Kültür Sanat Edebiyat Şiir

milliyetçilik sizce ne demek, milliyetçilik size neyi çağrıştırıyor?

milliyetçilik terimi Ddd Ddd tarafından tarihinde eklendi

 • Tuba Yıldırım
  Tuba Yıldırım

  İlk aşkı vatan olan her nefer MİLLİYETÇİDİR.

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hala karavana çalışmaları devam ediyor, Milliyetçiliğin temel ortaya çıkış nedeni, tamamen psişiktir, endüstrileşme ve sanayi şehirlerinde, zor şartlar, fazla emek, insan doğasında bencillik oluşturmasıyla, yakın çevresini kayırması, başkalarını ayağına dolanmış yük olarak görmesiyle başlar, pazar arayışına girecek olgunluğa gelen endüstrinin doğal sonucu da acımasız emperyal politikalardır, artık hiç bir şey tanımaz, karşısındaki kendi şişmiş benliği karşısında sinekten farksızdır, çoktan oyuna gelmiştir, ve sevkiyat. Halbuki din fren koyar, başkalarının da hak sahibi canlılar ve insanlar olduğunu hatırlatır, esası da budur zaten, ondan atalarının camileri kuş yuvalarıyla inşa edilir, madur ve barışı korumak için savaş edilir, nizam kurulur. Ama, artık geçmiş olsun.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçilik ve din emperyalizmin istediği gibi oynadığı iki oyuncak gibidir,hangisiyle oynarsa oynasın sonuç yoksul halkların felaketidir.

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  Vatanımız kolay kazanılmadı. Bayrağımız gönderden inmemeli. Ezanlar huşu ile dinlenmeli. Siz ne kadar iyi insan olursanız olun düşmanlar daima vardır. Dikkatli olmalıyız.

 • Hakan Ünal
  Hakan Ünal

  hiç bir insan hangi milletten doğacağına karar veremez yüce allah her insanı farklı milletlerden yaratmıştır
  milliyetçiliği üstün ırk kabül etmek fıtrata aykırıdır lakin milletini sevme milleti için çalışıp o milleti yükseltmek farklı bir şey esas milliyetçilik ırkçılık yapmadan milleti için en çok çalışandır.

 • Mustafa Parlak
  Mustafa Parlak

  CAN VERMEK İÇİN CANINDAN VAZGEÇMEKTİR.

 • Ters Tepki
  Ters Tepki

  Varlığım Türk varlığına armağan olsun!

 • Gökhan Akgün
  Gökhan Akgün

  Tarihi millet mücadelesi olarak telakki edip, gelecekte oluşacak mücadeleye milletini zinde tutabilme adına milli kültür ve değerlerini muhafaza edip yükseltebilmek için fedakarca çalışma, çaba sarf etme.

 • SADIK APARANGİL
  SADIK APARANGİL

  ŞEHİT SADIK APARANGİL ŞEHİT SELÇUK PAKER

 • Yılmaz
  Yılmaz

  Milliyetçilik, kendinden olanı koruyup,kollama,geliştirme olarak algılamak gerekir diye düşünüyorum.
  Milliyetçilik, aynı zamanda insanda var olan içgüdüsel bir olgudur. Aileyi düşünelim, kardeşlik ilişkilerini düşünelim. Bana göre, benim annem benim babam en güzeli en iyisidir.tabiki başka anne, babalarda güzeldir. Millet sevgisinideaynı çerçevede değerlendirmek lazım. Milliyetçilik,kapitalizmin küreselleşme hedefinin karşısında en büyük engeldir. Bundan dolayı kapitalizmin ve emperyalizmin hedefinde ulus devlet yapılarını yok etme hedefi vardır. Eğer bir kavram kötüye kullanılmışsa Batılılar tarafından bu kavram içeriğini ve değerini kayıp etmez.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Kitlesel safsata..

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan

  Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür.

  -EĞER bu bir ülkede tüm oluşum sürecimini kabül etmekse...ben bugünkü Türkiyeyi kabul edemiyeceğim-

  19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da, 20. yüzyılda ise tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı olmuştur. Dünya siyasi haritası bu dönemde milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. Günümüzde Anglosakson kültürüne bağlı toplumlarda ve Avrupa Birliği düşüncesini savunan çevrelerde olumsuz bir anlam yüklenmiştir.

  Köken bilimi;
  "Millet" sözcüğü aslen Arapça olup (Ar: ???), "din veya mezhep; bir din veya mezhebe bağlı olan cemaat" anlamındadır. Osmanlı Türkçesinde 20. yüzyıl başlarına kadar bu anlamda kullanılmıştır. 19. yüzyıl ortalarından itibaren aynı sözcük Fransızca/İngilizce nation kavramına karşılık olarak kulanılmıştır. Türkçe "ulus" (Orhun Yazıtları'nda uluş olarak yer alır) sözcüğü, 1932 yılında aynı kavramın Yeni Türkçesi olarak benimsenmiştir.Orhun Yazıtları ve Kâşgarlı Mahmud'un 1072-1074 yılları arasında yazdığı Divânu Lügati't-Türk adlı kitabında millet sözcüğünün Türkçe karşığı budun sözcüğüdür.

  Latince kökenli olan "nation", kök anlamı itibarıyla "aynı atadan gelenler topluluğu" demektir. Dolayısıyla esasen Türkçe kavim veya aşiret karşılığıdır. Türkçe ulus ise siyasi amaçla bir araya gelmiş olan boylar konfederasyonunu ifade eder (ayrıca eski Türkçedeki budun sözcüğü de aynı anlamı verir).

  Milliyetçilik Kavramı;

  Anthony D. Smith‘e göre, çağın ruhunu yansıtmaktadır ve daha eski sembol ve fikirlerle de bağlantılıdır. Ernest Gellner ise, mevcut kültürün gerisine gidip ondan bir ulus yaratma, geçmiş bir kültürü bugünden keşfetme ve kurma eylemi olarak tanımlamıştır. Eric Hobsbawm ise ulusun oluşum sürecine değinerek 3 yöntemden bahsetmiştir. Bunlar; devlet eliyle yürütülen merkezi ve yaygın eğitim, devlet ve toplumu bütünleştiren kitlesel törenler ve ulusal anıtlar etrafında örülen sembolik birliklerdir.

  Alıntı Wikipedia

 • İrfan Topçu
  İrfan Topçu

  milliyetçilik, aynı zamanda bir idrak meselesidir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  azgelişmiş ülke milliyetçiliğinin en aşaĞILIK yazgısı,emperyalist bir güce bağımlılık duymasıdırve bu onun aynı zamanda varlık koşuludur.

 • Luci Lucifer
  Luci Lucifer

  'Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır.İnsan ırkının kızamığıdır.
  Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum,'

  einstein

 • Erol Sürmeli
  Erol Sürmeli

  şeytanın ilk yaptığı şey.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçi tarih yazıcılığına göre Türkler,bir tanrısal amaçla tarihin en eski devirlerinde gerçekleşmiş 'seçilmiş' bir toplumdur.Kendiliğinden ulus olmuş bu toplum,aslında başka bir ilahi görevde 'cihana hakim' olmaktır.Türkler bu bilince neredeyse ilk çağlarda ulaşmış bir toplumdur.Bu bilinç 'Türk cihan ülküsünün 'kaynağıdır.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  iktidar ve muhalafet,'laiklik' ve 'demokrasiyi kendilerine kalkan edinerek toplumu etkisi altında tuten milliyetçiliği körükledi.'Cumhuriyet'i koruma ve kollamayı'misyon edininen bazı güçler bu 'sürece müdahale etmeye çağrıldı.Yıllardır artan ekonomık,sosyal çatışmalar ve siyasi kriz ayrımcılığı da körükledi.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçilik,'ben ve 'öteki' ikileminin,yani 'öteki'ni aşağılamanın,kültürünü boğmaya çalışmanın,inkar ve imhanın doğrudan ürünüdür.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Milliyetçi hareketlerin yürümek istedikleri yol,Türkiye'nin krndi kabuğuna çekilmesi ve yüzünü toplumsal değerler anlamında,diktacılığa dönmesidir.

 • Oktay Avşin
  Oktay Avşin

  malesef ülkede herkes aynı hatayı yapıyor Milliyetçilikle, Irkçılığı birbirine karıştırıyor,Milliyetçilik nedir milletini,dilini,dinini,toprağını sevmektir.Irkçılık nedir sadece kendi ırkını göklere çıkarıp diğer ırkları aşağılamaktır.kastenmi yapılıyor yoksa aşırı kitap okumaktan millet kafayı bulup saçmalıyormu bilmiyorum.bişiyi eleştirecekseniz iyice araştırıp öyle eleştirin.hele hele bunlar tartışma yaratacak kavramlar olunca.

 • Niştiman Niştiman
  Niştiman Niştiman

  FAŞİZMİN GÜNÜMÜZDEKİ ADI...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Kültür bakanlığı yapmış bir bilim adamı olarak Namık kemal Zeybek ‘e göre İslam peygamberi Türk’tür.Çünkü öylesine iyi ahlaklı,yetenekli,başarılı bir şahsiyet ancak Türk olabilirdi.Ona göre Araplar gibi cahil,geri,yeteneksiz bir “ırkın” içinden böyle bir kişinin çıkmasının olanağı yoktur.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Maskeli kafatasçılık..

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Dünyanın neresinde olursa olsun milliyetçilik ayrımcıdır.Biz ve ötekileri ayırır.Ötekiler her an düşman olma potansiyeli taşır.Ve nihayet milliyetçilik
  sanılanın aksine rasyonal bir edim değildir,tersine milliyerçilik fazlasıyla duygunyüklü ve virrasroneldir.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz

  Faşizmle karıştırılmaması gereken ince bir çizgidir.

  İlke edineyim derken, nefretlik olunabilir...

  Bkz: Mhp

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun

  MİLLİYETÇİLİK
  Her sey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine baglilik, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.

 • Dilara Arslan
  Dilara Arslan

  MİLLİYETÇİLİK,kanının son damlasına kadar NE MUTLU TÜRKÜM diyebilmektir.
  MİLLİYETÇİLİK,ben ne NE MUTLU TÜRKÜM dediğimde mutsuz olanlara daha beter ol diyebilmektir..

 • Zuhal Ölmez
  Zuhal Ölmez

  milliyetçilik tavır almak gibi birşeydir...halbuki mslüman olan herkez kardeştir... bence bu ayırım kalkmalı... kimsenin kimseden bir farkı yoktur...nereli olursak olalım hepimiz türkiye sınırları içerisindeyiz

 • Boran Can_yoldaş
  Boran Can_yoldaş

  'Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır.İnsan ırkının kızamığıdır.
  Emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum,'

  einstein