Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • hızır15.04.2008 - 15:36

  Hızır aynı zamanda AKILDIR.

 • babil15.01.2008 - 18:03

  Babil, Vücut Şehridir.Babil Kulesi, Vahdet i Vücut Birliğidir. Allah Babil Kulesini yıktı.Kendisine karşı sırf bir olarak bir duruşa sahip olunmasını,tek tek bireylerin hiç bir marifete sahip olamamasını ciddi eksiklik olarak gördü.Herkes bir olarak yek Vücut dili konuşuyorken Biz birliği içindeyken,kendi duruşlarıyla,kendi benlikleriyle söz söylemeye birey olarak kendi Fermanlarını okumaya başladılar.

 • baba15.01.2008 - 14:56

  ilk Ba Binliğin birliğidir.İkinci Ba,birliğin birliğidir.Baba,binliğin birliğiyle,birliğin birliğinin toplamının birliğidir ki Binbir makamıdır İlk Ba siyahdır.İkinci Ba beyazdır.Baba siyahla beyazın toplamının birliğidirki griliktir.Ne siyah ne beyaz,Hem siyah hem beyaz makamıdır.Baba,Ba yla Ba arasındaki köprüdür.İlk Ba,Dişisidirki Akıldır.Havva dır İkinci Ba Erkeğidirki Gönüldür. Ademdir.İsmi Adem in Aklının ve Gönlünün çıplaklığı totalde İsmi Adem Baba nın çıplaklığıdırki bilen olmayışıdır Akıl,gönül birliğinden gelen söz sahibi benliğin grisel,hiçsel marifetsizliğidir.Söz söyleme marifetine sahip Benlik olmayışıdır.

 • dabbe'tül arz15.01.2008 - 11:48

  O söz başlarına geldiğinde,yerden bi Dabbe çıkarırız ve o onlara Ayetlerimize tam olarak iman etmediklerini söyler.
  Dabbe nin söyleyeceği ortadayken,ona inanıp,halini düzelten,hiç hala Dabbe nin ne olduğunu tartışmakla zaman kaybeden gibi olurmu.
  Yer, Beşeriyettir,toplamın birliğidir.o binliğin birliğinden,o akıl birliğinden,bir bakış,bir söz bir birliğin birliği çıkarırız.Ve Dabbesel halin kendisinden doğmuş olanı.İnsan suretinde bilip görememek mümkün değildir.Dabbenin insanla bir olmasına imkanyok.BİR GÖRÜNÜR.

 • bektaşilik14.01.2008 - 16:03

  Bektaşilik Takdir-i Ali dir.Bektaşiliğin ne olduğunu bilenin,Bektaşiliğinden dolayı Bektaşiyi bilmesidirki,Marifet sahibinin Marifetini bilme Marifetidir.Ben Bektaşiyim demek ciddi seviyesizliktir.Gerçek hüner Futbolundan dolayı kendisine sen futbolcusun dedirtenlerindir.Buna er meydanı derler,bunda söz olmaz.Hiç Bektaşiliğiyle konuşanla,ben Bektaşiyim diye konuşan bir olurmu.Bektaşilik Bektaş tan doğar.Bilme Marifetine sahip olan,Dem devran sahibi Pir in lütfettiği,kendisini bildirttiği kadarını bilir.

 • nuhun gemisi12.01.2008 - 15:52

  Adem,İbranice 'İş' demektir.İşine sahip çıkanki Benliğine sahip çıkandır.Dolayısıyle kendisi iş sahibidir.Kendi işine sahiptir.Ama o iş,iş yerindedir.Nuh un Gemisine girenler,O iş yerine girenler,o teknede,o gemide,hamur birliği içine girenlerdir.O Zat ı Muhterem in Hanesine aldığı vahşi hayvanlar,daha henüz İnsan ı Kamil olamamış,hayvan gömleğini çıkaramamış,Hayvan hal ve davranışlarından soyunamamış,dişisi ve erkeğinden oluşan biyolojik insanlardır.Tabi o İŞ ne, işte o, kendi işliğine sahip olana uyanmak lazım.

 • Zülfikar11.01.2008 - 16:03

  zülf,iki uçlu kıldır.Zülfikar, kıldan kar etmektir.Kıl sözdür.Sözden kar etmek,sağdanda,soldanda,yerdende,göktende,kendinden üst makamda olndanda,kendinden alt makamda olandanda kar etmektir.Söz sahibi olmaktır.Zülfikar İnsanı Kamil in benliğidir.Dolayısıyle Zülfikarı eline almış,Benliğini eline almış olandırki söz söyleme mağrifetine sahip Kemale ermiş zattır.Zülfikar.yanlız Ali de Zülfikardır.Başkasının elinde anlamını yitirmekten öte geçmez.Ancak ehli,ehilliyiyle o kılıcın kınsızlığına kın olabilir.

 • zülkarneyn peygamber02.01.2008 - 15:56

  Zülkarneyn söz sahibi benlik demektir.Mutlak Hüküm sahibi,Mutlak Hükümdardır.Sedd i Zülkarneyn, o Mutlak olandan doğan,Mutlak hükümdür.İşte onun sözünü.onun hükmünü,o Emir in emrini,o seddi aşabilecek birbirine göre olan zıtlıksal karşıtlıkları(Yecüc,Mecüc) içinde barındıran hiçbir Muğlaklık yoktur.Yecüc,Mecüclük,Yecüc Mecücden doğar.Dolayısıyla kendisinde Yecüc Mecüclük doğan,Yecüc Mecücdür.