Kültür Sanat Edebiyat Şiir

yedi sizce ne demek, yedi size neyi çağrıştırıyor?

yedi terimi Cem Nizamoglu tarafından 04.02.2003 tarihinde eklendi

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok17.08.2014 - 17:35

  ATVAR-I SEBA

  'Kelime olarak “yedi tavır” anlamına gelen atvâr-ı seb’a, bir tasavvuf terimi olarak nefsin; emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziyye ve kâmileden ibaret yedi tavrı anlamında kullanılmaktadır. '

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba14.07.2010 - 11:03

  Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh (sened-i muttasıl ile) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir:
  Yedi kimseyi Allâhu Teâlâ kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıyâmet) gününde kendi zılli altında barındıracaktır:
  (Birincisi) imâm-ı âdil,
  (ikincisi) Rabbine (tâat ve) ibâdet içinde perverde olmuş genç,
  (üçüncüsü) gönlü mescidlere merbut olan kimse,
  (dördüncüsü) Allah yolunda sevişip buluşmaları da, ayrılmaları da buna müstenid olan iki kimsenin her biri,
  (beşincisi) mansıb ve cemâl sâhibi bir kadının matlûbu olduğu halde 'Ben Allah'dan korkarım' diyerek harâmı irtikâb etme) yen erkek,
  (altıncısı) infâk ettiğinden solundaki haberdâr olmayacak kadar ahfâ olarak sadaka veren adam,
  (yedincisi de) tenhâda (lisânen, yâhud kalben) Allâhu Teâlâ'yı zikredip de gözü (dolup) taşan kişi.

 • Seçkin Kaya
  Seçkin Kaya10.03.2009 - 20:22

  inisiasyon

  x  Yedi gizli ilimler hazinesi
  Her şey yedi üzerinden birin varisi
  Birin insanda yedi kapı ile belirmesi
  Ve birin insanı eşref i mahlukat görmesi
  Ruhundan nefesin mahlukatta yedi simetrisi
  Bitkilerin yedi ana türde bilinmesi ve ayın yedi evresi
  Yer altında yedi katman silsilesi ve ğöğün yediye bölünmesi
  Notaların yedi sesi ve neyde yedi bilmecesi
  İnsanın gökkuşağında yedi resmi,toprağın yedi nefesi
  Memleketimin yedi bölgesi,birin gözüyle istanbulun yedi tepesi
  Güldeki yedi katman harikası,belkide bülbülün yediye inlemesi
  Vakitlerin yediye bölünmesi, insanın herdaim şükretmesi
  Dünyanın yedi kıtası ve yedi harikası
  Cennetin yedi kapı eşleşmesi,insanın yedi nefsi
  Üzümde yediveren sevinci,ışıkta yedinin mucizesi
  Kabede yedi kere dönülmesi,rahimde yedi ay bilmecesi
  Kuranda yedi uyurlar mağarası,kehf suresi
  Yedi ayetlik fatiha suresi kuranın incisi
  İşte tum bunlar insanın varlık bilmecesi
  Birin mahlukatta bilinmek istemesi ve yediyi düşünmeyi,hissetmeyi sadece insana vermesi
  Bizden söylemesi

 • Kadir Temel
  Kadir Temel26.03.2008 - 11:17

  yedi önemli birşeydir

 • Kadir Temel
  Kadir Temel26.03.2008 - 10:44

  yedi bence kişilik içerir.

 • Memet Sever
  Memet Sever08.07.2007 - 19:40

  bera bin azib den:allah rasulu bize 7 şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu
  hastayı ziyaret etmeyi
  cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi
  (tesyi) yani aksırana allah sana merhamet etsin demeyi
  zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi
  zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi
  selamı yaymayı
  ve yemin edeninin yeminini yerine getirmesini
  (buhari ve müslim)

 • Özge Tuncel
  Özge Tuncel08.02.2007 - 01:43

  TOStumu 7M bekliorum..... :) :D

 • Ünal
  Ünal22.05.2006 - 13:52

  7
  en sevdiğim sayı

 • Fırat Karahan
  Fırat Karahan07.02.2006 - 14:18

  'Tekrarlanan 7' (Kuran, Hicr suresi 87.ayet)

 • İkbal Yazıkaldanır
  İkbal Yazıkaldanır26.01.2006 - 22:13

  YeDi YaŞLı AdaM