Kültür Sanat Edebiyat Şiir

milliyetçilik sizce ne demek, milliyetçilik size neyi çağrıştırıyor?

milliyetçilik terimi Ddd Ddd tarafından 19.04.2003 tarihinde eklendi

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan10.07.2017 - 13:55

  Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

  -EĞER bu bir ülkede tüm oluşum sürecimini kabül etmekse...ben bugünkü Türkiyeyi kabul edemiyeceğim-

  19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. Günümüzde Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir.

  Köken bilimi;
  "Millet" sözcüğü aslen Arapça olup (Ar: ???), "din veya mezhep; bir din veya mezhebe bağlı olan cemaat" anlamındadır. Osmanlı Türkçesinde 20. yüzyıl başlarına kadar bu anlamda kullanılmıştır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren aynı sözcük Fransızca/İngilizce nation kavramına karşılık olarak kulanılmıştır. Türkçe "ulus" (Orhun Yazıtları'nda uluş olarak yer alır) sözcüğü, 1932 yılında aynı kavramın Yeni Türkçesi olarak benimsenmiştir.Orhun Yazıtları ve Kâşgarlı Mahmud'un 1072-1074 yılları arasında yazdığı Divânu Lügati't-Türk adlı kitabında millet sözcüğünün Türkçe karşığı budun sözcüğüdür.

  Latince kökenli olan "nation", kök anlamı itibarıyla "aynı atadan gelenler topluluğu" demektir. Dolayısıyla esasen Türkçe kavim veya aşiret karşılığıdır. Türkçe ulus ise siyasi amaçla bir araya gelmiş olan boylar konfederasyonunu ifade eder (ayrıca eski Türkçedeki budun sözcüğü de aynı anlamı verir).

  Milliyetçilik Kavramı;

  Anthony D. Smith‘e göre, çağın ruhunu yansıtmaktadır ve daha eski sembol ve fikirlerle de bağlantılıdır. Ernest Gellner ise, mevcut kültürün gerisine gidip ondan bir ulus yaratma, geçmiş bir kültürü bugünden keşfetme ve kurma eylemi olarak tanımlamıştır. Eric Hobsbawm ise ulusun oluşum sürecine değinerek 3 yöntemden bahsetmiştir. Bunlar; devlet eliyle yürütülen merkezi ve yaygın eğitim, devlet ve toplumu bütünleştiren kitlesel törenler ve ulusal anıtlar etrafında örülen sembolik birliklerdir.

  Alıntı Wikipedia

 • Sondraktaki Şaşkınyolcu
  Sondraktaki Şaşkınyolcu10.07.2017 - 13:31

  ulusunu sevmek, onun geçmişine bağlılıkla, geleceği ve yükselmesi yolunda çalışmak temeline dayanan ve bir ulusun ancak kendine ve kendi değerlerine dayanarak yaşayabileceğine inanan görüş ..

 • İrfan Topçu
  İrfan Topçu04.02.2013 - 18:15

  milliyetçilik, aynı zamanda bir idrak meselesidir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün17.09.2012 - 00:52

  azgelişmiş ülke milliyetçiliğinin en aşaĞILIK yazgısı,emperyalist bir güce bağımlılık duymasıdırve bu onun aynı zamanda varlık koşuludur.

 • Luci Lucifer
  Luci Lucifer03.07.2010 - 20:20

  'Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır.İnsan ırkının kızamığıdır.
  Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum,'

  einstein

 • Erol Sürmeli
  Erol Sürmeli20.06.2010 - 17:06

  şeytanın ilk yaptığı şey.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün29.03.2010 - 13:06

  Milliyetçi tarih yazıcılığına göre Türkler,bir tanrısal amaçla tarihin en eski devirlerinde gerçekleşmiş 'seçilmiş' bir toplumdur.Kendiliğinden ulus olmuş bu toplum,aslında başka bir ilahi görevde 'cihana hakim' olmaktır.Türkler bu bilince neredeyse ilk çağlarda ulaşmış bir toplumdur.Bu bilinç 'Türk cihan ülküsünün 'kaynağıdır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün03.03.2010 - 02:36

  iktidar ve muhalafet,'laiklik' ve 'demokrasiyi kendilerine kalkan edinerek toplumu etkisi altında tuten milliyetçiliği körükledi.'Cumhuriyet'i koruma ve kollamayı'misyon edininen bazı güçler bu 'sürece müdahale etmeye çağrıldı.Yıllardır artan ekonomık,sosyal çatışmalar ve siyasi kriz ayrımcılığı da körükledi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün03.03.2010 - 02:00

  Milliyetçilik,'ben ve 'öteki' ikileminin,yani 'öteki'ni aşağılamanın,kültürünü boğmaya çalışmanın,inkar ve imhanın doğrudan ürünüdür.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün01.02.2010 - 23:39

  Milliyetçi hareketlerin yürümek istedikleri yol,Türkiye'nin krndi kabuğuna çekilmesi ve yüzünü toplumsal değerler anlamında,diktacılığa dönmesidir.