Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • miraç09.09.2004 - 16:56

  Mirac olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Osmanlılar döneminde, camiler kandillerle donatıldığı için Mirac kandili olarak anılan geceyi izleyen gün, cami ve tekkelerde Mirac olayını anlatan ve Miraciye adı verilen şiirlerin okunması, dinleyenlere süt ikram edilmesi de bir gelenekti.


  Geceyi İhya Etmek İçin
  Yatsı namazından sonra 12 rek'at 'Hacet namazı' kılınır.
  Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namaza niyet:
  'Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber.'
  Namazdan sonra:
  4 Fâtiha-i şerîfe,
  100 defa:
  'Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym'
  100 İstiğfâr-ı şerîf,
  100 Salevât- şerîfe okunup duâ yapılır.
  Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz.
  Mi'rac gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır.
  Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günkük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

 • pişmanlık18.08.2004 - 08:48

  CÜRMÜM İLE GELDİM SANA

  Ey rahmeti bol Padişah
  Cürmüm ile geldim sana.
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.

  ----------

  Senden utanmadım hemen
  Ettim hata gizli ayan
  Vurma yüzüme el-aman
  Cürmüm ile geldim sana.

  ----------

  Senin adın Gaffar iken
  Ayıp örtücü Settar iken
  Kime gidem sen var iken
  Cürmüm ile geldim sana.

  ----------

  Sübhan Allah, Rahman Allah
  Tüm dertlere derman Allah
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.

 • allah (c.c)18.08.2004 - 08:44

  GÖNÜL SENİ BULMUŞ İSE
  BAŞKASINI ARARMI HİÇ
  ATEŞİNE YANMIŞ İSE
  BAŞKA NARA YANARMI HİÇ.

  SENİ BULANLAR BULMUŞTUR.
  AKIP AKIP DURUL MUŞTUR
  ARİF SENİNLE DOYMUŞTUR
  BAŞKASIYLA KANAR MI HİÇ

  VAR EDEN SENSİN CİHANI
  VARLIĞIN CANLARIN CANI
  BULANLAR SENDE UMMANI
  BAŞKA GÖNÜLE DALAR MI HİÇ

 • kandil17.08.2004 - 18:16

  Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
  O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.'
  (Tevbe Suresi, 128)  Allah (c.c) katında zamanların değerleri birbirine eşittir. Ancak öyle zamanlar vardır ki o zamanlarda öyle hadiseler olur kİ, o vakte diğer zaman dilimlerinden daha üstün bir değer kazandırır. Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesine isabet eden Regâib Gecesi'de bu müstesna zamanlardan biridir. Cum'a geceler böyle kıymetli vakitlerden biridir.Regaib Gecesi gibi iki kıymetli gecede biraraya gelince, bu gece dahada bir kıymetli oluyor. Bu gece, yalvarış ve yakarışların Yüce Mevla'ya sunulduğu ve O'nun rahmetinden af istenildiği umut, huzur ve müjde gecesidir.

  Allah Teâla'nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkarı bağışlaması sebebiyle bu geceye Regaib Gecesi' adı verilmiştir. Bu gecenin bu değeri nereden kazandığı hususunda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; Hz.Amine validemizin böyle bir gecede Resulullah (s.a.v) 'e hamile olduğunu anladığıdır.


  Sevgili Peygamberimiz (s.av) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua ederr, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Resulullah (s.a.v) 'in Receb'in ilk perşembe gününü oruçla geçirdiği ve cuma gecesinde, bu kandil gecesine mahsus olmak üzere on iki rekât namaz kıldığı kabul edilir. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

  İdrak ettiğimiz mübarek Regaib Kandilşi vesilesiyle, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım. İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizleyelim.


  Bu geceyi nasıl karşılmak, nasıl ihya etmek gerekir?

  Bu gece, oruçlu olarak karşılanmalıdır.
  Bu gece, kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur.
  Bu gecenin ihyâsı, yatsı namazıyla sabah namazını camide cemaatle kılmakla olur. Bu, gecenin ihyâsıdır. Bütün günün ihyâsı bu... Yatsı namazı ile sabah namazını camide kılmak, o günün, o gecenin ihyâsı demektir. İnsan sabahlara kadar, akşamlara kadar ibadet etmiş gibi sevab kazanır.
  Bir başka ihyâ şekli zikir..... 'Lâ ilâe illallah', 'Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed', 'Estağfirullah', 'Sübhànallah', 'Elhamdü lillâh', 'Allahu ekber', 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm', 'Allah' gibi sözler mübarek kelimelerdir, cümleciklerdir. Bunları zikretmek çok sevabdır..
  Bazı namazlar vardır,
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kılmıştır. Bunlardan birisi de tesbih namazı'dır.
  Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında: 12 rek'at 'Hacet namazı' kılınır.
  Hacet Namazı:

  2 rek'atte bir selâm verilerek kılınır.
  Fâtiha-i şerîfeden sonra her rek'atte 3 'İnnâ enzelnâhü...', 12 İhlâs-ı şerîf okunur.
  Namazdan sonra 7 Salât-ı Ümmiye okunup secdeye varılır.
  Salât-ı Ümmiye:
  'Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim'
  Secdede 70 defa: 'Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh' okunur.
  Secdeden kalkıp 1 defa: 'Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzül-ekrem' okunur.
  Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa 'Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh' okunur.
  Secdeden kalkıp duâ yapılır.
  Duâda Hz. Allâh'a şu şekilde de ilticâ etmelidir: 'Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân. Ve bellığnâ ramazân'