Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bektaşilik sizce ne demek, bektaşilik size neyi çağrıştırıyor?

bektaşilik terimi Gökhan Yılmazlar tarafından tarihinde eklendi

 • ibrahim
  ibrahim

  bilmem

 • Hüseyin Kizilkaya
  Hüseyin Kizilkaya

  Bektasilik, Islamic Anadolu muslumanligi olarak sekillenmesinde rol oynamis olan bir Turkmen felsefesidir.

 • zehra
  zehra

  tarikat

 • cimbom
  cimbom

  tarikat

 • maymun kral
  maymun kral

  bençe bilmem ki yani ne olabilir

 • süleyman topluroket
  süleyman topluroket

  hacı bektaş veli adına kurulan, hz.ali ve on iki imam sevgisine dayanan, olgunluk, eşitlik, özgürlük vb. ilkelerce belirgin tarikat. babailer ayaklanması bastırıldıktan sonra türkmenler, baba ishak'ın halifesi olan hacı bektaş veli'nin çevresinde toplandılar. hz.muhammet'i mürşit, hz.ali'yi rehber, hacı bektaş veli'yi de pir tanıdılar. ortodoks islama başkaldırıyı ve geleneksel alevi inancını, islamlık öncesi asya'nın kandaş kültürüyle, özelde türk kültürüyle yoğuran bektaşilik, yeni bir sentez olarak belirdi; anadolu halkının konuştuğu arı türkçeyi kullanmasını yanında hemen her düşünce ve inançtan insanlara, kendilerinden bir şey bulabileceği soyut, ancak zengin bir düşünsel dünya sundu; toplumsal yaşantıda, kişiyi dar ve katı kalıplar içine sokmayan toleranslı bir düşünce özgürlüğü getirdi; görünüşe değil, öze önem vererek valık birliği ve var olanların birliği zemininde, insanı onulandırdı, dahası kutsallaştırdı. bu nedenlerle bektaşilik, osmanlı imparatorluğu'nun her yöresinde, özellikle anadolu ve balkanlar'da hızla yayıldı. osmanlı devleti'nin kuruluş aşamasında önemli roller oynayan bektaşilik, giderek yeniçeri ocağının yarı-resmi tarikatı durumuna geldi. yukarıda zikrettiklerim dışında bektaşiliğin ikinci önderi balım sultandır; hacı bektaş veli'nin hiçbir zaman evlenmediğini, timurtaş'ın manevi evlat olduğunu ileri süren balım sultan, önemli olan pir'in yolunu izlemektir diyerek, tarikatın ayin ve erkanında yenilikler yaptı; dünyayla ilgisini kesmiş bir mücerret dervişler örgütü kurdu. bu yorum ve düzenlemelerden sonunda bektaşilik, birbirine rakip iki ana kola ayrıldı: çelebiyan (çelebiler) kolu ve babagan (babalar) kolu. hacı bektaş soyundan geldikleri savında olan ve kendilerine bal evladı adını veren çelebiyan kolu, daha çok kırsal kesimde örgütlenirken; pir'in yolunu izledikleri savında olan ve kendilerine yol evladı adını veren babagan kolu, kentlerde örgütlendi. bunun dışında bektaşilikte dört tür insan vardır. bunlar dört kapı ve dört öğeyle temsil edilir: şeriat kavmi olan abitler, şeriat kapısı ve hava; tarikat kavmi olan zahitler, tarikat kapısı ve ateş; marifet kavmi olan arifler, marifet kapısı ve su; hakikat kavmi olan muhipler, hakikat kapısı ve toprak

 • liva yıldız
  liva yıldız

  saçma

 • Yasemin ezer
  Yasemin ezer

  hacı bektaş veli adına kurulan, hz.ali ve on iki imam sevgisine dayanan, olgunluk, eşitlik, özgürlük vb. ilkelerce belirgin tarikat. babailer ayaklanması bastırıldıktan sonra türkmenler, baba ishak'ın halifesi olan hacı bektaş veli'nin çevresinde toplandılar. hz.muhammet'i mürşit, hz.ali'yi rehber, hacı bektaş veli'yi de pir tanıdılar. ortodoks islama başkaldırıyı ve geleneksel alevi inancını, islamlık öncesi asya'nın kandaş kültürüyle, özelde türk kültürüyle yoğuran bektaşilik, yeni bir sentez olarak belirdi; anadolu halkının konuştuğu arı türkçeyi kullanmasını yanında hemen her düşünce ve inançtan insanlara, kendilerinden bir şey bulabileceği soyut, ancak zengin bir düşünsel dünya sundu; toplumsal yaşantıda, kişiyi dar ve katı kalıplar içine sokmayan toleranslı bir düşünce özgürlüğü getirdi; görünüşe değil, öze önem vererek valık birliği ve var olanların birliği zemininde, insanı onulandırdı, dahası kutsallaştırdı. bu nedenlerle bektaşilik, osmanlı imparatorluğu'nun her yöresinde, özellikle anadolu ve balkanlar'da hızla yayıldı. osmanlı devleti'nin kuruluş aşamasında önemli roller oynayan bektaşilik, giderek yeniçeri ocağının yarı-resmi tarikatı durumuna geldi. yukarıda zikrettiklerim dışında bektaşiliğin ikinci önderi balım sultandır; hacı bektaş veli'nin hiçbir zaman evlenmediğini, timurtaş'ın manevi evlat olduğunu ileri süren balım sultan, önemli olan pir'in yolunu izlemektir diyerek, tarikatın ayin ve erkanında yenilikler yaptı; dünyayla ilgisini kesmiş bir mücerret dervişler örgütü kurdu. bu yorum ve düzenlemelerden sonunda bektaşilik, birbirine rakip iki ana kola ayrıldı: çelebiyan (çelebiler) kolu ve babagan (babalar) kolu. hacı bektaş soyundan geldikleri savında olan ve kendilerine bal evladı adını veren çelebiyan kolu, daha çok kırsal kesimde örgütlenirken; pir'in yolunu izledikleri savında olan ve kendilerine yol evladı adını veren babagan kolu, kentlerde örgütlendi. bunun dışında bektaşilikte dört tür insan vardır. bunlar dört kapı ve dört öğeyle temsil edilir: şeriat kavmi olan abitler, şeriat kapısı ve hava; tarikat kavmi olan zahitler, tarikat kapısı ve ateş; marifet kavmi olan arifler, marifet kapısı ve su; hakikat kavmi olan muhipler, hakikat kapısı ve toprak.
  Arkadaşlar bence böyle hocada tasdik etti

 • Zehra Razi
  Zehra Razi

  büyük mutasavvıf ve düşünceler HACI BEKTAŞ veliye kendilerine pir ve önder olarak onun yolundan

  gitmeyi amaç edinen kimselerin bağlı olduğu tasavvuf yorumdur

  İNŞALLAH İŞİNİZE YARAMIŞTIR

 • kübra asya
  kübra asya

  hacı bektaş velinin 1209 ve 1271 düşünceleri çevresinde oluşan tarikat senkretist bir yapı arz eden bektaşiliğin
  temel özellikleri arasında en başta dört kapı ve dört inanç tasavvuru gelir

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş

  Eline diline beline ( edeb) hakim ol...

 • Cansın Arda
  Cansın Arda

  BEKTAŞÎLİK

    Bektaşilik, Hoca Ahmed Yesevi Ocağı’nın yenileştirilmiş uzantısı olarak, 13. yüzyıl başlangıcında Horasan’dan Pir Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu’ya getirilerek temelleri atılan, dini kavramların sadece dış manalarını değil iç manalarını sezmeye yönelen, ilahi aşka değer veren, geniş ve evrensel düşünce anlayışını temsil eden, ruhani bir yoldur.

    Bektaşi Allah, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt sevgisinden başka muhabbetleri gönlünden çıkarır. Bektaşiler Kuran-ı Kerim’in bütün emirlerine gerçek anlamları ile uyan kimselerdir.

    Bektaşiliğin aslı doğruluktur, cevheri yumuşak huylu olmaktır, hazinesi bilgi, kemali marifet sahibi olmak, meyvesi dostluk ve sevgidir.

  Bektaşiler eline diline beline aşına eşine işine bağlı kalmak zorundadır. Diğer dinsel yollar insanı dünyadan ahrete götürmeye çalışırken Bektaşilik ahretten dünyaya açılan penceredir. İnsanı karanlık bir ahiretten aydınlık bir dünyaya getirir. Korku, kuşku, tasa, gam ve keder yok olur. Dinsel inançlar yüce bir zevk, kutsal bir neşe hali alır. Eğitimin temeli; akıl, aşk, sohbet ve muhabbettir.

    Bektaşilik Alevilik değil, Hz Ali ve Ali ilmini sevmektir.

    Nazenin olarak da bilinen Bektaşiliğin ve Bektaşilerin özel bir duyuş, anlayış, görüş, düşünüş ve inanışları vardır. Bektaşi deyince; esprili, zarif, nükteli konuşan, sevimli, kendine has bir edası olan, kalender insan akla gelir. İşte bu hal içinde, sınırı olmayan bir hoşgörülük ile, son derece insani bir görüş vardır. Din, mezhep, ırk, milliyet farkı gözetmeden, muayyen inanışları kabul eden her ferdi çatısı altına kabul eder. Her dine her millete her mezhebe her düşünüş inanış ve görüşe derecesine göre kıymet verir ancak bunların hiçbiriyle kendisini bağlı görmez. Tutuculuk, gericilik ve bağnazlık bu yolda yer edememiş, tutunamamıştır.
      
    Bektaşi müziğinde kuşku, karamsarlık gibi temalar bulunmaz. Ezgiler, pırıl pırıl ve aydınlık bir neşe içinde, Allah sevgisi, Muhammed ve Ehli Beyti’nin muhabbeti ile doludur.

    Hacı Bektaş Veli, dört kapı kırk makam doktrini ile Bektaşi tasavvuf eğitimini olgun ve yetkin duruma getirdi. Dolayısıyla eğitimi akılcı yaptı. Hedefler ve aşamalar saptandı. 16. Yüzyıla gelindiğinde Balım Sultan’ın dergâh organizasyonu ile Bektaşilik mükemmel bir kurum halini aldı. Uygar bir yol olarak ileriki kuşaklara armağan edildi.

  Bektaşilik Allah’ı sevmenin gereği onun kullarını sevmek olduğu inancını benimsemiştir. Başka bir değimle insanları sevme sanatıdır. Bektaşilikte herkese karşı sevgi ve saygı öğütlenir. Hiç kimse vicdani kanaatinden ve dinsel düşüncesinden dolayı kınanmaz ve ayıplanmaz.

    Bektaşiler özel giysilerini sadece ibadet sırasında giyinmişler, kutsal törenleri dışında çağdaş ve uygar giysiler kullanmışlardır.

    Bektaşi, fıkralarında da görüldüğü gibi dini ve Allah’ı eleştirmez. Allah’ı ve İslam’ı yüceltmeyi amaçlar. Ancak yanlış yorumları eleştirir.

  Bektaşilik Atatürk inkılâplarının güvencelerinden bir tanesidir.

  Bektaşi toplumunda kadın daima saygın olmuş, toplumdan soyutlanmamıştır. Bektaşi tasavvufu açısından kadın erkeğin eşidir. Eş demek, eşitlik demektir. Kadınlar da erkekler gibi kutsal törenlere katılmıştır. Bektaşilik birden çok kadınla evlenmeye izin vermemiştir. Ailede boşanmayı kesinlikle yasaklamıştır.

  Bektaşiler Hacı Bektaş Veli’nin orduyu kutsayıp askere dua ettiği için askerliği kutsal bir kurum olarak görür. Her zaman ordunun yanında yer almayı Pir emaneti olarak kabul eder. Askere büyük bir sevgi ve saygı göstermeyi kutsal bir görev sayar. Hacı Bektaş Veli’nin ruhaniyeti ile kurulmuş olan Yeniçeri adıyla anılan Türk askerleri ve öncü olarak gönderilen Bektaşi Dervişleri Avrupa’nın fethinde önemli bir rol oynamıştır.

    Bektaşilik, Türk ruhlu, Türk duyuşlu, Türkçe konuşan, Türkçe yazıp okuyan, şiirinde, müziğinde, özel ve resmi toplantısında, ibadetinde Türkçe’yi ana dili olarak kullanan bir anlayışa sahiptir. Bektaşilik Türk’ün keskin zekâsı, Türk’ün has malıdır.

  Pir Hacı Bektaş Veli’nin bazı sözleri:

  Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.

  Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'de Mekke'de Hac'da değildir.

  İncinsen de incitme

  Nefsine ağır geleni başkasına uygulama,

  İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

  Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız.

  Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

  Benim Kâbem insandır.
    

  Gönül çalabın tahtı
  Çalab gönüle baktı
  İki cihanın bedbahtı
  Kim gönül yıkar ise

  Yunus Emre (Bektaşi ereni)

    Kaynakça:

  Bektaşilik Alevilik nedir Bedri Noyan (Dedebaba)
  Pir Nefes Üstad Turgut Koca (Halifebaba)
  Gül Deste Turgut Koca

 • Selim Kaya
  Selim Kaya

  Fu_zu_li
  Bay, 39

  'Haci Bayram-i Veli'yi sevmeyen Alevi tanimadim ama Haci Bayrami-i Veli gibi namaz kilan Alevi de görmedim, bu ne celiskidir sizce? ... (16.11.2008 22:42) '
  MERHABA FUZULİ KARDEŞ BURDA GEÇEN NAMAZ KELİMESİ ARAPÇADAN GELMEDİR VE ANLAMI İBADET ETMEK DEMEKTİR KUR'AN'DADA BU ŞEKİLDE GEÇER.O NEDENLE ÇELİŞKİ YOK,SADECE KÜLTÜREL ANLAMDA YOZLAŞMIŞ ZAMANLA

 • Tolga Özkoc
  Tolga Özkoc

  öyle büyük bir tarikat yoludur ki keşke her kula bu yol nasip olsa gerçi şu anda bende nasip almış bir can dehilim ama gerçekten kurallarını bild
  ihim için bana çok büyük bir mutluluk veriyor nasip olursa en kısa zaman içerisinde bende bu yola başlamak istiyorum inanın ihşallah bu isteklerim bana nasip olur şunuda belirtmek isterim ben ve bu yoldaki gerçek ten bu yolu yapabilen insanların şanslı olduhunu düşünüyorum

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  Haci Bayram-i Veli'yi sevmeyen Alevi tanimadim ama Haci Bayrami-i Veli gibi namaz kilan Alevi de görmedim, bu ne celiskidir sizce? ...

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  YENICERILERIN TAMAMINA YAKINI BEKTASIYDI diyorsun. Bunu hangi nufüs memurundan ögrendin arkadasim?

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt

  BEKTAŞİLİK

  Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda yayılan günümüzde de varlığını sürdüren önemli bir Alevi tarikatıdır/örgütlenmesidir.

  Bektaşiliğin doğuşu 1240 yılına dayanır. Babailer isyanının bastırılmasından sonra Baba İshak’ın halifesi olan Hacı Bektaşı Veli etrafında toplananlar Hz. Muhammed’i mürşit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaşı Veli’yi de pir olarak kabul ettiler.

  Bektaşilik genel anlamda Alevi inancını oluşturan Hz. Ali, On İki İmamları esas almasının dışında eski Türk kültürünü ve Anadolu inançlarının bazı olumluluklarını da alarak gelişmesini tamamladı.

  Bektaşiliği kurumlaştıran kişi Balım Sultan’dır. Bektaşilik idare bakımından iki kola ayrılır. Babaganlar ve Çelebiler. Babaganlar kendilerinin Hacı Bektaş’ın 'yol evladı' olduklarını belirtirler. Babaganlar daha çok kentlerde örgütlendiler. Çelebiler kendilerini Hacı Bektaş’ın 'bel evladı' olduklarını belirtirler. Çelebiler daha çok kırsal alanda örgütlendiler. Bütün bu çelişkilere rağmen Bektaşilik gelişmesini sürdürdü. Osmanlı ordusunun özel birlikleri olan Yeniçerilerin tamamına yakını Bektaşiydi. Padişah II.Mahmud Yeniçeri ocağını kaldırırken Bektaşiliği de yasaklamayı ihmal etmedi (1826) .

  Bektaşilik günümüzde Alevi inancının en önemli öğesi niteliğindedir. Bir çok Bektaşi kuralı Alevi inancı içinde kabul görmüştür. Hacı Bektaşı Veli’nin Türbesi de bulunan Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesi bu anlamda sadece Bektaşiler için değil, bütün Aleviler için önemli bir merkez konumundadır.


  PATİKAYOLU@MSN.COM

 • Zaza
  Zaza

  bu basligi biran besiktaslilik diye okumustum, rezalet diyecekytim :)

 • Savaş Hacıoğlu
  Savaş Hacıoğlu

  Bektaşilik Takdir-i Ali dir.Bektaşiliğin ne olduğunu bilenin,Bektaşiliğinden dolayı Bektaşiyi bilmesidirki,Marifet sahibinin Marifetini bilme Marifetidir.Ben Bektaşiyim demek ciddi seviyesizliktir.Gerçek hüner Futbolundan dolayı kendisine sen futbolcusun dedirtenlerindir.Buna er meydanı derler,bunda söz olmaz.Hiç Bektaşiliğiyle konuşanla,ben Bektaşiyim diye konuşan bir olurmu.Bektaşilik Bektaş tan doğar.Bilme Marifetine sahip olan,Dem devran sahibi Pir in lütfettiği,kendisini bildirttiği kadarını bilir.

 • Hû

  Yeryüzün en akılcı ve en gerçekçi tarikati BEKTAŞİLİKTİR...
  Bu şuradan bellidir ki; yine yeryüzünde *Gerçeğe Hu* diyen tek tarikat vardır oda BEKTAŞİLİKTİR...

 • Cemal Tan
  Cemal Tan

  BEKTAŞİLİK ŞEHİRDE YAŞAYAN ALEVİLER DEMEKTİR. ÖZÜ DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK VE ÇALIŞMAKTIR.TANRI İLE KENDİSİ ARASINA BİR BAŞKASINI SOKMAMAK DEMEKTİR.TÜM İNSANLARI SEVEN SAYGI DUYAN ANLAYIŞTIR.BUGÜN ÖZET OLARAK BUNLARDIR.CEMAL TAN

 • Salih Celık
  Salih Celık

  Bu devirde ASLINDAN saptırılan, Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin tasavvuf yoludur. Şimdi Bektaşi geçinenler hakkında kendisi kıyamette davacı olacaktır. Müslüman uyanık olur, şimdikilere aldanmayınız.

 • Hasan Huseyin Yılmaz
  Hasan Huseyin Yılmaz

  muslumanligi yumusak yorumlamakk demek istedigim yane burda yumusakk pek duzgun durmadi ama dine baska bi boyuttan bakmak

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Şimdi buda bi yorum ne diyeceksiniz ki, herkes yorum yapabiliyorda da sıda var işte...

 • İnci Yeşildağ
  İnci Yeşildağ

  şeriat ve aleviliğin buluşma noktası.

 • Salih Celık
  Salih Celık

  Bu devirde ASLINDAN saptırılan, Hacı Bektaşi Veli hazretlerinin tasavvuf yoludur. Şimdi Bektaşi geçinenler hakkında kendisi kıyamette davacı olacaktır. Müslüman uyanık olur, şimdikilere aldanmayınız.

 • Sidar Cam
  Sidar Cam

  Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram
  Edip Harabi

  Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram
  İnsan Ol Cihanda Bu Dünya Fani
  Ehline Helaldir, Na Ehle Haram
  Biz İçeriz Bize Yoktur Vebali

  Sevap Almak İçin İçeriz Şarap
  İçmezsek Oluruz Düçar-ı Azap
  Senin Aklın Ermez Bu Başka Hesap
  Meyhanede Bulduk Biz Bu Kemali

  Kandil Geceleri Kandil Oluruz
  Kandilin İçinde Fitil Oluruz
  Hakkı Göstermeye Delil Oluruz
  Fakat Kör Olanlar Görmez Bu Hali

  Sen Münkirsin Sana Haramdır Bade
  Bekle Ki İçesin Öbür Dünyada
  Bahs Açma Harabi Bundan Ziyade
  Çünkü Bilmez Haram İle Helali

 • Şekerrîz
  Şekerrîz

  Acaba bu dörtlük onları anlatır mı?

  'Aşkınla dolmuşum, zühdümü yakmışım
  Mest-i müdâm olmuşum, çağırırım, dost! dost!
  Mescid ü meyhânede, hânede, vîrânede,
  Kâbe'de, puthânede çağırırım, dost! dost! '

  Pek çok sevdiğim, içimde olduğu gibi bulduğum, varlığından kuvvet aldığım,ve lâkin kadehinden iç(e) mediğim şey..

  Nokta..

 • Mayıs
  Mayıs

  Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda yayılan günümüzde de varlığını sürdüren önemli bir Alevi tarikatıdır/örgütlenmesidir.

  Bektaşiliğin doğuşu 1240 yılına dayanır. Babailer isyanının bastırılmasından sonra Baba İshak’ın halifesi olan Hacı Bektaşı Veli etrafında toplananlar Hz. Muhammed’i mürşit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaşı Veli’yi de pir olarak kabul ettiler.

  Bektaşilik genel anlamda Alevi inancını oluşturan Hz. Ali, On İki İmamları esas almasının dışında eski Türk kültürünü ve Anadolu inançlarının bazı olumluluklarını da alarak gelişmesini tamamladı.

 • Hüseyin Yaltırık
  Hüseyin Yaltırık

  Bektaşîlik öyle kolay yenilir yutulur bir yol değildir. Tam tersine 'demirden leblebi, ateşten gömlektir ' diye tanımlanmıştır bu yolun ehillerine göre. Bu yolla ilgili yapılan en büyük yanlışlık ilgisi olmayanların atıp tutmaları, kulaktan dolma modası geçmiş bilgileri ısıtıp ısıtıp ortaya koymalarıdır.Meselâ Babagân kolu Bektaşîlikte sırasıyla şu mertebeler (aşamalar) vardır: 1-âşık:(yola ilgi-sevgi duyan talip, istekli (Er-bacı farketmez) 2-muhib: (Yola törenle kabul edilmiş, Bektaşî olmuş) nasip almış kişi (Er-bacı farketmez) 3- Derviş: Muhibler arasından istekli, istidatlı görülerek hizmet makamında törenle aşama verilen kişi 4- Baba: Dervişler arasından liyakatli ve istekli olup erkân yürütebilecek kapasitede olduğuna canların da muvafakat vererek kabul ettikleri, Halifebaba veya Dedebaba tarafından babalık erkânı gösterilen kişi 5- Halifebaba: Sadece Dedebaba tarafından en çok 11 kişi olmak kaydı ile dünyanın her tarafında ihtiyaca göre babalar arasından atanan ve halifebaba erkânı gören kişi 6- Dedebaba:Dünyada aynı zamanda sadece 1 tane olur. Ölünce (Hakk'a yürüyünce) icazetli Halifebabalar tarafından seçimle en çok oyu alan kişi Halifebabalar tarafından atanır. Nitekim bu seçimin sonuncusu 1997 yılında İzmir'de önceki Dedebaba Doç. Dr. Bedri NOYAN'ın vefatı üzerine 40 gün içinde halifebabalar arasında yapılmış ve bu halifebabalardan Haydar Ercan Halifebaba Yeni Dedebaba olarak kayd-ı hayat şartıyla ve imzalı tutanakla açıklanmıştır.

  Bektaşîlik bir Türk tasavvuf yolu olarak Ahmet Yesevî'ye dayanan bir ekoldür. Yesevîliğin Anadolu şubesidir. Bektaşilik olarak zamanla Balkanlara ve dünyaya az da olsa yayılmış bir yoldur. HER ŞEYDEN BİR PARÇADIR. Nasıl ki Adem Alemi temsil ederse, Fatiha Ümmül kitapsa bu yol da bütün dinlerin ve ipek çok inancın BİLEŞKESİDİR.

  eski Türk Töresinden, Kamlık inancından, Asyadan Anadoluya bir inanç, felsefe ve yaşayış biçimidir. Ellerin, bilmeyenin attığı taş gibi değil, âşık gözlerden inen yaş gibidir.İçeri girmeyen bilmez, bilen haber vermez, konuşan susar, susayan kanar... Kur'andır vesselam. Şatafatlı yazı değil, yazının manasıdır yaşanan. Akıllı işi değil, deli işidir... Natık işi değil, veli işidir... Aşk yoluna baş koyan alp-erenler yoludur, içilen kevser provası, bazen boş bazen doludur. Bunu yazan da Allah'ın bir kuludur!