Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • mevlana18.12.2010 - 12:06

  Gönüller Sultanı Hz. Mevlana


  Gönül dünyasının dili gönül deryasının kahramanı, hoşgörü
  Diyalog insanı. O Hz. Mevlana kur’an ve sünnetten biran
  ayrılmayan gerek kal gerek hal diliyle yaşayan büyük düşünürdür.

  Nice sultanlar nice vezirler nice paşalar nice liderler devirlerinin
  Kahramanları unutulup gitmesine rağmen, onun eserleri; onun
  Fikirleri onun sözleri yaşantısı örnek olmuş içimizi ısıtmış ter-ü taze
  Hoş sedalar bırakmış, hoş çağrışımlar yapmış ve halende yapmaktadır..

  Yedi yüzyıl öncesinden çıkıp gelmekte bizi bir halka etrafında toplamakta,
  Yakmış olduğu meşale en parlak en keskin haliyle yanmakta dünya durdukça da
  Yanmaya devam edecektir. Çağlar ötesinden sızan ilim ışıkları gönüllerde birer
  Yıldız, birer güneş gibi parlamakta, ‘gel ne olursan ol yine gel' çağrıları insanları
  cezbetmekte ve çağrıya uymaya zorlamaktadır.

  İnsanlık onu anlamaya onu tanımaya çalışmaktadır. Onu anlayabilmek
  Tanıyabilmek kolay değildir. Hayatını anlatmak yazmak zordur. Onun
  Berrak bir su kadar temiz etrafına baktığımızda anne babasından ve
  Feyz aldığı hocalarına kadar cevherlere rastlamak mümkündür.
  O nurlu, elleri öpülesi annesi Mümine Sultan, etrafını yaydığı ışıkla
  Nurla aydınlatan o mübarek Hatun iman ve nur kaynağıyla geleceğin
  Tefekkür hoşgörü sabır, ilim irfan kaynağı olan büyük düşünürü
  Beslemiş büyütmüştür. ‘’Kadın Hak nurudur, sevgili değil yaratıcıdır
  Yaratılmış değil ‘’ diyerek nadide eser mesnevide annesi ve anneler
  Hakkındaki düşüncelerini belirtmiştir.

  Sultanu’l Ulema (Alimlerin Sultanı) babası Bahaeddin Veled’e
  Üçyüz alimin rüyalarında Hz.Peygamberden almış oldukları emir
  İle bu unvan verilmiştir. İlim,irfan Kur’ana adanan bir hayat geçirmiş
  -Ey Rabbim! Bizi güzel huyla huylandır. Izdıraplara dayanıklı et ‘’
  diye dua eder, gündüzleri mezarlıklarda gezerken geceleri ise yıldızları
  seyreder, bunların yapılmasını tavsiye derdi. Mevlana’ nın ilk mürşidi
  Babasıydı. Daha sonra dokuz yıl Seyyid Burhaneddin-i Tirmizi’ den
  ders almış. İlim irfan merkezi Halep ile Şam da ders görürmüştür. Öyle
  bir alim
  Öyle bir zahit olur ki akıllara durgunluk verir Bilgide keramette, güzel huy
  Güzel davranışta eşi benzeri bulunmaz. Hz. Mevlana’nın vatanı Konya olmuştur.
  Mevlana ile Şems’i Tebriz’inin Konya da buluşup kavuştukları yere ’’İki denizin
  Kavuştuğu ’’yer (Maracel Behreyn) denir. Şems Tebrizi Tebriz’de doğmuş olup,
  adı Şemsettin Muhammed’ dir. Sırlı mucizevi inanılmaz olağanüstü bir insan olan
  ve Hz. Mevlana’yı etkileyen Şems’ten bahsetmeden geçilmez. Onun makamı aşkı vecdi
  hudutlarındaydı. Ondaki olağanüstü yetenekleri ve halleri Mevlana görüp temaşa etmişti.
  Mümin müminin aynasıdır. Hadisi şerifine göre Hz. Şems’ te gördüğü kendi güzelliğine
  Aşık olmuştu. Ondan feyiz almış birbirlerini ilim irfan hakikatler kur’an sünnet bilgilerinde
  Tamamlamışlardı.

  Hz. Mevlana Allahü Tela’nın yarattığı bütün mahlukata derin engin merhamet beslerdi.
  'Bilgi sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyen ise denizlere dalan bir dalgıçtır'.
  'Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden anlamasından kaynaklanır'.
  Onun güzelliklerini özelliklerini anlatmak için kitaplar yetmez, mürekkepler yetmez.

  Eserlerine kısaca göz atarsak; İlahi aşk’ı gönül derdini Divan-ı Kebir’de anlatmış,
  Mesnevi de ise bilgilendirici yaşadığı yılların sonucu anlayış ve tavırlarını anlatmıştır.

  Mevlana gönle gönül zenginliğine önem vermiş, çözümlerin huzurun kaynağı olarak o
  mübarek yapıyı görmüştür. Köşkler saraylar istemek ahmaklık gönüllere talip olmak ise
  zenginliktir ' der. 'Edep iste edep her edepsize sabretmektir' der. İnsanlık tarihinin ender
  şahsiyetlerinden birisi olan eşi benzeri olmayan, hem yaşarken hem ölümünden sonra
  dünyada pek çok kişiyi etkilemiş büyülemiş, etkilemeye de devam etmektedir....................Büyük düşünür
  Ve devamla, 'Kendi halinde kalırsan bir damlasın; ama bütüne katılırsan derya olursun.'
  'Kalpten kalbe yol vardır. Kardeşlik de düşmanlık da bu gizli yoldan geçer'
  'Izdıraplar insanı güzelleştiren, özelleştiren olgunlaştırandır' der.

  Necmiye Sarpkaya

 • siyonizm01.06.2010 - 11:48

  Filistinde Çocuk Doğmak/Çocuk Olmak

  Üzüm moru gözlerle bakıyorum
  Hor görmeyin şaşkınım
  Gönül penceremin camından
  Çoçukluğuma dönüyorum yeniden

  Ben beşikte öğrendim siper almayı
  Tam uzanarak bilmem yatağımda yatmayı
  Biberon tutmadan taş tuttu ellerim
  Bundandır nasırlı ve sert oluşu

  Biraz palazlanınca sapan aldım
  Tankları vurmaya
  Sonra tüfek tuttum gücüm yettiğince
  Bundandır omuz düşüklüğüm

  Duvarlara uçaklara tanklara
  mermilere bombalara
  Sapan atmak aşırı güç değil mi
  Söyleyin teröristlik değil mi

  Ben bilmem ninniyi
  Nazçiçeği olamadım
  El bebek gül bebek de istemedim
  Filistinde doğmayı da


  Neden baba bana siyonizmi tam anlatmadın
  Adaletin adaletsizlik
  Merhametin merhametsizlik
  Vahşetin daha da vahşet olduğunu
  Sen söylemedin ben öğrendim

  Bir soru daha baba
  Hırıstıyanlar neden aşırı hırıstıyan değiller
  Müslümanın aşırısı ne demek
  Kurana sünnete tabiiyet mi

  Biliyor musun baba
  Ben hasretim Mesci Aksaya
  Cuma namazlarında koyamadım alnımı secdeye
  Günde Beş vakit Rahman’a varamadım yüz süremedim
  Üçaylar Ramazan mübarek günleri de bilemedim
  Anlıyor musun baba

  Benimde sesimde çağlardı belki kuş sesleri
  Benimde açardı nefesimde güller laleler
  Belki uçurtmada uçururdum kimbilir
  Baskısız işgalsiz zulümsüz adil bir dünyaya
  Göz açaydım Filistin de çocuk olmayaydım

  Billur pınarlardan kana kana sular içer
  Oyun için kullanırdım sapanları
  Sek sek oynuyordum mayınlar üstünde
  Onu da çok gördüler
  İsrail canavarı
  Ve
  Onun keskin dişleri Amerika

  Bir yanım Şeriada yanıyor
  Bir yanım Gazzede
  Diğer yanım Lübnan da yanıyor
  Oluk oluk akıyor kanlarımız
  Bön bön bakıyor insanlarınız

  Bütün çiçekleri vermek isterdim size
  Ben bilmem çiçek kokmayı çiçek koklamayı
  Kurşun kan barut etrafım
  Ne yana dönsem kan kokar

  Bize terorist diyorlarmış
  Biz teror teroris değiliz inanmayın siz
  İsteğimiz yaşamak sadece evlerimizde topraklarımızda
  Sevdiklerimizle siz olsaydınız ne yapardınız

  Ben renkleri de tanımam ayıplamayın
  Sadece kankırmızısını iyi bilirim
  Bazen de kankardeş oluruz
  Akarken koldan bacaktan kanlarımız

  Hüzünlerim dinmiyor
  Tıpkı bomba yağmurları gibi
  Yüzüm gülmüyor
  Ağlayamıyorum da
  Gözlerime almıştım annemi
  Babamı kardeşimi
  Akıp gitmesinler diye
  Bakamıyorum aynalara
  Silinmez kara alınyazılarımı
  Görürüm diye
  Bakamıyorum
  Utanın
  Utanınnnn

  Necmiye Sarpkaya


  Siyonizmi en iyi çoçuklar anlatır.

 • necip fazıl kısakürek26.05.2006 - 13:44

  Üstat Herkesin İçinde Yaşar
  Açlık çeken birisine yiyecek,
  Susayana su verdiğinde,
  Üşüyeni sarıp sarmaladığında,

  Sevgini sunduğun üstattır.

  Rahmet ve minnetle anıyoruz
  Mekanı cennet bahçesi,
  yeri cennet köşkü olsun

 • kafkas kartalı20.05.2006 - 23:16

  Savaşcı,mücadeleci,dostuna dost,düşmanına düşman,onu
  sevmeyen bir insan düşünemiyorum,inançlarına ve prensipleğine son derece bağlı,akılcı,din adamı ve bilim adamı kadar bilgili vefalı ve fedakar
  bir insan

  Kafkas Kartalını anlatmaya çalıştığım
  şiirimi buraya alıyorum..


  Şeyh Şamil
  Her şeyden üstündü senin için
  İzzet ve haysiyet cesaret fedakarlık
  Yiğitlik acı ve hicran
  Gözyaşları katıktı ekmeğine
  Hürriyet ve istiklal denince
  İlk senin adın gelirdi akla

  Hayat sayfan başlar ilim ve savaşla
  Sınavın zor olarak hazırlanmıştı
  Mertlikle devam eder hayat defterin

  Hocan Mevlana Halid-i Bağdadi
  İlim ve irfan yuvası Bağdat dan
  Yetmedi ilimleri tahsil etmek Şeyh olmak
  Edebiyat tarih fen bilimleri ile devam ederdi

  Vazgeçemedin savaş da barış da asla kitaplardan...
  Neydi hayat senin için neydi
  Bazıları için rahat ve tatlı olan hayat
  Savaş kan sıkıntı cefa zulüm çile

  Düşmanların için
  Korku panik ölüm yiğit
  Gözüpek kahraman kararlı ve azimli
  Bir komutan bir ateş parçası bir arslan

  Tehlikedeydi artık vatanın milletin
  Bütün mukaddes değerler

  Asır xıx. asır başları
  Sanayi devriminin ardından
  Yağma sömürge talan
  Sıcak denizlere açılma hayali
  Kafkasları geçerek inmek Anadolu
  Üzerinden Akdenize

  Dikildin dimdik düşmanın karşısına
  Göğsündeki süngü durduramazdı seni asla
  Yirmi beş günlük baygınlıktan sonra
  İlk sorun 'Ana namaz vakti geçti mi 'oldu
  Seni milletini ayakta tutan neydi
  İnanç mıydı azim miydi
  Kararlılık mıydı
  Cesaret miydi
  Kahramanlık mıydı
  Alimlik miydi
  Bunlar sende doğuştan mevcuttu

  Dağıstanlıları Çerkezleri Çeçenleri Avarları
  Topladın tek ülkü etrafında
  Savunma ve Hürriyet
  Birliği beraberliği sağladın.

  Sen zor günlerin zor dönemlerin
  Adamı değil miydin ne olsa

  Kar etmedi sana asrın
  Topu tüfeği süngüsü askeri siyaseti
  Ekonomisi Lojistiği
  Hiçbir şey kar etmedi sana

  Hile kurnazlık entrikalarayak oyunları
  Kar etmedi sana... Satın alınamadın asla
  Hiçbir değerle...

  Sana Hürriyetine milletine
  Karşılık sulh teklifi geldi
  En kıramayacağın anandan yarinden..
  Oysa mecbur bırakılmıştı mübarek
  Eli öpülesi senin gibi evlat yetiştiren
  Şanlı...Ana

  Karar kesin hüküm verildi
  'Annem cezalandırılacak
  Bir tarafta ana can dost..
  Diğer tarafta
  Namus İstiklal Mücadelesi
  Haysiyet ve onur sınavı
  Çözümü buldun pratik müthiş zekan ile
  Gösterdin karlılığını ve azmin zaferini
  Kendini kırbaçlatarak dosta düşmana.

  Medine de uydun son çağrıya
  Ebedi aleme gel çağrısına
  Defnedildin Kahraman asker
  Kahraman Komutan Şeyh Şamil
  Sevgili Peygamberime komşu oldun
  Cennetül Baki Kabristanında
  Sen rahat ol cesur yürek
  Sen rahat ol
  Hala ayaktayız
  Hala Anadolu’ya Birileri inemedi
  Sıcak Denizlere
  Geçilemez Anadolu asla
  Sen rahat ol

  Necmiye Sarpkaya

 • ırak savaşı17.01.2006 - 22:16

  IRAK

  Irak bir dramı bir katliyamı kan barut ve gözyaşını bombaları ve bir
  medeniyetin,kültürel zenginliğin talan edilmesini.İnsanlık ayıbı
  geliyor aklıma.


  Necmiye SARPKAYA

 • ırak savaşı17.01.2006 - 22:14

  Savaş değil bir işgal bir katliam kan barut gözyaşı haksızlık ve soykırım
  sebeplerini ise bir masalımsı şiirle anlattım.Aşağıya alıyorum  Büyüklere Masallar (Yalan Rüzgarları) (1)  2003 Mart ayını gösterir tarihler
  Devletlerden bir devlet
  Kitle imha silahı bulundurur
  Süper güçler tehlikeye düşer
  Yetmiyormuş gibi kafa da tutar
  Gelin gelin geleceğiniz varsa
  Göreceğiniz de var
  Sizi çöle saplayalım da
  Görün gününüzü

  Çağrıya uyulur gidilir
  Oraya kadar gidilmişken işgal edilir
  Diktatörlerin heykelleri halkla el ele
  Davul zurna ve halk oyunları eşliğinde
  Kırılır parçalanır devrilir
  Halk conolarla elele gönül gönüle
  ne de olsa özgürler
  Masal bu ya

  Aniden ciddi devlet adamları
  Sahtekar dolandırıcı yalancı
  Oluverir...
  Maskeler düşer kel görünür
  Akşam söyler sabah yalanlar
  Haçlı Seferleri mi kim çıkarıyor bu
  Yalanları kim söylüyor
  Devlet devlet değil
  Halk da halk değil
  Masal bu ya
  Yalan rüzgarı devam eder eder

  Kitle imha silahları bulunmaz
  Oysa alet edavat zırzavat
  Onlardan gitmiş
  Bedeli nakit tahsil edilmiş
  Faturaları saklanmış
  Elma dersem çık
  Armut dersem çıkma
  Ne söylenirse söylensin
  Muzur silahlar çıkmaz ortaya
  Oyun bozan ya koca koca devletlerin
  Oyunlarını bozacak
  Kafaya koymuş bir kere
  Ne çare......
  El Kaide Örgütünden
  Eser yok kıyı köşe bucak aranır
  Taşların tepelerin altlarına bile bakılır
  Ne gezer yeller esiyor yerlerinde
  Buhar olur uçar masal bu ya

  O arada hesap da olmayan birşey olur
  Diktatör yakalanır perişan bitkin
  Yorgun hasta zavallı bir şekil de
  Güzelce saç baş
  Tepeden aşağı muayene edilir
  Medeni doktorlara emanet edilir
  Avukatlar tutulur özel adalar alınır
  Yatlar katlar e..e...e insan hakları malum
  İnsanlık öldü mü adil özgür demokrat insanlar
  Elinde emniyette ne de olsa
  O erer mutluluğa biz çıkalım kerevetine

  Masal bu ya her şey iyiye giderken
  Yalan rüzgarları tersten esmeye başlar
  İşler bozulur zaman bu durur mu yerli yerinde
  Hızla akar 2004 Ramazan ayı gelir çatar
  Beyaz bembeyaz pembe pespembe saraylarda
  İftarlar verilir kardeşlik dostluk oyunları oynanır
  Derken bin aydan hayırlı kadir gecesi gelir
  İşte tam o gece kadir gecesi
  Top tüfek medeniyet icadı ne varsa kullanılır
  Genç yaşlı çoluk çocuk ne çıkarsa katledilir
  Yetmez camiler kurşunlanır insanlar öldürülür
  Ölenler sokak köpeklerine yem edilir
  Kalanlar bin pişman her tür eziyet düşmanın başı ezilir
  Kendilerini Fırat'a atanlar öldürülür al kanlara boyanır
  Masal devam eder masal içinde hepimiz hepiniz
  Bütün dünya yar alır rol alır

  Kanlar donmuş
  Diller susmuş
  Gönüller kararmış
  Gözyaşları taşlaşmış
  Eller semaya açılmış
  Bir daha kapanmamış
  Masal burada kesilir
  Naziler Hitler
  Gelmiş geçmiş bütün bildik tanıdık
  Diktatörler aranır aranır
  Rahmet okunmak için aranır
  Masal burada biter
  Zahmetin Rahmete
  Acının tatlıya ulaşacağı günler
  Beklenir beklenir dilenir dilenir

  Necmiye Sarpkaya
  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.  Felluce bir kentin acımasızca gökten yağan bombalarla medeniyet adına
  dostluk adına barış adına katledilmesi,yok edilmesi,baskı zulüm ve her tür şiddet olaylarını hatırlatıyor malesef.  Bahtı Kara Felluce(insan hak.sav.larına ithaf olunur)  Ölümlerden ölüm beğen felluce
  Gamlı yaslı bahtı kara felluce
  Muhammed Abbud anlatıyor
  Yüreği yanarak kan kusarak
  'Şafak vakti evimiz bombalandı
  Oğlum karnından yaralandı
  Evden çıkamadım hastaneye
  Göteremedim gözümün önünde
  Kıvranarak can verdi
  Dokuz yaşındaki oğlumu
  Ellerimle bahçeye gömdüm'

  İşte geliyor asrımız Firavunlar'ı
  Dolu dizgin geliyor
  Asrın topu tüfeği uçakları
  Haçlar takılmış tankları
  Havan topları ile omuz omuza
  Geliyorlar 'Felluce'

  Medeniyet adına (!)
  Özgürlük adına (!)
  Mutluluk adına(!)
  Demokrasi adına (!)
  İnsanlık adına (!)
  Hak savunma adına (!)
  Adalet adına(!)
  Geliyorlar taş üstünde taş
  Bırakmamaya ant ederek
  Geliyor Nemrut'lar geliyor
  Geliyor Kazıklı Voyvoda'lar
  Tarihin tozlu sayfalarını
  Aralayarak geliyorlar

  Büyük bir felaket yaşanıyor
  Yanı başımızda görülmemiş
  Duyulmamış bir katliam
  Bir dram yaşanıyor

  Kulaklarınız çınlasın
  İnsan hakları savunucuları
  Nerelerdesiniz nerelerde
  Neden sesiniz soluğunuz çıkmıyor
  Dut yemiş bülbüllere mi döndünüz
  Üzerinize ölü toprağı mı serpildi
  Mangallarınızda hiç mi kül kalmadı

  Savun ma sen canını malını
  Namusunu vatanını
  Bırak bombalasınlar
  Bırak yağmalansın
  Bırak talan edilsin
  Sen özgür olacaksın (!)
  Nasılsa demokrasi gelecek (!)
  Ülkene sana çocuklarına
  Ölsün çoluk çocuk
  Genç ihtiyar bebeler ana karnında
  Onların tatlı aşı kaynıyor şimdi

  Sami El Cumali Iraklı bir doktor
  Ağlıyor bağırıyor
  Sesini hiç kimse duymuyor
  Yaralı ziyaretine gittiği evden
  Dış dünyaya telefon ediyor
  'Bir ambulansım vardı vuruldu
  Dokorum yaralandı
  Onlarca yaralı evlerinde çaresiz
  Elimiz kolumuz bağlı
  Onüç yaşındaki kız çocuğuna
  Ulaşamadık vakitlice
  Ellerimde öldü' diyor

  Binlerce ölü Felluce sokaklarında
  Tekmelenen dövülen sürüklenen
  Iraklı komşularımız kapı komşularımız
  Korkunç görüntüleri seyrediyoruz
  Sadece seyrediyoruz

  Oluk oluk akan kan nasıl durdurulacak
  Yaralar nasıl sarılacak
  İnsanlık suçunu kim
  Engelleyecek ağla bahtı kara
  Felluce ağla
  Ne Ramazan durdurabilir onları
  Ne Kadir Gecesi
  Ne Bayram durdurabilir
  Taşlanmış kara gönülleri kara dilleri
  Kara elleri kirli elleri kanlı elleri
  Ölümlerden ölüm beğen Felluce
  Elbet uzanır Hakk'ın eli
  Doğar ak günler

  Necmiye Sarpkaya

 • özlem04.10.2005 - 16:24

  Özlemmm  Özlemmmmm; nedir özlem hep kendi kendime bunu sorar dururdum. Bugün yine aklımda özlem sorusu vardı. Sabah karar verdim uzun uzun düşündüm. Sahi özlem nedir? Ben neleri özlüyorum arkadaşlarım dostlarım neleri özlüyor diğer insanlar neleri özleyebilir. Bir dostu, bir arkadaşı,bir sırdaşı anneyi babayı ve çocukları bu listeyi oldukça uzatabilir ve genişletebiliriz. O halde nedir özlem; bir insanı bir yeri kısacası neyi istiyorsak onu görmek,ona kavuşmak onunla beraber olmak isteğidir,desem, bu kez şöyle bir soru akla gelir,özlem insanı çok mu yakar kavurur içi içine sığmaz bir heyecan mı duyar yerinde duramaz özlediği her ne ise hep gözlerinin önünde baktığı gözünün iliştiği, her yerde, kıyıda Bazen seraplar görür, onu görür gibi olur ellerini uzatır, tam yaklaştım, buldum, yakaladım,derken kayboluverir. Gözlerimizin önünde, canımızda kalbimizde,gönlümüzde,duygu duygu ve düşüncelerimizde özlemlerimiz ve yakıcı yıkıcı gücü vardır.Neleri özleriz konusuna yeniden dönersek:Sevgilimizi,canımızı,kendimizden canımızdan
  daha çok sevdiğimiz nadide varlığımızı,ucsuz bucaksız kırları,çayır ve bayırları,mini minicik yeni doğmuş bir kuzuyu,yeni doğmuş bir bebeği,minicik bir serçeyi, hep insanoğluna dost olmuş bembeyaz bir güvercini,kumruyu,flamingoları minicik Arı kuşlarını ve kırların özgür rengarenk kelebeklerini,hacı leylekleri özlemez misiniz? Kıpkırmızı gelincikleri minicik günaydınnnnn diye bağıran papatyaları,şırıl şırıl dereleri,gürül gürül ırmakları çarşaf gibi uzanan denizi gümüş
  rengi bayırları,masmavi gökyüzünü davudi bir sesle okunan ezanları enfes gözüken dalından kopartarak yiyebileceğiniz bir meyveyi,ormanları,bin bir renkli bin bir kokulu kır çıçeklerini,yağmur sonrası gökkuşağını ve güzelim toprak kokusunu,ramazan ayında iftara yakın saatlerde mis
  ekmek kokusunu hiç özlemediniz mi?
  Özlemeyenimiz var mıdır? .
  Buraya kadar tamam peki ya elimizde bulunan,yanımız da bulunan,etrafımızdaki dostlarımızın
  dostlarımızın,arkadaşlarımızın,kardeşlerimizin,canlarımızın,komşularımızın,çocuklarımızın
  anne ve babalarımızın,sevdiklerimizin kıymetlerini gerçekten biliyor muyuz? yoksa zamana ve alışkanlıklarımıza mı yeniliyoruz.
  Lütfen, hayat çok kısa etrafımıza alıcı gözle şöyle bir bakalım,kendimizi benliğimizi unutarak egodan sıyrılarak,telaşlardan ve koşturmacalar dan bir an olsun başımızı kaldırarak sükünetle sühuletle fakat atalete düşmeden etrafımıza bakalım.Kimi kimleri özlüyoruz? Kimi veya kimleri
  özlemeliyiz elimizdekilerin değerlerini gerçekten biliyor muyuz? Şükrünü eda edebiliyor muyuz? Lütfen birazcık daha dikkat ve özen.


  Olumlu ve yapıcı yakıcı kavurucu özlemlere

  Necmiye Sarpkaya


  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • ramazan04.10.2005 - 14:28

  Kutsal mübarek bereket ve rahmet dolu
  ışıl ışıl bir ay bünyesinde bin aydan hayırlı kadir gecesini barındıran
  Yıldız gözlü bir ay nurlu ve efsunlu mübarek olsun.Bütün insanlığa huzur barış ve kardeşlik gelmesine vesile olsun.Bugün yazmış olduğum şiirimi
  aşağıya alıyorum.  Hoş Geldi Ya Şehr-i Ramazan  Ruhlarımızı yücelten
  Bedenlere şifa
  Gönüllere safa
  Rahmet bereket mağfiret yüklü
  Efsunlu yıldız gözlü Ramazan

  Başımızda miraç tacı
  Aşımızda cennet lezzeti
  Gül benizlere elmas pırıltısı
  Sadaka ödüllü gülüşlere pırlanta ışıltısı

  Aydınlatır kainatı kur'an nuru
  Patlar toplar
  Vurulur davullar
  Söylenir maniler

  Sırma,kasnak anavata,dival işlemeli
  İpek arakiye yazma seccadeler
  Her iki rekatta salavat getiren
  Davudi müezzinler

  Merhamet rahmet kuşanırken alemler
  Zenginlikten soyutlanırken zenginler
  Yoksullukları kaybolurken yoksulların
  Herkesin müsavi sayıldığı
  Efsunlu Yıldız Gözlü Ramazan

  Sabır metanet coşarken kalplerden
  Irmaklar dolu dizgin
  Gönüller meleklere eş uhrevi
  Renkler solgun nurani

  Hesaba çekerken içimdeki kürsi
  Ağlar tevbeler
  Taşar pişmanlıklar
  Asumana kavuşur

  Çörekli simitli börekli
  Davullu dümbelekli
  Meddahlı karagözlü
  Çaylı kahveli nargileli
  Şuruplu şerbetli
  Kandilli fenerli
  Eski Ramazanlar

  Gök kubbeyi çınlatan tekbirler
  Asumana yükselen asude gönüller
  İhya olan müminler mümineler
  Secdeye kapanan pak alınlar
  Yeniden yeşeren kardeşlik
  Barış güven,coşkunun mimarı
  Hoş Geldin Şehr-i Ramazan

  Suçlunun tevbeleri
  Suçun utancı
  Sevabın kazancı
  Müminin miracı
  Teravih zekat fıtır
  İlahi Ferman
  Gönüllere derman
  On bir ayın sultanı
  Hoş Geldin hoş geldin

  Necmiye Sarpkaya

 • veda hutbesi07.09.2005 - 20:22

  Veda Hutbesi:Hz.Muhammet Mustafa (s.a.v) efendimizin en son hutbesidir.Bütün zamanların en manidar ve güncelliğini koruyan muhteşem bir hitabetidir.Aşağıya alıyorum.Okuyanlar okutanlar
  şefaatine nail olsunlar inş.


  VEDA HUTBESİ  Ey insanlar!

  Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi

  olarak bir daha birlesemeyecegim.  Ashabim!

  Bugünleriniz nasil mukaddes bir gün ise, bu aylariniz nasil mukaddes bir ay ise,

  bu sehriniz (Mekke) nasil mübarek bir sehir ise, canlariniz, mallariniz,

  namuslariniz da öyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmustur.  Ey Ashabim!

  Yarin Rabbinize kavusacaksiniz ve bugünkü her hal ve hareketinizden

  muhakkak sorulacaksiniz. Sakin benden sonra eski sapikliklara dönüp de

  birbirinizin boynunu vurmayiniz! Bu vasiyetimi burada bulunanlar,

  bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunupta isitenden

  daha iyi anlayarak, muhafaza etmis olur.  Ashabim!

  Cahiliyet devrinde güdülen kan davalari da tamamen kaldirilmistir. Kaldirdigim

  ilk kan davasi Abdulmuttalib'in torunu Rebia'nin kan davasidir.  Ey Ashabim!

  Bugün seytan sizin su topraklarinizda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak

  gücünü ebedi surette kaybetmistir. Fakat siz; bu kaldirdigim seyler disinda,

  kücük gördügünüz islerde ona uyarsaniz, bu da onu memnun edecektir. Dininizi

  korumak için bunlardan da sakininiz!  Ey insanlar!

  Kadinlarin haklarini gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanizi tavsiye

  ederim. Siz kadinlari, Allah emaneti olarak aldiniz; onlarin namuslarini ve

  iffetlerini Allah adina söz vererek helal edindiniz. Sizin kadinlar üzerinde

  hakkiniz, onlarin da sizin üzerinizde haklari vardir. Sizin kadinlar üzerindeki

  hakkiniz, onlarin aile yuvasini, sizin hoslanmadiginiz

  hiçbir kimseye çignetmemeleridir. Eger razi olmadiginiz herhangi bir kimseyi aile

  yuvaniza alirlarsa, onlari hafifce dövüp, sakindirabilirsiniz. Kadinlarin da sizin

  üzerinizdeki haklari mesru bir sekilde, hertürlü yiyim ve giyimlerini temin

  etmenizdir.  Ey Mu'minler!

  Size bir emanet birakiyorum ki, ona*****i sarildikça yolunuzu hiç sasirmazsiniz. O

  emanet Allah kitabi Kur'an'dir.  Ey Mu'minler!

  Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman müslümanin kardesidir;

  böylece bütün

  müslümanlar kardestir. Din kardesinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz

  baskasina helal degildir. Meger ki, gönül hoslugu ile kendisi vermis olsun.  Ey Ashabim!

  Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakki vardir.  Ey Insanlar!

  Cenab-i Hak her hak sahibine, hakkini (Kur'an'da) vermistir. Varise vasiyet

  etmege lüzum yoktur. Çocuk kimin döseginde dogmussa, ona aittir. Zina eden

  için mahrumiyet vardir. Babasindan baskasina ait soy iddia eden soysuz, yahut

  efendisinden baskasina intisaba kalkan nankör, Allah'in gazabina, meleklerin

  lanetine ve bütün müslümanlarin ilencine ugrasin. Cenab-i Hak, bu gibi

  insanlarin ne tevbelerini, ne de adalet ve sahadetlerini kabul eder.  Ey Ashabim!

  Rabbiniz birdir. Babaniz da birdir; hepiniz Adem'in çocuklarisiniz, Adem ise

  topraktandir.

  Allah yaninda en kiymetli olaniniz, ona en çok saygi göstereninizdir. Arabin

  Arab olmayana

  takva ölçüsünden baska bir üstünlügü yoktur.  Ey Ashabim!

  Yarin beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? 'Allah'in elçiligini ifa ettin,

  vazifeni yerine

  getirdin, bize vasiyet ve ögütte bulundun diye sahadet ederiz! '

  (bunun üzerine Resul-i Ekrem, mübarek sahadet parmagini göge dogru

  kaldirarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek söyle buyurdu :)  Sahit ol ya Rab! Sahit ol ya Rab! Sahit ol ya Rab!


  Hz.Muhammet Mustafa (S.A.V)

 • miraç07.09.2005 - 16:49

  Yedi Kat Göklerde ihtişamlı ve sonderece anlamlı büyülü,büyüleyici
  hiçkimseye kısmet olmayacak kutlu bir yolculuk.Gece yürüyüşü
  İsra da deniyor.


  Miraç

  Gurbet hiç değişmez
  Gül benizlim
  Sen masum sen mazlum
  Yerlerin göklerin nadide çiçeği
  Gül yüzlüm güzel sözlüm
  Sevgililer sevgilisi
  Yine mahsun yine mazlum
  Hüzün yılları gelir çatar
  Dayanak dost can amca
  Ebu Talip
  Gözbebeği baştacı iffet sadakat
  Abidesi örnek hatun Hz.hatice
  Dünya süsü dünya meyvesi
  Ebu Kasım arkasından Abdullah
  Ahirete göçer
  Tertemiz kalp buruk
  Mubarek gözler yaşlarla dolu

  Bir yanında Hz.Ebubekir
  Diğer yanında H.Osman
  Ebu Cehil kıralası ellerini
  Mübarek yakaya atar
  Yetmez müşriklere
  İşkembeler atılır
  Taif de çıkış yolu olmaz
  Müminler taşlanır
  Acılar üst üste
  İmtihanlar zor
  Sınanacaklar
  Denenecekler

  Bir gece ansızın Mekkeden
  Mescid-i Aksaya
  Yedi Kat Göklere
  Gül yüzlüm Göz Bebeğim
  Feza aleminden beka alemine
  Melekler selama durur
  Mirac’ın Sultanı
  Gönüller Sultanı
  Hakk’ın davetine mazhar olur
  Ne gözler görmüş
  Ne kulaklar işitmiş
  Ne gönüllere doğmuş
  Cennet saltanat mülk
  Arş’ı Azam
  Kab’ı Kavseyn Makamına
  Zat’ı Celil-i Zül Cemal ile görüşme
  Efendim Gül yüzlüm Gözbebeğim

  İhtişamlı yolculuk
  Yedi Kat Göklerde
  Arş,kürsi Leyh-u Mahfuz
  Sidre-i Munteha
  Cennetler inciden sedeften yakuttan
  Misk amber kokulu toprağı
  Şırıl şırıl akar suları
  Süt ve bal ırmakları
  Cennetleri gösterir Rahman
  Habibine kuluna peygamberine

  Hiçbir kula nasip olmaz
  Gezmek tanımak tanıtmak
  Anlatmak şerefine erdirdin
  Ya Zül Celal
  Habibini mirac ile
  Burak binit
  Cibril üzengi
  Mikail yular tutar
  Berk sürati ile yol alınır
  Göklerin misafiri var bu gece
  Herkes çekilsin yol versin
  Büyük gece bu gece
  Mübarek gece bu gece
  Menzilden menzile
  Mertebeden mertebeye
  Yükseltilmiş Cemal’e erdirilmiş

  Çağrı kutlu çağrı büyük yerden
  Eşsiz emsalsiz davet
  Huşu ile icabet
  Habibine Gülyüzlüme
  İzzet ikram refref döşek
  Zaman ahir zaman
  Ömürler kısa
  Görevler fazla
  Boş dönmez Gül Yüzlüm
  Kutlu mutlu mirac dan
  Cin ile ins peygamberi
  Seçilmişler seçilmişi
  Övülmüşler övülmüşü
  Son peygamberim
  Hatemül Embiya
  Kıyamete dek
  Tek mürşit
  Tek müjdeci
  Kurtarıcım Peygamberim
  Sultanım Gül benizlim
  Kainatın şerefi
  Gözdeler gözdesi
  Alemlerin Fahrı
  İnsanlığın Efendisine
  Saltanat şeksiz şüpesiz
  Açık şekilde gösterilir

  Boş dönmez mirac dan
  Ümmeti ümmeti diyen
  Müberek diller mübarek eller
  Beş Vakit Namaz
  Amenerresülü
  Tehıyyat
  Müjdeler
  Mevlanın Cemalini gören
  Sohbetine mazhar olan
  Kutlu peygamberim
  Gül Yüzlüm
  Sultanımmmmm
  Boş Dönmez

  Necmiye Sarpkaya

  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.