Kültür Sanat Edebiyat Şiir

miraç sizce ne demek, miraç size neyi çağrıştırıyor?

miraç terimi Bela Cicegi tarafından tarihinde eklendi

 • Gökyüzünün Rengi
  Gökyüzünün Rengi

  #Miraç'ta Beş Vakit Namazın Farz Kılınışı:

  Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mirâc gecesinde bir çok İlâhî tecellilere, hitap ve iltifatlara mazhar kılındı. Erkân-ı îmâniyenin hakikatlarını göz ile gördü; melâikeyi, Cenneti, âhireti, hatta Zât-ı Zü'l-Celâl'i müşâhede etti.
  Ayrıca bu gecede her gün beş vakitte namaz kılınması emredildi.Cenâb-ı Hak, ilk önce her gün 50 vakit namazı farz kıldı. Peygamber Efendimiz, dönüşünde Hz. Musâ'ya uğrayınca o,
  'Allah Taâla, ümmetine neyi farz kıldı? ' diye sordu.Peygamber Efendimiz,
  '50 vakit namazı farz kıldı' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun! Ümmetin, buna takat getiremez' dedi.
  Resûl-i Ekrem dönüp Cenâb-ı Hakka yalvardı. Allah Teâla, 10 vakit namazı indirdi.
  Resûl-i Ekrem, yine Hz. Musâ'nın yanına döndü,
  'Allah, 50 vakit namazdan 10 vaktini indirdi' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Rabbine dön ve niyazda bulun. Çünkü, ümmetin buna da güç yetiremez' dedi.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz yine Cenâb-ı Hakka döndü ve niyazda bulundu. Allah Taâla 10 vakit daha indirdi.
  Peygamber Efendimiz, tekrar dönüp Hz. Mûsa'nın yanına geldi ve
  'Allah, 10 vakit daha indirdi' dedi
  .Hz. Mûsa yine,
  'Rabbine dön ve niyazda bulun! Çünkü, ümmetin buna da güç yetiremez' dedi.
  Hz. Resûlullah, yine döndü ve yüce Allah'a niyazda bulundu. Cenâb-ı Hak, yine 10 vakit daha indirdi. Aynı şekilde 10 vakte indirilinceye kadar Peygamber Efendimiz, tekrar tekrar Cenâb-ı Hakka niyazda bulundu.
  10 vakte indirilince Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, tekrar Hz. Mûsa'ya uğradı. Hz. Mûsa yine söylediklerini tekrarladı:
  'Rabbine dön ve yalvar! Ümmetin bunun hakkından da gelemez' dedi.
  Resûl-i Kibriyâ, yine dönüp yüce Mevlâ'sına niyazda bulundu. Cenâb-ı Hak şöyle buyurdu:
  'Yâ Muhammed, Benim katımda, hüküm değişmez! Onlar, her gece ve gündüzde 5 vakit namazdır. Her namaz için de 10 ecir vardır ki, bu da 50 namaz eder.'
  Bundan sonra Peygamber Efendimiz, yine dönüp Hz. Mûsa'ya uğradı. Hz. Mûsa,
  'Neyle emrolundun? ' diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) ,
  'Her gün beş vakit namazla emrolundum' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Ümmetin her gün beş vakit namaza da güç yetiremez. Ben, senden önce insanları, İsrâiloğullarını çok tecrübe ettim, bilirim. Sen, dön de biraz daha indirmesini Rabbinden niyaz et' dedi.
  Fakat Resûl-i Ekrem Efendimiz,
  'Rabbime çok niyâz ettim. Bir daha niyazda bulunmaya hayâ ederim'(Sîre, 2/50) dedi.
  Böylece, 5 vakit namaz farz kılındı ve Resûl-i Kibriyâ Efendimiz tarafından Mirâc gecesinin cin ve inse bir hediyesi oldu.

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba

  Mirac gecesinde Peygamber (S.A.V.) in diğer müşahedeleri:


  Enes(R.A) den rivayete göre: `şöyle buyurdu: `Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. - Ey Cebrail! Bunlar da kim? ` diye sordum. - Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.` (Ebu Davud, Edeb: 40)

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba

  Bir fezâ oldu o demde rû-nümâ
  Ne mekan var anda ne arz ü semâ
  (öyle bir âlem ki, orada yer, gök ve mekan yok)

  Kim ne hâlîdir ne mâlî ol mahal (O yer ne dolu, ne de boş)
  Akl u fikr emez o hali fehm ü hall...
  (Akıl bu hali anlayamaz ve çözemez)

  Şeş cihetten ol münezzeh Zü'l-celal
  Bî-kem ü keyf ana gösterdi cemal
  (Altı yönden münezzeh celal sıfatlı Allah ona, nicelik ve nitelikten öte bir lutufla cemalini gösterdi) .
  ...
  Âşikâre gördü Rabbü'l-izzeti
  Âhirette öyle görür ümmeti

  Bî-hurûf ü lafz u savt ol Padişâh
  Mustafâ'ya söyledi bî-iştibâh
  (Harf ve ses olmaksızın Allah, Mustafâ'ya, şüphesiz olarak konuştu, söz söyledi) .
  süleyman çelebi

 • Giriftar
  Giriftar

  İSRA.....

 • İsmet Barlıoğlu
  İsmet Barlıoğlu

  Şey diyor ki; şimdilerde Vatan Gazetesi' nde yazan eski diyanet işleri başkanı Süleyman Ateş: 'O zamanlarda Mescidi Aksa yoktu... Olsa olsa Mescidi Haram olabilir...'
  Buna ne denilir?

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu

  'Tenzih O Subhân`a ki, Kulunu bir gece Mescid-i Haram`dan, O havalisini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa`ya 'İsra' buyurdu. O`na Âyetlerimizden gösterelim diye. Hakikat bu. O`dur işiten, gören.'

 • Adım Oblomov
  Adım Oblomov

  Tüm isslam aleminin kandili mübarek olsun

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace

  beş vakit namazın farz kılındığı gece

 • Harun İşlek
  Harun İşlek  Dursun Ali Erzincan' lının anlatımıyla beni o zamanlara götüren, hiç bir peygambere nasip olmayan eşsiz mucize...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  *ibadet ediniz...

  *ana babaya iyi muamele ediniz...

  *akrabaya,yolda kalmışa,fakir fukaraya,muhtaç olana yardımdan geri durmayınız...

  *israfın her türlüsünden kaçınınız...zaman israfı,duygu israfı,ömür israfı...bir veznedarız..geliyor elimize sayıyor ve asıl sahibine iade ediyoruz..ne eksik olsun ne fazla...

  'israfçılar şeytanın kardeşleridir' buyrulur ayet-i kerimede...

  *çocuklarınızı öldürmeyiniz...terbiyesini ihmal etmeyiniz...bir gülü el değmeyen bir ormana bıraksanız yaban otlarına yem olur...bir yaprak parçasını evinizde gözünüz gibib akıp iltifat buyursanız en güzel suretini sergiler..çocukta öyledir...onları ormanlara salıverip öldürmeyiniz...

  *zinaya yaklaşmayın(dikkat buyurunuz,zina etmeyin değil..yaklaşmayın..bu fiile çıkan yolları kapatın anlamında)

  *haksız yere cana kıymayınız...

  *yetim malına el sürmeyiniz..

  *ölçü ve tartıda adaletli olunuz..insan duruş olarak mizan gibi hassas olabilmeli...

  *iyice bilmediğinin arkasından gitmemeli..dilin zekatı hayır konuşmaktır...ve dahi peygamberimiz buyuruyor:
  'kişiye söylediği sözler günah olarak yeter'...

  *kibirli ve gururlu görünmeyiniz..tevazuu kanatlarınız bırakın sürünsün yeryüzünde siz dolaştıkça...

  .....

  evet efendim..miracın akabinde bizlere bildirilenlerdir bu yazdıklarımız da...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  “yürü ki meydan senin bu gece…

  Sohbet-i sultan senindir bu gece…”

  Gecenin bir vakti bir mescitten diğerine yürüdü…sonrasında bir merdiven basamakları çıkarcasına adım adım seyahatine devam etti…
  Mirac zaten kelime anlamı olarak merdiven,yükselecek yer,en yüksek makam olarak geçer sözlüklerde..
  Tümüyle mesajlar silsilesidir mirac…

  Peygamber anlatır…raviler rivayet eder…arşın ilk katında bazı melekler vardı ki kıyamda yani sadece ayakta duruyorlar ve Allah’ı tesbih,hamd ediyorlardı…bir basamak yukarıda rükûda duran melekler vardı… varolduklarından kıyamete kadar bu duruşlarını koruyacaklar…ve ardından mukarrebîn melekleri…secde halindeler…işte bu nokta Allah’a en yakın nokta…

  Sonrası Sidretül münteha…sınır…Cibril buradan sonra ben gelemem..gelirsem yanarım yokolurum diyor…

  İşte insan bu noktada gösteriyor ki dilerse meleklerin de üstünde bir varlık duruşuna sahip olabilir…âlâyı illiyûn mertebesi…

  Ve “ Allah kuluna söyliyeceğini söyledi” buyruluyor ayet-i kerimede…
  Yani konuşma başlıyor…

  Miracın bize hediyelerinden birisi ettehiyyatü adıyla bildiğimiz ifadelerdir…

  Selamla karşılıyor Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz de selam alıyor..benden,dil ve mal ile şükranını ifade edişini görüyoruz akabinde..sonrasında melekler şehadet ediyor bu konuşmaya…

  Ve bir diğer mirac hediyesi:Amenerrâsulü…Bakara sûresinin bu son iki ayeti Rabbinden bizzat aldığı ikinci ayetlerdir Habibinin…

  Yatsı namazlarından sonra okunmasında hikmetler vardır …

  “Allah kimseyi gücü üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz” buyuruluyor bu ayetlerin bör bölümünde…

  son kısmındaki dua ise dile pelesenk edilesi dualardandır…

  ve elbette miracın en kıymetli meyvelerinden biri..namaz…

  iftitah tekbiri ile başlıyoruz namaza…Ellerimizi kaldırıp Allahû Ekber derken nefsimizi, kendimizi,dünyayı atıyoruz geriye…nefsimizi kurban gibi bu açılış tekbiriyle keserek bir “ben” i sunuyoruz namazda Rabbimize…

  lisan-i hâl ile anlatıyoruz dilimizle de ikrar ediyoruz namaz esnasında…kıyamdayken tüm yaratılmış ve kıyam halinde duranların adına hamd halindeyiz..dağlar,ağaçlar,vesair yaratılmışlar…ve arşın ilk basamağındaki meleklerle birlikteyiz..kıyamda…
  ardından rükuya varıyoruz..beli bükülmüşleri temsil ediyoruz..dört ayak üzerinde duran yaratılmışlarla huzurdayız…ve bir basamak yukarda…rükûdaki meleklerle omuz omuza…

  en nihayetinde mukarrebîn melekleriyleyiz..bu secde anı evet…yatay vaziyetteki her şey adına yüzümüzü sürüyoruz yere…dereler,denizler,çimenler…toprak…aklınıza ne geliyorsa…
  insan bir küçük alem ya … alemin temsilcisi gibi namazında…ve selam verip miracımıza son veriyoruz…

  evet efendim..gün içinde miracın numunesini yaşıyoruz aslında…

  görüşme sonrasında kudüse indirilen peygamberimizi diğer peygamberler kaşılıyor…ve Hz. Muhammed’in imamlığında namaz kılınıyor…burada alınması gereken mesaj aşikardır…hayatın başlangıcından buyana gelmiş tüm peygamberler son Peygambere ittiba ediyor…ona inanıyor ve ardında namaz kılıyor..


  Miracınız mübarek ola….

  Dualarınızda miracı yakalamanız temennisiyle…

 • Bb Bbb
  Bb Bbb

  Efendimizin(sav) göğe yükseldiği gece.

 • Necmiye Çakıcı Sarpkaya Çobanyıldızı
  Necmiye Çakıcı Sarpkaya Çobanyıldızı

  Yedi Kat Göklerde ihtişamlı ve sonderece anlamlı büyülü,büyüleyici
  hiçkimseye kısmet olmayacak kutlu bir yolculuk.Gece yürüyüşü
  İsra da deniyor.


  Miraç

  Gurbet hiç değişmez
  Gül benizlim
  Sen masum sen mazlum
  Yerlerin göklerin nadide çiçeği
  Gül yüzlüm güzel sözlüm
  Sevgililer sevgilisi
  Yine mahsun yine mazlum
  Hüzün yılları gelir çatar
  Dayanak dost can amca
  Ebu Talip
  Gözbebeği baştacı iffet sadakat
  Abidesi örnek hatun Hz.hatice
  Dünya süsü dünya meyvesi
  Ebu Kasım arkasından Abdullah
  Ahirete göçer
  Tertemiz kalp buruk
  Mubarek gözler yaşlarla dolu

  Bir yanında Hz.Ebubekir
  Diğer yanında H.Osman
  Ebu Cehil kıralası ellerini
  Mübarek yakaya atar
  Yetmez müşriklere
  İşkembeler atılır
  Taif de çıkış yolu olmaz
  Müminler taşlanır
  Acılar üst üste
  İmtihanlar zor
  Sınanacaklar
  Denenecekler

  Bir gece ansızın Mekkeden
  Mescid-i Aksaya
  Yedi Kat Göklere
  Gül yüzlüm Göz Bebeğim
  Feza aleminden beka alemine
  Melekler selama durur
  Mirac’ın Sultanı
  Gönüller Sultanı
  Hakk’ın davetine mazhar olur
  Ne gözler görmüş
  Ne kulaklar işitmiş
  Ne gönüllere doğmuş
  Cennet saltanat mülk
  Arş’ı Azam
  Kab’ı Kavseyn Makamına
  Zat’ı Celil-i Zül Cemal ile görüşme
  Efendim Gül yüzlüm Gözbebeğim

  İhtişamlı yolculuk
  Yedi Kat Göklerde
  Arş,kürsi Leyh-u Mahfuz
  Sidre-i Munteha
  Cennetler inciden sedeften yakuttan
  Misk amber kokulu toprağı
  Şırıl şırıl akar suları
  Süt ve bal ırmakları
  Cennetleri gösterir Rahman
  Habibine kuluna peygamberine

  Hiçbir kula nasip olmaz
  Gezmek tanımak tanıtmak
  Anlatmak şerefine erdirdin
  Ya Zül Celal
  Habibini mirac ile
  Burak binit
  Cibril üzengi
  Mikail yular tutar
  Berk sürati ile yol alınır
  Göklerin misafiri var bu gece
  Herkes çekilsin yol versin
  Büyük gece bu gece
  Mübarek gece bu gece
  Menzilden menzile
  Mertebeden mertebeye
  Yükseltilmiş Cemal’e erdirilmiş

  Çağrı kutlu çağrı büyük yerden
  Eşsiz emsalsiz davet
  Huşu ile icabet
  Habibine Gülyüzlüme
  İzzet ikram refref döşek
  Zaman ahir zaman
  Ömürler kısa
  Görevler fazla
  Boş dönmez Gül Yüzlüm
  Kutlu mutlu mirac dan
  Cin ile ins peygamberi
  Seçilmişler seçilmişi
  Övülmüşler övülmüşü
  Son peygamberim
  Hatemül Embiya
  Kıyamete dek
  Tek mürşit
  Tek müjdeci
  Kurtarıcım Peygamberim
  Sultanım Gül benizlim
  Kainatın şerefi
  Gözdeler gözdesi
  Alemlerin Fahrı
  İnsanlığın Efendisine
  Saltanat şeksiz şüpesiz
  Açık şekilde gösterilir

  Boş dönmez mirac dan
  Ümmeti ümmeti diyen
  Müberek diller mübarek eller
  Beş Vakit Namaz
  Amenerresülü
  Tehıyyat
  Müjdeler
  Mevlanın Cemalini gören
  Sohbetine mazhar olan
  Kutlu peygamberim
  Gül Yüzlüm
  Sultanımmmmm
  Boş Dönmez

  Necmiye Sarpkaya

  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

 • Bir Olalım
  Bir Olalım

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/gulsen/gulsen072.htm

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/kendini/kendini26.htm

  http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/kendini/kendini27.htm

 • Taner Doğru
  Taner Doğru

  İsa peygamberi kıskananların uydurduğu göğe yükseliş masalı

 • Fildişi Kule
  Fildişi Kule

  'Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.' 78/4

  'Kitap'ı ve resullerimiz aracılığıyla gönderdiğimizi yalanlayanlar yakında bilecekler' 40/70

  yakında bilecekler..

 • Murat Akman
  Murat Akman

  Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.


  Geceyi İhya Etmek İçin
  Yatsı namazından sonra 12 rek'at 'Hacet namazı' kılınır.
  Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namaza niyet:
  'Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber.'
  Namazdan sonra:
  4 Fâtiha-i şerîfe,
  100 defa:
  'Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym'
  100 İstiğfâr-ı şerîf,
  100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.
  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.
  Mi'rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır.
  Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günkük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

 • Vehbi Borikır
  Vehbi Borikır

  Muhamed'in şu anda bildiğimiz filistin toprakların ayak basışıdır, bir gece vakti.mekkeden mescidi aksaya gitti, Allah bazı mucizelerini gösterdi, hemde mescidi aksayı ziyaret etmiş oldu.bazıları diyor ordan göye yükselmiş, namaz farz kılınmış, peygamberlere imamlık yapmış bunlar hep bugün söylenir ama hiç inanmıyorum

 • Murat Çalışır
  Murat Çalışır

  güzelliği bulmak için tüm dünyayı dolaşsakda; onu içimizde taşımıyorsak asla bulamayız...

 • Niyazi Yaşar
  Niyazi Yaşar

  İçim gece yarılarında
  Kömürleşen
  Bir boşluk gibi
  Onu yakacak ateş
  Yalnız
  SABAH YILDIZI

 • Esra Turkoglu
  Esra Turkoglu

  Arapça'da merdiven, yukari çikmak, yükselmek anlamlarini dile getirir. Islam'da Hz. Peygamber (s.a.s) ' in göge yükselerek Allah'in huzuruna kabul edilmesi olayi, mirac