Kültür Sanat Edebiyat Şiir

muaviye sizce ne demek, muaviye size neyi çağrıştırıyor?

muaviye terimi F tarafından 19.08.2004 tarihinde eklendi

 • Sema Bır
  Sema Bır31.08.2014 - 14:52

  valla abesle iştıgal derım..
  fatıhn topları VADI RESUL IÇİN DÖVERKEN ıstabnbulu.surları
  BIR KISIM PAPAZ AYASOFYADA TARTIŞIYORDU...
  MELEKLER NECİ..acep dişi mı?
  ıkısi de ashabı nebı
  ımamın ıçtıhadı hak ve 2 mıslı
  muavıye de hak adına ictıhad eyledı..
  nıyet halıs..ısabet eksık
  SIZI BİZİ NEDEN GERER..DERDİ

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud18.12.2012 - 13:30

  'AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ:
  ''MUAVİYENİN ('İÇTİHAT HATASI') MESELESİ? ''
  ((...seyyid ala el-mevdudi, bu i'içtihat hatası' meselesi için çok ilginç bir çıkış yapmıştır.diğer ehl-i sünnet alimlerinin aksine ki, bize göre onlar 'ehl-i nabite'dendirler? yani:(...ümeyye yanlısı ehl-i sünnet?) ...diyor ki mevdudi:'muaviyenin ve amr bin asın ki bir içtihat hatası değildi.mesela örnek olarak kuran yapraklarının mızraklar üzerinde tutulması bir savaş hilesidir.' veya bize göre şeytanın beyaz bayrak çekmesi gibi bir kurnazlıktır? cafer-i sadık'a sormuşlar:'muaviyeninki akılmıydı? ' imam şöyle cevap verdi:'muaviyeninki akıl değil kurnazlıktı.o ise şeytandandır? ' zaten imam alide bu konuda uyarmış ve şöyle demiştir:'dikkat! muaviye size sağınızdan,solunuzdan,önünüzden ve arkanızdan musallat olup saptırmasın.? '...bu durumda biz şunuda tartışmak durumunda kalacağız.şeytanın veya nemrutun kide bir içtihat hatası idi.bi kere içtihat hatası olması için kruandan hadis-i kutsiden hadis-i şeriften deliliniz olmalıdır.mesela ebubekirin ömerin ve osmanınki bir içtihat hatasıdır.içtihat hatası olması için birde hatadan dönülmesi gerekldir ki ismiyle müstesna ihata-i içtihat olsun.ama öylemidir*asla değil.çünki 82 yıllık emevi ısırıcı melikliği ehlibeyt aleyhinde camilerde propaganda yapmış bir resmi politika haline getrilmiştir.mesela laik cumhuriyetin vahdettini hain kabul etmesi gibi haşa imam ali hain kabul edilmiş her cuma hutbesinde 'sevvedallahuvechehu' denilmiştir.ne demektir bu? ('allah onun:(-imam-alinin-) yüzünü:(haşa sümme haşa) kara çıkartsın?) demiyormu peygamberimiz en azılıları ashabıma küfürde cesur olanlarıdır.talha ve zübeyri cemel vakasında hatasını anladı içtihat hatası oldu? ümmül-müminin ayşe binte ebubekir hatasını anladı içtihat hatası kabul edildi.keza daha öncede ebubekir ve ömerde ehlibeyt konusunda hatasını anladı imam ali onları fatıma annemiz adına affetti onlarınkide içtihat hatası kabul edildi.isabet edene iki etmemiş olara bir sevab budur.yoksa sen günah işle işle öleceğin zaman tevbe et? bu iman-ı firavundur ki muaviyenin amr bin asın yezitin mervanın imanı budur zahirde.ilim amel ihlas üçlüsü yok teslimiyet yoktur.hüseyin hilmii ışık muaviyeyi övüyor? diyorki:islam coğrafyasını genişletti.eee sonra? peygamberimizin ektiği tuğba ağaçlarının arasınada zakkum ağaçlarını ekti naber? ve dahası o tuğba ağaçlarını sulamayı bıraktıda sadece zakkumlar sulandı kök saldı.şimdi ümmet-i muhammedin hastalığı budur.kanser gibi yayılmış bir emevi emperyalizmi.abd ve emevi emperyalizmi ise şimdi kolkola.sonra şeytan deccal süfyan koalisyonu çıktı meydana.biz hala şu sözümüzün arkasında duruyoruz:'ümmet-i muhammed emevi emperyalizminden kurtulmadıkça abd emperyalizminden asla kurtulamıyacaktır.'...çünki birincisi nefsiemmare gibi ikinciside şeytan gibidir.dahası ümmet-i muhammedin nefsiemmaresi işte budur emevi patentli islam anlayışı.taklid-i iman taklidi amel taklid-i ihlas işte budur.sizi gidi taklikçiler sizi? oysa müminliğin esası taklit değil tahkiktir.dervişliktir.şeytan ile ladesleşmektir.o vesvese verdiği zaman aklımda demektir.muaviye ne dedi:'siz 32 farzı yapın gerisin geriye herşeyi yapmakta özgürsünüz? '...eee54 farz? eline beline diline sahiplik nefsine hakimlik.eğer emevilerin baş zalimlerinin daimi hataları içtihat hatası ise neden baba ilyasların baba ishakların şeyh bedreddinlerin şah ismailllerin pir sultanlarınkide bir içtihat hatası kabul edilmez.öyle ya siz sütten çıkmış kaşıkmısınız? şimdi birde arap baharı çöl serabı vardır.mübarek yeztten daha zlim kaddafi mervandan daha zoorba olmuşta esat bir haccac olmuşta sünni-süfyaniler kıyamda.vay be? ne kadar akıllı bunlar.işte biz buna süfyan ve deccal adaleti diyoruz.herşey tersine döndümü hakikatte siz artık mehdinin zuhurunu bekleyin başkada birşey düşünmeyin bizden bu kadar aklı olan işletsin kulağı olan işitsin.her ağzı olan konuşurda her kulağı olan işitmez mümin canlar? ? ? selam! ilmi rahmetül aleyküm ehlibeytten vesselam :)) '
  – YAŞASIN! MEHDİ MESİH MELKİSEDEK

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud04.08.2012 - 12:25

  incil-i şerifin 27.bölümü olan vahiyyuhannanın 13/18'de 666 rakamının bir kişiye işaret ettiğini ve bilgece bunu belebileceğimizi haber veriyor? ve bende diyorum ki:miladi 666'da yeryüzünün hükümdarı kimdir? ...el-cevap:şam şeytanı muaviye 666'dır? ! ? _ve sırrı faş ettik?

 • Salih Akarsu
  Salih Akarsu13.06.2010 - 03:58

  Kerbela’da Âli Rasûl’ün katli ile meşhur olan Yezidin babası Muaviye kimdir?
  Evet, Ehl-i Sünnenin bunun hakkındaki kaynaklardan biride şudur; bu müellefe-i kulûblerdendir. (Tarihil Hulefa’nın söylediği gibi) Muaviye, müellefe-i kulûblerden idi. (sahife 194) O’nun müellefe-i kulûblerden olduğuna dair Kamus Okyanus’ta beyan var. (Cilt 2 sahife 727) şöyle diyor,

  “(Elmeüellifetü) muazzama vezninde teellüften ismi mef’uldür. Te’nisi mevsuf itibarıyladır. Ve Kur’anı Mübinde vaki “velmüellefeti kulübühüm” kerimesinden murat “Sadatı arabtan, şol kimselerdir ki, sairleri dini İslam’a terğib ve teşvik eylemeye medar olmak hikmetine mebni Fahri Âlem Sallellahü Aleyhi ve Sellem Hazretleri onlar ile teellüf ve sadakat ve ğanaimden hisse i’da eylemek babında me’mur olmuşlar idi. Bazılarına eza ve taarruzlarının def’i için ve bazılarının İslamlarına tamaen ve bazılarının merkezi İslamda tesebbüti emniyesine mebni te’lifi kalplerine ibtidar olunmuş idi. Onlar şu gelen aşağıdaki tertib üzere 31 nefer kimse idiler
  İşte muaviye görüldüğü üzere ashab değil.. kalpleri islama ısındırılması istenmenlerdendir
  Müellefe-i kulûblerden olduğuna dair “Mahmut Siyer” adlı tarih kitabındaki bir delilde: Müellefetül- kulüb kureyşi olan Ebu Süfyan bin Harb ve oğlu Yezid ile Muaviye’ye Kırkar vakiye gümüş ile yüzer deve ve Hâkim bin Harameye ikiyüz deve ve Nüdeyr bin Haris ve Useyd bin Cariyei Sakafiye ve Ebu Cehl’in biraderi Haris bin Huşam ve Safvan bin Ümeyye ve Kays bin Adi ve Süheyl bin Amr ve Huveytab bin Abduluzza ve Akra’ bin Habis’e yüzer deve v.s.” sonuna kadar. (sahife 409,410)

  Mahmut Siyer’den anlaşılır ki; Ebu Süfyan, oğlu Yezid, Kamus nüshasından tahrif yolu ile çıkartılmıştır.
  İşte görüldüğü üzere muaviye ashab değil para verilerek kalpleri islama ısındırılmak istenenlerdendir

 • Elif Şahin
  Elif Şahin24.02.2010 - 13:23

  Hazret-i Akıl:
  Muaviye hak olan halifeye biat etmemiş,
  ama batıl olan sultana ilk biat eden olmuştur?
  Burda hak olan halife Alidir?
  Muaviye hakka biat etmemiştir?
  Batıl olan sultan Yezittir?
  Muaviye batıla biat etmiştir?
  ALİ HAKTIR MUAVİYE BATILDIR?
  Sözünün hikmeti budur vesselam?

 • Senol Arman
  Senol Arman13.02.2010 - 02:40

  MUAVIYE:
  Resul-ü Ekrem'e bütün harplerde cephe almis, ordular sevketmis,
  Uhud'da yüzünün parcalanmasina sebep olmus olan Ebu Süfyan'in oglu..

  Alemlere rahmet sacan o aziz peygamberin cani gibi sevdigi sevgili amcasi
  Hz. Hamza (r.a) cigerini yiyen, kulaklarini gerdanlik yapip boynuna takan
  yamyam Hinde'nin cocugu..

  Resul-ü Zisan'in öpüp koklamaya doyamadigi sevgili torunu Hz. Hüseyin'i (r.a)
  parcalattiran Yezid'in babasidir.

  Muaviye'nin bu sahne-i alemdeki cinayetini örtbas ettirmek isteyen medrese inhisarcilari:
  '- Efendim, Resul-ü Ekrem'i görmüstür, peygamberi görüp 'müslüman oldum'
  diyenlere birsey söylenemez.' diye mugalata yaparlar.

  Amenna! Evet...O Habibullah'i görene, yahut Habibullah'i görmek istidadi olup da
  kafa gözü malul olup, Resulullah'in kendisini gösterdigi zatin biz kulu kurbaniyiz.
  Yalniz dikkat edilsin ki, GÖRENiN-GÖRENiN-GÖRENiN! ..Yoksa bakanin degil.

  Cenab-i Hak, Kur'an'i Mübin de:
  ' Habibim, onlar sana bakiyorlar amma; göremiyorlar..' diye apacik ilán etmistir.

  Bakmanin baska, görmenin baska oldugunu bilmek lazimdir...
  ve sunu da iyi bilmeli ki; Saray-i Ahadiyyetin tercümani olan, Cenab- Hakk'in hususi misafiri bulunan Habib-i Ekrem'i, (O masuk-u Hüda'yi) gören göze
  fersten arsa kadar olan saha sivri sinegin kanadi kadar gelmez..
  O'nu gören göz, saltanat kuracagim diye yüzlerce ev söndürmez, binlerce can yakmaz, kan emmez, dini siyasete alet edip üc günlük dünyasi icin Kur'an'i mizraklara takdirmaz.

  Muaviye gibi zalim bir sultana asalet ünvani olan 'hazret'i ekleyerek inadina
  beraatine calisiyorlar...söyle ki:
  Güya Cenab-i Hak Hz. Cibril'i, Resul ü Ekrem'ine göndermis vahiy vasi katibi
  yapmasini emretmis...Muaviye'nin Kitabullah olan Kur'an-i Kerim'i yazmaya
  layik emin bir zat oldugunu ferman etmis..
  Aman Ya Rabbi! Güler misin, aglar misin?

  Yazacak cok sey var amma, simdilik kifayet eder insaAllah.

  MeasSelam.

 • Yusuf Dogruer
  Yusuf Dogruer27.12.2009 - 00:46

  muavıye ye h.z ve ashab dıyenlere sasırıyorum o nasıl bı ashab kı dunyanın hıc bır yerınde kımse evladına muaviye ısmını koymaz O h.z ve ashab dıyenlere derımkı cocugu ve ya torunu olacaklara muaviye ısmını koysunlar derım eger koyarlarsa..

 • Hatice Ay
  Hatice Ay21.12.2009 - 22:15

  ben sünni müslümanlardanım ancak bence mezhepler sonradan ortaya çıktığı için mezheplere saygı duyarak hepsini iade ediyor ve YÜCE ALLAH 'ın kulu hz.Muhammet'in ümmetiyim diyorum.Yüce ALLAH'a inanıp peygamberini seven biri olarak muaviyeyi kınıyor tabiki hz.ALİ'yi ve sevgili peygamberimizin göz nurları olan hz.HASAN ve hz.HÜSEYİN'in tarafını tutuyorum.ve inanıyorum ki hiç bir müslüman muaviyeyi ve yezidf i tutmaz tutamaz. öldürüldükleri aklıma geldikçe hala aklım ermiyor hiçbir tarafa olaya sığdıramıyorum inanamıyorum.yazıklar olsun ozamanki
  müslümanlara diyesim geliyor.nasıl izin vermişler o kutsal emanetlerin öldürülmesine nasıl nasıl.ALLAH bu yaptıkları için hepimizi affetsin onları hari......

 • Durali Somun
  Durali Somun05.05.2009 - 15:08

  niye ayrlığı körüklüyosunuz

  Muaviye babasıyla ve annesi meşhur Hz.Hamza nın ciğerlerini çıkarttıran kadındır en son
  bu aile başka çıkar yol olmadığı için müslümanlığı seçmiştir. Ama ben kahin değilim ki korkudan mı hakiki mi müslüman oldular bunu da bilemem.
  Şahsım mezheplere inanmamakla beraber sünni hanefi mezhebindenim.Bunuda akli kemale erdiğim zaman öğrenmiş oldum.
  Tarihte olan yanlışlar hepimizi yaralamıştır.Ozaman Hz.Osman ın şehit edilmesini ve beş gün cenazesine kimsenin yanaşmadığını nereğe koyacağız.Hemde bir halıfe ki cenazesi beş kişiyle defnedilmiştir.Yalın kılç Hz Osmanın huzuruna çıkan Abdullah'ya Osman seni elimden kim kurtaracak 'dediğinde Hz.Osmanın cevabı Allah isterse kurtarır cevabını verirkenşöyle dedi'ya Abdullah seni baban bu halde görseydi ne derdi've ve ve o Abdullah Hz Ömer in oğluydu öylece dışarı çıktı.
  Yani demek istediğim ben o zaman yaşasaydım Hz. Ali'nin taraftarı olurdum ama iyimi olurdu.İkiside müslüman.Biri feragat edebilirdi 'müslümanlar kırılıp birbirini öldürmesin diyebilirdiler.Demek ki çıkar ve dış kışkırtma o zaman dan varmış
  Muaviyeye lane desem ne çıkar demesem ne çıkar.
  Boş konuşup gemiyi kaçırıyoruz.Hz. Ali'i sevmiyen bir sunni görürmüsünüz ve ya ehli beyti sevmeğen birini.Bu ayrıcalığı körüklemekten elinize ne geçiyor ben bunu anlamakda güçlük çekiyorum.
  İşte aleviliğin çıkş noktası bu savaşlar.
  Maviye ileHz.Ali'nin bu savaşlarından bıkan hariciler
  yani ne Ali den yana ne muaviye den yan birde İbni as.Hariciler bir karar alır,bunların üçünü öldürürsek nifak ortadan kalkar.Hz.Alişehit edilir,İbni As yaralanır Muaviye tara almadan kurtarır.Şimdi dersiniz Muaviye yaptırmıştır.Orası tariçilerin bileceği mesele
  Kısacası bırakın geçmişi karıştırıp genç beyinleri ayrıştırmayı
  ortak noktaları ve güzel olanı ortaya koyun

  selamlar

 • Fârûk El Furkan
  Fârûk El Furkan05.10.2008 - 15:41

  Kimden: Alevi stratejisi nedir... (Bay, 35)
  Kime: Grup: Alevi Haber Ajansı...-AHA-
  Tarih: 5.10.2008 15:05 (GMT +2:00)


  Konu: Muaviye -aleyhillane- gündemimiz sürüyor?


  Önce son dakika...

  SÖZCÜ gazetesi; *AL SANA ALEVİ AÇILIMI* başlıklı kısa bir haberinden bahsederken,Milli Eğitim bakanlığının hazırlatmış olduğu Alevilikle ilgili kitaplarda Alevilerin lanet ile andığı Muaviye -aleyhillene- den *HAZRET-İ* diye bahsedildiğinden haber vermiştir...

  Tarih: 05 Ekim 2008 Pazar...

  ________________________________________________________________


  Mehmed Ali Demirbaş,*MEZHEPSİZLER* adlı kitabında kaç kez Muaviye -aleyhillane- için *HAZRET-İ* kelimesini kullanmıştır...

  _Mevdudi bahsinde,dokuz (9) kez...HAZRET-İ MUAVİYE ibaresi geçmektedir...

  _İç Fitne bahsinde,beş (5) kez...HAZRET-İ MUAVİYE ibaresi geçmektedir...

  _Ashab-ı Kiram bahsinde,tam tamına altmışyedi (67) kez...HAZRET-İ MUAVİYE ibaresi geçmektedir...

  _Ashab-ı Kiramı sevmek bahsinde,altı (6) kez...HAZRET-İ MUAVİYE ibaresi geçmektedir...

  Ve toplam olarak doksanyedi (97) kez..HAZRET-İ MUAVİYE ibaresi geçmektedir...

  İlginç notumuz; Ashab-ı Kiram bahsinden bahsetmesine ve başlık *ASHAB-I KİRAM* olmasına rağmen bakın Mehmed Ali Demirbaş ne demiştir...*Mevzumuz daha çok *HAZRET-İ MUAVİYE* (avukatlığı) ile ilgili olduğu için,Hulefa-i Raşidinden ve Ehl-i Beyti sevmek faziletinden yeteri kadar bahsedemedik...(Notumuzdur::Ehl-i Beyt sevgisinden ve onun faziletinden bahsetmene ne gerek...Ehl-i Beyt'te lanet etmiş bir adama senin HAZRET-İ MUAVİYE demen RESULULLAHIN EHL-İ BEYTİNİ ne kadar sevdiğini ortaya koymaktadır...Sana lanet ey alimcik bozuntusu...Sen şimdilik soru-cevap makaleciliğiyle kendini kamufle etmeye devam et...Ben sizi nasıl ifşa edeceğimi göreceksiniz...Ebubekir sifilede aynı mesajım...Güya gazete köşelerinde soru-cevap alimcikliğiyle saf müslümanlara şirin görünmeye çalışan MÜNAFIKLAR...Mehdi not düşmüştür...)

  Ve son kısım...

  Mehmed Ali Demirbaş -aleyhillane- 1980 yılında yazmış olduğu *MEZHEPSİZLER* adlı kitabının *ASHAB-I KİRAM* bahsinin en son kısmına şu notu düşmüştür...

  *Hazret-i Ali ve Hazret-i Muaviye ile diğer Ashab-ı Kiram Aleyhimürridvandan birini sevmeyen Ehl-i Sünnet vel cemaatten olamaz...Bizi şefaatlarına kavuştur Ya RABBİ! ..*

  Notumuz...Bir zamanlar bilim camiasına hakim olan bilim adamı bozuntularıda derlerdi ki,*EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETMEYENLER BİLİM ADAMI OLAMAZLAR...* buda onun gibi birşey işte...Yani sen ŞAM ŞEYTANI MUAVİYE ALEYHİLLANE'ye Hazret çekmezsen EHL-İ SÜNNET ALİMİ olamazsın ve Ehl-i sünnet vel cemaatten değilsin...Ne güzel bir ölçü...İyiki bizler ALEVİYİZ...Ve o emevi köpeğine ve aline lanet ediyoruz da EHL-İ SÜNNET değiliz...ALLAHIM SANA SONSUZLUĞUN VE YÜCELİĞİNCE ŞÜKÜRLER OLSUN...

  Ve biz aleviler,bektaşiler ve şiiler,bu gibi emevi süfyani sünni alimlere ve o alimlere alim ve veli diyenlere şahs-ı manevileri olan Muaviye -aleyhillane-ye *HAZRET* çekenlere lanet yağdırırız...Hiçbir gerçek Mümin Ehl-i Beyt'e lanet etmiş olan emevi döllerine *Hazret* çekmez...Biz onun Müslümanlığından şüphe ederiz...Onlar olsa olsa Melun Muaviyenin getirmiş olduğu MÜNAFIK İSLAM müslümanıdır...YANİ ASLEN MÜNAFIKTIR...

  RESULULLAH MÜNAFIĞI ŞÖYLE TARİF EDER...

  _O konuştuğu zaman yalan söyler...

  _O söz verdimi yerine getirmez...

  _O emanete hıyanet eder...

  Ve hatırlayınız ki,hakem olayında yalancılık yapılmıştır...
  Ve hatırlayınız ki,Hz...Hasan ile yapılan antlaşmadan geri dönülmüştür...
  Ve hatırlayınız ki,Kur'an ve Ehl-i Beyt ümmete emanet edilmiştir...

  Hazret-i Ali diyor ki;

  *Hakkı adamla bilemezsin,önce hakkı tanı...*

  Hazret-i Muhammed (saav) diyor ki;

  *HAK ALİ İLE ALİ HAK İLEDİR...* (sadakde ya resullallah)

  Bu meselede sonnotumuz şudur...

  Melun Mehmed Ali Demirbaş,MEZHEPSİZLER adlı lain kitabının Mevdudi maddesinin bir kısmında Mevdudi için diyor ki; *Hazret-i Muaviye hakkında ağzına geleni söylüyor,bir defacık olsun *HAZRET-İ* kelimesini bile uygun bulmadığı halde yaptığı hareketlerin tasvibi için bakın nasıl bir dil kullanıyor:*Muaviye iyilikleri şöyle dursun sahabi olması hasebiyle hürmete şayan bir zattır...Onun hakkında her kim ileri geri konuşur,ona taan etmeye kalkarsa,deriz ki o haddini bilmeyen bir kimsedir...* diyor...

  Notumuz...Al birini vur ötekine...İşte bir taşla iki kuş böyle vurulur...Hem Mevdudi hemde Mehmed Ali Demirbaş -aleyhimüllane-yi böylece tanımış olduk...Allah bu görevi içra eden biricik halifesi MEHDİ'den razı olsun...

  Mehmed Ali Demirbaş ve Mezhepsizler adlı kitabının Muaviye -aleyhillane- mevzusu burda son bulmuştur...

  ________________________________________________________________


  Kadir Mısıroğlunun 1993 yılında birinci baskısı yapılmış olan *BOYKOT* adlı kitanın 22.saifesinin ÖNSÖZ'ünün Haşiyesinde şöyle not düşülmüştür...

  *Öteden beri *Osmanlı Düşmanlığı* ile ortaya çıkmış olanlar,

  a-) -Mutaassıp Hıristiyanlar...
  b-) -Ehl-i Sünnet düşmanı *İran Alevileri* idi...Sonradan bunlara en korkunç bir karalama edebiyatıyle *Kemalistler* de ilave olunmuştur...(Notumuz...Burdan kasdedilen Türk Alevileridir?)
  Bunlardan *Hıristiyanlar* ve *Kemalistler* imanlı ve tarih şuuruna malik insanlarımıza tesir edememiş,sadece Batı hayranı bir kısım kaybolmuş vatandaşlarımızı propagandalarının selinde boğarak *Osmanlı Düşmanı* haline getirebilmiştir...
  Ancak İran Alevileri,*İslam* adına ve o hüviyetle ortaya çıktıklarından bazı az bilgili Müslümanları Hazret-i Muaviye'den Yavuz Sultan Selim'e kadar,Ehl-i Sünnet davasının pek çok kahramanına? ? ? (Ehl-i Beyt Düşmanlarına) dil uzatır (lanet eder) hale getirebilmişlerdi...(Allah'a şükür?)
  Bu durum *İran İnkılabı*ndan sonra,bu inkılabın *İslam* ve *Şeriat* kelimelerini bayraklaştırmış olmasıyla bir hayli şümullenmiş ve -bazı kötü niyetlilerin de araya girmeleriyle - korkunç bir Osmanlı aleyhtarlığı hareketine vücud vermiştir...(Allah'a şükür?)

  Mehdi diyor ki;

  *ALLAH'IN LANETİ VE GAZABI YALANCILARIN VE ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN...*


  Zikr-i Hakikatimizdir...
  ___________________
  Baki Gerçekler Demine Hu Dost Allah Eyvallah...
  Gerçeğe Hu Mümine Ya Ali Ya Mehdi Sahib-i zaman...