Kültür Sanat Edebiyat Şiir

milliyetçilik sizce ne demek, milliyetçilik size neyi çağrıştırıyor?

milliyetçilik terimi Ddd Ddd tarafından tarihinde eklendi

 • Hakan Ünal
  Hakan Ünal

  hiç bir insan hangi milletten doğacağına karar veremez yüce allah her insanı farklı milletlerden yaratmıştır
  milliyetçiliği üstün ırk kabül etmek fıtrata aykırıdır lakin milletini sevme milleti için çalışıp o milleti yükseltmek farklı bir şey esas milliyetçilik ırkçılık yapmadan milleti için en çok çalışandır.

 • Mustafa Parlak
  Mustafa Parlak

  CAN VERMEK İÇİN CANINDAN VAZGEÇMEKTİR.

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  Varlığım Türk varlığına armağan olsun!

 • Nurgül Kılavuz
  Nurgül Kılavuz

  Bölünmüşlük: her insan kendi milletini, kendinden olanı sever sevmelidir. bir şeyi sevmek aynı zamanda onu besleyip, büyütüp geliştirip, güçlendirerek sahiplenmeyi gerektirir dünyanın mevcut düzenini birtek değil birçok farklı millet oluşturuyor buda faşizmin ekonominin savaşların ana kaynağı olmakla birlikte insan yaşamının maddesel ve ideolojik bir parçası (olmasaydı iyidi :(

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün

  Tarihi millet mücadelesi olarak telakki edip, gelecekte oluşacak mücadeleye milletini zinde tutabilme adına milli kültür ve değerlerini muhafaza edip yükseltebilmek için fedakarca çalışma, çaba sarf etme.

 • SADIK APARANGİL
  SADIK APARANGİL

  ŞEHİT SADIK APARANGİL ŞEHİT SELÇUK PAKER

 • Samet Çevik
  Samet Çevik

  Bizimkilerin milliyetçilikten anladığı şey ise, Arap'a küfret, rus kadınlara ağzının sularını taşıra taşıra bak...

 • Samet Çevik
  Samet Çevik

  Gerçek milliyetçilik, kendi milletini daha çok sevip diğer milletleri aşağılamak değildir. Gerçek milliyetçilik kendi milletinin gelişmesini ilermesini sağlamaktır.

 • Yılmaz
  Yılmaz

  Milliyetçilik, kendinden olanı koruyup,kollama,geliştirme olarak algılamak gerekir diye düşünüyorum.
  Milliyetçilik, aynı zamanda insanda var olan içgüdüsel bir olgudur. Aileyi düşünelim, kardeşlik ilişkilerini düşünelim. Bana göre, benim annem benim babam en güzeli en iyisidir.tabiki başka anne, babalarda güzeldir. Millet sevgisinideaynı çerçevede değerlendirmek lazım. Milliyetçilik,kapitalizmin küreselleşme hedefinin karşısında en büyük engeldir. Bundan dolayı kapitalizmin ve emperyalizmin hedefinde ulus devlet yapılarını yok etme hedefi vardır. Eğer bir kavram kötüye kullanılmışsa Batılılar tarafından bu kavram içeriğini ve değerini kayıp etmez.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Kitlesel safsata..

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan

  Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

  -EĞER bu bir ülkede tüm oluşum sürecimini kabül etmekse...ben bugünkü Türkiyeyi kabul edemiyeceğim-

  19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. Günümüzde Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir.

  Köken bilimi;
  "Millet" sözcüğü aslen Arapça olup (Ar: ???), "din veya mezhep; bir din veya mezhebe bağlı olan cemaat" anlamındadır. Osmanlı Türkçesinde 20. yüzyıl başlarına kadar bu anlamda kullanılmıştır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren aynı sözcük Fransızca/İngilizce nation kavramına karşılık olarak kulanılmıştır. Türkçe "ulus" (Orhun Yazıtları'nda uluş olarak yer alır) sözcüğü, 1932 yılında aynı kavramın Yeni Türkçesi olarak benimsenmiştir.Orhun Yazıtları ve Kâşgarlı Mahmud'un 1072-1074 yılları arasında yazdığı Divânu Lügati't-Türk adlı kitabında millet sözcüğünün Türkçe karşığı budun sözcüğüdür.

  Latince kökenli olan "nation", kök anlamı itibarıyla "aynı atadan gelenler topluluğu" demektir. Dolayısıyla esasen Türkçe kavim veya aşiret karşılığıdır. Türkçe ulus ise siyasi amaçla bir araya gelmiş olan boylar konfederasyonunu ifade eder (ayrıca eski Türkçedeki budun sözcüğü de aynı anlamı verir).

  Milliyetçilik Kavramı;

  Anthony D. Smith‘e göre, çağın ruhunu yansıtmaktadır ve daha eski sembol ve fikirlerle de bağlantılıdır. Ernest Gellner ise, mevcut kültürün gerisine gidip ondan bir ulus yaratma, geçmiş bir kültürü bugünden keşfetme ve kurma eylemi olarak tanımlamıştır. Eric Hobsbawm ise ulusun oluşum sürecine değinerek 3 yöntemden bahsetmiştir. Bunlar; devlet eliyle yürütülen merkezi ve yaygın eğitim, devlet ve toplumu bütünleştiren kitlesel törenler ve ulusal anıtlar etrafında örülen sembolik birliklerdir.

  Alıntı Wikipedia

 • İrfan Topçu
  İrfan Topçu

  milliyetçilik, aynı zamanda bir idrak meselesidir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  azgelişmiş ülke milliyetçiliğinin en aşaĞILIK yazgısı,emperyalist bir güce bağımlılık duymasıdırve bu onun aynı zamanda varlık koşuludur.

 • Luci Lucifer
  Luci Lucifer

  'Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır.İnsan ırkının kızamığıdır.
  Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum,'

  einstein

 • Erol Sürmeli
  Erol Sürmeli

  şeytanın ilk yaptığı şey.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçi tarih yazıcılığına göre Türkler,bir tanrısal amaçla tarihin en eski devirlerinde gerçekleşmiş 'seçilmiş' bir toplumdur.Kendiliğinden ulus olmuş bu toplum,aslında başka bir ilahi görevde 'cihana hakim' olmaktır.Türkler bu bilince neredeyse ilk çağlarda ulaşmış bir toplumdur.Bu bilinç 'Türk cihan ülküsünün 'kaynağıdır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  iktidar ve muhalafet,'laiklik' ve 'demokrasiyi kendilerine kalkan edinerek toplumu etkisi altında tuten milliyetçiliği körükledi.'Cumhuriyet'i koruma ve kollamayı'misyon edininen bazı güçler bu 'sürece müdahale etmeye çağrıldı.Yıllardır artan ekonomık,sosyal çatışmalar ve siyasi kriz ayrımcılığı da körükledi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçilik,'ben ve 'öteki' ikileminin,yani 'öteki'ni aşağılamanın,kültürünü boğmaya çalışmanın,inkar ve imhanın doğrudan ürünüdür.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçi hareketlerin yürümek istedikleri yol,Türkiye'nin krndi kabuğuna çekilmesi ve yüzünü toplumsal değerler anlamında,diktacılığa dönmesidir.

 • Oktay Avşin
  Oktay Avşin

  malesef ülkede herkes aynı hatayı yapıyor Milliyetçilikle, Irkçılığı birbirine karıştırıyor,Milliyetçilik nedir milletini,dilini,dinini,toprağını sevmektir.Irkçılık nedir sadece kendi ırkını göklere çıkarıp diğer ırkları aşağılamaktır.kastenmi yapılıyor yoksa aşırı kitap okumaktan millet kafayı bulup saçmalıyormu bilmiyorum.bişiyi eleştirecekseniz iyice araştırıp öyle eleştirin.hele hele bunlar tartışma yaratacak kavramlar olunca.

 • Niştiman Niştiman
  Niştiman Niştiman

  FAŞİZMİN GÜNÜMÜZDEKİ ADI...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kültür bakanlığı yapmış bir bilim adamı olarak Namık kemal Zeybek ‘e göre İslam peygamberi Türk’tür.Çünkü öylesine iyi ahlaklı,yetenekli,başarılı bir şahsiyet ancak Türk olabilirdi.Ona göre Araplar gibi cahil,geri,yeteneksiz bir “ırkın” içinden böyle bir kişinin çıkmasının olanağı yoktur.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Maskeli kafatasçılık..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dünyanın neresinde olursa olsun milliyetçilik ayrımcıdır.Biz ve ötekileri ayırır.Ötekiler her an düşman olma potansiyeli taşır.Ve nihayet milliyetçilik
  sanılanın aksine rasyonal bir edim değildir,tersine milliyerçilik fazlasıyla duygunyüklü ve virrasroneldir.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Faşizmle karıştırılmaması gereken ince bir çizgidir.

  İlke edineyim derken, nefretlik olunabilir...

  Bkz: Mhp

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun

  MİLLİYETÇİLİK
  Her sey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine baglilik, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.

 • Dilara Arslan
  Dilara Arslan

  MİLLİYETÇİLİK,kanının son damlasına kadar NE MUTLU TÜRKÜM diyebilmektir.
  MİLLİYETÇİLİK,ben ne NE MUTLU TÜRKÜM dediğimde mutsuz olanlara daha beter ol diyebilmektir..

 • Zuhal Ölmez
  Zuhal Ölmez

  milliyetçilik tavır almak gibi birşeydir...halbuki mslüman olan herkez kardeştir... bence bu ayırım kalkmalı... kimsenin kimseden bir farkı yoktur...nereli olursak olalım hepimiz türkiye sınırları içerisindeyiz

 • Boran Can_yoldaş
  Boran Can_yoldaş

  'Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır.İnsan ırkının kızamığıdır.
  Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum,'

  einstein

 • Ali Rıza Kurt
  Ali Rıza Kurt

  Türkiye'de Milliyetçi denilen gruplar aslında Ümmetçi dir.
  Lütfen 50 yıldır yutturulan yalana alet olmayınız. Arap zihniyeti ile Türk Milliyetçisi olunurmu? Solcularda yıllarca inandılar bu masala.Hala inanıyorlar.Yazık.

 • İsmail Öztürk
  İsmail Öztürk

  MİLİYETCİLİK; ulu önder atatürk ün ilke ve inkilaplarında gecer..anayasamızın içinde mevcuttur.. NE MUTLU TURKÜM DİYENE denilerek okullarda antlarda yer almaktadır..artık değistiğine inanıyorum.cünkü nefret ettiğim AB yasaları yuzunden kendi milliyetciliğimizi unutur hale geldik.bunla kalmadık örf ve adetleri de uyum yasalarına uydurduk..artık geleceğimden süphe eder duruma geldim diye düşünüyorum.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Nefret etme sırası bizde...

  Milliyetçilerde...

  ...

 • Leyla Takır
  Leyla Takır

  milliyetcilik cogu insanınm sandıgı gibi faşizan bi durum degildir. milliyetçilik vatanını ileriye götürmek,onu korumak,hainlerden kurtarmak ve toplumda huzuru saglamaktır. bir milliyetci maneviyatlıdır, içinde merhamet vardır, kardesce yasmayı bilir ama kalleslık yapanlara hakettigini de verir. iste milliyetci budur tek derdi gönlünde yanan vatan ateşini söndürmeye calısanlara engel olmaktır..

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Vatan ve millet için çalışmak,
  milletini uygar seviyelere taşımak için yapılan her iş kutsaldır,
  gerçek milliyetçilik budur.
  Adam kayırarak, devletin miilletin parasını ve imkanlarını kendisi ve çevresi için kullanarak, ırk ayrımı yaparak, bölücülerin tuzağına düşerek, devlete ve millete zarar vererk milliyetçilik olmaz.
  Vatanını en çok seven, vatanına en çok hizmeti geçendir.

 • Samet Sakal
  Samet Sakal

  sıkıntı demektir...kürtler isyan edince hain uygurlar edince çin e gidelim uygurlularla savaşalım demektir...600 yıllık imparatorlugumzu parçalayan garip bir düşünce akımı demektir....belkide uzak durabilsek bu fikirden ve bu fikrin talebelerinden yeniden o güçlü günlere döneriz ama çok zor solcumuz bile sıyrılamamışken bu hilkatvari düşünceden gerimiz nasıl sıyrılalımki...

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Bu ülkenin vatandaşı olanlar, özgürlüklerini milliyetçi, vatansever kahramanlara borçlular...

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  'Cihan hakimiyeti' arkasındaki bir kahraman ırkın eşsiz niteliklerini toplamı olarak bakarsanız, hiç bir şey anlatmamak bir yana, aşırı milliyetçiliğin batağına saplanmış bir kişi olduğunuz anlaşılır.

 • Niştiman Niştiman
  Niştiman Niştiman

  kapısını misafire kapatmış paylaşımsız bir ev..bencillik...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Nasıl haşhaş uyuşturucunun ham maddesi ise,tarih de köktencı tavırların,etnik milliyetçiliyin ve ideolojilerin ham maddesidir.Mazi meşrulaştırılır ve öğünecek fazla bir şeyi olmayan şimdiki zamana şerefli bir arka plan olarak sunulur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Türkiyeli gençlerin Amerikan çıkarları buğruna Kore'de ölüme gönderilmesine karşı çıkan Behice Boran,Adnan Cemgil gibi sosyalistler,'milli mukavemeti kırmak ve milli menfaatlere zarar vermek' suçundan beşer yıl hapisle cazalandırıldılar.

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Şereftir; şerefin tavizi olmaz! ...

  ...

 • Ali Aksoy
  Ali Aksoy

  Miliyetçilik ve ırk çılık aynı tabana hitap eder bu taban güçsüz toplumlarda bulunmaz bu değişik bir platformda özgürlük savaşı olarak kendini gösterir toplumlar devletleştikçe bundan faydalanmak isteyenler güçlü ve hakim gücün nimetlerinden faydalanmak için ortaya çıkar.halbuki toplüm güçlü ise kendini koruma adı altında milliyetçilik yapma gereksiminin nedenini kimse araştırma gereksinimi duyulmamışmıdır yoksa bu kesimlerin otoriter ve şiddeti içereren baskısından korkulduğu içinmi araştırılmamıştır,bunu çözemedim.


  milliyetçi ve ırkçı akımın temsilcileri

  bulundukları ülkelerde düzenin sadık askerleri görülürler,bu bir açıdan doğru bir açıdan yanlıştır.doğru olan bu düşüncedekilere bir maddi menfaat temin edilirse onların yapamadığı bir iş olmaz.hem düşünsel bazda hemde sosyal bazda çok aşırı realistlikten uzak fikirler de üreterek düşünemeyen beyinlere hitap edebilmede olağan üstü bir başarı sağlarlar.Günlük yaşantımızda milliyetçilik zor kulanmayı düzen desteği ile yaptıkları için aşırı bir başarıyı tüm menfaat gurupları üzarindede oluşturabilirler.menfaat gurupları üzerinde ki zora dayalı etki mafya, esrar eroin alış verişi, beyaz kadın ticareti, yapan gurupların tamamı milliyetçi ve ırkçı guruplara ait olmasından anlaşılabilir.Sosyal alanda din-millet kavramını oluşturmalarından anlaşılmalı.Özelikle islam dini ırkçılığı red eder.Ama türk islam sentezi gibi realiteden uzak bir ırkçılık fikri oluşmuştur.sosyal çevrede kendi ırkçılığını milliyetçilik adını vermesi ile şiddete karşı olduklarını dahi idia edebilmekte sendikalara kurum idarecilerinin etkisini ve düzenin menfaat ilişkisini düzenleyici etkisinide kulanarak büyük oranda bir üye sağlaya biliyorlar.bu kesimin bu kadar başarılı olmasının nedeni
  DÜZENLERİN VERDİĞİ AÇIK VE GİZLİ DESTEKLERİ İLE KAPİTALİZMİN BENİMSEDİĞİ
  bir olgu olmasından kaynaklanıyor.Bu olayda en çok toplanan kişiler sanunulan ırka ait olmayan ve o ülkede ezilen toplumların bireyleridir.hakim ırk a ait olanlar ırkçılık yapmazlar oportünist değiller ise
  ezilmiş toplumlarda milliyetçilik lüksü yokken toplumda oportünist yaşam ortamı oluşursa miliyetçilik başlar
  düzenin destekçisi olarak herne kadar görülselerde onlara bir çıkar sağlanırsa hemen bütün uğruna yaptıklarını hiç saya bilme olanağına sahiptirler.Bu açıdan bu kesime sahip insanlar gerçekte hiç bir düzenin sadık askeri olamazlar.

  milliyetçilik rant ortamının yapısına göre ırkçı lık haline dönüşebilir.ve genelde ırkçılar ve milliyetçiler savundukları gibi göründükleri topluma ait olmayan insanlardır.Toplumda kendi çarklarına çekmek istedikleri insanlar toplumda sayğı görmemiş insanlar veya korkak pısırık kişilerdir.hakim toplumun miliyetçiliği olduğu için pısırık insanlar için bulunmaz bir ortamdır.adam yerine konma ortamıdır.bu kişiler zaman içinde cesur rolü oynar ve hata kabadayılaşırlar. bu milliyetçi guruplarda ve faşizmde otoriter dikdatör lük hüküm sürer ve ortamlarda magandalık rolüne soyunurlar
  ancak son zamanlarda dünyadaki iletişim ve insanların yaşam tarzı değişimi pirsing li ve rock dinleyen gençler sistemin ve düzenin beyin yıkama etkisi ile ırk çı olabiliyorlar bu tip entellektüellerin ırçı guruplarda olması sistemlerin kendini ırkçı ve miliyetçiliği desteklemesi ile olur
  bilimsel olarak avrupa tipi, batı tipi milliyetçilik ve doğu tipi miliyetçilik olmak üzere üçe ayrılır:

  batı tipi miliyetçilik

  bu milliyetçilik daha çok liberalizm tarafından desteklenen bir milliyetçilik olup kapitalizmin en özgürlükçü alt dalıdır.bu tip milliyetçilikte ırkçılık soyutlanmıştır.daha çok vatan sevgisi üzerine kurulmuş,birlikte yaşama isteğine dayanır.Bu en olumlu miliyetçiliktir.bu milliyetçilikte ülkeler ve toplumlar coğrafya adı ile adlandırılır.Amerika birleşik devletleri gibi.

  bu miliyetçilikte alt kimlikler olmasına rağmen ekonomikmen ve siyaseten etkin olan ırk diğer toplumları asimile etme gayreti içindedir.bunu kültüren ve siyaseten başarırken zorlanır,ancak yinede asimile ve özelikle ekonomik açıdan sınıf müdalesini en vahşi bir şekile teşvik eder,bunu düşünen beyinlerde oluşturur.
  bu tip miliyetçilikte ırkçılık soyutlanmak istenmesine rağmen ırkçılık boyutu seçile bildiği oranda hemen revaşa varır.aynen zencilerin farklı ırktan olması gizlenemediğinden zencilere ve kızılderililere yapılan zülm burda bile engelenememiştir.yeni ırk çılık boyutu abd de asyalılara karşıda yapılmaktadır.

  HİÇ BİR MİLİYETÇİLİK IRKÇILIKTAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR.

  Doğu tipi milliyetçilik

  bir ırk ismine dayanır. diğer ırklara bu ırkın alt kimlikleri olduğu dikta edilirken coğrafya isimleri ırk ismi ile anılır.bu tip miliyetçilik tamamıyla asimile edilme esasına dayanır.diğer kültürlerin bir diğer kültürün alt kimliği olması onların geçmişini inkar saymasını istemek olduğunu bilerek yapılır,ve alt kimliklere siyaseten ve kültüren yaşama hakkı tanınmaz.ulus kavramı hakim ırk adı altında olması ile diğerlerini asimile etme çok normal bir davranış görülürken,buna karşı çıkanların hepsi vatan hainliği gibi topluma enjekte edilen bir zehir ile yarğılanırlar.

  devlet insan için olan bir olgu değildir. toplum devlet için var olan bir nesne olarak görülür.En büyük faşizm bu dur.Toplum aydınlanması diye kast edilen şey ise bunu kavrama üzerine kurulur.eğitim kurumları evrensellikten uzak ve hakim ırkın kültürünün benimsetilmesi için ders sayısı asimile etmek için en çok kültür ve tarih derslerine ayrılır.Bu toplumlarda hiç bir bilimsel gelişme izlenemez.bütün ilişkiler toplumsal şiddet ile işlenir.

  avrupa tipi miliyetçilik

  ulusal devletçilik adı altında bir kavmin ana unsur olması referansına dayanan gerici bir milliyetçilik tipi olup gelişmiş avrupa uyğarlığı sayesinde doğu tipi milliyetçiliğe göre daha özgürlükçü bir olgudur.bu miliyetçilikte baskıcı ve otoriter bir asimilasyon görülmez.asimilasyon iki şekilde ortaya çıkar. Üstün avrupa kültürünün etkisi ile doğu halklarının asimilasyonuile kapitalizmen güçlü halkların asimile için uğraşmasına gerek bırakmaz zaten kapitalizm bu işi kendiliğinden yapar.

  kapitalizmin oportünist etkisinden faydalanılan kültürlere konton yapısı çerçevesinde dahil olmak üzere tüp idari yapılandırmada yaşam hakkı verilir. kapitalist çıkarlara uygun olmayan kültürler yaşam hakkını pek bulamazlar
  bu tahlide bütün milliyetçilik türleri ilga edilmeli

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçilik,bazı ülkelarde,köşeye sıkıştığında başvurduğu ilk savunma mekanizmalarından biridir.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Irkçılığa dem vurarak yapılmasa bir de...

  İlkelerimizden...

 • Yeşil Hazretleri ``
  Yeşil Hazretleri ``

  Olmak ya da olmamaktır bütün mesele...

  Milliyetçilik, tam mânâsıyla varlığını sürdürebilmenin tek yoludur...

  Atatürk'ün en temel ilkelerinden biridir...

  'Ben milliyetçi değilim' diyen biri, Atatürkçü de değildir...

  ...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçilik,'ben ve öteki' ikileminin; yani 'ötekini 'aşağılamanın,kültürünü boğmaya çalışmanın,inkar ve imhanın doğrudan ürünüdür.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Demokratik milliyetçilik hakka müstenid ve sırf savunmayla ilgilidir.
  Emperyalist milliyetçilik taarruzidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Düşünsel ve yaşamsal pratiğinin merkezine milliyetçiliği koyan bir insan düğer halkarın toplumsal çıkarlarına duyarsızdır.(Aydın) ,toplumsal ve tarihsel ilişkilere ulusal kimlik çerçevesinden bakamaz.Aydın enternasyoneldir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Egemenler, ekonomik,sosyal yönden geri kalmış ülkelerde iki şeyi pompalarlar.İnanç ve milliyetçilik bu şekilde davranmazlarsa toplumu bir arada tutamazlar. İşsizlik ve yosulluk ortadan kaldırılırsa o zaman, hamaset edebiyatıda balon gibi söner.Kişi başına 15-20 bin dolar seviyesine gelen bir ülkede bu kabil sorunlar tartışılmaz.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  A.B.D'e ırkçılık=Milliyetçilik çıkmazı aşılmasaydı, Obama başkan seçilebilirmiydi?