Kültür Sanat Edebiyat Şiir

 • 19 mayıs 191926.06.2019 - 00:49

  işgalci devletlere karşı Milli Mücadelenin başladığı tarih

 • a.b.d26.06.2019 - 00:45

  200 yıllık bir geçmişe sahip, her yönüyle zıtlıkları barındıran, II. Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliğini tehdit olarak gören ve bu sebeple dünya siyasetine yön vermeye çalışan bir devlet. En önemlisi İsrail hariç Ortadoğu Devletlerinin başının belası

 • panislamizm02.07.2018 - 23:53

  Osmanlının son dönemlerinde II. Abdülhamit döneminde devlet politikası olarak bütün müslümanları biraraya toplama düşüncesine verilen ad. Diğer adlarıyla Ümmetçilik ya da İslamcılık düşüncesi Birinci Dünya savaşında önemini kaybetmiş yerini Türkçülüğe bırakmıştır.

 • teşkilatı mahsusa02.07.2018 - 23:47

  1913' te hükümet darbesiyle (Babı Ali Baskını) iktidara gelen İttihat ve Teakki partisinin, iktidarını korumak amacıyla kurmuş olduğu ve bugün ki Milli İstihbarat teşkilatının temeli olan gizli örgüttür. Diğer gizli örgütler gibi Milliyetçilik sloganıyla yola çıkmıştır.

 • şeyh said isyanı02.07.2018 - 23:34

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1925' lerde Diyarbakır'da çıkmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmış olan daha sonrasında sert bir şekilde bastırılmış olan isyan hareketidir. İsyan nedeninin farklı görüşteki gruplar tarafından farklı farklı anlatılan bir isyandır.
  Aynı dönemde yaşamış olan ve Nur Cemaatinin lideri Said Nursi ile karıştırılmamalıdır

 • muaviye02.07.2018 - 23:27

  oğlu Yezid'den kaynaklı olarak Müslümanların mezheplere (Şii-Sünni) ayrılmasına neden olan Emevi Devletinin kurucusudur. ırkçı yönüyle tarihte hiç iyi anılmayan kişidir.

 • osmanlı imparatorluğu02.07.2018 - 23:22

  Osman Bey tarafından 1299'da Söğüt'te (Bilecik) kurulmuş, 3 kıtaya yayılmış olan; fakat Sultan Vahdettin (VI: Mehmet) döneminde 1922'de Saltanatın kaldırılmasıyla yıkılan Türk-İslam devletidir.

 • nazizim02.07.2018 - 23:15

  1933-1945 Hitler Almanya'sında iktidarda olan partiye ve Yahudi- Komünist düşmanı ideolojiye verilen ad.

 • kronik yorgunluk01.07.2018 - 01:54

  kafadan rahatsız olmak diyecem değil tabi, sağlıklı bir yaşam sürmemek ve boş boş düşüncelere dalmak, ayaklarını yerden kesmektir.