Kültür Sanat Edebiyat Şiir

muhalif sizce ne demek, muhalif size neyi çağrıştırıyor?

muhalif terimi Muhalifx tarafından tarihinde eklendi

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi

  Direkt Deniz Baykal'ı çağrıştırdı

 • Recep Özcan Çalışkan
  Recep Özcan Çalışkan

  muhalif ne demektir? her türlü durumda ve konumda karşı olmak demektir

 • Çiçek Seval
  Çiçek Seval

  'O'nun için bütün anayasaları değiştirdim..

 • Sükûn Ve İnşirah
  Sükûn Ve İnşirah

  anarşist değil................MUHALİF
  cool değil......................KUL
  sapık değil....................AŞIK
  devrimci değil................ESTETİKÇİ
  yıktığı kadar..................MİMAR
  bozduğu kadar..............TAMİR EDEN
  durulana kadar..............SU
  aydınlanana kadar.........IŞIK
  tanrı kadar....................AŞK


  @..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Muhalif,aykırı olmak çoğu kez size düşman kazandırabilir,ancak nicelikten çok nitelik önemlidir.

 • Cronic Muhalif
  Cronic Muhalif

  Muhalefet ile farklılığın tadını tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Karşınızdakiler nice emekler vererek, nice mesailer sarf ederek bir yığın teoriler üretir ve siz bunların karşısında yalnızca tek kelime edersiniz: ‘Katılmıyorum’... Aman Allah’ım! Ne zevkli bir ândır o ân! ..  Muhalif seviyesizlikten hazzetmez, vakarına düşkündür. Ucuzluktan alışıveriş yapmak bile onuruna dokunur. Popülizmden midesi bulanır, halk dalkavukluğuna tahammülü yoktur. Muhalif köylü değil, şehirlidir, lisânına düşkündür, olur olmaz telâffuzundan ar eder. Aralarındaki fark anlaşılmayacağı için cahille sohbet etmez, bir cahile bin düşmanı tercih eder. İnandıklarına sıkı sıkıya merbuttur, mâzisine sâdıktır… Liyakat esâsı hayatının her safhasına yön tayin eder muhalifin, çok yakın dostlarını da bu esâs belirler…


  Kronik Muhalifler

 • Sükûn Ve İnşirah
  Sükûn Ve İnşirah

  Muhalif mi dediniz? Öyle ise bu işin içinde muhalefet de var demektir; lezzetine doyum olmaz netekim…  Sayısız geleneğinin içinde şöyle adam gibi bir muhalefet geleneği barındırmayan ‘bu ülke’de, ağzımızın tadı ile artık muhalefet yapabilecek miyiz âhir ömrümüzde acaba ne dersiniz? Yoksa hevesimiz gırtlağımızda mı kalacak ve ‘kadîm avâmî geleneklere’ kurban mı olacak yine muhalefet? !  Bu iki ihtimal, havf ve recâ gibi; tabii ki temennimiz, recâ etrafında pervâne olmak! ...  Muhalefet güzeldir, muhalifler de kahir ekseriyetiyle...  Muhalefet ile farklılığın tadını tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. Karşınızdakiler nice emekler vererek, nice mesailer sarf ederek bir yığın teoriler üretir ve siz bunların karşısında yalnızca tek kelime edersiniz: ‘Katılmıyorum’... Aman Allah’ım! Ne zevkli bir ândır o ân! ..  Muhalefet sağlığa faydalıdır, faydalı olmasına, lâkin sizi öyle pek el üstünde falan da tutmazlar ‘bu ülke’de. Aksine, muhalefetiniz iç’e doğru istikâmet tutmaya görsün; aman da aman; ne ajanlığınız kalır bir süre sonra, ne hainliğiniz, ne nerelerden beslendiğiniz, ne kimlerin adamı olduğunuz! Ardından uzar gider; hakkınızda oluşturulan ve insanların algıda seçiciliğine servis yapılan boşluğa asılı soru işaretleri... Soru işaretlerinin her bir çengeline bir müfterîyi assanız ibret için, yine de tatmin olmazsınız; onun için tekrar muhalefetin dayanılmaz lezzetine rücû etmekte bulursunuz çâreyi...  Muhaliflerin kelime dağarcığı seçkin bir lûgattir ki; ‘korkula’ deyû fetva verilir muhalif hakkında. Dillerinin keskinliğinden dem vururlar, sözlerine ok benzetmesi yaparlar… Nasıl bir haksızlıktır bu böyle; bilinmez! ...  Aslında söyleyecek sözü olmayanların kaçışından veya muhalifin sözlerinde cahilliklerine toslamalarının verdiği ıstıraptandır; muhalifler hakkındaki dışarıdan yapılan tüm bu ve buna benzer tanımlamalar. Muhalifin zihni, her işin marazî tarafına kilitlenmiştir. Maraz, muhalif için derhal def edilmesi gereken bir durumdur. Hemen yüklenir muhalif; kimden, nereden sâdır olduğunun hesâbını yapmadan; çünkü muhalif korku nedir bilmez, yanlış hesaplar için ‘Bağdat’tır da kıymeti bilinmemiştir.Bu kadir bilmezlik; trajedisinin ayrı bir boyutudur muhalifin; buna bile gamlanmaz aslında. Niye mi? Tek gayesi hakikatin tecellîsidir de ondan...  Muhalif, her şeye muhalefet edebilir; her konuda itiraz sesleri yükseltebilir sadrından. Bu sesleri bazen sadrından satırlara dökülür, bazen de rû be rû söyler muhalif. Her konu hakkında uzman olduğundan değildir bu; empatik hassaları şaşılacak derecede tekâmül etmiştir ve bu empatik hassaları ile marazı ayıklar. Bu san’ata dair de olabilir, siyasete, edebiyata dair; hatta spora dair bile olabilir…  Herkesin sustuğu demlerde onun sesi yükselir. Tek başına olup olmadığını fark etmez bile itiraz ederken. Ne arkasına bakar; gelen var mı diye, ne de sağını solunu kollar; kendisine yoldaş aramak için. Muhalif yalnızdır, çok yakın dostları azdır, âvânesi asla olmaz, olamaz; eşyanın tabiatına aykırıdır bu. Korku belâsına, ya da ‘aman bana bulaşmasın’ gibi estetikten bile yoksun bir korkaklıkla çitler örerler etrafına; ancak kendileri istedikleri zaman atlayabilecekleri yüksekliktedir bu çitler; şartların oluştuğuna inandıkları zaman yanında bitiverirler muhalifin.  Muhalif, ‘yangında ilk kurtarılacak’lar listesine hiç giremediği gibi, böyle bir titizliğe hiçbir zaman muhatap olamamıştır. Oysa yangında ilk kurtarılacaklar tâifesi, muhalifûnun yed-i mübârekelerine bir damla bile su damlatamamışlardır tarih boyunca, damlatamayacaklardır da…  Çünkü muhalif; ‘perdedeki esrardır; zuhur eder’...  Tarih, hep muhaliflerin nârâlarını yazar, statükonun ve statükocuların fısıltılarını değil. Romancıların ihtiyaç hâlinde mürâcaat ettikleri ‘kahraman stokları’ hep onların isimleri ile doludur. Efsâneler, destanlar muhalifler olduğu için vardırlar, muhaliflerle mânâ kazanır ve muhalifler sâyesinde ‘tarihî’ cümlesi’nden telâkkî edilirler.  Muhalif bir dâvâ adamıdır ve dâvâsı üzre kavl ü karar sahibidir. Meselâ bütün ülke ‘Avrupa Birliği’ diye avaz avaz bağırırken, muhalif o efsunlu birliğe, o hâlâ câzibesini muhafaza eden, kıta Avrupa’sı denen kibirli dula, yani ‘Avrupa Birliği’ne karşı çıkar; ‘bu ülke’de bu birliğe karşı çıkmanın sonu ‘özürlü muamelesi’ görmek de olsa... Yine ‘bu ülke’de kâhir ekseriyet açılım krizine tutulsa muhalif “aman ha sakın’ der, açılımın arkasındaki ve ardındaki marazları önce o görür ve hisseder çünkü..  Ve muhalife göre:

  ‘Milliyetçiliğin tam zamanıdır; şimdi yapılmayacaksa ne zaman yapılacaktır? ’.  ‘Ne medeniyetler bilirim; aslında yoklardı’ der ve ‘Batı medeniyeti’ne girmeyi onuruna dokunduğu gerekçesi ile reddeder muhalif. Muhalife göre; ait olduğumuz medeniyetin tarihi Batı’dan; Batı’nın hatırlayamayacağı kadar kadîmdir ve çok uzaklarda değildir. Her ne kadar mağlup bir medeniyetin çocuğu da olsa muhalif; bir medeniyetin, bir imparatorluğun çocuğudur nihayetinde. Kızılderililerin kafataslarında şarap içmemiştir, Bosnalı çocuklar boğazlanırken kafasını çevirmemiştir, Londra Metrosu’nun temellerinde yatan yüz bin kölenin katilleriyle aynı medeniyete ait olmaya isyan eder muhalif, çünkü inşaatlarına yüz binlerce kölenin bedenini gömenlerin aksine, muhalifin şehirlerinin temelinde aşk vardır, mazlumların cesetleri değil...  Muhalif seviyesizlikten hazzetmez, vakarına düşkündür. Ucuzluktan alışıveriş yapmak bile onuruna dokunur. Popülizmden midesi bulanır, halk dalkavukluğuna tahammülü yoktur. Muhalif köylü değil, şehirlidir, lisânına düşkündür, olur olmaz telâffuzundan ar eder. Aralarındaki fark anlaşılmayacağı için cahille sohbet etmez, bir cahile bin düşmanı tercih eder. İnandıklarına sıkı sıkıya merbuttur, mâzisine sâdıktır… Liyakat esâsı hayatının her safhasına yön tayin eder muhalifin, çok yakın dostlarını da bu esâs belirler…  Ve muhalif her türlü ölçüsüzlüğe de muhaliftir, vakarsızlığa, fevrîliğe, hadsizliğe de muhaliftir ve tarihin ‘hoşafın yağı kesildi’ skalasında yer alan muhalefet tarzını da avâmî bulur, avâmîlikle aynı güneşte ısınmak bile istemez, bu hususta II. Mahmut’un yanındadır…  Ve muhalif küstüğü dağdan odun kesmez, huylandığı pınardan da su içmez…  Muhalif mi dediniz?

  Öyleyse bu işin içinde muhalefet de vardır!


  Adnan İslamoğulları..

 • Onur Abdullah Gördük
  Onur Abdullah Gördük

  Aydınlık bir dünyayı yaşamak için en gerekli olan şey sanırım muhalefet etmek.. Zamane dalkavuklarının yaptığı gibi değil, gerçeğin ortaya çıkması amaçlı muhalefet. Var mıdır acaba hala çivisi çıkmış şu arz üzerinde gerçek muhalif?

 • Gürcan Gürsu
  Gürcan Gürsu

  Benim, benim dışımdakilere karşı durumum (mu)

 • Erkan Orhan
  Erkan Orhan

  karşı gelen..

 • Artanem
  Artanem

  CHP tekişi kuruluşlundan beri :) :)

 • İsmail Çınar
  İsmail Çınar

  ben

 • Nihan Koçyiğit
  Nihan Koçyiğit

  'bak ben nasıl da sıradışı biriyim! sıkıysa yakala! ' iddiasındaki, fena halde huzur ve sinir bozan, özde değil, sözde muhalif şahsiyet.

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  adam muhalif olmakta haklı ama ondada icraat yok......

 • Ferdi Şavk
  Ferdi Şavk

  sadece ve sadece su isim anlatmaya yeter bu kelimeyi:


  Deniz Baykal!

 • Bay Grey
  Bay Grey

  İnandığı gerçeklerin hakim gerçeklerden farklı olmasından korkmadan gerçeklerini haykıran kişiler...

 • Vera Tunahan
  Vera Tunahan

  marifet değil ama gel gör ki bildiklerime karşıysa muhalifim ben.bildiklerimin sağlamlığına inanmışsam bildiklerimle bir muhalifim.

  ruhum sahtekarlıklara muhalif.
  aklım cahilliklere.
  kendim sorgulamayışlara.
  düşüncelerim düşünmeyenlere.
  hazır bilgiyi sorgulamadan absorbe edenlere.
  muhalifim işte.
  ama marifet de değil.
  sadece duruş.
  elde değil.

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı

  halef olan taraf
  sadece cesed olarak değilde
  fikir olarak da karşıtlık..
  ve muhalif kelimesinin terim olarak en önemli manası
  halefi olduğu 'şey' den
  daha zayıf bir konumda oluşudur