başka toplumsal koşullarda, yaşamsal bir gerekliliğin zoruyla şiir, yapacak bir şeyi olmayan insanların oyuncağı oldu. Şimdiyse tarihsel gelişimin diyalektiğinin sonucu olarak şiir, yine başlangıçtaki rolüne dönüyor.
  İkinci düşüncem şu: şiir sadece bir gereklilik değil, çağdaş toplumumuzun en devrimci ilkelerinden biri; insanı, onun ruhunu, ve sonunda insandaki temel değişimleri öğrenmenin en etkin bir aracıdır. İnsanlığın teknik gelişimi son on yıllarda gerçekten fantastik bir boyuta ulaştı. Hemen en yakınımızdaki gelecek on yıllarda, örneğin şu sigarayı altına çevirebilmemiz olanağını sağlayacak siklotronların ve diğer araçların buyruğumuz altında olabileceğini var sayabiliriz. Fakat yine de insan ruhunu değiştirmenin sigarayı altına çevirmekten çok daha güç ve karmaşık olduğuna inanıyorum ben. İşte Yannis Ritsos'un sözünü ettiği, şiirin bu kesinlikle belirlenemez yanı, akışkanlığıdır ki şiire insanı değiştirmede kesin bir biçimde yardım eden bir olgu olarak ortaya çıkar. Çünkü şiirin bu yanı, denebilirse bugünün insanının ruhunda henüz açıklanmamış, belirlenmemiş, istemdışı kalan yanlarına yanıt olur. Şair, doğallıkla, tüm başkaları gibi bir insandır. Fakat o, salt, gerçekliği somut biçimde aydınlatmak değil, geleceğin kokusunu duyumlamak olanağına da sahiptir. Bir zamanlar Engels, şairlerin geleceğin kokusunu duyumladıklarını söylemişti. Onların özellikle bu yeteneği insan ve toplum üzerinde etki yapabilir.'

  kazım demir

 • Kazım Demir
  Kazım Demir19.02.2012 - 20:53

  NAZIM HİKMET
  Ey nazım hikmet!
  Manzarası bozulmuş memleketinin
  Ne mavi gözlü dev,
  Ne de dev gibi sevgiler.
  Ellerin siyah örümceğe
  Benzeyenlerden ziyade
  Büyük insanlık aç sokaklarda
  Hiroşirama da ölen kız çocuğu
  Kimin umurunda
  Saçları, saman
  Kirpikleri fabrika dumanı gibi
  Sular bulanıyor,
  Şavkı vurmuyor bize;
  Çınara, bana, kediye
  Bir de ömrümüze
  Moskova’da kar yağıyor
  Yüreğime kan damlıyor,
  Atlılar!
  Kızıl atlılar!
  Atları rüzgar kanatlılar,
  Ama umudu var büyük insanlığın;
  Toprağında gölge yok

  07.02.2002
  kazım demir