Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

yedi sizce ne demek, yedi size neyi çağrıştırıyor?

yedi terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok

  ATVAR-I SEBA

  'Kelime olarak “yedi tavır” anlamına gelen atvâr-ı seb’a, bir tasavvuf terimi olarak nefsin; emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziyye ve kâmileden ibaret yedi tavrı anlamında kullanılmaktadır. '

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba

  Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh (sened-i muttasıl ile) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduklarını rivâyet etmiştir:
  Yedi kimseyi Allâhu Teâlâ kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıyâmet) gününde kendi zılli altında barındıracaktır:
  (Birincisi) imâm-ı âdil,
  (ikincisi) Rabbine (tâat ve) ibâdet içinde perverde olmuş genç,
  (üçüncüsü) gönlü mescidlere merbut olan kimse,
  (dördüncüsü) Allah yolunda sevişip buluşmaları da, ayrılmaları da buna müstenid olan iki kimsenin her biri,
  (beşincisi) mansıb ve cemâl sâhibi bir kadının matlûbu olduğu halde 'Ben Allah'dan korkarım' diyerek harâmı irtikâb etme) yen erkek,
  (altıncısı) infâk ettiğinden solundaki haberdâr olmayacak kadar ahfâ olarak sadaka veren adam,
  (yedincisi de) tenhâda (lisânen, yâhud kalben) Allâhu Teâlâ'yı zikredip de gözü (dolup) taşan kişi.

 • Seçkin Kaya
  Seçkin Kaya

  inisiasyon

  x  Yedi gizli ilimler hazinesi
  Her şey yedi üzerinden birin varisi
  Birin insanda yedi kapı ile belirmesi
  Ve birin insanı eşref i mahlukat görmesi
  Ruhundan nefesin mahlukatta yedi simetrisi
  Bitkilerin yedi ana türde bilinmesi ve ayın yedi evresi
  Yer altında yedi katman silsilesi ve ğöğün yediye bölünmesi
  Notaların yedi sesi ve neyde yedi bilmecesi
  İnsanın gökkuşağında yedi resmi,toprağın yedi nefesi
  Memleketimin yedi bölgesi,birin gözüyle istanbulun yedi tepesi
  Güldeki yedi katman harikası,belkide bülbülün yediye inlemesi
  Vakitlerin yediye bölünmesi, insanın herdaim şükretmesi
  Dünyanın yedi kıtası ve yedi harikası
  Cennetin yedi kapı eşleşmesi,insanın yedi nefsi
  Üzümde yediveren sevinci,ışıkta yedinin mucizesi
  Kabede yedi kere dönülmesi,rahimde yedi ay bilmecesi
  Kuranda yedi uyurlar mağarası,kehf suresi
  Yedi ayetlik fatiha suresi kuranın incisi
  İşte tum bunlar insanın varlık bilmecesi
  Birin mahlukatta bilinmek istemesi ve yediyi düşünmeyi,hissetmeyi sadece insana vermesi
  Bizden söylemesi

 • Kadir Temel
  Kadir Temel

  yedi önemli birşeydir

 • Kadir Temel
  Kadir Temel

  yedi bence kişilik içerir.

 • Memet Sever
  Memet Sever

  bera bin azib den:allah rasulu bize 7 şeyi yerine getirmeyi emir buyurdu
  hastayı ziyaret etmeyi
  cenazeleri kabre kadar yolcu etmeyi
  (tesyi) yani aksırana allah sana merhamet etsin demeyi
  zayıf ve güçsüzlere yardım etmeyi
  zulme uğrayana el uzatıp mağduriyetini gidermeyi
  selamı yaymayı
  ve yemin edeninin yeminini yerine getirmesini
  (buhari ve müslim)

 • Özge Tuncel
  Özge Tuncel

  TOStumu 7M bekliorum..... :) :D

 • Ünal
  Ünal

  7
  en sevdiğim sayı

 • Fırat Karahan
  Fırat Karahan

  'Tekrarlanan 7' (Kuran, Hicr suresi 87.ayet)

 • İkbal Yazıkaldanır
  İkbal Yazıkaldanır

  YeDi YaŞLı AdaM

 • Esra Hançer
  Esra Hançer

  En sevdiğim rakam.

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  filmin sonunda birad pitt e eşinin kafasını getiren adam kevin spacey miş..bu filmi kırk kere izledim de ben niye farketmedim kevin spacey i ya..._?

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  9'a kadar olan rakamlar arasında en kibar olanı.

 • Sabit Dongu
  Sabit Dongu

  Pitt'te Allah verdi bir hâl var. Yoo, yoo mesele yakışıklılığı falan değil. Hayır kesinlikle değil. O yüzden, bir kare görüntüsü bile yeter. Hayır hayran falan da değilim. Gözlemciyim sadece. Seven filminde Brad Pitt de unutulmamalıdır.

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  Bence bu filmi iyi yapan oyuncu Morgan Freeman dır.

 • Gül Onay
  Gül Onay

  Pisagor felsefesinde evrende herşey bir sayıya bağlıdır. % rengin, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın nedenidir.

 • Gül Onay
  Gül Onay

  iki anlamı var, biri yemek fiilinin -di'li geçmiş zamanda, 3. tekil şahıs tarafından yapılmış olanı,
  diğeri ise kendi halinde gariban bir sayı.. 'asal' olması onu azıcık 'asil' yapıyor gibi görünse de, çarpım tablosundaki yeri pek sevimli sayılmaz.. yeni öğrenenler için beladır.. kimi inançlara göre mübarek bir sayıdır, 'yedi kere okumak, yedi kere üflemek' deyimleri sıkça kullanılır.. misal; aklıma küçükken birinin kabahatini gördüğünde ve olayı ele güne duyurmadan önce emin olmak gerektiği konusunda şunun söylendiğini hatırlarım, 'durun günahını almayın, gözünü yedikere ovuşturup ovuşturup bakacaksın, yedisinde de aynı manzarayı görürsen emin olup, yaftayı yapıştıracaksın'.. hukuken de böyle güvenilirliği vardır işte..
  yine bu asil ve de asal sayının bir başka önemi de, bir grup yurdum insanı tarafından 'uğurlu sayı' adledilmesidir.. kime ne zaman ve de nasıl uğur getirdiği bize karanlık olsa da, ısrarla tutup dururlar bu sayıyı.. bir sayı tut deseniz, ya da hadi bi sayı söyle de sana hediye çekelim deseniz, ortaya fırlarlar 'aman yedi olsun, uğurlu sayımdır' diye.. oysa bilmezlerki yedinin bundan haberi bile yoktur..

  amaaaaan yedinin derdi, bizi mi gerdi allasen? on dakikadır aklımı yedi yahu..

 • Kıyasettin Taksim
  Kıyasettin Taksim

  yedi uyurları
  haftanın günlerini

 • Bakiniz
  Bakiniz

  Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

  Sonra, duman halinde olan göğe yöneldi... Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti... (Fussilet Suresi, 11-12)

  Dünya, yaşam için gerekli olan özelliklerin tümüne sahiptir. Bunlardan bir tanesi de canlıları koruyan özel bir kalkan görevini yerine getiren atmosferdir. Bugün Dünya atmosferinin üst üste dizilmiş farklı katmanlardan meydana geldiği bilinmektedir. Atmosfer aynen ayette bildirildiği gibi, tam yedi temel katmandan oluşmaktadır. Bu, elbette ki Kuran'ın mucizelerinden biridir.

  'Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır? ' (Nuh Suresi, 15)


  O, biri diğeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır... (Mülk Suresi, 3)


  Bu ayetlerde Türkçeye 'uyum' olarak çevrilen Arapça 'tibakan' kelimesi, aynı zamanda 'tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü' anlamlarına da gelir ki, üst katın alt kata uygunluğunu vurgular. Kelimenin çoğul kullanımında ise 'tabaka tabaka' anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardır.

  20. yüzyıl teknolojisi olmadan tespit edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin, 1400 yüzyıl önce indirilmiş olan Kuran-ı Kerim'de açıkça bildirilmesi ise elbette ki çok büyük bir mucizedir.

  1- Troposfer
  2- Stratosfer
  3- Mezosfer
  4- Termosfer
  5- Ekzosfer
  6- İyonosfer
  7- Manyetosfer

  Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

  Yukarıdaki ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da yer verilmekte ve yeryüzünün yedi katmandan oluştuğu açıklanmaktadır. Bilim adamlarının sıraladığı bu katmanlar şöyledir:

  1. Kat: Litosfer (su)
  2. Kat: Litosfer (kara)
  3. Kat: Astenosfer
  4. Kat: Üst manto
  5. Kat: Alt manto
  6. Kat: Dış çekirdek
  7. Kat: İç çekirdek

  http://www.kuranmucizeleri.com/yeryuzu_01.htm.

 • Oğuzhan Demirci
  Oğuzhan Demirci

  6+1