Kültür Sanat Edebiyat Şiir

miraç sizce ne demek, miraç size neyi çağrıştırıyor?

miraç terimi Bela Cicegi tarafından 03.10.2002 tarihinde eklendi

 • Gökyüzünün Rengi
  Gökyüzünün Rengi03.05.2016 - 20:44

  #Miraç'ta Beş Vakit Namazın Farz Kılınışı:

  Resûl-i Ekrem Efendimiz, Mirâc gecesinde bir çok İlâhî tecellilere, hitap ve iltifatlara mazhar kılındı. Erkân-ı îmâniyenin hakikatlarını göz ile gördü; melâikeyi, Cenneti, âhireti, hatta Zât-ı Zü'l-Celâl'i müşâhede etti.
  Ayrıca bu gecede her gün beş vakitte namaz kılınması emredildi.Cenâb-ı Hak, ilk önce her gün 50 vakit namazı farz kıldı. Peygamber Efendimiz, dönüşünde Hz. Musâ'ya uğrayınca o,
  'Allah Taâla, ümmetine neyi farz kıldı? ' diye sordu.Peygamber Efendimiz,
  '50 vakit namazı farz kıldı' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun! Ümmetin, buna takat getiremez' dedi.
  Resûl-i Ekrem dönüp Cenâb-ı Hakka yalvardı. Allah Teâla, 10 vakit namazı indirdi.
  Resûl-i Ekrem, yine Hz. Musâ'nın yanına döndü,
  'Allah, 50 vakit namazdan 10 vaktini indirdi' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Rabbine dön ve niyazda bulun. Çünkü, ümmetin buna da güç yetiremez' dedi.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz yine Cenâb-ı Hakka döndü ve niyazda bulundu. Allah Taâla 10 vakit daha indirdi.
  Peygamber Efendimiz, tekrar dönüp Hz. Mûsa'nın yanına geldi ve
  'Allah, 10 vakit daha indirdi' dedi
  .Hz. Mûsa yine,
  'Rabbine dön ve niyazda bulun! Çünkü, ümmetin buna da güç yetiremez' dedi.
  Hz. Resûlullah, yine döndü ve yüce Allah'a niyazda bulundu. Cenâb-ı Hak, yine 10 vakit daha indirdi. Aynı şekilde 10 vakte indirilinceye kadar Peygamber Efendimiz, tekrar tekrar Cenâb-ı Hakka niyazda bulundu.
  10 vakte indirilince Resûl-i Kibriyâ Efendimiz, tekrar Hz. Mûsa'ya uğradı. Hz. Mûsa yine söylediklerini tekrarladı:
  'Rabbine dön ve yalvar! Ümmetin bunun hakkından da gelemez' dedi.
  Resûl-i Kibriyâ, yine dönüp yüce Mevlâ'sına niyazda bulundu. Cenâb-ı Hak şöyle buyurdu:
  'Yâ Muhammed, Benim katımda, hüküm değişmez! Onlar, her gece ve gündüzde 5 vakit namazdır. Her namaz için de 10 ecir vardır ki, bu da 50 namaz eder.'
  Bundan sonra Peygamber Efendimiz, yine dönüp Hz. Mûsa'ya uğradı. Hz. Mûsa,
  'Neyle emrolundun? ' diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) ,
  'Her gün beş vakit namazla emrolundum' dedi.
  Hz. Mûsa,
  'Ümmetin her gün beş vakit namaza da güç yetiremez. Ben, senden önce insanları, İsrâiloğullarını çok tecrübe ettim, bilirim. Sen, dön de biraz daha indirmesini Rabbinden niyaz et' dedi.
  Fakat Resûl-i Ekrem Efendimiz,
  'Rabbime çok niyâz ettim. Bir daha niyazda bulunmaya hayâ ederim'(Sîre, 2/50) dedi.
  Böylece, 5 vakit namaz farz kılındı ve Resûl-i Kibriyâ Efendimiz tarafından Mirâc gecesinin cin ve inse bir hediyesi oldu.

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba11.07.2010 - 17:55

  Mirac gecesinde Peygamber (S.A.V.) in diğer müşahedeleri:


  Enes(R.A) den rivayete göre: `şöyle buyurdu: `Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. - Ey Cebrail! Bunlar da kim? ` diye sordum. - Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.` (Ebu Davud, Edeb: 40)

 • Elvanı Seba
  Elvanı Seba07.07.2010 - 12:04

  Bir fezâ oldu o demde rû-nümâ
  Ne mekan var anda ne arz ü semâ
  (öyle bir âlem ki, orada yer, gök ve mekan yok)

  Kim ne hâlîdir ne mâlî ol mahal (O yer ne dolu, ne de boş)
  Akl u fikr emez o hali fehm ü hall...
  (Akıl bu hali anlayamaz ve çözemez)

  Şeş cihetten ol münezzeh Zü'l-celal
  Bî-kem ü keyf ana gösterdi cemal
  (Altı yönden münezzeh celal sıfatlı Allah ona, nicelik ve nitelikten öte bir lutufla cemalini gösterdi) .
  ...
  Âşikâre gördü Rabbü'l-izzeti
  Âhirette öyle görür ümmeti

  Bî-hurûf ü lafz u savt ol Padişâh
  Mustafâ'ya söyledi bî-iştibâh
  (Harf ve ses olmaksızın Allah, Mustafâ'ya, şüphesiz olarak konuştu, söz söyledi) .
  süleyman çelebi

 • Giriftar
  Giriftar02.10.2008 - 17:48

  İSRA.....

 • İsmet Barlıoğlu
  İsmet Barlıoğlu29.07.2008 - 18:53

  Şey diyor ki; şimdilerde Vatan Gazetesi' nde yazan eski diyanet işleri başkanı Süleyman Ateş: 'O zamanlarda Mescidi Aksa yoktu... Olsa olsa Mescidi Haram olabilir...'
  Buna ne denilir?

 • Levent Kozlu
  Levent Kozlu29.07.2008 - 14:37

  'Tenzih O Subhân`a ki, Kulunu bir gece Mescid-i Haram`dan, O havalisini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa`ya 'İsra' buyurdu. O`na Âyetlerimizden gösterelim diye. Hakikat bu. O`dur işiten, gören.'

 • Adım Oblomov
  Adım Oblomov10.08.2007 - 23:49

  Tüm isslam aleminin kandili mübarek olsun

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace10.08.2007 - 22:22

  beş vakit namazın farz kılındığı gece

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano09.08.2007 - 21:36

  miraç kutlu yolculuk. hiçbir peygambere nasib olmayan,
  'sen olmasaydın kainatı yartatmazdım' dediği habibine nasip ettiği, mübarek yolculuk.

 • Bahtinur Cano
  Bahtinur Cano09.08.2007 - 21:32

  miraç; merdiven demektir.Resulullah`ın göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.