Kültür Sanat Edebiyat Şiir

siyonizm sizce ne demek, siyonizm size neyi çağrıştırıyor?

siyonizm terimi Mustafa Atilgan tarafından tarihinde eklendi

 • İmelda Cisil
  İmelda Cisil

  elit gorunen bir toplumun tum dunyayi yonetmesi gerektigi anlayisidir.

 • Necmiye Çakıcı Sarpkaya Çobanyıldızı
  Necmiye Çakıcı Sarpkaya Çobanyıldızı

  Filistinde Çocuk Doğmak/Çocuk Olmak

  Üzüm moru gözlerle bakıyorum
  Hor görmeyin şaşkınım
  Gönül penceremin camından
  Çoçukluğuma dönüyorum yeniden

  Ben beşikte öğrendim siper almayı
  Tam uzanarak bilmem yatağımda yatmayı
  Biberon tutmadan taş tuttu ellerim
  Bundandır nasırlı ve sert oluşu

  Biraz palazlanınca sapan aldım
  Tankları vurmaya
  Sonra tüfek tuttum gücüm yettiğince
  Bundandır omuz düşüklüğüm

  Duvarlara uçaklara tanklara
  mermilere bombalara
  Sapan atmak aşırı güç değil mi
  Söyleyin teröristlik değil mi

  Ben bilmem ninniyi
  Nazçiçeği olamadım
  El bebek gül bebek de istemedim
  Filistinde doğmayı da


  Neden baba bana siyonizmi tam anlatmadın
  Adaletin adaletsizlik
  Merhametin merhametsizlik
  Vahşetin daha da vahşet olduğunu
  Sen söylemedin ben öğrendim

  Bir soru daha baba
  Hırıstıyanlar neden aşırı hırıstıyan değiller
  Müslümanın aşırısı ne demek
  Kurana sünnete tabiiyet mi

  Biliyor musun baba
  Ben hasretim Mesci Aksaya
  Cuma namazlarında koyamadım alnımı secdeye
  Günde Beş vakit Rahman’a varamadım yüz süremedim
  Üçaylar Ramazan mübarek günleri de bilemedim
  Anlıyor musun baba

  Benimde sesimde çağlardı belki kuş sesleri
  Benimde açardı nefesimde güller laleler
  Belki uçurtmada uçururdum kimbilir
  Baskısız işgalsiz zulümsüz adil bir dünyaya
  Göz açaydım Filistin de çocuk olmayaydım

  Billur pınarlardan kana kana sular içer
  Oyun için kullanırdım sapanları
  Sek sek oynuyordum mayınlar üstünde
  Onu da çok gördüler
  İsrail canavarı
  Ve
  Onun keskin dişleri Amerika

  Bir yanım Şeriada yanıyor
  Bir yanım Gazzede
  Diğer yanım Lübnan da yanıyor
  Oluk oluk akıyor kanlarımız
  Bön bön bakıyor insanlarınız

  Bütün çiçekleri vermek isterdim size
  Ben bilmem çiçek kokmayı çiçek koklamayı
  Kurşun kan barut etrafım
  Ne yana dönsem kan kokar

  Bize terorist diyorlarmış
  Biz teror teroris değiliz inanmayın siz
  İsteğimiz yaşamak sadece evlerimizde topraklarımızda
  Sevdiklerimizle siz olsaydınız ne yapardınız

  Ben renkleri de tanımam ayıplamayın
  Sadece kankırmızısını iyi bilirim
  Bazen de kankardeş oluruz
  Akarken koldan bacaktan kanlarımız

  Hüzünlerim dinmiyor
  Tıpkı bomba yağmurları gibi
  Yüzüm gülmüyor
  Ağlayamıyorum da
  Gözlerime almıştım annemi
  Babamı kardeşimi
  Akıp gitmesinler diye
  Bakamıyorum aynalara
  Silinmez kara alınyazılarımı
  Görürüm diye
  Bakamıyorum
  Utanın
  Utanınnnn

  Necmiye Sarpkaya


  Siyonizmi en iyi çoçuklar anlatır.

 • Ömer Narin
  Ömer Narin

  neyse ney de bir fikrin geçerli kılınması önemli.yani bir dünya iddia ortaya atılabilir ama ruh verip hayata geçirilemedikten sonra neye yarar..siyon imusevilerin 2000 küsür yıl önce yaşadıkları şimdiki israil devleti toprakları. herlz diye bir yahudi ideologun bir dünya görüşü haline getirdiği siyonizm tevrattaki vaat edilmiş toprak fikrinden yola çıkar

 • Ömer Narin
  Ömer Narin

  neyse ney de bir ikrin geçerli kılınması önemli.yani bir dünya iddia ortaya atılabilir ama ruh verip hayata geçirilemedikten sonra neye yarar..

 • Ogün Güllü
  Ogün Güllü

  Yahudilerin dünyaya sahip olmak ve dünyanın bütün zenginliklerini elde etmek için başkası tarafından ortaya atılan bu görüşü(siyonizm) benimseyip hayata geçirmek istemelerine siyonizm denir.

 • Mustafa Dalğar
  Mustafa Dalğar

  üç kağıtçılık ve kendini adamdan sayan 3 5 kişiliksizin oluşturduğu fikir birliği

 • Deniz Ulaş
  Deniz Ulaş

  slm benim anlamadığım siyoninizmle sol kısmı kıyaslamanız yani simdi sol kesimin amacı bumu sosyalizmi savunanlarla siyonizmi savunanları aynı yere koyuyorsunuz bu amacla gencleri sol kesime karşı sogutma süreçine sokmaya hiç kimsenin hakkı yoktur onlara sokma akıl yerine arastırma mantıgını soksanız dogru- yanlısa gencler karar verse hiç bir zaman sol kısım insanları öldürmeyi amaçlamamitır amaç: sosyal yasam iyi bir hayat emek ve üretimdir. yazınızda dine karşı demissiniz biz sadece dini dusgusal tarza dönüştürmüyoruz. insanların en manevi haz duygusu din duygusu oldugunu bilip onlara saygı duyuyoruz.aslında sizin bu yazılarınız kapitalist empalyanist güç ile yürüye büyük ve sermaye devletlerinin işine geliyordur yakın zaman içinde yine sermaye devletlerince sıcak paralar sürülür ve bu olaylar yine unutulur ve israil yine durmuyacaktır ve bunuda söyleyeyim israille solu aynı tutmussunuz o zaman ilk filistin eylemleri ve marşlarını söyleyen bu sol grup degilmiydi.....

 • İbrahim Özev
  İbrahim Özev

  Yahudi ırkının dünya hakimiyetini ele geçirmek için kullandıkları siyasi bir kelimedir.Bu kelime çok şeyleri içerir.Anlamı çok genişletilmiştir.Biz Türk milleti olarak uyanık olmalıyız.Yahudilerin siyasi oyunlarına gelmemeliyiz.Onlarla yapacağımız her türlü ilişkide dikkatli olmalıyız.

 • Omur Kızıl
  Omur Kızıl

  “Sion”, Yahudilerin en eski dönemlerde Kudüs için kullandıkları isimdir ve “Siyonizm” kelimesi bundan türemiştir. Roma istilasıyla Filistin’den kovulan ve iki bin yıl boyunca topraksız yaşayan Yahudiler, kutsal inanışlarınca bir gün Kudüs’e dönüp devletlerini kurmayı hayal etmişlerdir. Siyonizm’in temelinde, Yahudilerin tanrıları tarafından kendilerine vaad edildiğini iddia ettikleri kutsal topraklar üzerinde Kudüs merkezli devletlerini kurma, ve bu devletle dünyaya hükmetme emelleri yatmaktadır.

  Kısacası ırkçı zihniyet yani KATİLlik

 • Kerem Tunahan
  Kerem Tunahan

  Da Vinci Şifresi

 • Ozan Oyunbozan
  Ozan Oyunbozan

  yahudi milliyetçiliği..

 • Kara Dut
  Kara Dut

  sadece küfretmek istiyorum ama ona bile degmezsiniz.!

 • Uğur Şamil Tuğrul
  Uğur Şamil Tuğrul

  İsrail oğulları


  Sual: Yahudiliğin aslı nedir?
  CEVAP
  Yahudiler, Yakub aleyhisselamın on iki oğlundan türemiştir. Hazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, bunlara Beni İsrail, yani İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa, Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı. Sonra pişman olup tevbe ettikleri için, Yahudi denildi. Yahudi, doğru yolu bulucu demektir.

  Yahudiler, Hazret-i Musa’ya çok eziyet etti. Sonra gelenleri, bin Peygamberi şehid etti. Hazret-i İsa’yı babasız çocuk diye kötülediler. Annesi Hazret-i Meryem’e iftira ettiler. Bunları öldürmek için saldırdılar.

  Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamı zehirlediler. Hazret-i Osman zamanında, fitne çıkararak, halifenin şehid edilmesine sebep oldular. Hurufiliği meydana çıkarıp, müslümanları parçaladılar. Asırlarca, Allah’ın gönderdiği dinleri, peygamberleri yok etmeye uğraştılar. Dinleri yok etmek için masonluğu kurdular. 1918’de biten I.Cihan Harbinden sonra, din düşmanı olan komünist devletler kurdular. Bir yandan da, önce İstanbul, sonra Mısır’da hahambaşı olan Hayım Naum, dünyanın biricik İslam devleti Osmanlıyı yıkmak için, kapitalist ve emperyalist devletler arasında fırıldaklar çevirdi. Neticede, İslam âleminin liderliğini yapan koca devlet parçalandı. (H.S.Vesikaları)

  Siyonizm ve sol
  Sual: Siyonizmin sol ile irtibatı var mı?
  CEVAP
  Siyonizm bir Yahudi idealidir. Siyon protokollerinin 15. maddesinde, dünya Yahudi krallığı kuruluncaya kadar, bütün ülkelerde temayüz etmiş kişiler elde edilerek, Siyonizm’e hizmet için kullanılmalıdır deniliyor.

  Yahudi, bukalemun gibi, bulunduğu yerin rengini alır. Rusya’da Bolşevik bir ihtilalci, Amerika’da zengin bir bankerdir. Diğer ülkelerde kapitalistinden komünistine kadar her renge girer.

  Siyonist, dünyayı, iktisadi, ticari ablukaya alıp, ihracat ve ithalatı elinde tutmaya çalışır. İdeallerini gerçekleştirebilmek için, hazırladıkları protokollerden bazıları şunlardır:
  1- Gençleri ahlaksızlığa teşvik etmek
  2- Aile kudsiyetini yıkmak
  3- Sanat anlayışını düşürmek, müstehcen kalıba dökmek
  4- Mukaddesata olan hürmeti yıkmak
  5- Lüks ve zararlı modayı teşvik etmek
  6- Halkı, faydasız eğlence ile oyalamak
  7- Sapık nazariyeler ileri sürerek İslamiyet’i yok etmeye çalışmak
  8- Cemiyeti sınıflara ayırmak ve aralarına husumet sokmak
  9- Grev ve lokavtları körüklemek
  10- Mali istikrarı bozmak.

  Sol, yüzüne hangi maskeyi takarsa taksın, bir parça aralanınca kızıl yüzü hemen meydana çıkar. Demokrat, kralcı, cumhuriyetçi, halkçı gibi isimlerle çıksa da, solun değişmez vasfı devletçilik ve din düşmanlığıdır. Her şey ve her iş devletleştirilir, müslümanlara gerici, solcu olmayanlara faşist damgası basılır. Bir ülkeye aşırı solun girebilmesi için hazırlanan maddelerden onu şöyledir:

  1- Ülkenizde sol partilerin kurulmasını teşvik edin. Mevcutları ile işbirliği yapın!
  2- Halkı sınıf ve zümrelere bölün!
  3- İşçi ve işveren arasında daima anlaşmazlık çıkarın!
  4- Sol rejimi kurun! Rejim kökleşinceye kadar sol tehlikenin olmadığını bildirin!
  5- Mezhep ve tarikat kavgalarını körükleyin! Gizli, açık din düşmanlığı yapın!
  6- Halkın sevdiği kahramanları bayrak yapıp, onları tarafınızdanmış gibi gösterin!
  7- Roman, şiir, yazı ve karikatür ile, işçinin sefalet içinde olduğunu, abartarak yayın!
  8- Hür ülkelere karşı muhalif tavır alıp, Batı düşmanlığını yayın!
  9- Sendikaları, gençlik derneklerini ve sanat kuruluşlarını elde edin!
  10- Sürekli huzursuzluk kaynakları çıkarın!
  Görüldüğü gibi, solun Siyonizm ile ortak yönü, din düşmanlığıdır.

  Sual: Yahudilik ile Musevilik ayrı mıdır?
  CEVAP
  İkisi de aynıdır. Yahudilik, İsrail oğullarından Hazret-i Musa’ya iman edenlerin dinidir. Hazret-i Yakub’un bir ismi de İsrail’dir. İsrail, Abdullah, Allah’ın kulu demektir. Hazret-i Yakub’un 12 oğlundan çoğalan insanlara (Beni İsrail) denir. Beni İsrail’e Peygamber olarak gönderilen Hazret-i Musa, Tevrat’ı getirdi. Beni İsrail, Onun bu ilahi telkinlerini bir türlü kabul etmedi. Roma imparatoru Andiyan, Yahudilerin çoğunu kılıçtan geçirdi.

  Yahudiler, zamanla bozularak Tevrat’ı değiştirdiler, (Talmud) denilen kitabı yazdılar. Yahudi olmayan milletleri, putperest saydılar. Yahudiler yanlış olarak, Yahudiliği bir ırk dini gibi görüyor, Beni İsrail’den başkasının Yahudi [Musevi] olamayacağını sanıyorlar. Onun için, Hıristiyanlar gibi, misyonerlik faaliyetleri yoktur. Halbuki zencilerden bile Yahudiliği kabul edenler var idi.

  Hazret-i İsa gelince, artık Yahudilikle amel etmek caiz olmadı. İslamiyet gelince de, İsevilikle amel etmek caiz olmadı.

  Hazret-i Musa’ya ve Hazret-i İsa'ya, kendi zamanlarında iman edenler, mümin olarak Cennete gideceklerdir. Bugünkü Yahudi ve Hıristiyanlar ise, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için sonsuz olarak Cehennemde kalacaklardır. (M. Mevazin)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  BU KAMPANYA KAÇIRILMAZ
  NEDENİ BELLİ 2,5 ÇAPULCUYA KARŞI OY KAMPANYASI 300.000.000 TÜRK'TEN GELMELİ Kİ DÜNYA TİTRESİN YERİNDEN VE OYLA DA OLSA SİNEK GİBİ EZELİM ONLARI!
  Msnbc de ermeni tasarısı için oylama var; 'yes' şıkkında 1,5 milyon ermeniyi Türklerin yok ettiği iddia ediliyor. Bu durumu değiştirmek için 'no' şıkkına basmanız gerekiyor. Ülkemize destek olmak için aşağıdaki linke tıklayıp 'no' ile başlayan şıkkı işaretleyiniz. Ankete sizde katılın. Dünyanın en çok tıklanan sitelerinden olan msnbc de yapılan bu karalama kampayasında ülkemize destek olunuz...
  Tüm tanıdıklarımıza bu maili gönderelim.
  http://www.msnbc.msn.com/id/21253084

 • Nazan Aslan
  Nazan Aslan

  nazizmden bin beter

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Siyonizm ırkçı bir ieoloji olarak ortadogunun ve tüm dünya'nın, insanlığın varlığını ve güvenliğini tehdit eden bir oluşumdur.
  Referansi çarpıtılmış Tevrat'tır.

 • Son Samuray
  Son Samuray

  benim bir yahudi arkadaşım var ona dünyayı siz yönetiyorsunuz doğrumu diyorum o da evet diyor...

 • Ley Yam
  Ley Yam

  musevilerin siyon dedikleri filistine dönme uğraşıları tevratın esas prensibini teşkil eder.

  siyasi siyonizmin kurucusu sayılan teodor herzl asimile olmuş viyanalı bir gazeteciyken,hayranlık derecesinde bağlı olduğu fransada DREYFUS olayının patlak vermesiyle hayal kırıklığına uğrar ve asimilasyonun çözüm olmadığı kanısına vararak,sonraki yıllarda siyonist hareketin el kitabı haline gelecek olan YAHUDİLERİN DEVLETİ kitabını yazar.

  siyonist örgütünü(ki basit bir hayır cemiyeti statüsündeyken) tam teşekküllü bir teşkilat haline getirip 3 gün sürecek olan 1.siyonist kongresini isviçrede(basel) toplamayı başarır(1897) farklı görüşlere sahip 200 ü aşkın delegenin katıldığı kongreden istediği sonuçları çıkaran herzl kendinden emin bir şekilde hatıralarına şu notu düşer:

  'bugün baselde yahudi devletini kurdum.eğer bugün bunu açıklarsam herkes beni alaya alır.oysa ki herkes şüphesiz 50 yıl içinde bu gerçeği görecektir'

  israil devleti (!) herzl in dediği gibi tam 50 yıl sonra,1948 de kurulur......

  mim kemal öke siyasi siyonizmin musevilik,sosyalizm,milliyetçilik ve yahudi aleyhtarlığına reaksiyon gibi dört temel unsurdan meydana geldiğini yazar.

  siyonistlerin amaçları bellidir ve bu amaç için yapamıyacakları hiç bir şey yoktur.tarih bunun örnekleriyle doludur.dahası bunu açıkça itiraf ederler.misal:
  avrupadaki anti-semit uygulamalardan kaçan 250 yahudinin bulunduğu gemi hagana ajanları tarafından koyulan bomba sonucu infilak eder.bunuda itiraf eden siyonist komitesi üyesidir...lanetle.......

 • Ercan Eroğlu
  Ercan Eroğlu

  İSLAM VE DÜNYA İNSANLARININ YEGANE DÜŞMANLARI.

 • Mahiye Gül Karabacak
  Mahiye Gül Karabacak

  siyonizm bildiğimce yahudilerin dünyaya egemen olma isteğidir.ancak bazıları komünizmin temelinin siyonistlerle ilgisi olduğunu düşünüyor.bu konuda bilgilendiriseniz sevinirim.bence hitlerin işine gelmiştir siyonistler.

 • Emre Barutçu
  Emre Barutçu

  siyonistler kendilerini müslümanlardan,hristiyanlardan vb.gibi dinlere inananlardan daha üstün zannetmektedirler.siyonistlerin haritasında
  türkiyenin bazı bölümlerinin olduğunu unutmayalım, ayrıca siyonist bir marka olan coca cola nın tersinin ne anlama geldiğini bilenler vardır ama
  ben yine söyliyim.coca colanın tersinin anlamı 'mekke yok, muhammet yok demektir',ve bu çok kötü birşeydir.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Aslında Hitler işini kolaylaştıranın ve bilerek yapanın Siyonistler olduğunu biliyormuydunuz?
  Dünyadaki yahudiler Filistin e gitmek istemiyorlardı ve bu Siyonistlerde onları ikna edebilmek için Hitler i kullanmış Hitler zulmünden kaçmaları için onları Filistin e götürmüşlerdir.
  Yani Hitlerin toplama kamplarında öldürdükleri boş gereksiz zararsız yahudilerdi asıl insanlığın başına bela olacak yahudiler Hitler in niyetini daha önceden bildikleri için çoktan önlemlerini almışlardı....

 • İlkerkar
  İlkerkar

  emperyalist,işgalci,kapitalist,faşist,takiyeci,totalist...gibi birçok kavramları kapsayan duşunce sistemi

 • Yılmaz Eldemir
  Yılmaz Eldemir

  Siyonizm: Bana göre büyük İsrail Hayalidir. Siyonizm kelimesi bana ölümü çağrıştırmaktadır.

 • Uğur Şener
  Uğur Şener

  Tayyibin en çok sevdiği propaganda malzemesi.Seçim zamanı ısıtıp
  ısıtıp halka yedirir.Afiyet olsun.

 • Bay Grey
  Bay Grey

  Orjinal yazımı Sionizm'dir. Bütün yahudileri Sion (Zion, Jerusalem / Kudüs) çevresinde toplamak gibi bir sloganı ifade eden düşünce biçimidir, Daha iyi anlamak için Turancılık, Pan Arabizm, Pan Slavizm gibi düşünceleri göz önünde bulundurun buda bir çeşit Pan Yahudizm olarak nitelendirilebilir...

 • Şayler Gafici
  Şayler Gafici

  Yahudi dinini çarpıtan ve ırkçı/faşist bir ideolojiye alet eden Siyonizm, sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı içine alan bir stratejiye sahiptir. Tüm milletler ve dinler üzerinde hakimiyet kurma amacındadır. Bu amaca ise çeşitli örtülü yöntemlerle hizmet etmektedir. Bu yöntemler uygulandiginda, milletler içten çökertilecek ve, ne hedef alinan milletler bunu farkedebilecek ne de olaylarin arkasinda bir Siyonistin ismi duyulacaktir.
  Yalniz kendi, gizli ritüellerinde, Yahudilikle iliskileri anlasilan masonluk; Tevrat'a sokulan muharref unsurları aynen benimseyen, Siyonizmin iste bu gizli faaliyet gösteren kollarindan biridir.

 • Umrankordogan
  Umrankordogan

  suaytr.com a bir bakın lütfen (görmeyenler için yazıyorum)

 • Arife Güney
  Arife Güney

  Abdülhamithan'ın tahtan indirilmesi, bunun sonucu olarak Devlet-i Ali Osmaniyenin I.dünya harbine sürüklenip parçalanması siyonist ve mason politikalarının sonucudur.Amaç bir: Osmanlı'yı parçalamak ve herşeyden önce Arz-ı Mev'ut'u ele geçirmek.Bu uğurda pek bi muvaffak olduklarıda kesin.Siyonist ve mason politiları sayesinde insanımız kendi özünü, atasını inkar ediyor neredeyse Türk olmaktan dolayı üzüntü duyar halde.Şu aşikar ki hala da muvaffakiyetleri devam etmekte.....

 • Hatice Yeğin
  Hatice Yeğin

  SİYONİZM NEYİ HEDEFLER?


  On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Avusturyalı Yahudi gazeteci Theodor Herzl tarafından dünya gündemine getirilen Siyonizm, pek çok kaynakta Yahudiler için bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan meşru bir ulus-devlet ideolojisi olarak nitelendirilmektedir. Ancak gerek bugüne kadar yapılan uygulamalar, gerekse Siyonist liderlerin kendi açıklamaları Siyonizmin pek çok Yahudi için bunun ötesinde bir anlam ifade ettiğini göstermektedir.

  MS 71 yılında Romalılar tarafından Kudüs topraklarından çıkarılmaları ile dünyanın dört bir yanına dağılan Yahudiler için, 'bir gün mutlaka Kudüs topraklarına geri dönmek' düşüncesi inançlarının temel taşlarından birini oluşturmuştur. Bir diğer ideal de Hz. Süleyman döneminde olduğu gibi, bir gün Yahudi halkının tekrar güçlenerek dünyaya hakim olması beklentisidir. Bunun içinse yine Yahudi kutsal metinlerinde yer alan üç temel şartın gerçekleşmesi gerekmektedir:

  - Yahudilerin dünyanın dört bir yanına dağıldıktan sonra Kutsal topraklara geri dönmeleri ve bu topraklarda kendi devletlerini kurmaları,

  - Şu an sadece tek bir duvarı ayakta kalmış olan Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi

  - Son olarak da Yahudileri dünyaya hakim kılacak önderin, yani Mesih'in gelmesidir.

  İşte bu üç nokta Siyonistlerin ve radikal Yahudilerin inançlarının temelini oluşturur ve dünyaya bakış açılarını şekillendiren ana öğelerdir. Mesih'in gelişi ve dolayısıyla gelişecek olan bir dünya hakimiyeti Yahudi öğretileri içinde çok büyük önem taşır. Ancak dünya hakimiyetinin birinci şartı bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasıdır. Asırlar boyunca Yahudi halkı arasında en çok konuşulan, gerçekleşmesi için en çok dua edilen konulardan birisi olan Mesih inancı ünlü Yahudi Ansiklopedisi Encyclopaedia Judaica'da şu şekilde dile getirilmiştir:

  Hahamların düşüncesine göre Mesih, insanlık tarihinin en üst noktasında, İsrail'i kurtaracak ve yönetecek olan kraldır. Bu şekilde Tanrı'nın Krallığı kurulmuş olacaktır... Mesih İsrail'in düşmanlarını yenecek, Yahudi halkını yeniden topraklarına kavuşturacak, onları Yehova'yla yakınlaştıracaktır. Bir peygamber, savaşçı, hakim, kral ve Tevrat öğreticisi olacaktır.15

  Radikal Yahudilerin bir kurtarıcı olarak gördüğü ve büyük heyecanla beklediği Mesih'in gelişinin, diğer halklar için ne anlama geldiği ise, bugün İsrail'de uygulanan şiddet ve baskı rejiminin tahlilini doğru yapabilmek açısından önemlidir. Yahudi halkı için kurtuluş ve hakimiyet anlamına gelen bu süreç, diğer insanlar için zulüm ve acı anlamına gelmektedir. Zira Siyonistlerin diğer milletlere ve dinlere karşı olan bakış açısı, Yahudi halkının kutsal kitabı olan Muharref Tevrat'ta yer alan bazı açıklamalarla şekillenmektedir.


  Siyonist liderler Max Nordau, Theodor Herzl ve Mandelstamm'ın resmedildiği afişteki çiftçi ve Ağlama Duvarı 'Siyonist Rüya'yı temsil ediyor.
  Ancak burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus vardır. Yahudilerin kutsal kitapları olarak kabul ettikleri Tevrat, Allah'ın Hz. Musa'ya vahyettiği ancak daha sonra insanlar tarafından tahrif edilmiş bir kitaptır. Dolayısıyla içinde gerçek din ahlakını anlatan birtakım açıklamalar bulunduğu gibi sonradan insanlar tarafından eklenmiş olduğu açıkça belli olan son derece sapkın açıklamalar da bulunmaktadır. İşte Siyonistlerin kendilerine rehber edindikleri açıklamalar insanlar tarafından tahrif edilmiş açıklamalardır.

  Siyonizmin temel dayanak noktalarından birisi de Allah'ın Yahudilere bir dönem vermiş olduğu 'seçilmiş'lik vasfıyla ilgili ayetleri art niyetli yorumlamalarıdır. Bu konuyla ilgili Kuran ayetlerinden bazıları şu şekildedir:


  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. (Bakara Suresi, 47)

  Andolsun, Biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. (Casiye Suresi, 16)

  Ayetlerde, Allah'ın bir dönem Yahudilere nimetler verdiği ve yine bir dönem onları diğer milletlere hakim kıldığı anlatılmaktadır. Ancak bu ayetlerde radikal Yahudilerin anladığı anlamda bir 'seçilmişlik' ifade edilmemektedir. Birçok peygamberin bu soydan gelmiş olmasına ve Yahudilerin bir dönem geniş topraklarda hakimiyet kurmuş olmalarına işaret edilmektedir. Ayetlerde yönetimde olmaları nedeniyle 'bir dönem alemlere üstün kılınmaları' anlatılmaktadır. Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ın dünya üzerindeki hakimiyetlerinin sona ermesiyle, Yahudilerin de bu özellikleri sona ermiştir.

  Seçilmişlik, Kuran'da peygamberler ve kendilerine hidayet verilen kullar için kullanılmaktadır. Ayetlerde elçilerin seçildikleri, doğru yola iletildikleri ve Allah'ın onlara nimet verdiği ifade edilmektedir. Bu konuyla ilgili bazı ayetler şu şekildedir:

  Kendi nefsini aşağılık kılandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, Biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de O salihlerdendir. (Bakara Suresi, 130)

  Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık): onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. Bu, Allah'ın hidayetidir; kullarından dilediğini bununla hidayete erdirir. Onlar da şirk koşsalardı, elbette bütün yapıp-ettikleri 'onlar adına' boşa çıkmış olurdu. Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. Eğer bunları tanımayıp-küfre sapıyorlarsa, andolsun, Biz buna (karşı) inkara sapmayan bir topluluğu vekil kılmışızdır. (En'am suresi, 87-89)

  İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerdendir; Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin) den, İbrahim ve İsrail (Yakup) in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara Rahman (olan Allah') ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanırlar. (Meryem Suresi, 58)

  Ancak radikal Yahudiler, Muharref Tevrat'ta bulunan bazı sapkın açıklamalar nedeniyle seçilmişliği bir ırk özelliği gibi görmüşlerdir. Bunun sonucunda da, her Yahudi'nin doğuştan bir üstünlük sahibi olduğuna ve İsrailoğullarının tüm diğer kavimlerden ebediyen üstün sayıldıklarına dair çarpık bir anlayış geliştirmişlerdir. Aşağıdaki Muharref Tevrat açıklamalarında bu düşünce açıkça görülür:

  Siz Allahınız Rabbin oğullarısınız. Çünkü sen Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti. (Kitabı Mukaddes, Tesniye, Bab 14/12)

  Ve onlardan nefret ettim. Fakat size dedim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben size onu mülk olmak üzere vereceğim, Ben sizi milletlerden ayırt eden Allahınız Rabbim. (Kitabı Mukaddes, Levililer, Bab 20/24)

  Ben dedim. Siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah yeryüzüne hükmet. Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın. (Kitabı Mukaddes, Mezmurlar, Bab 82/6-8)

  Bu bakış açısının ikinci büyük çarpıklığı ise, söz konusu üstünlük iddiasını 'diğer milletlere vahşet uygulama emri' gibi göstermesidir. Siyonistler bunun için Muharref Tevrat'ta yer alan bazı açıklamaları kaynak olarak kullanmaktadırlar. Buna göre Yahudilerin diğer milletlerden ve dinden insanları aldatmaları, mallarını ve mülklerini yağmalamaları ve hatta gerektiğinde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onları katletmeleri olağandır. Oysa tüm bunlar gerçek dine aykırı zulümlerdir. Allah insanlara adaleti, dürüstlüğü, mazlumun hakkını korumayı, barışı ve sevgiyi emretmiştir.

  Üstelik Siyonistlerin kendilerine rehber edindikleri bu açıklamalar, yine Muharref Tevrat'ta yer alan diğer açıklamalarla da çelişmektedir. Muharref Tevrat'ta şiddetin ve zulmün kınandığına dair açıklamalar da vardır. Ancak ırkçı bir ideoloji olan Siyonizm bunların hepsini göz ardı ederek kin ve öfkeye dayalı bir inanış oluşturmuştur. Samimi olarak Allah'a iman eden Yahudilerin de Siyonist ideolojinin etkisi altında kalmak yerine, kitaplarında yer alan bu açıklamalara uymaları daha doğru olacaktır. Muharref Tevrat'da barışın, sevginin, merhametin ve güzel ahlakın övüldüğü açıklamalardan bazıları şu şekildedir:

  Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz; fakirin hatırını saymayacaksın, ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komşuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiştiricilik edip gezmeyeceksin; komşunun kanına karşı ayağa kalkmayacaksın; ben RAB'IM... Öç almayacaksın, ve kavminin oğullarına kin tutmayacaksın; ve komşunu kendin gibi seveceksin; Ben RAB'IM. (Levililer, Bab 19, 15-17)

  Ey adam, iyi olanı sana bildirdi; ve hak olanı yapmak, ve merhameti sevmek, ve Allah'la alçak gönüllü olarak yürümekten başka Rab senden ne ister? (Mika, Bab 6, 8)

  Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin. Komşunun evine tamah etmeyeceksin; (Çıkış, Bab 20, 13-17)

  Kuran'a göre de savaş temelde savunma amacına yöneliktir. Bir topluma karşı savaş açılmış olsa da, bu savaş sırasında masumların hayatı ve hukuku mutlaka korunmalıdır. Kadınların, çocukların ve yaşlıların katledilmelerine yönelik bir emir dine ait olamaz, ancak din adına uydurulmuş hurafelere ait olabilir. Allah Kuran'da hem bu gibi bozgunculukları lanetlemiş hem de bütün insanların Allah katında eşit olduklarını, üstünlüğün ırka, soya veya herhangi bir dünyevi değere göre değil, Allah'a yakınlık ve sevgiye yani takvaya göre olduğunu belirtmiştir:

  Ey insanlar gerçekten Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk, yada soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. (Hucurat Suresi, 13)

  Siyonistler kendilerine Muharref Tevrat'ın tahakküm ve vahşeti emreden açıklamalarını rehber edinirken, asırlardır gelmesi sabırla beklenen Mesih'ten umulan görev de kuşkusuz bu doğrultudadır. Mesih'in önderliğinde dünya liderliğini üstleneceklerine inanan Siyonistlerin Mesih'e yükledikleri misyon, The Universal Jewish Encyclopedia'da şu şekilde tarif edilir:

  Mesih geldiğinde diğer milletler ya fethedilecek, ya imha edilecek, ya da dinlerine döndürüleceklerdir. Ama sonları ne olursa olsun, o tarihten sonra İsrail için sıkıntı kaynağı olmaktan çıkacaklardır.16

  İşte Siyonizmin kökeninde bu mantıkta bir Yahudi ırkçılığı yatmaktadır. İsrailli düşünür Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years (Yahudi Dini, Yahudi Tarihi: Üç Bin Yılın Ağırlığı) adlı kitabında bu ırkçılığı 'Yahudi ideolojisi' olarak tarif eder. Bu ideoloji nedeniyle, radikal Yahudiler, dinlerini dejenere edip ırkçı bir inanca dönüştürmüşler ve bunun sonucunda diğer milletlere karşı hep düşmanca yaklaşmışlardır. Filistin'e dönmeyi ve burada bir Yahudi devleti kurmayı hedefleyen Siyonist hareket, bu ideolojinin bir parçası olduğu için, Filistin'de büyük vahşetlere imza atmıştır. Siyonizmin barbar ve acımasız bir ideoloji olmasının ikinci bir nedeni ise, 19. yüzyıl Avrupası'na hakim 'sömürgecilik' ideolojisine bağlı olmasıdır. Sömürgecilik, sadece siyasi ve ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda bir ideolojidir. Batı'nın sanayileşmiş milletlerinin, bu alanda geride kalmış olan milletleri sömürme, onların topraklarını işgal etme hakkını taşıdıklarına, bunun sözde 'milletler arası yaşam mücadelesi'nin doğal bir sonucu olduğuna inanan söz konusu ideoloji, Sosyal Darwinizm'in bir ürünüdür. Bu ideoloji çerçevesinde, İngiltere, Hindistan, Güney Afrika ve Mısır'ı sömürgeleştirmiş; Fransa, Hindiçini'ni, Kuzey Afrika'yı ve Guayana'yı kolonileştirmiştir. Siyonistler ise bu örneklerden esinlenerek Filistin'i Yahudiler adına sömürgeleştirmeye karar vermişlerdir.

  Ancak Siyonist sömürgecilik, İngiliz veya Fransız sömürgeciliğinden daha kötüdür. Çünkü İngiliz ve Fransızlar, kolonileştirdikleri ülkelerin halklarına (kendilerine boyun eğmek şartıyla) yaşam hakkı tanımışlar, hatta bu ülkelere eğitim, adli yönetim, alt yapı alanlarında bazı katkılarda dahi bulunmuşlardır. Ama ileride de göreceğimiz gibi, Siyonizm Filistin halkına yaşam hakkı tanımamış, onlara karşı 'etnik temizlik' uygulamış, kendi idaresi altında yaşattığı Filistinlilere en ufak bir katkı sağlamamış, uygun deyimle topraklarına 'tek bir tuğla' dahi dikmemiştir.