Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Nakşibendi Tarikatı sizce ne demek, Nakşibendi Tarikatı size neyi çağrıştırıyor?

Nakşibendi Tarikatı terimi Cay Keyfi tarafından tarihinde eklendi

 • Tuba Yıldırım
  Tuba Yıldırım

  Kalbe Allah lafzını nakşetmek.

 • Abdullah Kaya
  Abdullah Kaya

  HASBİHAL

  Sui misal misal olmaz....İyi örnekler verebilmeliyiz.

  Güzel İnsan Hacı Bektaş-ı Veli 4 Kapı 40 Makam öğretisinde bunu şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak adlandırmıştır.

  Günümüzde şeriat kanun ve kurallar demektir. Hiç bir kanun Yaratıcının kurallarına aykırı olamaz ve zaten değildir.

  Tarikat okul demektir. Herkes az veya çok maddi manevi ilimler yapıyor ve yapacaktır.

  Bu okullardan mezun olanlara diploma verilir ve marifet sahibi olurlar.

  Maddi anlamda mesleklerine başlarlar manevi anlamda hakikate ulaşırlar.

  Yüce Allah' ın dostları ( Evliya ) için Yunus Suresi 61-64 ncü ayetler Türkçe meal okunabilir.

  Nefsin makamları, nefsin 19 kötülüğü ve ruhun 19 hasleti ( güzelliği) meraklıları için google'den öğrenilebilir.

  Mutluluklar dilerim.

 • Said Zeybek
  Said Zeybek

  Cubbeli Ahmet isimli şahsın Halidi kolundan olmak sureti ile cenneti garantileyeceğinizi söylediği tarikat. Komedi gibi.

 • Sondraktaki Şaşkınyolcu
  Sondraktaki Şaşkınyolcu

  Nakşibendi lideri, Adnan oktar'a ve kediciklere övgüler düzüyor, övgüleri operasyona kadar sürdü. ama ne oldu sonra bunlar kıvırdılar bunlar o yüzdne diyorum bunlardan din alimi olmaz bunlardan anca size üfürükçü olur ki ancak kendinizi üfletirir zevki alemlere dalarsınız sapıklar...

 • Nurcihan Çiçekgil
  Nurcihan Çiçekgil

  İslam da tarikat diye hatta mezhep diye bir şey yoktur.Tarikat islam dünyası için en tehlikeli oluşumdur.Hizmet ediyor dedikleri bu şeyhleri, hocaları hizmeti kime,nasıl ve neden ediyor?Eğer bi hizmet olacaksa ki bu ancak bilgi manasında hizmettir bunu da zaten ilahiyat da emek vermiş nice hocalarımız yapar.İnsanları tembelliğe,insanları fikir yoksunluğuna,insanları biat kafası ve mantığı aşılamaya yönelik bu oluşumlar insan fıtratına aykırıdır.Kur'an da kul ile Allah arasına kimse giremez.Cenneti hedefleyen müslümanlar tarikat liderinden medet umuyor şefaat bekliyor mantığını güdüyorsa çok beklerler.TARİKAT NEDİR Mİ?Bir takım uyanık insanların diğer saf insanların dini duygularını istismar ederek güç odağı haline gelmesidir.Bana göre de bütün tarikat liderleri cennet vaadiyle cenneti burada ,dünya da yaşayan çarıklı erkandır.Külliye açacaklarına labaratuar açsınlar,insanlara bedava yemek yada yardım edip tembelliğe alıştıracaklarına meslek öğretip onurlu yaşamayı öğretsinler.Ha bunları yapamazlar çünkü el etek öpecek mürid kalmaz etrafların da.Bu kafalar müslüman ülkelerin sefalet açlık savaş hırsızlık arsızlıkla dolmasına sebeb oldu.

 • Aşk Olsun
  Aşk Olsun

  bu tarikatlerin liderleri dikkatle incelendiğinde davranış ve sözleri ele alındığında ayet ve sünnete hadise muhalif şeylere bolca rastlanır ki bunların her biri şirktir. sizin amacınız dininizi yaşamaksa orijinalliği hiç bozulmamış kuran yolunuzu aydınlatmak için hep aynı yerde ışıldamaktadır. dahası sevgili peygamberimizin davranışları, hayatı en güzel örnektir. gerisi boştur. rabbimin huzuruna kabul edilmeniz için aracılara ihtiyacınız yoktur.

 • Aşk Olsun
  Aşk Olsun

  tarikatlerin hiç birini kabul etmiyorum edemeyiz etmemeliyiz tek yol hz muhammedin yoludur. bir sürü tarikat türemiş bunların her biri islamı bir yerinden nokta kadar da olsa farklılaştırmıştır. hepsi topluca ele alındığında islamiyete bir hayli zarar vermektedir. bunların arkasında müslümanların birlik olup topluca hareket etmesini ve ezici güç olmasını engellemek içindir. müslümanlar bu tuzaklara düşmemelidir.

 • Azad Penaber
  Azad Penaber

  Bu coğrafyada şair olmak zordur
  Hangisini yazayım?
  Aşk acısını mı, halk acısını mı?

 • Mehmet Yalçın
  Mehmet Yalçın

  iktisadi ve para işleri ilede uğraşan tarikat

 • Ensar Demir
  Ensar Demir

  Nakşibendi-Haznevi tarikatı Nakşibendi-Halidiye kollarından bir tanesidir ve ünümüze kadar olduğu gibi muhafaza edilerek hiç bir değişikliğe gidilmeksizin devam etmektedir.

  Haznevi yolunun en önemli olan iki prensibi şöyledir;

  1. Şeyh Muhammed Muta hiç bir kimseden ne kendi ülkesinde ne de dünyanın hiç bir yerinde asla ve hiç bir sebep ile dünya malı talep etmez,hatta verilse dahi kabul etmez.Bütün hizmetleri kendi öz mallarından karşılamaktadırlar.
  2.İse ne kendi ülkesinde ne de dünyanın herhangi bir yerinde siyaset ile ilgilenmez, siyasi işlere müdahale, yönlendirme veya bir siyasi gruba yakınlık göstermez.

  Şuan ülkemizde yaşıyor sevenleriyle buluşuyor ve vaaz İrşad hizmetleri devam ediyor ve
  suan Gaziantep ilinde inşaati devam etmekte ve inşallah en kisa zamanda ilim irfan yaymak için açılacak olan haznevi Külliyesi büyük hizmetlerinden dir ve yine suan Suriye'de Rabbimin inayeti Büyüklerin duası ile 500 yakın talebe var hizmet orda da ve dünyanin her yerinde devam ediyor

 • Nur Ata
  Nur Ata

  yol demek..

 • Hulusi Vural
  Hulusi Vural

  Nakşibendî terbiye okulu, hicri: 791, miladi: 1389 tarihinde vefat eden Hace Muhammed Bahauddin Nakşibend Hz.lerinin temel usullerini belirlediği bir manevi terbiye sistemidir. Onun adına nispet edilerek “Nakşibendîlik” diye anılmaktadır.

 • Melike Atasagun
  Melike Atasagun

  Dikiş-nakış kursu veya şiir bendi olmadığı kesin. Bu kadarını bilmek yeter. Gerisi külliye alimlerinin işi.

 • Süleyman Sırrı Özsevilgen
  Süleyman Sırrı Özsevilgen

  yeryüzündeki 11 tarikatın zikri dıştan yapılır...halbuki en efdal zikir kalpten içten yapılan zikirdir.nakşibendilikte de zikr kalpten yapılır. bu yüzden insan kaç sene nakşi olursa olsun zarar değil fayda görür...

 • Kadir Yıldız
  Kadir Yıldız

  nakşibendi tarikatı yoksa bildiğimiz menzil mi oluyor?

 • Ercan Elmas
  Ercan Elmas

  Onbir temel esas


  Abdulhalik Gücdevanî k.s., büyük velilerden öğrendiği ve bizzat tecrübe ettiği bu terbiye usullerini onbir temel prensiple ortaya koymuştur. Bu prensipler her müslüman için hedef ahlâklardır. Bütün hak yolcuları için lazım olan usullerdir. Onlar zikrin meyveleridir, güzel terbiyenin sonuçlarıdır. Zikir ayetlerinin tefsiridir. Hz. Rasulullah s.a.v. Efendimiz’in devamlı zikir halinin açıklamasıdır. Halk içinde Hak ile olma sünnetinin her devirde yaşanmasıdır. Her an Yüce Allah ile olmanın ispatıdır.

  Bu usuller Farsça ifade edilmiştir. Arifler, kâmil mürşidler onları bizzat yaşamışlar ve bizlere açıklamışlardır. Biz de bu usulleri ve açıklamaları onların eserlerinden özetle nakledeceğiz. Bu usuller şunlardır:

  Vukuf-i Zaman: Yaşanan her anın farkında olmaktır. Hak yolcusu, her anını kontrol etmelidir. O vakit içinde kendisine gereken en hayırlı amelin ne olduğunu bilmeli ve o ameli yapmalıdır.

  Vukuf-i Aded: Çektiği zikrin farkında olmak, adedi korumaktır. Hak yolcusu zikrin sayısına dikkat etmelidir. Zikri, öğretilen edebe uygun yapmalıdır.

  Vukuf-i Kalb: Kalbi zikirde toplamak ve bütünüyle zikrettiği varlığa bağlanmaktır.

  Nazar ber kadem: Gözün ayağın üzerinde olmasıdır. Hak yolcusu, yürürken devamlı önüne bakmalıdır. Hep kendi işi ile meşgul olmalıdır. Gözünü haramdan ve kalbini karıştıracak şeylerden korumalıdır.

  Huş der dem: Her nefes alış verişte uyanık bulunmak, gaflette olmamaktır. Hak yolcusu her nefesini Allah ile huzur ve uyanıklık içinde alıp vermelidir. Bütün vakitlerini bir çeşit ibadet ve taat içinde geçirmelidir.

  Sefer der vatan: Halktan kaçıp Hakk’a gitmektir. Hak yolcusu, devamlı seyir ve sefer halindedir. “Ben Rabbime gidiciyim” (Sâffât, 99) ayetiyle anlatılan durumda olmalıdır. Gidilecek yer cennettir, aranacak şey ilâhi rızadır.

  Halvet der encümen: Halkın arasında iken Cenab-ı Hak ile beraber olmaktır. Buna, zahiri halk, batını hak ile olmak denir. Hak yolcusunun kalbi ilâhi zikrin tadıyla dopdulu olmalı ve her şeyi zikre vesile etmelidir. Varlıklar kalbe perde yapılmamalı, her şey değerine göre yerine konulmalıdır.

  Yad kerd: Murakabe dersine geldikten sonra lâ ilâhe illallah zikriyle meşgul olmak, tevhin manasına ulaşmak, devamlı Yüce Allah’ı hatırda tutmak, kalb ile dilin zikrini birleştirmektir.

  Baz geşt: Dönüş demektir. Bununla anlatılmak istenen; “Nefy u isbat” yani lâ ilâhe illallah zikrini çekerken, nefesi serbest bırakma anında, bütün hayalini şu cümlenin manasında toplamaktır: “İlâhi ente maksudî ve rızâke matlubî”.

  Nigah daşt: Hak yolcusu zikir esnasında kalbine sahip olmalıdır. Zikir esnasında nefy u isbâtın manasını düşünmeli, kalbini nefsanî düşünce ve endişelerden korumalıdır.

  Yad daşt: Anmak, hiç unutmamak, devamlı zikretmektir. Hak yolcusu her an ve mekanda zevk yoluyla Cenab-ı Hakk ile beraber olmalıdır. İlâhî huzur ve neşeden hiç ayrılmamalıdır. Bütün eşyada ilâhî tecellileri müşahede ile kalbini uyanık tutmalıdır.

  Bütün bu anlatılanlar, salih müminlerin vasıflarıdır. Onlar, yaşanmış ve ehlince yaşanmaya devam edilen hallerdir. Bir mümin için Yüce Allah’ı zikirden ve hayatın her safhasında O’nunla beraber olduğunu fark etmekten daha kıymetli, daha tatlı, daha kârlı hangi iş vardır?

  O halde, neticesi ebedi nimetler olan bu güzel hali elde etmenin yoluna düşmeli, bu yolun esaslarını bilmeli ve yaşamalıyız.

  Dr. Dilaver Selvi

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud

  yusuf karaca:
  (yeni mesaj gazetesi yazarı)
  'Şimdi de, Barzani’nin Nakşî olduğunu anlatıyorlar. El-Hak doğrudur! Biz Ali’ye çıkmayan yolların, eskiden İngiliz’e şimdi Amerika ve İsrail’e çıktığını anlattığımız için, bu gruplar tarafından devletin ve askerin adamı olarak suçlanmıştık.'

  Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' bir arkadaşım dedi ki:hacıbektaş ebu bekirin soyundan geliyor? ben de şaşırdım.nasıl yani.oda cevap verdi:hacıbektaş imam rızanın torunu değilmi? evet? peki imamrıza musayı kazımdam musada cafer-i sadıktan değil mi? evet.cafer-i sadık ta muhammed bakır ile ümmü ferveden olmadır.ümmü ferve iki cihetten ebubekirin kızıdır? dedi? ? ?

  Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? '...buna göre? cafer-i sadıktan devam eden isna-aşeriyye 12 imamların hepside muhammed mehdiye kadar ebu bekirin neslindendir? dedi o kardeşimiz.evet muhammed bakıra kadar 12 imamlar alidendiler.ama indallahta aziz imam cafer-i sadık ile iş değişti.iki çühetten çtallaştı zülfikar-ı nesebeyn oldu.mehdi o kişidir ki:ulu nakşi ve yüce bektaşi efendimizdir?

  Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' bizim kutsal kaynaklarımızada derki:'kulağın biri cafer biri mehdidir? ' öyleki caferi sadıktan mehdiye kadar bir rahman suresi 19 20.ayetlerin ehlibeyttefsiri vardır.iki deryadan kasdedilen caferi sadık ve mehdidir.hem nakşi hemde bektaşilik en nihayet mehdide vasıl olur.hz.sıla odur.imam-ı rabbani ona nisbeten zemin hazırladı gerçeğe hu :)))

  Ayhan Aytaç'ın Notları a.a.yazarefendi:'hacı bektaş-ı velinin soyu ebu bekirden geliyormu? ' halidiyye kolundan bahis açılmıştır.kubilayın kafasını kesende bir halidiyyedendi.atatürk kızdı:'bir halidiyye bir subayımızın başını kesmiş? ' dedi.ayrıca neden alevi ve şii düşmanlığında bir numara olan necip fazıl hiç zikredilmez onu bunu eleştiriken bu yazar ki:maraşta onun isminin bulunduğu bir salonda toplantı yapılmış rahmet okunmuştu heyhat.biz takipteyiz armut toplamıyoruz vesselam :)))

 • Nasip Gökçe
  Nasip Gökçe

  kardeşim demişsinki bektaşilik değil nakşilik bozuk yanlışın var
  'Mevlevinin kibri, bektaşinin küfrü olmasaydı ererlerdi.'
  Abdülhakim Arvasi Hazretleri

 • Muzaffer Kuş
  Muzaffer Kuş

  rabıta yaptırıp her gün oralara getirip ve bundan şeyhten nasiplenmemek ve mürşit müride şarttır safsatasıyla kula kulluk yaptırmak ders diye verilen kıssalar ne olduğu belli olmayan uydurmaları sofilere anlatıp paralar toplamak şeyhi yüceltmek ama ondan nasiplenmemek bana ne öğretti dinimi öğretti kuran sünnet güya bana edep denilen şeyle benim beynimi zihnimi GAV_Sköle yaptı bence para tuzağı Allah a ortak koşuluyor buralarda gerçek tarikat dinden çok şey katmalı kaybettirmemeli maazallah şirk de bu yollardadır

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud

  'ayhan aytaç yazarefendi:

  'dört kapı kırk makamcı nakşi/bektaşi mesciddergahçıyız? ! ? '

  ((...yavuz sultan selim(?) şah ismail kızılbaşbuğ ile baş edemiyeceğini anlayınca bektaşiliğe güç yetiremedi ama nakşi tarikatı ile uğraştı.bektaşilik gibi öz be öz bir türk tarikatı olan nakşiliği idris bitlisi :) ile devşirmeye kalktı ve bunu başardı.yani siz şimdi mhp'nin liderliğinde bir kürt olmasını kabul edemiyeceğiniz gibi nakşi ve bektaşi kardeş türk tarikatlerinin başında bir kürdü istemezssiniz.bakın kürtler neden şafii mezhebini seçmişlerdir.çünki hem türkler bunu kabul etmemiştir hemde kürtler imam azam ebu hanifi numan bin sabit kufinin atalarının türklüğündendir.birde rivayete göre imam azamın cinler ile insanların izdivacına izin vermediği için kürtlerin melike belkısın seçkin 400 koruması olan kürt-cin taifesinden olması hasebiyledir.cinler ile kürtlerin manevi merkezi şam ve mezopotamya ise türklerin ve canların manevi merkezi horasan ve maveraünnehir yada türkistan diyebiliriz.derlerki:'medinede muhammed türkistanda hace ahmet? ' yahya kemal derki:'türk milletinin millet olma bilincini borçlu olduğu kişi ahmet yesevidir.' halil inalcık derki:'yavuzdan sonra osmanlının türklük ile bir alakası kalmamıştır.' hz.türk atatürk -ra- derki:'milletimizin en müreffeh olduğu dönem hükümdarlarımızın halife olmadıkları dönemdir? ' biz 1.ve2.osmanlı diye 600 yıllık osmanlıyı ikiye böldük.1.osmanlı 1299'da osman gazi ile başlamış 2.ba-yezit-i veli hazretleri ile son buomuştur.bu dönemde devlet karakteride,'türk islam tasavvuf devleti? ' 2.osmanlı ise 1514-17'de yavuz sultan selim ile başlamış ve 6:(altıncı?) mehmet vahideddin ha(i) n ile son bulmuştur.bu dönem devleti karakteri ise; 'arap islam şeriat devleti'dir.bakın bir tarihi not düşmek isterim sizlere:'timurlenk ahmet yeseviden dem almıştır.yılıdırım ba-yezitte eğer hacı bektaştan dem alabilseydi kesinlikle timurlenk ona galip gelemezdi.mesela yavuz ismaile nasıl galip geldi? kendi marifeti ile değildir.yeniçeri sayesindedirki: abdal musa ve hacıbektaştan dua ve gülbenklidir.yeniçeri ocağı hacıbektaş ocağıdır.fetih hadisindede 'ne mübarek askerlerdir? ' diye övülende yine yeniçeridir.ve bir not: fatihin gemisinin tahtalarını tahtacı agaçeri aleviler imal etmiştir.tabi süfyani tarihçiler hiç bunları haber vermezler.onlar şeytanın tarhçisi hukukçusu şairi ve yazarlarıdırlar.' şimdi konuyu nerden nereye getirdik.demekki mevzu çok derin.yine biz sadete gelelim.tasavvufta dört kapı kırk makam esasdır.bütün 12 hak tarikatın gavsları kutupları pirleri ve şeyhleri hep bunu zikretmişitr.ama nerde ve kimde hatmolmuştur.hatemül-evliya kimdir.hünkar hacı bektaş-ı veldir.çünki alinin ayasında yeşil bir beni vardır.ve hacıbektaşta abdulkadiri geylaninin ayakları altında ki boyuna sahiptir.ama en son boyundur.zira hacıbektaş makalat-ı makamat kitabından önce veya sonra yazdığı tamamlayıcı kitabı olan makalat-ı gaybiyyede abdulkadir-i geylaniden bahseder.ama siz onu bırakında şah-ı nakşibendinin şu sözlerine bakın:''eğer hallacı mansur enelhak demese idi biz derdik.ba-yezit-i bistami sübhani demese idi biz derdik.yani peşinen bütün dört kapı kırk makama intisab etmiş üveysilik kanallı abdulhalık goncdivaniden el almış ebubekirin nisbeti ile ulu bir tarikat kurmuştur.ahmet yesevide ki makam ise her ikisidir.hem nakşi hem bektaşidir ahmet yesevi.hem ebubekirin imanı hemde alinin ilmi cafer-i sadıktan gelerek kendisinde hatmolmuştur ve bunun hatmoluşu 400 yıl yaşamış bir sahabeki haydar baba dan kutsal emanetleri hatmülevliya olan hacıbektaşa vermişitir.veya lokman perende aracılığı ile nakletmiştir.kutsal emanetler ise secde alem sorguç gibi şeylerki zanneesem bunlar belki imam aliye aittir.çünki bektaşiliğe göre ahmet yesevi hz.muhammedin hacıbektaşta hz.alinin ikinci gelişleri veya imammetten sonra velayetteki gelişleridir vesselam.hacıbektaş derki:'meşrebim muhammed sırrım alidir? ' burdaki meşrep olan muhammed ahmet yesevidir sırda alidir ki anadoluya hz.aliden sonra gelen ikinci erkişi hacıbektaştır diye bütün padişahlar da kabul etmiştir.battal gaziyi tenzih ederiz.çünki hacıbektaş bu büyük zatın manevi konağını ziyarete gitmiş ve demişki:'esselamualeyküm ey suyun başı? ' oda demişki:'aleykümselem ey ilmin şehri? ' gördüğünüz gibi sırrıhakikat derinliği mevcuttur bu işlerdeki aklen naklen keşfen çok rivayetler vardır.hızır ve ilyas yoludur yesevilik bektaşilik ve nakşilikki ancak bunu peygamberimizin kendilerine selam gönderdiği kardeşleri olan ashabül-ihvan anlar ki onlar hem yesevi hem bektaşi hemde nakşidirler.sureten nakşi sofusu siretende bektaşi sufisi vahdet-i vücutta yesevidirler.ve bu kimseler belki 300 belki 313 belki 360 belki 366 kişidirler ki esas sayısını allah ve resulü ve mehdi aleyhisselam bilir.cemevleri dergah-ı ehlibeyttir.12 imamlar zikredilir.nakşi mescidlerindede 33 altın silsile...? zikredilir.ama yakında imam-ı kebir zuhur ettiğinde ikisinide birleştirir meczeder ortaya mesciddegah çıkar ki 21.yüzyılda olur ashab-ı sufha o ashabül-ihvan ile.her sünni nakşi olur her şiide bektaşi olur bu mesciddergahta buluşurlar.müminler kardeştir çünki....? her dinden mezhepten tarikatten siyasetten mümin olan kişilerde karışır bu cemaat-i müminuna.ama geriye 72 fırka-i dalle kalır onların işi allaha kalmıştır.allahın yeryüzündeki halifesi mehdi aleyhisselam onları belki kılıçdan geçirir.adalet simgesinde bir terazi birde kılıç vardır.adalet terazisinde hile yapılırsa kılıç devreye girerki o kılıç çok keskindir.mehdi kılıç ile gelecektir diye haber verilmiştir.medinedeki vehhabi alimi öldüreceğide haber verlmiştir.hem muhbir-i sadık ile hemde hz.sıla imam-ı rabbani ile.nakşilerin mehdisi imam-ı rabbanidir.bektaşilerin mehdiside pir sultandır.mehdiy-i hakiki ise bunun her ikisidir.sureten imam-ı rabbanidir sireten pir sultandır.ruh-u azam isa vücud-u ekber adem sanki onda hulul ve tecelli eder.mehdi aleyhisselam adem ve isa nın vasıl olduğu bir kutlu şehidir vücud-u şehrindeki ismi çok yücedir.mehdi isa mesihtir.yada mehdi mesih melkisedektir.yerde mehdi gökte isa ikisi arasında melkisedek allahın ism-i azamının tecellisidir.yaşasın mehdi mesih melkisedek.melkisedek ismiyle müsemma sadık meliktir.malikül-mülk olan allahın yeryüzünde en sadık en doğru adalette sözün tamamlanmasıdır.12 havari ile 12 imam dört melek dört halife dört mezhep imamları 12 hak tarikat gavsları kutupları pirleri şeyhleri dastgiri olmuştur mehdi mesih melkisedekin.resuller nebiler imamlar veliler alimler şehitler hak sultanlar cem olmuştur ilim mirasında sırlar hikmetler kerametler mucizeler meczolur heryerde.allah ve resulü kuran ve ehlibeyt kitap ve sünnet mehdi aleyhisselamdır onun en büyük destgiriki ulu yüce büyük ism-i azamdır mehdi mesih melkisedek o zaman hulul eder tecelli eder ve ben bilinmekliğimi istedim ve onun için mahlukatı yarattım hadis-i rabbanisinin hatmoluşudur o demde.iş bitirilmiştir o zaman.fitne ve imtihan tamdır rehavet ve dinginlik zamanıdır artık.kutsal kutsal kutsal rab evrensel egemen rahman.yaşasın mehdi mesih melkisedek...?)) '

  –.................................................?

 • Mehmet Ekinci
  Mehmet Ekinci

  Tarikatı Nakşıbendiye HAZRETİ ALLAH CELLE CELALÜH'ÜN emirlerini ve yasaklarını bilmek ve yaşamak ve yine HAZRETİ ALLAH'I sevmek için bir araya gelenlerdir.

 • El Harut
  El Harut

  Tarikatın şeyhi Abdulbaki hazretleridi. Gavs-ül Azam'dır. Şuan cinlerin ve insanların şeyhidir. Ona bu makamı Allah-ü Teâla vermiştir. Şuan adıyaman-menzilde bulunmaktadır gidip ziyaret edebılirsiniz, tabii maneviyatı kaldırabilecek kudretiniz var ise.

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud

  AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ:
  (İSLAMMANTIKÇISI VE TASAVVUFFELSEFECİSİ :)
  ''NAKŞİBENDİLİKTE:BEKRİ, FARUKİ, OSMANİ, ALEVİ ŞİFREYİ ÇÖZÜMLÜYORUZ? ! ? ''
  ((...euzu:'ulu nakşi yüce bektaşi efendimiz mehdi aleyhisselamın'...zuhuru yakındır? diyerek bu önemli makalemize başlıyoruz.zira nanşiliğin altın silsilesinin 4. bektaşiliğin 12 imamlarının 6.olan imam-ı cafer-i sadık hazretleri derki.'...zuhuru yakındır? diyenler kazanmıştır? ' işte bizde bunu anımsatan bir makeleye imza atacağız inşaallah.naşibendiliğin altın silsilesinde 33 zat-ı muhterem yer alır.birçok nakşi alim ve veli zatları şeyhleri bunu fırsat buldukça hatırlatır.ama birde bilinmeyen bir süreci vardır bu silsilenin ki bunu ancak manay-ı marifet ve sırrı-hakikatte ilmel,aynel,hakkel yakin sahibi inayet-i kayra sahibi seçilmiş ve korunmuş kişiler bilebilir.heleki şu ahirzamanın sonlarında kıyametin 112 küçük alametleri bir bir tesbih tanesi gibi hicri 1400'den bu yana çıktığınıda hesaba katarsak geç bile kalınmıştır diyebiliriz bunları zikretmek için.aynı zamanda mehdinin çıkış alametleridir bu küçük alametlerki bunlarında zikredeceğiz yer yer.şimdi bizim esas dikkat çekmek istediğimiz yer neresi oraya bakalım isterseniz.neden nakşibendilikte bir bekri,faruki,osmani,alevi şifre vardır? sorusunu soralım.nedir bu dört anasırrıhakikati ki bizi şimdi çok ilgilendiriyor.elbette ki bu konular ömer çelakıl,harun yahya,cübbeli ahmet, gibi farklı alandaki kişileri aşar hemde fesah fesah aşarki bu gibi kimseler marifetin ne olduğunu bile tam kavramış kimseler değildir.mesela ömer öngüt bunu anlamıştır.hüseyin hilmi ışık bunu anlamıştır.necip fazılda bi nebze anlamıştır ama daha iyi anlamış olan zat-ı muhterem ise seyyid abdulhakim el-arvasi hazretleridir ki ona çok şey borçluyuzdur.zaten bu makalemize başlık olan isimlerden birisi ona aittir.mesela 'alevi' kısmı kendisi ile alakalıdır oraya geleceğiz.tarikat-ı aliyyeden olan nakşibendilik bu ahirzamanda hakkat,hikmet,vede hüccetin cem olmasıyla kadiri ve rufai tarikatlerininde meczolması ile ortaya çıkmıştırki iş sırrıhakikate doğru ilerlemekte ve nihayetinde iki büyük kardeş tarikatın birleşimine vasıl olmasına doğru son sürat gitmektedir.ulu nakşi ve yüce bektaşi tarikatleri dörtkapıkırkmakam ekseninde ahmet yesevi ve abdulhalık goncdivani yanında birleşecektir.bu kutlu birleşim ulu nakşi ve yüce bektaşi efendimiz mehdi aleyhisselam ile olacaktır.rahman suresi 19 ile 20.ayetler bunu bize müjdelemektedir.kuran-ı oku kerim deki:'biz saldık o iki deryayı birbilerine kavuşması için? ' ve...'biri tatlı biri acıdır*' vurgusu nakşilik ile bektaşiliğe işarettir.bu iki tarikatın silsilesi ilimde aliye imanda ebubekire kadar gitmektedir.aziz imam cafer-i sadıkın annesi ferve iki kere cihetten ebubekirin soyundan gelmektedir.babasıda iki cihetten imam aliden gelmektedir sanırız.dolayısı ile azizliği yani her iki tarikat tarafından sevilirliği bundan gelmektedir.imam ali ile imam ebubekirin muhabbetlerine gider.ümminebi/fakirresul derki:'her kim şu dört kişinin muhabbetini gönlünde bulundurmaz ise o kişi münafıktır? o dört kişi şunlardır:'ebubekir,ömer,osman,ali? ''...amenna ve saddakna ya resulallah? aslında bu muhabbetten müteşekkildir o nakşibendilik tarikati ki aynı zamanda sohbetleri ashab-ı kiramdan gelir.imam-ı rabbani derki:'yolumuz ashab-ı kiramın yoludur? ' pir sultanda derki:'yolumuz 12 imamların yoludur? ' yani nakşibendilik ashab-ı kiramın yolu (tarikatı?) bektaşilikte ehlibeytin yolu (tarikatı?) dır.birisi kutsal şeriat bayrağını devralmış diğeride kutsal marifet bayrağını devralmış el ele el hakka yüz yüze yüz hüdaya mehdi aleyhisselama getirmektedirler.aynı kişidir menzilleri ki kulağın biri cafer diğeri mehdidir? caferi sadıktan yola çıkan nakşilik ve bektaşilik 1140 selenik fitne ve imtihandan sonra tekrar mehdi ile buluşur.arada seyri sülukta zaafiyette kalanlar 72 sapık fırkayı meydana getirmiştirki imam-ı rabbaninin babası abdulehat böyle söylemiştir? arap islam sünniliği ile türk islam sünniliği aynı şey değildir.1.osmanlı ile 2.osmanlıda bir değildir.biri türk islam tasavvuf devleti diğeri arap islam şeriat devleti.400 senelik islam elbisesi arapta kalmış son 1000 yıldırda türklerdedir.ve yine türklerde son bulacaktır.yavuz sultan selimin tekrar başa döndürmüş olması bu gerçeği değiştirmez.sonuçta ne yavuz nede şah ismail kazandı.hakikat hikmet ve hüccet kazanmış oldu.bütün bunlara bir delilde maide suresi 54.ayettir.bu ayetin en güzel tefsirinide dr.haluk nurbaki hoca 'anadolu mucizesi' adlı küçük hacimli kitapçığı ile yapmıştırki ona göre maide 54 türklere işarettir.sonuç itibari ile biz başa dönersek vede sırrıhakikatin sırrını faş edersek nakşibendiliğin bekriliği mevlana celalettin rumidir.farukiliği imam-ı rabbanidir.osmaniliği mevlana halid bağdadidir ve aleviliğide seyyid abdulhakim el-arvasidir kendisi ankaradadır.tıpkı hilafet sıralamasındada olduğu gibi rabbül-alemin nakşibendilikte bunu böylece hikmete tabi kılmış iş tamam olmuş ve seyyid abdulbaki el-hüseyninin dediği gibi:'hidayet-i tamme mehdiye kalmıştır? ' dede kokutta ahirzamanda bütün işlerin aslarücu hadisince tekrar türklere vede en faziletli kollarına yani oğuzlara ve kocatürklere geri dönecektir.oğuzlar bektaşilikle kocatürklerde nakşibendilik ile zuhur ederde bayraklılarıyla mehdi aleyhisselam etrafında buluşur tüm dünyanın fethi gerçek olur inşaallah ve elhamdülillah.gördüğünüz gibi biz sırrı en sona bıraktık ki zihin ve kalb gündeminizde bir tutarsızlık olmasın düşünce karanlığınıza bir ışık gönüllerinizin gamına bir tesselli oluştursun diyedir.kuran-ı oku kerim deki:'bekleyin! bizlerde sizinle bekleyenlerdeniz? ' ayetleri bu bekleyişin bir isbat-ı hakikati,hikmeti,hücceti,hidayetidir vesselam :)) _PİRGERÇEKVELİ/DÖRTLÜĞÜ:'AKILLARI GELİN ETMİŞLER/HERKES KENDİ AKLINI BEĞENMİŞ? /NEFİSLERİ PAZARA ÇIKARTMIŞLAR/HERKES KENDİ NEFSİNDEN KAÇMIŞ? '...GERÇEĞE HU HU GERÇEĞE MÜMİNE YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ AN- ZAMAN? ! ?

 • Firdevs Yaren Oğuz
  Firdevs Yaren Oğuz

  tarikat mevlaya bir adım daha yaklaşmanın bir yoludur

 • Firdevs Yaren Oğuz
  Firdevs Yaren Oğuz

  tarikat allaha daha kolay ulaşmanın bir yoludur çayla şeker gibi bence

 • Levent Karakaş
  Levent Karakaş

  ne kadar berduş aylak varsa onların toplandığı yer... fitne onlarda yalan onlarda dini istismar etmek onlarda.. allah sizlere hidayet versin

 • Cillop Kedi
  Cillop Kedi

  Devlet büyüklerimizin de üyesi olduğu bir tarikat. Hatta bence en önemlilerinden birisi.

 • Sude Efsa Aktan
  Sude Efsa Aktan

  Allah'a giden yollar vardır elbet ama en sağlamı nakşibendi tarikatıdır canım feda canlar feda olsun senin yoluna

 • Ekrem Yıldırım
  Ekrem Yıldırım

  Naki AYDOĞAN, her kelimenin uydur(ukçasını) ulmuşunu yazmanız, yazdığınız metninizi yapay, kokusuz, cansız bir çiçek bahçesine döndermiş. Aklıma 'Güneş Dil Teorisi' akımının verdiği üfürükle çalışan makineleri getirdiniz :)

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu

  bu yolun buyukleri eserlerinde usullerinden bahhsederler. lakin bir yerde durur burdan otesi kal ile anlatilamaz hal ile bilinir derler. sanirim oyle. yasamak gerek