Kültür Sanat Edebiyat Şiir

cevşen sizce ne demek, cevşen size neyi çağrıştırıyor?

cevşen terimi F tarafından 16.06.2004 tarihinde eklendi

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan16.04.2009 - 14:36

  Cevşen'in bir dua dan ibaret olduğu, aslında bir şii duası olduğu ehli sünnet kaynaklarında yer almadığı doğrudur.
  Ama, içinde Allah'ın herkes tarafından bilinen 99 ismi dışında,
  pek bilinmeyen çok daha fazla isimlerinin zikredildiği bir dua kitabıdır.
  Reddetmek doğru olmadığı gibi, Cevşen'e olaganüstü değer yüklemek ve Kur'an-ı Kerim'in önüne çıkarmakta doğru değildir,
  bu benim görüşümdür ve doğrusunu Allah bilir.

 • Geç Bunları
  Geç Bunları13.04.2009 - 16:46

  zırh.

 • Güler Alhan
  Güler Alhan15.10.2008 - 20:22

  Dua,zikir ve salavatın müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır.Dua kulluğun özü,ibadetin beyni,mü'minin silahıdır.Mü'minin her zaman baş vuracağı bir güç kaynağıdır.Duanın bu öneminden dolayıdır ki Cenab-ı Hak,kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları cevapsız bırakmayacağını bildirir.Bu ilahi davetlerden üçü şu mealdediri
  'Bana dua edin,size cevap vereyim.'(Mü'min:60)
  'O,iman eden ve güzel işler yapanların dualarına cevap verir.'(Şura:26)
  'De ki:'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var? ' '(Furkan:77)
  Allah'ı çok zikretmek hususunda da bir çok ayet ve hadis vardır.Cuma suresinin 10. ayetinde mealen 'Allah'ı çokça zikredin ki,kurtuluşa eresiniz'diye buyuran Rabbimiz,bir başka ayette ise,mealen şöyle buyurur:
  'Beni zikredin ki,Ben de sizi rahmetimle anayım.'(Bakara:152)
  CEVŞEN ALLAHÜ TEALA'nın isimleriyle yapılan büyük bir duadır
  HAZRET-İ PEYGAMBER SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEME CEBRAİL ALEYHİSSELAMIN VAHİYLE getirdiği'Zırhı çıkar bunu oku'dediği,gayet yüksek ve çok kıymettar bir MÜNACAT-I peygamberidir ki ZEYNEL ABİDİN radiyallahü anhdan,tevatürle rivayet edilmiştir.
  BEDİÜZZAMAN hazretlerininde devam ettiği bir duadır

 • Güler Alhan
  Güler Alhan15.10.2008 - 20:21

  Dua,zikir ve salavatın müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır.Dua kulluğun özü,ibadetin beyni,mü'minin silahıdır.Mü'minin her zaman baş vuracağı bir güç kaynağıdır.Duanın bu öneminden dolayıdır ki Cenab-ı Hak,kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları cevapsız bırakmayacağını bildirir.Bu ilahi davetlerden üçü şu mealdediri
  'Bana dua edin,size cevap vereyim.'(Mü'min:60)
  'O,iman eden ve güzel işler yapanların dualarına cevap verir.'(Şura:26)
  'De ki:'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var? ' '(Furkan:77)
  Allah'ı çok zikretmek hususunda da bir çok ayet ve hadis vardır.Cuma suresinin 10. ayetinde mealen 'Allah'ı çokça zikredin ki,kurtuluşa eresiniz'diye buyuran Rabbimiz,bir başka ayette ise,mealen şöyle buyurur:
  'Beni zikredin ki,Ben de sizi rahmetimle anayım.'(Bakara:152)
  CEVŞEN ALLAHÜ TEALA'nın isimleriyle yapılan büyük bir duadır
  HAZRET-İ PEYGAMBER SALLALLAHÜ ALEYHİ VESELLEME CEBRAİL ALEYHİSSELAMIN VAHİYLE getirdiği'Zırhı çıkar bunu oku'dediği,gayet yüksek ve çok kıymettar bir MÜNACAT-I peygamberidir ki ZEYNEL ABİDİN radiyallahü anhdan,tevatürle rivayet edilmiştir.
  BEDİÜZZAMAN hazretlerininde devam ettiği bir duadır

 • Mesut Çelik
  Mesut Çelik30.10.2007 - 13:29

  Acemi birliğimdeki görevimi tamamlamış, memleketime izne gidiyordum. Esenler otogarında Çanakkale otobüsünün kalkış saatini bekliyorum. Yaşlı bir teyze geldi, oğlum Cevşen almak istemez misin diye sordu. Cevşen mi? Oda ne ki? diye sordum. Yaşlı Teyze bir çeşit dua olduğunu, boynuma asarsam kazalardan belalardan beni koruyacağını söyledi. Söylediğim ilk şey, inanmamki ben öyle şeylere demek oldu. Neden öyle diyorsun oğlum günaha girme dedi. Hayır teyze yanlış anlama Allaha çok inanır onu da çok severim ama bu boynumuza astığımız (taktığımız) dualar değil, bizi; yürekten okuduğuz dualar, yaptığımız hayırlar, iyilikler...vb. gibi şeyler kazalardan belalardan korur demiştim. Sonra o cevşenlerden bir tane aldım ve askerliğim boyunca boynumdan hiç çıkartmadım. Allah'a çok şükür askerlik boyunca başıma hiç bir kaza bela ya da en ufak bir aksilik gelmedi ama bu boynuma taktığım cevşen sayesinde midir bilemem. Ben şuna inanırım, boynunuza astığınız dualardan ya da üzerinizde taşıdığınız muskalardan falan daha çok Allah'a sığının. Asıl sizi koruyacak olan odur.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut01.05.2007 - 00:18

  Firewall

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut01.05.2007 - 00:17

  Cevşen-i Kebîr, her biri Allah’ın isim ve sıfatlarından on tanesini ihtivâ eden yüz bölümden ibaret uzunca bir duâdır.
  Her bölümün sonunda ^^Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente’l-emâne’l-emân hallisnâ/ecirnâ/neccinâ mine’n-nâr (Sübhânsın yâ Rab.! Sen’den başka yoktur ilâh.! Emân diliyoruz Sen’den, Koru bizi Cehennem’den.!) ^^ ibaresi tekrarlanmaktadır.
  Bu yüz bölümden yirmi beşinin başında ^^ve es’elüke bi-esmâik^^ ibaresi bulunmakta ve ^^yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm^^ şeklinde Allah’a ait isimleri ihtiva etmektedir. Bu ifade ile başlayan her bölüm arasında ise genellikle üç paragraf hâlinde ^^Yâ hayra’l-Gâfirîn^^ ibaresiyle başlayıp devam eden değişik münâcatlar şeklinde duâlar yer alır.
  Böylece duânın tamamı Allah’a ait iki yüz elli isim ile yedi yüz elli sıfat ve münâcâtı kapsamış olur. Bütün bu münâcatların ana gayesi, duânın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanan ^^el-Emân el-Emân hallisnâ mine’n-nâr^^ ifadesinden de anlaşılacağı gibi, dünya âfetlerinden ve âhiret azabından kurtuluş niyaz edilmektedir.

 • Memet Sever
  Memet Sever07.01.2007 - 16:05

  Matbaalar ofsetler cevşen hazırlıyormuş
  Cinci alim kesilmiş muska pazarlıyormuş
  Fabrikalar açılmış nazar boncuğu için
  Fen teknik ilerledi fikrinde bizim millet.

  Muskasıydı cevşeniydi kesmez ise nazarı
  Küçük bir iğde dalı delip çatal iğneye
  Bir çıkı çörek otu azık gibi sırtına
  Bağladın mı sal gitsin fikrinde bizim millet.

  Mülkün evin emaneti üzerlik otlarına
  Vasıtanın selameti bakıyor at nalına
  Saray fabrika dersen bir öküz kafasına
  Muhtaç oldun demektir fikrinde bizim millet.

  Caminin duvarına üzerlik asan kim ki?
  Berduş değil bizim hoca otta çünkü keramet!
  Korusaydı şu mezarlar yıkık viran olmazdı!
  Bu ot mezarlık otu, halbuki bilir millet.

  Kimse yokken yetiştim esirin imdadına
  On senelik toz birikmiş otcağızın başına
  Bir karışlık iğdeyi de sarmışlar kucağına
  Uyusunda büyüsün bizim camide millet.

  İnancımız askıda boncuklu deli olduk
  Ekmekle kağıt yedik muskalarla büyüdük
  Akvaryumun içinde ayet hadis yüzdürüp
  Hergün bir bardak içip büyüleri çözdürdük!

  Bir adam ki belinde okutulmuş ipiyle
  Boynunda hamaylısı, enleme, boylaması
  Okunmuş çakıları, hanımı yavruları
  Nüfusun dörtte beşi üfürükten bir millet!

  Dağda koyun kaybolsa cinci suya bakacak!
  Çakılar kapanacak kurt ağzı bağlanacak!
  Tesbihler çekilecek sağ salim dönsün diye
  Elif tut getir çek getir, tut getir çek getir!

  Elif çoban değil ha bildiğin harfi evvel
  Harfi med olup çeker mâ kablini bir miktar
  Onadır dilekçemiz anlar ise meramdan
  Bizim koyunu da çekse ne olur dağdan yabandan!

  Okunmuş da okunmuş her şeyimiz okunmuş
  Bir Kuran kalmış rafta manası unutulmuş
  Diriyken babasına bitini vermeyenler
  Öldüğü gün acilen hatimler okuturmuş

  Asmadadır keramet alimleri astırdık
  Cahiller diyarında muska cevşen bastırdık
  Ata ite bağladık temel taşa kıstırdık
  İflah olmadık gitti müzmindir bizim millet.

  İpsiz adam kalmasın deyip hediye ettik
  İpe sapa gelmezlerin esvabına diktirdik
  Allah'a el açmayı bir türlü öğrenmedik
  Ya rabbi derde çare ver deyip istemedik
  Ya dörtbin tesbih ile şifreleyip kodladık
  Yahut dilekçemizi boynumuza bağladık.

  Tevekkülün adı yok kalpten kazınıp gitmiş
  Emaneti Allah’a güvenen inanç bitmiş
  Alimlerin açlıktan nefesleri tüterken
  Deccali müftü yapmak fikrinde bizim millet.

  Din kalp işidir derler dönüp kalbe bakan yok
  Kalp kendi işini yapıyor fikri hakim
  Kalpler karıncalanmış pas tutmuş her yanını
  Karınca duasını asmakta bizim millet.

  Cifr ebced uyduruk ne bulursan eski yazı
  Çerçeveletip as ki dönüp bakarsın bazı
  Müşteriler de görür seni dindarmış bilir
  Helal lokmayı böyle kazanır bizim millet.

  Karınca duasının kartonu hürmetine
  İşlerin rast gidecek ticaret büyüyecek
  Müşteri celbi için yıldızname nüshası
  Rızkını vermektedir fikrinde bizim millet.

  Kıtmir'in adı bile levhalara kazılmış
  Rızkı celbeder diye baş köşeye asılmış
  Eski yazı olsun da felsefe-i Hind olsun
  Yahut Leyla vü Mecnun pek sever bizim millet.


  Köstebeğe bir muska, sarımsağı yemesin
  Kaplumbağaya efsun bizim bağa girmesin
  Ağaçlara kurşun asın meyve nazar görmesin
  El açmayı pek sevmez mağrurdur bizim millet.

  Temeldeki harçta cin Ahmed'in suyu var
  Duvarda kisbetlinin uçkurunun bağı var
  Çatıda çörek otu üzerlik yaprağı var
  Çimentoya demire güvenmez bizim millet.

  Allah ile aramızda hoşnutsuzluk var biraz
  O bizden memnun değil biliriz suçumuzu
  Yine de muhtaç olmak el açmak ağır gelir
  Asar gömer halleder işini bizim millet.

  Asmalar da yosmalar da takılarla korunur
  Hem kurşun döktürülür yoksa cinler dokunur
  Cinler de sapıtmıştır bu insanları görüp
  Eminim ki onlar da alüminyum döktürür.

  İnsancı hocaları bile vardır korunmak için
  İnsan ilişmesin de sağ salim kalsın diye
  Cine musallat olmuş sapkın insanın biri
  Aklını alacakmış güpegündüz be komşu!

  Sapıtan sapıtana korkan korkana
  Boynuna Allah yazılı kolye asmış kokana
  Muskalı züppe gibi ilginç bir nesil yâhu
  Bir çörek otu kadar imanları var m'ola?

 • Yasemin Sapmaz
  Yasemin Sapmaz17.12.2006 - 21:07

  müslümanın zırhıdır boyunda kolye gibi taşımak yerine faydasını görmek için okumak gerekiyor

 • Sultan Fatih Yağcı
  Sultan Fatih Yağcı05.12.2006 - 15:32

  Arapçada örme zincirden yapılan bir tür zırh.
  'cevş' (zincir baklası)
  Istılahî anlamı aşağıda uzun uzun yazılmış zaten.
  Okumakta fayda var (cevşeni) .