Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

necip fazıl kısakürek sizce ne demek, necip fazıl kısakürek size neyi çağrıştırıyor?

necip fazıl kısakürek terimi Çç tarafından tarihinde eklendi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Güzel Allah'ım, senden ne gelecekse gelsin;
  Sen ki; rahmetinle de, kahrınla da güzelsin...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Sırma renginde pislik, dünyanın süsü püsü.
  Bende tek aziz eşya annemin baş örtüsü...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Su çekildi, göründü sanki zamanın dibi;
  Korkuyorum, bu akşam kıyamet varmış gibi...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Garip geldik gideriz, rafa koy evi barkı!
  Tek, dudaktan dudağa geçsin ölümsüz şarkı...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  "Var"ın altında yokluk, yokun altında varlık;
  Başını kaldırda bak, boşluk bile mezarlık..

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Sebil sebil sunanlar, ölümsüzlük tasını;
  Çizenler, nokta nokta ebed haritasını...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Şemdinli dağlarının içtim nur çeşmesinden;
  Kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Su kesiksiz kareket, zikir, ahenk, şırıltı;
  Akmayan kokar diye esrarlı bir mırıltı..

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Bu yük senden Allah 'ım, çekeceğim, naçarım!
  Senden sana sığınır, senden sana kaçarım!

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  "Zehirle pişmiş aşı yemeğe kimler gelir? "
  Dilsizce, yalnız Allah demeye kimler gelir?

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Şimdi İzmir'de sabahın sekizi
  Karşıyaka'da, Alsancak'ta, Güzelyalı'da
  Bir ağ dolusu balık gibi gençliğimizi
  Daha yeni çektik denizden, rüyalarımızı da...
  Türküler övüyor sevgimizi
  Şimdi İzmir'de sabahın sekizi
  Şu deniz, şu gemiler, bizim malımız
  Altın saçar gibi
  ..........
  ..........

  Cahit Külebi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  İstanbul'da bir sevdiğim vardı
  Keçi yavrusuna benzer,
  Rüzgar eserdi hafiften gözlerinde
  Halden anlardı.

  Bütün Şehzadebaşı bilir hikayemizi,

  ..........
  ..........

  Cahit Külebi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin,
  Yitirmişsin ne varsa birer birer.
  Bir sağlık, bir sevinç, bir umut
  On
  ..........
  ..........

  Cahit Külebi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Bir nagant tabancam olsa benim
  İnce bilekli yar!
  Dünyaya
  ..........
  ..........

  Cahit Külebi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Sen yokken gittim
  Korkularımın üstüne
  Hiç ardıma bakmadım
  Gümüş şiirler yazdım sen yokken
  Çok yangın çıktı yüreğimde
  Küllerini bile savurmadım
  Irak denizlerin fırtınasıydım
  Uzak iklimlerin sert rüzgarları
  Kulaçlarken denizinde gurbeti
  Kanlı savaşlarım,
  Belalı sevdalarım olmadı hiç
  Ama hep sustum,
  Hep ağladım, hep yandım sen yokken.
  Bekliyorum dönüşünü yeniden,
  Bir gelsen,
  ..........
  ..........

  Cahit Külebi

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok;
  Öyle salgınmış ki me'lun: Kurtulan bir ferd yok!
  Kendi sağlam... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin!
  İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!

  Mehmet Akif Ersoy

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Müslümanlık nerde bizden geçmiş insanlık bile
  Alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile
  Kaç hakiki müslüman gördümse hep makberdedir
  Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir

  Varsa şayet söyleyin bir parçık insafınız
  Böyle kansızmıydı haşa kahraman eslafınız
  Böyle düşmüşmüydü herkes ayrılık sevdasına
  Benzeyip şirasesiz bir mushafın eczasına
  Hiç görülmüşmüydü olsun kayd ı vahdet tarumar
  Böyle olmuşmuydu millet can evinden rahnedar
  Böyle açlıktan bogazlarmıydı kardeş kardeşi
  Böyle adetmiydi bi perva yemek insan leşi

  Irzımızdır çiğnenen evladımızdır doğranan
  Hey sıkılmaz ağlamassan bari gülmekten utan

  Kurt uzaklardan bakar dalgın görürmüş merkebi
  Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi
  Lakin aşk olsunki aldırmazda otllarmış eşşek
  Sanki tavşanmış gelen yahud kılıksız köstebek
  Kar sayarmış bir tutam fazla olsun yutmayı
  Hasmı derken çullanırmış yutmadsan son lokmayı

  Bir hakikattır bu bildiğin usluba sok
  Halimiz merkeple kurdun aynı asla farkı yok
  Burnumuzdan tuttu düşman biz boğaz kaynındayız
  Bir bakın halamı hala ihriras ardındayız
  Saygısızlık elverir bir parça olsun arlanın
  Vakti çoktan geldi hem geçmektedir arlanmanın
  Davranın haykırmadan nakus-u izmihlaliniz
  Öyle bir buhrana sapmıştırki zira haliniz
  Zevke dalmak şöyle dursun vaktiniz yok mateme
  Davranın zira gülünç olduk aleme
  Bekleşirken gökte yüzbinlerce ervah intikam
  Yerde kalmış naşa benzer kavm için durmak haram
  Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yokmudur
  Yoksa istikbalinizden korkulur pek korkulur

  Mehmet Akif Ersoy

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!
  Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
  ' Tarih ' i ' tekerrür ' diye tarif ediyorlar;
  Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

  Mehmet Akif Ersoy

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…
  Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.

  Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
  İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:

  Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’
  Davransana… Eller de senin, baş da senindir!

  His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin?
  Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin.

  Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
  Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?

  Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?
  Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!

  Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
  Tek bir ışık olsun buluver… Kalma yolundan.

  Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
  Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!

  Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın
  Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?

  Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
  Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

  Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
  Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar

  Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez…
  En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!

  Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile sirkin;
  Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin

  Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,
  Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,

  Hüsrâna rıza verme… Çalış… Azmi bırakma;
  Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!

  Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş…
  Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş… Batıyormuş! ‘

  Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
  Tek kol da demiyor bir tarafından!

  Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
  Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.

  Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar…
  Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.

  Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!
  Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!

  ‘İş bitti… Sebâtın sonu yoktur! ‘ deme, yılma.
  Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma.

  (14 Mart 1913)

  Mehmet Akif Ersoy

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
  Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;

  Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
  Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

  Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
  Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

  Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
  Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa,

  Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
  Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

  Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
  Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

  Mehmet Akif Ersoy

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Kimbilir nerdesiniz,
  Geçen dakikalarım
  Kimbilir nerdesiniz?

  Yıldızların,korkarım,
  Düştüğü yerdesiniz;
  Geçen dakikalarım?

  Acaba tütsü yaksam
  Görünür mü yüzünüz?
  Acaba tütsü yaksam?

  Siz benim yüzümsünüz
  Eğilip suya baksam,
  Görünür mü yüzünüz?

  Gitti bütün güzeller;
  Sararmış biri kaldı,
  Gitti bütün güzeller.

  Gün geldi,saat çaldı,
  Aranızda verin yer;
  Sararmış biri kaldı!

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Kafesli evlerde ağlar çocuklar,
  Odalarda akşam olurken henüz.
  O zaman gözümün önünde parlar,
  Buruşuk buruşuk, ağlayan bir yüz.

  Ne vakit karanlık kaplasa yeri,
  Başlar çocukların büyük kederi;
  Bakınır, korkuyla dolu gözleri:
  Ya artık bir daha olmazsa gündüz?

  Gittikçe kesilir derken sedalar,
  Gece; bir siyah el gözümü bağlar;
  Duyarım, içime sığınmış, ağlar,
  Bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz...

  1924

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Sen, kaçan ürkek ceylânsın dağda,
  Ben, peşine düşmüş bir canavarım!
  İstersen dünyayı çağır imdada;
  Sen varsın dünyada, bir de ben varım!

  Seni korkutacak geçtiğin yollar,
  Arkandan gelecek hep ayak sesim.
  Sarıp vücudunu belirsiz kollar,
  Enseni yakacak ateş nefesim.

  Kimsesiz odanda kış geceleri,
  İçin ürperdiği demler beni an!
  De ki: Odur sarsan pencereleri,
  De ki: Rüzgâr değil, odur haykıran!

  Göğsümden havaya kattığım zehir,
  Solduracak bir gül gibi ömrünü,
  Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir,
  Bana kalacaksın yine son günü.

  Ölürsün... Kapanır yollar geriye;
  Ben mezarla sırdaş olur, beklerim.
  Varılmaz hayale işaret diye,
  Toprağında bir taş olur, beklerim...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Her şey, her şey şu tek müjdede;
  Yoktur ölüm, Allah diyene
  Canım kurban, başı secdede,
  İki büklüm, Allah diyene

  Akıl, kırık kanadı hiçin;
  Derdi gücü 'nasıl' ve 'niçin'...
  Bağlı, perçin üstüne perçin,
  Benim gönlüm Allah diyene...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Eve dönmez bir akşam;
  Ve gün yüzlü çocuğu,
  Sorar: Nerede babam?

  Bakarlar, oldu, bitti;
  Gelir, derler çocuğa,
  Baban attaya gitti.

  Uzar gider bu atta;
  Ve neler neler olmaz
  Ve kim bilir ve hatta;

  Bir mahşer gerisinde;
  Babası döner bir gün,
  Oğlunun derisinde...

  Necip Fazıl Kısakürek

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Balmumundan bir şehir arkadaşlar ülkesi
  İçinde yanar durur yalanın lambaları
  Benim hakkımda yalan, senin hakkında yalan
  Kapadılar sonunda sana çıkan yolları

  Yine de suç benimdir, onların değil benim
  Karanlıkları delen bir ışık olamadım
  Akıtamadım ayağına gönlümün pınarını
  Senin gönül kentine bal ve sütten bir nehir

  ...

  Köle diye mi sattın ayrılık ateşine
  Sana köle olmanın değerini bilmeyen
  Kendini dev saymanın sonsuz cehennemini
  Benliğinde taşıyan gurur sarhoşu beni

  Artık yolun uğramaz bilirim toprağıma
  Ömrüm yanıp yıkılmış harap ölüm sayfası
  Sen orda hakikata çevirirken yalanı
  Ah, yalana çevirdim ben burda hakikatı

  Sezai Karakoç

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Sen bana yeni yılsın her dakika
  Her dakika bir yaşıma daha giriyorum

  Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni
  Saatim kadar saadetimin gözbebeği zamansın
  Ben bin parçaya bölündüm her parçasında
  Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın
  Çalkantısız Üniversitenin yalnızlığın ve ağlamanın
  Erkek ağlar mı diyeceksin
  Hayberin kapısı ağlar mı erkek ağlar mı
  Ben yel gibi erkekler ağlar diyorum
  Bir dakika ağlar yılbaşı dakikasında
  Daha gözlerimin gerçek yaşları belirmeden
  Ağlamak diye bir şey yoktur diye bir şey
  Yüzme bilmeyen bir uyurgezer yüzer ya
  Çürük ve havada asılı tahtalar üstünde
  Hafif kedi ayaklarıyla yürür gerçekten yürür ya
  Sen benim ağlamamı erkeklığıme
  Uyanan ölmeyen yenilenen
  Azgın kışlar içinde keskin baharlar bulan
  Seni bulan yeniden bulan tekrar tekrar bulan erkekliğime say

  Bütün bir yıl bütün bir yaşama boyu
  Gizli heybelere binbir gece eşyası doldurduğuma say

  Ben otomobilleri böylesine yankısız sağır komam
  Öyle bir isyan şiiri var ki ben onu yakalayacağım
  Bu yunan şehrinin düzenini öper ve yalvarırım
  Şehrin ölümünü yanlış anlama
  Gözleri kör oldu doğrudur ama o kadar
  Ve şehrin gözlerini geri verme dakikalarıdır bu yılgın çanlar

  Senin odan günışığı en güzel müzik bana
  Farklılıklar odası
  Giden tren buharları içinde örümcek ağı
  Sen güzel örümcek ağı yaşamakla yaşamamak
  Doğduğumuz şüpheyle öldüğümüz şüphe arasına gerilmiş
  Garip bulut farklı müzik güzel örümcek ağı

  Ben bir yabancı buğunun kokusunu alıyorum
  Bu kokuyu alıyorsam onulmaz kıskançlık yaramdandır
  Benim garipliğime bakma benim kıskançlığıma bakma benim
  İncilerin ilk gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum
  Bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur
  Benim ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler
  Bu inciler sen olmasan bende bile yoktur
  Oldukları yerde bile

  Sezai Karakoç

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım!
  Gelin duvağından kopan bir rüzgâr...
  Bu rüzgâr yüzünden bulutlar yarım;
  Bu rüzgâr yüzünden bana olanlar...

  O ceviz dalları, o asma, o dut,
  Gül gül, mektup mektup büyüyen umut...
  Yangından yangına arda kalmış tut.
  Muhabbet sürermiş bir rüzgâr kadar.

  (1951)

  Sezai Karakoç

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli
  Ne söyledilerse tıpıtıpına gerçek besbelli
  Altın saçlarını yana atışı yok mu Lilinin
  Lilinin yağdan kıl çekercesine inanışı
  Lilinin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu
  Kuklalar titremesin ne yapsın
  Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın
  Kuklaların kukla olmadığı besbelli
  Lilinin çekip gideceği besbelli
  Lilinin dönüp geleceği besbelli

  Ekmek ha bakkalın olmuş ha Cabaret de Paris'nin
  Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili
  Ekmek ne kadar Allahınsa Lili de o kadar Allahın Lili
  Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili
  Gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili
  Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil
  Olamaz Üsküdardan geçeriken bulduğun mendil

  -Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili
  Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili
  Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili
  Sen istesen de taş yürekli olamazsın
  Sen daima güzeller güzeli olursun Lili
  Demek gideceksin arkana dönüp bakmayacaksın
  Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin
  Öyleyse al bu kürkü bu veda kürkünü Lili
  Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü
  Sen daima Sultanlar Sultanı olursun Lili
  Demek sen gidiyorsun Lili
  Bizi öpmeden mi gideceksin Lili

  Lilinin güneşin altında duruşu yok mu
  Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu
  Eline bavulunu alışı yollara koyuluşu yok mu
  Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu
  Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı
  Uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu
  Lilinin bir tavşan gibi koşuşu
  Keklik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu
  Adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı
  Lilinin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu

  Ben konuşmasını bilmem Lili

  Sezai Karakoç

 • Üzeyir Çelen
  Üzeyir Çelen

  Bir merhamettir yanan, daracık odaların,
  İsli lâmbalarında, isli lâmbalarında.

  Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış,
  Küflü aynalarında, küflü aynalarında.

  Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam,
  Kırık masalarında, kırık masalarında.

  Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır,
  İzbe sofalarında, izbe sofalarında.

  Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı,
  Çivi yaralarında, çivi yaralarında.

  Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor,
  Tavan aralarında, tavan aralarında.

  Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere,
  Otel odalarında, otel odalarında!...


  Necip Fazıl KISAKÜREK