Kültür Sanat Edebiyat Şiir

bektaşilik sizce ne demek, bektaşilik size neyi çağrıştırıyor?

bektaşilik terimi Gökhan Yılmazlar tarafından 04.01.2004 tarihinde eklendi

 • Şaban Mortaş
  Şaban Mortaş14.07.2017 - 19:13

  Eline diline beline ( edeb) hakim ol...

 • Cansın Arda
  Cansın Arda13.04.2014 - 20:27

  BEKTAŞÎLİK

    Bektaşilik, Hoca Ahmed Yesevi Ocağı’nın yenileştirilmiş uzantısı olarak, 13. yüzyıl başlangıcında Horasan’dan Pir Hacı Bektaş Veli tarafından Anadolu’ya getirilerek temelleri atılan, dini kavramların sadece dış manalarını değil iç manalarını sezmeye yönelen, ilahi aşka değer veren, geniş ve evrensel düşünce anlayışını temsil eden, ruhani bir yoldur.

    Bektaşi Allah, Muhammed, Ali ve Ehlibeyt sevgisinden başka muhabbetleri gönlünden çıkarır. Bektaşiler Kuran-ı Kerim’in bütün emirlerine gerçek anlamları ile uyan kimselerdir.

    Bektaşiliğin aslı doğruluktur, cevheri yumuşak huylu olmaktır, hazinesi bilgi, kemali marifet sahibi olmak, meyvesi dostluk ve sevgidir.

  Bektaşiler eline diline beline aşına eşine işine bağlı kalmak zorundadır. Diğer dinsel yollar insanı dünyadan ahrete götürmeye çalışırken Bektaşilik ahretten dünyaya açılan penceredir. İnsanı karanlık bir ahiretten aydınlık bir dünyaya getirir. Korku, kuşku, tasa, gam ve keder yok olur. Dinsel inançlar yüce bir zevk, kutsal bir neşe hali alır. Eğitimin temeli; akıl, aşk, sohbet ve muhabbettir.

    Bektaşilik Alevilik değil, Hz Ali ve Ali ilmini sevmektir.

    Nazenin olarak da bilinen Bektaşiliğin ve Bektaşilerin özel bir duyuş, anlayış, görüş, düşünüş ve inanışları vardır. Bektaşi deyince; esprili, zarif, nükteli konuşan, sevimli, kendine has bir edası olan, kalender insan akla gelir. İşte bu hal içinde, sınırı olmayan bir hoşgörülük ile, son derece insani bir görüş vardır. Din, mezhep, ırk, milliyet farkı gözetmeden, muayyen inanışları kabul eden her ferdi çatısı altına kabul eder. Her dine her millete her mezhebe her düşünüş inanış ve görüşe derecesine göre kıymet verir ancak bunların hiçbiriyle kendisini bağlı görmez. Tutuculuk, gericilik ve bağnazlık bu yolda yer edememiş, tutunamamıştır.
      
    Bektaşi müziğinde kuşku, karamsarlık gibi temalar bulunmaz. Ezgiler, pırıl pırıl ve aydınlık bir neşe içinde, Allah sevgisi, Muhammed ve Ehli Beyti’nin muhabbeti ile doludur.

    Hacı Bektaş Veli, dört kapı kırk makam doktrini ile Bektaşi tasavvuf eğitimini olgun ve yetkin duruma getirdi. Dolayısıyla eğitimi akılcı yaptı. Hedefler ve aşamalar saptandı. 16. Yüzyıla gelindiğinde Balım Sultan’ın dergâh organizasyonu ile Bektaşilik mükemmel bir kurum halini aldı. Uygar bir yol olarak ileriki kuşaklara armağan edildi.

  Bektaşilik Allah’ı sevmenin gereği onun kullarını sevmek olduğu inancını benimsemiştir. Başka bir değimle insanları sevme sanatıdır. Bektaşilikte herkese karşı sevgi ve saygı öğütlenir. Hiç kimse vicdani kanaatinden ve dinsel düşüncesinden dolayı kınanmaz ve ayıplanmaz.

    Bektaşiler özel giysilerini sadece ibadet sırasında giyinmişler, kutsal törenleri dışında çağdaş ve uygar giysiler kullanmışlardır.

    Bektaşi, fıkralarında da görüldüğü gibi dini ve Allah’ı eleştirmez. Allah’ı ve İslam’ı yüceltmeyi amaçlar. Ancak yanlış yorumları eleştirir.

  Bektaşilik Atatürk inkılâplarının güvencelerinden bir tanesidir.

  Bektaşi toplumunda kadın daima saygın olmuş, toplumdan soyutlanmamıştır. Bektaşi tasavvufu açısından kadın erkeğin eşidir. Eş demek, eşitlik demektir. Kadınlar da erkekler gibi kutsal törenlere katılmıştır. Bektaşilik birden çok kadınla evlenmeye izin vermemiştir. Ailede boşanmayı kesinlikle yasaklamıştır.

  Bektaşiler Hacı Bektaş Veli’nin orduyu kutsayıp askere dua ettiği için askerliği kutsal bir kurum olarak görür. Her zaman ordunun yanında yer almayı Pir emaneti olarak kabul eder. Askere büyük bir sevgi ve saygı göstermeyi kutsal bir görev sayar. Hacı Bektaş Veli’nin ruhaniyeti ile kurulmuş olan Yeniçeri adıyla anılan Türk askerleri ve öncü olarak gönderilen Bektaşi Dervişleri Avrupa’nın fethinde önemli bir rol oynamıştır.

    Bektaşilik, Türk ruhlu, Türk duyuşlu, Türkçe konuşan, Türkçe yazıp okuyan, şiirinde, müziğinde, özel ve resmi toplantısında, ibadetinde Türkçe’yi ana dili olarak kullanan bir anlayışa sahiptir. Bektaşilik Türk’ün keskin zekâsı, Türk’ün has malıdır.

  Pir Hacı Bektaş Veli’nin bazı sözleri:

  Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk’ın yarattığı her şey, yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok. Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde.

  Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'de Mekke'de Hac'da değildir.

  İncinsen de incitme

  Nefsine ağır geleni başkasına uygulama,

  İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

  Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız.

  Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

  Benim Kâbem insandır.
    

  Gönül çalabın tahtı
  Çalab gönüle baktı
  İki cihanın bedbahtı
  Kim gönül yıkar ise

  Yunus Emre (Bektaşi ereni)

    Kaynakça:

  Bektaşilik Alevilik nedir Bedri Noyan (Dedebaba)
  Pir Nefes Üstad Turgut Koca (Halifebaba)
  Gül Deste Turgut Koca

 • Selim Kaya
  Selim Kaya18.02.2013 - 22:58

  Fu_zu_li
  Bay, 39

  'Haci Bayram-i Veli'yi sevmeyen Alevi tanimadim ama Haci Bayrami-i Veli gibi namaz kilan Alevi de görmedim, bu ne celiskidir sizce? ... (16.11.2008 22:42) '
  MERHABA FUZULİ KARDEŞ BURDA GEÇEN NAMAZ KELİMESİ ARAPÇADAN GELMEDİR VE ANLAMI İBADET ETMEK DEMEKTİR KUR'AN'DADA BU ŞEKİLDE GEÇER.O NEDENLE ÇELİŞKİ YOK,SADECE KÜLTÜREL ANLAMDA YOZLAŞMIŞ ZAMANLA

 • Tolga Özkoc
  Tolga Özkoc24.07.2011 - 13:24

  öyle büyük bir tarikat yoludur ki keşke her kula bu yol nasip olsa gerçi şu anda bende nasip almış bir can dehilim ama gerçekten kurallarını bild
  ihim için bana çok büyük bir mutluluk veriyor nasip olursa en kısa zaman içerisinde bende bu yola başlamak istiyorum inanın ihşallah bu isteklerim bana nasip olur şunuda belirtmek isterim ben ve bu yoldaki gerçek ten bu yolu yapabilen insanların şanslı olduhunu düşünüyorum

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim16.11.2008 - 22:42

  Haci Bayram-i Veli'yi sevmeyen Alevi tanimadim ama Haci Bayrami-i Veli gibi namaz kilan Alevi de görmedim, bu ne celiskidir sizce? ...

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim12.11.2008 - 01:45

  YENICERILERIN TAMAMINA YAKINI BEKTASIYDI diyorsun. Bunu hangi nufüs memurundan ögrendin arkadasim?

 • Selahattin Aykurt
  Selahattin Aykurt19.03.2008 - 21:23

  BEKTAŞİLİK

  Hacı Bektaşı Veli adına kurulan, Hz. Ali ve On İki İmam sevgisine dayanan Anadolu ve Balkanlarda yayılan günümüzde de varlığını sürdüren önemli bir Alevi tarikatıdır/örgütlenmesidir.

  Bektaşiliğin doğuşu 1240 yılına dayanır. Babailer isyanının bastırılmasından sonra Baba İshak’ın halifesi olan Hacı Bektaşı Veli etrafında toplananlar Hz. Muhammed’i mürşit, Hz. Ali’yi rehber, Hacı Bektaşı Veli’yi de pir olarak kabul ettiler.

  Bektaşilik genel anlamda Alevi inancını oluşturan Hz. Ali, On İki İmamları esas almasının dışında eski Türk kültürünü ve Anadolu inançlarının bazı olumluluklarını da alarak gelişmesini tamamladı.

  Bektaşiliği kurumlaştıran kişi Balım Sultan’dır. Bektaşilik idare bakımından iki kola ayrılır. Babaganlar ve Çelebiler. Babaganlar kendilerinin Hacı Bektaş’ın 'yol evladı' olduklarını belirtirler. Babaganlar daha çok kentlerde örgütlendiler. Çelebiler kendilerini Hacı Bektaş’ın 'bel evladı' olduklarını belirtirler. Çelebiler daha çok kırsal alanda örgütlendiler. Bütün bu çelişkilere rağmen Bektaşilik gelişmesini sürdürdü. Osmanlı ordusunun özel birlikleri olan Yeniçerilerin tamamına yakını Bektaşiydi. Padişah II.Mahmud Yeniçeri ocağını kaldırırken Bektaşiliği de yasaklamayı ihmal etmedi (1826) .

  Bektaşilik günümüzde Alevi inancının en önemli öğesi niteliğindedir. Bir çok Bektaşi kuralı Alevi inancı içinde kabul görmüştür. Hacı Bektaşı Veli’nin Türbesi de bulunan Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesi bu anlamda sadece Bektaşiler için değil, bütün Aleviler için önemli bir merkez konumundadır.


  PATİKAYOLU@MSN.COM

 • Zaza
  Zaza15.01.2008 - 14:17

  bu basligi biran besiktaslilik diye okumustum, rezalet diyecekytim :)

 • Savaş Hacıoğlu
  Savaş Hacıoğlu14.01.2008 - 16:03

  Bektaşilik Takdir-i Ali dir.Bektaşiliğin ne olduğunu bilenin,Bektaşiliğinden dolayı Bektaşiyi bilmesidirki,Marifet sahibinin Marifetini bilme Marifetidir.Ben Bektaşiyim demek ciddi seviyesizliktir.Gerçek hüner Futbolundan dolayı kendisine sen futbolcusun dedirtenlerindir.Buna er meydanı derler,bunda söz olmaz.Hiç Bektaşiliğiyle konuşanla,ben Bektaşiyim diye konuşan bir olurmu.Bektaşilik Bektaş tan doğar.Bilme Marifetine sahip olan,Dem devran sahibi Pir in lütfettiği,kendisini bildirttiği kadarını bilir.

 • Hû
  06.10.2007 - 10:51

  Yeryüzün en akılcı ve en gerçekçi tarikati BEKTAŞİLİKTİR...
  Bu şuradan bellidir ki; yine yeryüzünde *Gerçeğe Hu* diyen tek tarikat vardır oda BEKTAŞİLİKTİR...