Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Irkçılık sizce ne demek, Irkçılık size neyi çağrıştırıyor?

Irkçılık terimi Cem Nizamoglu tarafından 04.03.2004 tarihinde eklendi

 • Ahenk Leyan
  Ahenk Leyan 22.01.2018 - 22:14

  yeryüzüne, cinsiyet, renk, ırk, yaşanılan yer, aile, sosyal çevre ve bunun gibi yaşama dair birçok hususu seçme hakkına sahip olmadan teşrif ediyoruz.
  bu özellikler üzerinden üstünlük elde ettiği varsayımıyla konuşup hareket edenleri anlayamıyorum.
  evet hiç mi hiç anlayamıyorum

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 13.07.2017 - 09:59

  Irkçılık minumüm sebeplerden maksimum nefretler üreten bir sosyal hastalıktır.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan 12.07.2017 - 13:43

  "Irkçılık" insan olana yakışmaz, zira kökü nefrete dayanır ve her zaman yıkıcı sonuçlara yol açar. İnsana sevgi, merhamet, anlayış, empati ve yardımlaşma yakışır. İnsanlar vicdanlarıyla düşünmedikçe maalesef ırkçılık hiçbir zaman bitmeyecektir...?

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.07.2017 - 14:07

  ırkçılık,minimum sebeplerden maksimum nefretler üreten toplumsal bir hastalıktır.Yok edilmelidir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 27.01.2013 - 09:52

  gizli ırkçılığın farklılığı genetik özelliklerden çok kültürel,kurumsal kriterler üzerine kuyulmasıdır.gizli ırkçılık genetikolan ırkçılıktançok daha derin sinsi ve tehlikelidir.

 • Nazlı Menşur
  Nazlı Menşur 01.09.2012 - 09:37

  Babadan oğula geçen saltanat.Ebeveynler kendi hırslarına yenik düşüp henüz dünyadan bi haber olan masum çocuklarına bile yaşantılarının ilk aşamasında bu duyguyu başarıyla aşılamaktadırlar ki; ırkçılık hala varlığını sürdürebiliyor.

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 27.04.2012 - 00:12

  atasını bilen ırkçı olmaz. her ırkçılık düşüncesinin ardında kibir vardır. kibir olan yerde de iblis.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 19.04.2012 - 12:53

  ırkçılık sosyal bir hastalıktır.yok edilmesi gerekir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 19.04.2012 - 12:48

  milliyetçiliğin bir adım ötesi kaçınılmaz olarak ırkçılığa dönüşür.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 19.04.2012 - 12:46

  insandan insana yönelen en büyük tehdit ırkçılıktır.minumum sebepler için,maksimum nefretler üretir.'a.j heschel'

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 27.06.2010 - 18:01

  '...Şunu ilave edeyim ki,Türk ırkının dünya'nın en güzel ırkı olduğunu tarihi olarak bildiğim için,Türk kızlarından birinin dünya güzeli olmasını tabii buldum.

  1932 Dünya güzeli Keriman Halis hakkında söylenmiştir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 27.06.2010 - 17:55

  'herkesin kanı kırmızıdır(!) '

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 30.05.2010 - 23:13

  'Zaten insanlık tarihi Türklerle başlamıştır.Türk olmsaydı belki insanlık olmazdı ve muhakkak ki medeniyet de başlamazdı.'

  1935'deki CHP'nin programından

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n` 07.05.2010 - 13:27

  dört nala gelip uzak asyadan
  akdenize bir kısrak başı gibi uzman bu memleket bizim
  diyen zihniyettir
  ''memleket'' at üstünde göçenlerin değil,
  toprak onu işleyen her etnisiteden emekçilerindir

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 11.03.2010 - 00:57

  Gizli ırkçılık, farklılığı genetik özelliklerden çok kültürel,kurumsal kriterler üzerine kurmaktadır.Gizli ırkçılık genetik olan ırkçılıktan çok daha sinsidir ve tehlikelidir.

 • Nilüfer Aydemir
  Nilüfer Aydemir 19.12.2009 - 00:41

  ırk: etnik köken anlamına gelse de bilimde bir çok sınıflandırmada çok iyi işe yaramaktadır.. alt gruplarla -tür cins.. v.s. - bu sınıflandırma daha da kolay hale gelmektedir

  örneğim Brossica oleracea capitata- baş lahana iken. Brossica oleracea acephala- kara lahanadır..

  renkleri ve görünüşleri farklı olsada her ikiside lahanadır aslında..

  ırkçılık kelimesi faşizm ile doğmamıştır aslında ama onunla bütünleşmiştir..

 • Emma Libertarian
  Emma Libertarian 18.12.2009 - 21:05

  bknz: Almanya Nazizm
  dönemine ırkçılık tavan yapmıştır. Adolf Hitler olsa gerek başlatıcısı.
  Bu kafatasçı yaklaşıma sahip olan insanlar,
  kendilerini diğer ırklardan üstün görürler. burunları
  her daim Kafdağı'nın zirvelerindedir. Yüksekliğin
  getirmiş olduğu doyumsuzluk onları bir türlü
  tatmin edemez.

  Biraz ajitasyon yapmalı :) yazık.

 • Kötü Kedi Şerafettinn
  Kötü Kedi Şerafettinn 09.10.2009 - 07:47

  ne gerek var :))

 • Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız
  Kurt Adam Amcayı Yiyen Küçük Kız 06.10.2009 - 18:41

  avrupalılar

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 06.10.2009 - 11:29

  Osmanlı’nın balkan savaşlarını kaybettikten sonra,İttihat ve Terakki partisi’nin
  daha fazla toprak kaybını önlemek korkusuyla başvurduğu ve süreç içerisinde zamanımıza kadar devam eden psikolojik,travma tik virüsü.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 05.09.2009 - 19:19

  İrkçılık,hastalıktır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 27.08.2009 - 14:03

  Irkçılığın islamda yeri yoktur, İslamda üstünlük amelllerle belirlenir, onuda ancak yaratan değerlendirir.
  Hiç bir kavimin diğer kavimden üstünlüğü olmaz.
  Çobanla, padişah aynı toprakta yatar.
  Vatanı ülkesi için, insanlık ve dini için çabalayan ve teröristlerin oyuncağı olmamış tüm Kürt-Laz-Çerkez-Türk ve diğerleri kardeştir.
  Bölünmek bize değil düşmanlarımıza yarar sağlar.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 26.08.2009 - 14:04

  Bir insanın yaşadığı ülkeyi aynı toprakları paylaştığı diğer bir insandan daha çok sevdiğini iddia etmesi saçmalıktan öte bir şey değildir.

  Ve ülkesini seven hiçbir vatandaş da ihanet öğesini ülkesi için kullan(a) maz...

  Eğer yapıyorsa da onun adı ırkçı değil, 'hain' dir...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 26.08.2009 - 10:58

  Bir ülkeyi o ülkede yaşayan herkesten daha çok sevdiğine inanan insanlar tarihi, işbirlikçilik ve ihanetlerle doludur.

 • Limonî Erz
  Limonî Erz 25.08.2009 - 11:33

  Dikkat ederseniz, ırkçılığı yapan yegane insanlar, her zaman 'başkaldırış, ihanet' gibi öğeleri içinde bulunduranlardır...

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 24.08.2009 - 16:44

  İnsan onurunun,kardeşliğin,hoşgörünün,kilometre taşları döşenirken,artık insanlığın unutmak ve unuturmak istediği bir insanlık dışı ideolojiyi kendilerine bayrak yapanları bu yaşanası gezegende hiç kimse affetmedi,affetmeyecaktir.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 12.08.2009 - 23:02

  İnsandan insana yönelen en büyük tehtit ırkçılıktır,minumum sebepler için maksimum nefretler üretir.
  Abraham Joshua Heschel

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 08.08.2009 - 22:41

  18.yy'da, başlayan hiyerarşik olalarak 'beyaz ırkın' üstünlüğü savunuluyordu.Sömürgecilikve emperyalizmin yoğunolarak yaşandığı bu yy da, Nasyonal Sosyalist vahşetin ideolojik temelinin atıldığını hepimiz biliyoruz(sanırım)
  Murat Çakır-Günlük

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 08.08.2009 - 21:42

  İnsanların farklı ırklara bölünmediği bilimsel olarak kanıtlanan günümüz dünyasnda, halenbir devletin tek tip soy,sop,dil,din,köken tanımlıyor olması gariptir.Onlarca yıl öncesinde ifade edilen'vatanım yeryüzü,milletim insanlık' şiarı karşısında ırk ve kan söylemleri saçma bir durumdur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 08.08.2009 - 01:22

  Irk kavramının kendisinin sosyolojikj,antraolojik anlamda kullanımı çok eskilere dayanmaz.Irk sözcüğünün,M.S 4. yy'da Papa 1.Gregory tarafından kullanıldığı bilimektedir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.06.2009 - 08:56

  Irkçılıkta bir anlamda bölücülüktür.
  Mevlana'nın, Yunus'un yetiştiği bu topraklarda,
  onlar ateşe tapana, putpereste bile kucak açarken,
  bize ne oluyorda başkalarına cehennem bileti kesiyoruz,
  bu yetkiyi bize kim verdi?

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.06.2009 - 08:53

  Irkçılık, zaman zaman hortalayan ve insanlığı kırıp geçiren verem, kanser, veba gibi hastalıkları çağrıştırıyor.
  Bu hastalıklar nasıl dönem dönem hortlayıp insanlarn ve insanlığın başına bela oluyorsa, aynen öyle ırçılığın hortladığı dönemlerdede aynı milleti oluşturan öğeler birbirlerini yok etmeye çalışarak,
  emperyalist ülkelerin ekmeğine yağ sürmektedirler.
  Dünya, tüm insanlığı besleyecek kadar büyük toprağa ve ürüne sahip, ah paylaşmayı bilebilsek.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün 08.04.2009 - 12:40

  Irkçılık: Milliyetçilik:Ulus devlet yapılanmasıdır.Her milliyetçi kaçınılmaz olarak işin doğası gereği ırkçılığın çıkmaz labirentlerine girer İnsanlık bu hastalığı muhakkak yenmek durumundadır.Kardeşce yaşamak ve kan dökmemek için...

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım 28.03.2009 - 19:31

  En aptalca ve komik insani dürtülerden biridir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 17.12.2008 - 08:37

  Milliyetçilik, milletlerin vazgeçilmez taşlarından biridir...
  Ama, milliyetçilik ile ırkçılığı asla karıştırmamak gerekir.

  Dikkat edin!
  Ölünce sorguda, hangi millettensin, Türkmüsün, Kürtmüsün, Yunanmısın diye bir soru sorulmayacak.
  Çünkü yaratan için milliyetin ırkın önemi yok, etnik kimlik geçersiz, geçerli olan iyi ameller.

  Onun için:

  Etnik köken üzerine kurulu, bir ırkın yada etnik kökenin diğerleri üzerine baskı kurduğu ırkçılık ve bu ırkçılığın dayandığı milliyetçiliğe hayır.

  Vatanın kalkınması için toplumun tüm katmanlarını içine alan yurdu sevme adına vatanseverliğin ve yurtseverliğin dayandığı milliyetçiliğe evet

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 08.07.2008 - 17:01

  Irkçılığın islamda yeri yoktur, İslamda üstünlük amelllerle belirlenir, onuda ancak yaratan değerlendirir.
  Hiç bir kavimin diğer kavimden üstünlüğü olmaz.
  Çobanla, padişah aynı toprakta yatar.
  Vatanı ülkesi için, insanlık ve dini için çabalayan ve teröristlerin oyuncağı olmamış tüm Kürt-Laz-Çerkez-Türk ve diğerleri kardeştir.
  Bölünmek bize değil düşmanlarımıza yarar sağlar.

 • Abdullah Ertekin
  Abdullah Ertekin 24.05.2008 - 16:00

  türksen övün değilsen itaat et.
  bir ırkçılık örneğidir.
  o zaman bende ırkçıyım.

 • Burak Keskin
  Burak Keskin 21.04.2008 - 15:05

  SAÇMALIK.! ! ! BASLI BASINA BİR SACMALIK...

  kafatascılık...
  bölücülük..

 • Ra
  Ra 06.04.2008 - 15:05

  eger bir sabah uyandigimizda insanlari ayni irk ayni soy ve ayni renkte bulsaydik, ögleye varmadan ayrimcilik icin baska sebepler arardık...

  george aiken

 • Murad Yıldız
  Murad Yıldız 12.11.2007 - 12:04

  Allah Türkü korusun
  İşte bir ırkçılık örneği

 • Yunus Onurlu
  Yunus Onurlu 03.11.2007 - 23:28

  Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın ve birçok Hak Aşığının yetiştiği ve aşkla, kardeşlikle yoğurduğu ve felsefeleriyle dünyaya insanlığı öğrettiği bu güzel Anadolu topraklarında yaşayan bizlere asla yakışmaz ırkçılık, kavmiyetçilik gibi ilkel, vahşi zihniyetler!
  'Irkçılık Allah'ın belası birşeydir! ' Hrant Dink
  Etnik bölücülüğü ve ırkçılığı kışkırtan, üreten de emperyalist batı ve siyonizmdir! İngilizler değil mi Amerika kıtasındaki Kızılderililerin soyunu kurutan soykırımcı!

 • Özgecan Erener
  Özgecan Erener 02.10.2007 - 20:42

  Köküne kadar,sapına kadar,Allah'ına kadar ırkçıyım.
  Aklımdan zorum olduğu için değil.. Unutmadığımdan! ! Unutamadığımdan! !


  Göktürk'lerden,Hun'lardan bu yana,Çinlilerin Türk Milletine düşman olduklarını görmezden gelemediğimden..Göç destanının sebeplerini hatırlayıp,Doğu Türkistan'da ki katliamları sindiremediğimden...

  Acemler'in Doğu ve Batı Türklüğü arasında hançer gibi durmasından. 34 milyon Azeri,3 milyon Türkmen,Halaç Türklüğüne Türkçe eğitim veren tek okul açılmazken,400 bin Ermeni'ye 12 okul açtırmalarını yediremediğimden.. Karabağ savaşında Aras köprüsünden yaptıkları yardımlarla Ermenileri beslemesine dayanamadığımdan..

  Yunanlıların, Mondros Mütarekesi'ni takip eden günlerde,insanları diri diri ateşe attığını,telefon kayışlarıyla dövdüğünü,ellerini kollarını bağladıkları kadınların kilotlarının içine kedi koyduklarını,orman yaktıklarını,kadınların ırzına geçtiklerini,

  Ermenilerin,kazanda bebeleri kaynatıp analarına yedirdiklerini birinci ağızdan dinlediğimden!


  Yahudiler,tüm milletlerin düşmanı olduğundan..Tüm ülkeleri istekleri doğrultusunda yönetmeye kalktıklarından.

  Bulgarların,yüzbinlerce Türk'ü 15 yıl evvel köylerinden sürmelerinden.

  Almanların,Orta Asya ve Kafkaslar üzerinde ki menfaatlerini bildiğimden..

  İtalyan'ları İstiklal Harbinden çook iyi hatırladığımdan..

  Arapların 11 milyonluk Türk nufusu zamanında 3 milyon Türk askerinin kanına girdiğini okuduğumda,olur böyle şeyler demediğimden!

  Endülüsü unutamadım,Transilvanya'da yaşayan Hun torunları Sekellere yapılan katliamları unutamadım..

  Ermenilerin yaptığı soykırımı unutamadım! Med'lerden geldiklerini iddia edenlerin yaptıklarını ezber ettim..
  Çeçenlerin,Kumuk Türklerinin evlerini,iş yerlerini yağmaladıklarına kulaklarımı tıkamadım.

  Lezgilerin Azerbaycan'da yaptıklarını,

  Arnavutların,Sırpların bile dokunamadığı Türkçe eğitim hakkını Türklerin eliden aldıklarını unutmadım!

  Çerkez ve Abazaları Rusların elinden kurtaran,namuslarına sahip çıkan,ev,aş veren yüce ırkıma,'Büyük Adige' diye tutuşup içten içe düşmanlık yaptıklarını UNUTMADIM!

  Bir Türk atasözü şöyle der; ' Yılan eğri akar,büğrü akar,deliğine geldi mi dosdoğru akar '.

  Ola ki gerçekte yılansamda, vatanıma,ırkıma,soyuma karşı dosdoğru olmaya yemin ettim.. Ben ırkçıyım!

 • Selin
  Selin 18.07.2007 - 01:13

  ırkçılık yapanlar aşağılık komplexinde olan insanlardır.
  Irkçılık dünyanın bir çok sorununu doğuran tiksinç bir şeydir ve Hiç bir topluma yakışmaz!

 • Filiz Kantarcı
  Filiz Kantarcı 29.06.2007 - 10:54

  asla yapılmaması gereken bir insanlık ayıbı

 • Suf Aya
  Suf Aya 03.06.2007 - 21:34

  '1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu’nun (Bugün, TTK) seçtiği bir heyet huzurunda Süleymaniye Camii’ nin yanındaki türbesinden kemikleri çıkarılır Mimar Sinan’ın. Tabii geçen 350 yılın tesiriyle iskeletin büyük bir kısmı bozulmuştur. Dönemin ırkçı anlayışı uyarınca kafatası incelenir. Türk ırkının özelliklerine uyduğu anlaşılınca memnuniyetle mezar kapatılır. Ancak kafatası kurulacak Antropoloji müzesinde muhafaza edilmek üzere heyet tarafından alıkonulur.'

  .Mustafa Armağan / Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler

  Vâ esefâ..

 • Asuva Dans Pistinde
  Asuva Dans Pistinde 29.03.2007 - 22:15

  ırk ayrımı yapanlar esmer olduğu için bi çocuktan nefret etme hakkını kendinde görenlerdir. sanki insan olmanın gereğini yerine getirdinizde ırk olma bilinciniz kusur kaldı...

 • Şener Ak
  Şener Ak 19.03.2007 - 19:58

  Herkeze karşı yapılmamalı ama bazıları'ki o bazıları kendilerini çok iyi bilirler onlara karşı mutlaka yapılması gereken şey.

 • Memet Sever
  Memet Sever 19.03.2007 - 17:24

  yahudiler israil oğullarının diğer insanlardan üstün olduğunu savunuyor
  ve hatta isa (as) babası olmamasından dolayı inkar ettiler
  ve muhammed (as) mıda israil soyundan olmadığı için reddettiler
  ama allah hiç kimseyi soyundan dolayı üstün tutmaz

  fakat kendini seyyidim diye üstün sananlarda var
  ama kusura bakmasınlar bu yaptıkları yahudinin inancıdır
  şia da seyyid olarak kabul ettiği 12 imamına aynı iddada bulunuyor
  fakat allah adildir,onların bu iddaları ise hiçte adil deyil

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir 19.03.2007 - 17:08

  Irkçılık insanlıkla alakası olmayan, insanlık dışı harekettir... Böylelerine ancak acınır...

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir 19.03.2007 - 16:35

  Bu ülke topraklarında ırkçılığa müsade edilemez... Herkes bu bilinçte yaşamını idame ettirmeli...