Kültür Sanat Edebiyat Şiir

annan planı sizce ne demek, annan planı size neyi çağrıştırıyor?

annan planı terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Alparslan Arslan
  Alparslan Arslan

  Evet ilk başta Türkiye'nin aleyhtar taraflığınının destekçisi gibi görünsede derınlemesine incelendiğinde aslında 1974 yılında görülen davanın rövanşı diyebiliriz.

 • *?*
  *?*

  Ya bu Koffi Annan var ya. Mahalleden tanıyom ben bu adamı...
  Bunun babası at hırsızıydı annesine laf yok ama bunun babası da annesi de beyazdı.Bu nasıl böle kara mara bişe oldu annamadık...

 • Ronin Can
  Ronin Can

  herkesin konuştuğu ve hiç kimsenin anlamadığı...

 • Fatihözcan
  Fatihözcan

  Amerikan oyunu

 • Atakan Kartaltepe
  Atakan Kartaltepe

  ANNEN Plânı! .. ne Annan'ı? ..Demediler mi ki Kıbrıslı Türkler(!) 'Yes be ANNEM'..işte ondan kinaye...Allahtan Kıbrıslı Rumlar annelerine sahip çıktılar da...

 • Sarper Gülsoy
  Sarper Gülsoy

  Bence Annan Planı Kıbrıs'ta Öldürülen Türkler'in ve Şehit olan Türk Askeri'ne yapılan bir hakarettir...

 • İzzet Özcan
  İzzet Özcan

  Annan planı bence Kıbrıs TÜRKlerinin azınlık haline getirilmesi ve bu şekilde sömürülmesi.
  Annan planı bence Kıbrıs şehitlerinin kanını sızlatan bir mikrop yuvası.

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  9000 sayfadır...
  Bagajda taşıyordum kankim yüzünden Uluslararası İlişkiler nutukları dinlemek zorunda bırakıldığım zamanlarda....
  İngiltere'ye gitti de rahatladım..:=))

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  İstanbul etnik açıdan 5'e bölünecekti.

  1 Konya ve ahalisi rumlarla caferilerin olacaktı.

  2 Afyon ve revanisi mideye indirilecekti.

  3 Edirneden Arhavile kadar olan (2 metre kalınlığında) ince bir hat çerkez ve ortodoks kilisesinin yönetimine devredilecekti.

  4 Kasımpaşa ve esnafı Recep Tayyip Erdoğan'a bırakılırken dış ilişkilerinde Rize'de kurulacak olan Süleymancı-Nakşi ittifakına bağımlı olacaktı.

  5 Bolu dağı Köroğlu'ndan alınıp Bolu Beyine teslim edilecekti..

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  Bilmeyen kişilerin hakkında atıp tuttuğu ve kıbrıs halkını bir deneme tahtasıymış gibi kullanarak tüm mal varlıklarını ellerinden alarak rumlara vermeyi amaç edinmiş bir plan...
  Allah uygulandığını görmeyi nasib etmez inşallah..

  Zaten uluslararası hukuk kurallarına göre KKTC diye bir hükümet yok...ve dolayısıyle evlerimizin tapuları bize ait değil...

  Basınız yaraya bir tutam tuz daha...

 • F
  F

  24 Nisan itibariyle çöpe gitmiş plan!

 • F
  F

  24 nisan 2004 teki referandumda kıbrıs rum kesimindekilerin % 75 inin, Türk tarafındakilerin % 35 inin HAYIR dediği plan.Yani TÜM ADANIN ortalama % 55 i HAYIR dedi.

 • Pelin Taş
  Pelin Taş

  Bela bela....Her Türk evladı mutlaka bu olaya karşı çıkmalıdır...Bir avrupa birliği sevdasına onca şehitlerimizin kanlarıyla sulandığı alanları verecekmiyiz...bugün kıbrısı veren yarin Türkiye yi verir!

 • F
  F

  Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) tarafından hazırlanan rapora göre, 5. Annan Planı'nda Türk tarafı aleyhine çeşitli konularda 95 zararlı unsur var.

  Gündemin en önemli konusu olan 'referandum'a ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin çalışmaları sürüyor. Ancak 24 Nisan'da Ada'da yapılması beklenen referandumdan 'evet' ya da 'hayır' sonucunun çıkması ile elde edilecek kazanımlar ya da kayıpların neler olacağına yönelik tartışmalar sürüyor.

  Türkiye'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarından TUSAM'ın hazırladığı raporda, referanduma sunulacak olan 5. Annan Planı'nın içeriğinde, Türk tarafının aleyhine olan 95 unsur maddeler halinde ele alındı. 'Annan Planı'na 'evet'in 95 Zararı' adı altındaki rapor şöyle:

  ' 1. Annan Planı, Kıbrıs Türk kesimine göç edecek Rumlar'ın, Türk nüfusuna oranının yüzde 18'den fazla olamayacağını düzenlemektedir. Ancak, bunun yanıltıcı bir düzenleme olduğu açıktır.

  2. Bu sınırlamaya getirilen iki istisna dikkat çekici ve tehlikeli boyuttadır. Karpaz bölgesindeki Dip Karpaz, Yeni Erenköy, Sipahi ve Adaçay köylerine eski Rum sakinleri hiçbir sınırlamaya ve kısıtlamaya tabi olmaksızın geri dönebileceklerdir.

  1974'ten sonra güneye göçmüş ve bugün yaşı 65'i geçmiş olan Rumlar, 5 yıllık sınırlama ile bağlı olmaksızın, kuzey kesimindeki eski topraklarına geçebilecektir. Böylece, 65 yaşını geçmiş bulunanlar ve onlara refakat edecek aile üyeleri, Türklerin aralarına yerleşecektir.

  3. Türk yönetiminin aksi yöndeki talebine rağmen 65 yaşın üstündekiler ve eskiden Karpaz köylerinde yaşamış olanların dönüşleri, 6 yıllık yerleşim sınırlamasına uymaları halinde, yüzde 18'lik orana tabi tutulmamıştır.

  4. Yukarıda sayılan, yüzde18'lik sınırlamanın dışında tutulan geriye dönüşler bir tarafa, yüzde 18'lik oran AB hukukuna karşı koruma altına alınmadığı için, AB'ye girişten hemen sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda açılacak davalar yoluyla, bu sınırlama kolayca delinebilecek, yüzde 18'lik orana tabi Rumlar da Türk tarafına kolayca yerleşebilecektir.

  5. Bunun ötesinde, dava yoluna hiç gidilmese bile, 19 senenin sonunda halkın yüzde 28'i Rum olacak ve bu nüfusun seçme ve seçilme hakkı bulunacaktır.

  6. Annan Planı'nda boşaltılmasına karar verilen köylerde halen 58.000 Kıbrıs Türkü yaşamaktadır ve Ada Türklerinin 48.900'ü kendisine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalacaktır.

  7. Annan Planı'na göre Rumlar, 1974'te bıraktıkları mülklerinin en çok 1/3'ünü geri alabilmektedir. Kalan 2/3'lük bölüm üzerindeki mülkiyet ihtilafı ise takas yada tazminat yolu ile çözüme kavuşturulmaktadır. Takas ve tazminatın, 10 milyar dolarlık bir bütçe gerektirdiği ifade edilmektedir. Plana göre bu maliyet ABD, AB ve uluslararası finans kuruluşlarınca karşılanacaktır. Yani ortada oluşturulmuş bir fon bulunmamakta sadece muhtemel 'finansörler'den bahsedilmektedir.

  8. Bu finansörlerin 10 milyar dolarlık bütçeyi neyin karşılığında sağlayacağı bilinmemektedir. Kıbrıs'ta açılacak üslerin mi, Ada halkının uzun vadeli borçlandırılmasının mı söz konusu olduğu bilinmemektedir.

  9. 10 yeni üye ülkeye dahi gereken mali desteği vermeyen, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen AB'nin Kıbrıs'ı birleştirmenin maliyetini üstlenme konusunda samimi ve içten olmasını beklemek mümkün değildir.

  10. Mülklerinin 2/3'ü için bono almayı kabul eden Rumlar, bu bonolar karşılığında KKTC'nin dilediği yerinden mülk almaya hak kazanmaktadırlar. Yani, Plan'da Rumların eski mülklerinin sadece 1/3'ünü alacağının düzenlendiğini söyleyenler ya büyük bir yanılgı ya da bilinçli bir saptırma içindedirler.

  11. Rumlar gelince, yıllardır yaşadıkları evlerini boşaltacak olanların durumunun ne olacağı belirsizlik arz etmektedir. Plan'a göre, yer değiştirmek zorunda kalacak Türkler için Ağustos 2004'e kadar konut tesis edilecektir. Yer değiştirmek zorunda kalacak 48.900 Türk için 3-4 ay içinde kimin, nerede, nasıl ve hangi parayla bu konutları inşa edeceği belli değildir. Bu kadar kısa bir sürede bütçenin sağlanması, projenin oluşturulması, konutların planlamasının yapılması ve kurulması mümkün görülmemektedir.

  12. Plan'da 50, 75 ve 100 metrekarelik evlerden bahsedilmektedir. Acaba Türkler için düşünülen prefabrik evler midir? Bu kadar kısa sürede gerçek evlerin yapılması mümkün müdür?

  13. Mevcut düzende çiftçilik yapan, narenciye yetiştiren yani tarımla uğraşanların, terk etmek zorunda kalacakları evlerin yerine kendilerine tahsis edilen konutlara geçtikleri varsayılsa bile, bu insanların geçimlerini nasıl sağlayacakları konusu Plan'da düzenlenmemiştir.

  14. Türkler'in, yıllarca emek verdikleri bahçelerini, tarlalarını, arsalarını ellerinden alıp Rumlara veren Annan Planı, bunların karşılığının ne olduğunu düzenlememekte, bu insanlar için yeni geçim kaynağı tahsis etmemektedir.

  15. Rumlar'ın geri aldıkları ve Türklere kiralayacakları mülkleri değerlendirme biçimi nasıl olacaktır? Rumlar, evleri, şu anda içinde oturan Türklere kiralarlarsa içinde oturmakta olanlar açısından bir sorun kalmayacakmış gibi görünmektedir. Ancak, iki kesim arasındaki refah düzeyi dikkate alındığında, istenen kira bedeli gelir düzeyinin çok üstünde olursa ne olacaktır? Diğer taraftan, Rumlar, evlerini Türk veya yabancı fark etmeksizin başkalarına kiralamak isterlerse ne olacaktır? 30 yıldır içinde oturup kendini o evin sahibi gibi gören Türkler'in nereye gidecekleri, evlerini ne zaman boşaltacakları ve o anda çıkacak kaosun nasıl çözüleceği, başka bir deyişle en insani konular, ne yazık ki Plan'da muamma olarak bırakılmıştır.

  16. Plan, mülkiyet açısından, oturulan malın satın alınması üzerine kurulmuştur, malların değerlerinin hesaplanması kuralına göre, Türkler'in güneyde terk ettikleri mallar ne kadar değerli olursa olsun kuzeyde edindikleri malları almaları mümkün olmayacaktır. Evinin güneyde eşdeğeri olmayanlar ise zaten oturdukları evleri satın almak dışında çareleri olmadığı için açıkta kalacaklardır.

  17. Terk edilmek zorunda bırakılan mülkler haricinde, en geç tır. Yani ortada oluşturulmu2019'dan itibaren, ama istisna hükümleri güvence altına alınmadığı için belki çok daha kısa bir süre sonra, her Rum ve AB vatandaşı kuzeyden ev satın almaya başlayabilecektir'.

  SAF BİR YAKLAŞIM

  Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) tarafından hazırlanan 'Annan Planı'na 'Evet'in 95 Zararı' adlı raporda, 'derogasyonlar' olarak ifade edilen ve Türkiye tarafından da hassasiyet gösterilen koruma hükümlerinin AB tarafından korunacağına inanmanın 'saf' bir yaklaşımı olacağı ifade edildi. Raporda, AB Komisyonu'nun, 5 yıl geçmesini bile beklemeden kısıtlamaları geçersiz hale getirme girişiminde bulunmasının gündeme gelebileceği savunuldu.

  TUSAM'ın raporunda şu hususlar yer aldı:

  '18. Annan Planı'na göre topraklarımız 3.241.68 kilometrekaden, 2.559.12 km2'ye düşecektir.

  19. Annan Planı'na göre topraklarımızın 682.56 kilometrekaresi Rumlara terk edilecektir.

  20. 4. ve 5. Annan Planı'nın benimsenmesi durumunda, 1050 kilometrekare toprak Rumlar'ın eline geçecek, Kıbrıs Türk oluşturucu devletçiğinin alanında 815 km2 azalma olacak, geriye kalan alan yeşil hat olacaktır.

  21. Topraksız devlet ve vatan olur mu? Plan'da, Türk kesiminin elinde kalacak olan toprak oranı, Ada'nın tamamının yüzde 28.6'sı olarak görünmektedir. Ancak, bu gerçek durumu yansıtmamaktadır. Sınır bölgesi olup da Rumlara kalan bölge yüzde 2.64 Rumlara verilen bölge yüzde 2.92 KKTC'de bulunan kilise malları yüzde 1 Orman, dağ, meralar, tepe, gölet, tapusuz dere alanları yüzde 11 Türkler'in elinde gözüken ama Türklere ait olmayan toprakların oranı yüzde 17.56 Türkler'in elinde kalan toprak sadece tüm Ada'nın yüzde 11.04'ü Bunun zaten yüzde 5'i Türklerin tapulu malıdır. Bu durumda plan ile Türklere bırakılmış alan yüzde 6.5 olmaktadır. Türklerin tarımsal amaçlı kullanabileceği toprak sadece yüzde 6.5'tir.

  22. Kıbrıs'ta işlenmeye uygun olmayan toprak 706.20 kiyometrekare Göç edecek Rumlara verilecek toprak 230.00 kilometrekare KKTC'de yaşayan Rumlar'ın toprağı 8.30 kilometrekare KKTC'deki Maronitlerin toprağı 32.10 kilometrekare KKTC'deki kilise ve manastırlara ait toprak 23.17 kilometrekare Gazi Magosa Kalesi güneyinde Rumlara bırakılacak toprak 2.08 kilometrekare Lefkoşe'de Rumlara verilecek toprak 0.53 kilometrekare Türkler'in elinde görünen ama Türklere ait olmayan topraklar: 1002.38 kilometrekare. Bu durumda Türkler'in elinde kalan toprak sadece 1556.74 kilometrekaredir ve bunun yarısı zaten tapulu maldır.

  23. Ada'da 3 milyon 302 bin dönüm Rumlar'ın, 1 milyon 15 bin dönüm de Türklerin arazisi bulunmaktadır. Türkler'in arazisinin 600 bini güneyde, 400 bini kuzeydedir. Bu plan ile Türkler, topraklarının yüzde 6.5'ini kaybetmektedirler. Türkler, Rumlar'ın malında kiracı olmaya mahkum edilmektedirler.

  24. Güneyde 400 bin dönüm, kuzeyde ise 70 bin dönüm sulu arazi bulunmaktadır. Kıbrıs Türkü'nün topraklarındaki 70 bin dönüm sulu arazinin 55 bin dönümü Güzelyurt'tadır. Güzelyurt'un verilmesi ile Türkler tarımlarının yüzde 67.5'lik bölümünü kaybetmektedir.

  25. Kıbrıs Türkleri'nden, su kaynaklarının yüzde 75.6'sını terk etmeleri istenmektedir.

  26. Kofi Annan, evlerinden ayrılırken bahçelerindeki olgunlaşmış narenciyelerini toplamaları için Türklere izin vermiştir.

  27. Planı kabul etmekle, Türkler, hububat üretimlerinin yüzde 70'ini, sebze üretimlerinin yüzde 50'sini, narenciye üretimlerinin yüzde 67'sini, patates üretimlerinin yüzde 75'ini kaybetmektedirler.

  28. Tarım sektöründeki toplam kayıp 127 milyon dolar civarında olacaktır.

  29. KKTC ihracatının yüzde 55'i tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Bunun yüzde 90'ını ise narenciye oluşturmaktadır. Narenciye ve patates üretimi, toplam ihracat payı içerisinde yüzde 25 gibi bir orana tekabül etmektedir ki, bu tutar 12 milyon dolar civarındadır.

  30. Plan'ın uygulamaya geçmesi ile 1350 işyeri kapanacaktır.

  31. Çalışan nüfusun yüzde 15'i işsiz kalacaktır.

  32. Mali sektör, inşaat, sağlık, eğitim, ulaştırma sektörleri ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren 553 işyeri Rumlara bırakılacaktır. Türk kesiminin, 18.3 milyon dolar milli gelir kaybı olacaktır.

  33. Planın uygulanması ile 442 ticarethane, 188 otel ve lokanta Rumlara terk edilecektir. Burada 43 milyon dolar milli gelir kaybı ortaya çıkacaktır.

  34. İmalat sektöründe 160 işyeri Rumlara terk edilecektir. Türk kesiminin 12 milyon dolar milli gelir kaybı olacaktır.

  35. İstenilen tüm toprağın verilmesi durumunda KKTC'nin gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 22'si, yani 200.3 milyon dolarlık kısmı kaybedilmektedir. Ayrıca, 40 milyon dolar civarında bir bütçe gelir kaybı yaşanacaktır.

  36. KKTC'nin, sınırları içinde yer alan 6 üniversitede okuyan yaklaşık 25 bin Türk öğrencinin sağladığı, öğrenci başına yıllık 8 bin dolarlık gelirden vazgeçmesi gerekecektir. Plan'ın kabul edilmesi halinde Türk öğrencilerin Kıbrıs'a girişi Schengen vizesine tabi olacaktır. Bu da, KKTC ekonomisinde yıllık 200 milyon dolarlık bir kayıp anlamına gelmektedir.

  37. Toplam milli gelir kaybı 450 milyon dolar civarındadır. Bu da halen 752 milyon dolar seviyesinde olan KKTC GSMH'sinin yaklaşık yüzde 60'ının kaybı anlamına gelmektedir.

  38. Akdeniz'in en görkemli turizm beldesi olan MARAŞ, Rum yönetimine bırakılmaktadır.

  39. Plan'da, GKRY'nin şimdiye kadar almış olduğu tüm dış borçların 'Ortak Devlet' tarafından ödenmesi öngörülmektedir. GKRY'nin borç almış olduğu uluslararası finans kuruluşları bunun aksini kabul etmemektedirler. Bu durumda, GKRY'nin halen 12 milyar dolar civarında olan borçlarının, nüfus oranları dikkate alındığında, yaklaşık 3 milyar dolarını ekonomik olarak daha dezavantajlı durumda olan Kıbrıs Türklerinin vergileriyle ödenmesi söz konusu olacaktır.

  40. Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye aktarılan 250 milyon dolarlık yardım kesileceğine göre bu açığın KKTC'yi anlaşmaya zorlayanlar tarafından kapatılması gerekmektedir. AB'nin çözümü müteakip Kuzey Kıbrıs için vadettiği yıllık 50-60 milyon euro (yaklaşık 60-70 milyon dolar) tutarındaki yardım, Plan'ın uygulanması nedeniyle meydana elebilecek ekonomik sorunlara çare olamayacaktır. Plan'ın KKTC ekonomisinde oluşturacağı yük giderilemeyecektir.

  41. AB, muhtemel bir anlaşmada ekonomik olarak daha fazla katkıya ihtiyaç duyan Türk tarafına ayrı kat ü kaybetmektedir. 25. kı sözünden vazgeçmiştir. Kıbrıs'ı tek bir bölge olarak kabul etmektedir. Bu, Kuzey'deki idareye ekonomisini kalkındırma için doğrudan bir yardım yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Yardım merkeze yapılacak ve merkez çoğunluk kararıyla Türk kesimi ile oynamaya, onları oyalamaya başlayacaktır. AB'nin bu yaklaşımı aynı zamanda, iki halka, iki ayrı ekonomiye, iki kesimli bir ortaklığa dayalı bir ülkeyi tek bir ülke halinde görme temayülünü gösteren Rumların elde ettikleri siyasi bir kazançtır.

  42. Türkler lehine hükümler Rumlar tarafından Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda açılacak davalarla ortadan kaldırılabilecektir. Hukuken bu hakları mevcuttur, aynı şekilde mahkemenin de bu istisna hükümlerini iptal etme yetkisi hatta görevi bulunmaktadır. Çünkü Türklerin haklarını koruyan bu hükümler AB'nin temel kurallarına aykırı düzenlemelerdir. Yarın geçerli olmayacak maddeleri oylamanın bir anlamı bulunmamaktadır.

  43. Annan, 31 Mart 2004 tarihli mektubunda Plan'ın özetini vermiştir. Mektubun 4. sayfasında Verheugen'in kendisine derogasyonlar konusunda verdiği söz aktarılmaktadır. 'Komisyon, AB hukuk sistemi çerçevesinde hukuki belirginliği ve güvenliği sağlamayı ve birincil hukukun uyumu sonucunu verecek şekilde nihai çözümü oluşturmayı taahhüt ediyor'. Bu ifadeden bir anlam çıkmamaktadır, çünkü neyin belirginliğinin ve güvenliğinin sağlandığı açıkça ifade edilmemiştir. Bu cümlede istisnaların AB birincil hukuku yapılacağına yada geçici de olsa korunacağına dair bir söylem yer lmamaktadır. Oysa, Plan'ı öneren ve destekleyenlerin niyetlerinin halisane olması, 'koruyucu istisnaların' AB öncelikli hukuku haline getirilmesini ve kalıcı kılınmasını gerektirmektedir.

  44. AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen, Avrupa Parlamentosu'nda, Kıbrıs müzakerelerinin son durumu hakkında görüşlerini açıklarken; BM'nin son planında öngörülen istisnaların (derogasyonlar) kalıcı olmamasını, AB Komisyonu'nun başarısı olarak değerlendirmiştir.

  45. Bu durumda, Verheugen'in müzakere sürecindeki Kıbrıs ve İsviçre ziyaretleri de bir anlam kazanmış olmaktadır. Amacın, Kıbrıs Sorunu'nun çözüme, Kıbrıs halkının refaha kavuşturulması için gerekli teknik desteğin sağlanması değil; AB Mevzuatı'nın yeknesaklığının bozulmasının engellenmesi olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece, AB'nin Kıbrıs Sorunu'na bakış açısı, bir kez daha gözler önüne serilmiş olmaktadır. Ülkelerin dostu değil, çıkarının bulunduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir.

  46. Plan'a göre, Türk tarafı, 15 yıllık bir süreci geçmemek üzere gayri safi yurtiçi hasılası Rum tarafının yüzde 85'ine ulaşana dek mülk alınmasını engelleyebilecektir. Komisyon ise, beş yılda bir hazırlayacağı raporlarda bu kısıtlamaların tamamen ya da kısmen kalkmasını talep edebilecektir. AB'nin bu koruma hükümlerini koruyacağına inanmak, oldukça saf bir yaklaşımı yansıtacaktır. Hatta AB Komisyonu'nun, 5 yıl geçmesini bile beklemeden kısıtlamaları geçersiz hale getirme girişiminde bulunması gündeme gelebilecektir'.

  KATLİAMLAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR

  Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM) tarafından hazırlanan raporda, Annan Planı'nın referandumla kabul edilerek yürürlülüğe girmesinden 3 yıl sonra Rumlar'ın yeniden katliamlara başlayabileceği kaydedilerek, Türkiye'nin Ada'ya yeniden askeri müdahalede bulunmasına dünya konjonktürünün izin vermeyeceği savunuldu. Raporda şunlar kaydedildi:

  '47. Ada'daki Türk askerleri kademeli olarak azaltılacaktır. Ayrıca, 3 yılda bir Türk askerinin Ada'daki varlığının devamına gerek olup olmadığına dair toplantı yapılıp, karar alınacaktır. Türk askerinin, Türkiye'nin garantörlüğünün, Ada'nın Rumlaştırılmasına ve 'ENOSİS'in gerçekleştirilmesine engel olduğunu her fırsatta tekrarlayan Rumların mümkün olan en kısa sürede 'Türk askeri varlığına gerek kalmamıştır' kararını çıkarma çabası içinde olacağı apaçık ortadadır.

  48. Bu durumda Zürih Antlaşması ile kazanılmış olan Garantörlük hak ve yetkisi, Türkiye'nin elinden alınmak istenmektedir.

  49. Yeni plana göre, Lefkoşe-Gazimagosa anayolunun güneyi BM kontrolüne verilecek ve bu bölgeye Türk askeri geçemeyecektir. BM Barış Gücü askerlerine devredilecek bölgelerdeki Türk askerleri, Ada'dan ayrılıncaya kadar, silahlarıyla birlikte en az bin metre geri çekilecektir.

  50. Ada'da kalması mümkün olan askerin, üç gün önceden ecnebi komutanlardan izin almaksızın kışlasından dışarıya çıkması mümkün olmayacaktır.

  51. Türk askeri, yabancı askerlerin teftişine tabi olacak ve yabancı komutanların emirlerine göre hareket etmek zorunda kalacaktır.

  52. BM Barış Gücü denetimine girecek bölgelerde, BM yetkilileri yerel yönetimlere ve polise emir vermenin yanı sıra Kıbrıslı Türklerin bu bölgelere girişini yasaklama yetkisine sahip olacaktır.

  53. Yabancı askerler diledikleri zaman diledikleri Türk'ü tutuklama yetkisine sahip olacaklardır.

  54. Ada'da görev yapacak BM Barış Gücü'nün masraflarının Ortak Devlet tarafından karşılanması planlanmaktadır. Böylece, bir yandan BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarına yerleşmesinin zemini sağlamlaştırılmakta, bir yandan da bu işgalin masrafları Kıbrıs Türklerinin omuzlarına yüklenmektedir.

  55. Türk askerini Ada'dan çıkaran BM, Ada'daki mevcut BM 'Barış Gücü' askerinin sayısının 2 katına çıkarılması hazırlıkları yapmaktadır.

  56. BM Barış Gücü askerleri, yıllarca Bosna-Hersek'te daha dün Kosova'da Ortodoks Sırplar'ın Müslüman Arnavut ve Bosnalılar'a saldırmasını engelleyememişlerdir.

  57. Geçmişte yaşanan acı tecrübe dikkate alındığında, Ada Türklerinin canının, malının, namusunun ve güvenliğinin BM Barış Gücü'ne emanet edilmesi pek akılcı bir çözüm gibi görünmemektedir.

  58. Bu kadar büyük gelir ve nüfus farklılıklarının olduğu bir yapıda, orta ve uzun vadede Kıbrıs'ın demografik, sosyal, siyasal yapısı Türkler aleyhine bozulacak ve sonuçta asimile olmuş bir Türk toplumu önümüzdeki yıllarda Kıbrıslı Rumlar'ın ve AB'nin kontrolü altına girecektir.

  59. Bugün Irak ve Kıbrıs'ta yaşananlar, Batı devletlerinde Irak ve Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili hazırlanmış olan senaryo ve planların başlangıç noktasıdır. Irak'ta zaten bir arada yaşamakta olan vatandaşlar etnik temelli olarak 3'e bölünmektedir. Irak 3'e bölünürken, Türkmen nüfus Kürt bölgesinde bırakılmakta ve Türkmenler'in Kürt kimliği içerisinde eritilmesine çalışılmaktadır. Kıbrıs için de planlanan, Türklerin Rum kimliği içerisinde eritilmesidir.

  60. Afganistan'da, Filistin'de, Bosna'da, Irak'ta yardım bekleyen milyonlarca insana yardım elini uzatmak için bir şey yapmayan Batılıların, Kıbrıs'a yardım için ve burada yerlerinden yurtlarından kovulacak insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 'Yardım Yapacağız' sözleri gerçekçi değildir.

  61. İngiltere, bütünlüklü bir toprak düzenlemesi çerçevesinde toprağının yarısını Adalılar'a bırakmaktadır. İade edilen kısmın yüzde 90'ı GKRY'ye, yüzde 10'u ise KKTC'ye verilmektedir. Annan Planı'nı destekleyen İngiltere, gerçekten Ada'daki iki toplumun huzur, refah ve mutluluğunu düşünüyorsa, neden üslerinin bulunduğu toprakların tamamını Ortak Devlet'e bırakmamaktadır?

  62. Kıbrıs Türkleri sınırların düzleştirilmesi talebinde bulunmuş, aksi halde can güvenliklerinin kalmayacağını vurgulamışlardır. Bu Plan'da Kıbrıs Türkleri, küçük ceplere sıkıştırılmaktadır. Öyle ki bir Kıbrıs Türk köyünden yükselecek 'İMDAT' sesini en yakındaki Türk kardeşleri duyamayacaktır. Çünkü, Türk köylerinin, yerleşim birimlerinin arasına Rumlar yerleşmiş olacaktır.

  63. KKTC'nin sınırlarında bilinçli bir oynama olduğu anlaşılmaktadır. Türkler, ölü ya da diri olarak, Ada'dan atılmak istenmektedir.

  64. Yakın geçmişte bir Türk adası olan Girit'te, masa başında yapılan anlaşmalarla referandum kararı alınmış ve Girit Yunan adası haline getirilmiştir. Şimdi orada Türk bulunmamaktadır. Girit, 'Türksüzleştirilmiştir'. Kıbrıs da Girit'le aynı akıbete doğru sürüklenmeye çalışılmaktadır.

  65. 1700'lerde bir Türk denizi olan Ege bugün bir Yunan denizine dönüşmüştür. 1800'lerin başında, bugünkü Bulgaristan'da Türk nüfus Bulgar nüfusundan fazla iken, bugün Türkler asimile olmuş ve nüfus oranları yüzde 15-20 civarına gerilemiştir.

  66. Üzerinde uzlaşma sağlanmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılan Plan, ne Rum tarafının ne de Türk tarafının taleplerine uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflarca üzerinde tartışılmasının bile kabul edilmediği maddeler Annan'ın zoraki arabuluculuğu ile çözülmüş gibi gösterilmektedir. Diplomasi tarihinde böylesi bir zorlamanın ve uluslararası baskının başka bir örneği bulunmamaktadır.

  67. Planda 45 bin Türkiye kökenli Türk'ün Ada'da kalmasına izin verilmiştir. Bu da Lozan sonrası İngiltere'nin 8 bin kişiyi Ada'dan çıkartmasına benzer şekilde, Kıbrıs'ta halen ikamet etmekte olan Türkler'in yarısının Ada'dan çıkartılacağı anlamına gelmektedir.

  68. 1974 Barış Harekatı'nın sonucunda Ada'y yapıda, orta ve uzun vadede Ka Türkiye'den gidip zaman içerisinde yerleşmiş olan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönmelerinin sağlanması için bir mali yardım öngörülmüştür. 4 kişilik bir aileye 10 bin Euro kadar para yardımında bulunulacağı söylenmektedir. Böylelikle, Türkiye'ye dönüşlerin özendirilmesi ve Türk vatandaşlarının sayısının azaltılması amaçlanmaktadır.

  69. İki kesimliliği kabul ettiği ve Ada'daki Türkleri kolladığı söylenen Plan'da, neden Türklerin rahatsızlık yarattığı imajı verildiği ve neden Ada'dan çıkartılmak istendiği anlaşılamamaktadır.

  70. Annan Planı üzerinde anlaşma olsa da olmasa da, Kıbrıs Türküne verilen hakların zaman içinde eritilebileceğini bilen Rumlar; sözde, gelişmelerden umduklarını bulamamış görüntüsü vermeye çalışmaktadırlar. Aslında kazanımlarından memnunlar ve biliyorlar ki bu gelişmeler sonucunda Ada'da Türk egemenliği sona erecektir.

  71. Annan Planı'nın Rum kesiminin yıllarca çeşitli devletlerle imzaladığı birçok anlaşma konusunda ne dediği, Kıbrıs'ın kıta sahanlığı, hava sahanlığı konusunda ne içerdiği bilinmektedir.

  72. 2 ortak yerine çoğunluk idaresini empoze etmeye çalışan Rumlar, KKTC'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmaları reddetmekte ve kıyıları, havaalanlarını ve benzeri konuları ortak devlete devretmek istemektedirler.

  73. Annan Planı kabul edilirse, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Parlamentosu'nun kabul ettiği 'Türkler Rumlara Soykırım Uygulamıştır' yasası da kabul edilmiş olacaktır. Bu durumda, ya Rumların, işgalci Yunan güçlerinin Anadolu'dan çıkarılmasını 'soykırım günü' olarak kutlamaları seyredilecek ya da Türk düşmanlığının göstergesi olan bu özel günleri onlarla birlikte anılacaktır. Her yıl Eylül ayının 14'ünde şehitlerimizin, kemikleri sızlamayacak mıdır?

  74. Annan Planı'nın, 1960 Anayasası'ndan daha iyi olduğunu söylemek mümkün değildir. Plan'da yer alan yasa maddeleri incelendiğinde Ortak Devlet'te yönetimin Rumların elinde olacağı anlaşılmaktadır. 60 Anayasasında var olan 'veto yetkisi'ne Plan'da bilinçli olarak yer verilmemiştir. Veto yetkisinin işleyebilmesi, ancak Senato ve Başkanlık Konseyi'ndeki Türk üyelerin her zaman uyum içinde hareket etmeleri halinde mümkündür. Uyumun bozulması, siyasi eşitliğin Rumlar lehine bozulmasına neden olacaktır. Bugün hayati bir meselede 'evet'çiler ve 'hayır'cılar ayrışması varsa, yarın elbette ki Türk üyelerin uyumu bozulacaktır. Plan'la amaçlanan da tam olarak budur.

  75. Plan'da, Senato'nun 24-24 şeklinde Türk ve Rum eşitliğine dayalı bir şekilde yapılandırılmasının yanı sıra dikkatlerden saklanan Temsilciler Meclisi'nde 36 Rum, 12 Türke yer verilmesi dengesizliği bulunduğu gerçeğidir. Arka planda bırakılan dengesizlikler, sözde sağlanmış olan siyasi eşitliğin Rumlar lehine bozulduğunu göstermektedir.

  76. Dışişleri ve Savunma, Ticaret ve Ekonomi, Ulaştırma ve Telekomünikasyon bakanlıklarının Türk tarafına ait olduğu büyük bir başarı örneği olarak sergilenirken, diğerleri bir tarafa İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın Rumlar'a bırakıldığı açıkça dile getirilmemektedir. Devletin iç işleyişinde en önemli 2 bakanlık olan İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'nın Rum tarafına bırakılmış olmasa'y yapıda, orta ve uzun vadede Kı asıl yönetenin Rumlar olduğunu açığa çıkarmaktadır.

  77. Geçmişte, 1960 Anayasası'nı kabullenemeyen Rumlar, Ada'daki tek asli unsur olma isteklerini engelleyen Anayasa'nın 13 maddesini değiştirmek istemişlerdir. Talepleri, Türk varlığını ortadan kaldırdığı için kabul görmeyince, Rumlar, Türkleri katletmeye başlamışlardır. Rumların yarım bıraktığı iş önümüzdeki Annan Planı'nda tamamlanmaktadır. Arabulucu misyonunu yüklendiğine göre tarafsız olması gereken BM Genel Sekreteri, Ada'nın Rumlaştırılması hedefine mi hizmet etmektedir?

  78. Yine uluslararası müzakereler sonucunda kabul edilmiş bir hukuki metin olan 1960 Anayasası'nın değiştirilmek istenen 13 maddesi Annan Planı'nda Rumların 60'tan kalma arzusuna uygun bir şekilde düzenlenmektedir. Rumlar'ı en çok huzursuz eden maddelerin Annan versiyonu şöyledir:

  - Cumhurbaşkanı ve yardımcısının veto hakkı kaldırılsın. (Amaç, Temsilciler Meclisi'nde Rum çoğunluğun isteğine uygun olarak düzenlenmiş karar ve kanunların engellenmemesidir.)

  * Annan'ın Planı - Veto Yetkisi yoktur.

  - Adalet mekanizması tek elde birleştirilsin

  * Annan'ın Planı - Adalet Bakanlığı Rumlara verilmiştir.

  - Polis ve jandarma teşkilatı birleştirilsin.

  * Annan'ın Planı - İçişleri Bakanlığı Rumlara verilmiştir.

  79. Bu Plan gerçekten BM Genel Sekreteri'nin mi kaleminden çıkmıştır yoksa, İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar'ın sarf ettikleri 'Bütün federal yasalar Kıbrıs Rum tarafınca hazırlandı.' ifadesi doğru mudur?

  80. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile uzlaşma sağlanmaksızın, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına Birliğe aday kabul edilmesi, adayların, tam üyelik öncesinde komşularıyla olan sınır anlaşmazlıklarını çözmelerini isteyen AB'nin, kendi kendisiyle çeliştiğini göstermektedir.

  81. Ada'da 40 yıldır fiilen ve hukuken sürmekte olan sınır anlaşmazlığı AB tarafından, kendi kararlarına aykırı olarak göz ardı edilmektedir. Neden tam üyelik yönünde, hem de Ada'nın tümü adına tam üyelik yönünde, söz konusu sınır anlaşmazlıklarının herhangi bir engel olarak kabul edilmediği anlaşılamamaktadır ve bu kabul edilemez bir durumdur.

  82. AB de, GKRY'nin tam üyeliğinin hiçbir meşruiyet temeli olmadığının bilincindedir. İşte bu meşruiyet sorununu ortadan kaldırabilmesi için, 1 Mayıs 2004 tarihi öncesinde Ada'da bir çözüme varılabilmesi doğrultusunda yoğun çaba harcanmaktadır.

  83. Halen yürürlükte olan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak AB'ye kabul edilmiş Rum tarafının başvurusunu, Türkleri kullanarak legal hale getirmeye çalışmaktadırlar. Rumların AB'ye tek taraflı olarak alınması dolaylı 'Enosis' anlamına gelmektedir. AB ve Yunanistan'ın bu oyununa alet olmalı mıyız?

  84. Taraflara sunulan Annan Planları'nın tarihlerine bakıldığında, AB takvimi ile ne kadar ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunları bir tesadüf olarak değerlendirmek mümkün müdür?

  1. Annan Planı: 11 Kasım 2002

  Kopenhag Zirvesi: 12-13 Aralık 2002

  2. Annan Planı: 10 Aralık 2002

  Kopenhag Zirvesi: 12-13 Aralık 2002

  3. Annan Planı: 26 Şubat 2003

  Müzakere süresi: 28 Şubat 2003

  Katılım Antlaşmaları: 16 Nisan 2003

  4. Annan Planı: yapıda, orta ve uzun vadede K 27 Mart 2004

  Müstakbel üyelerin fiilen üye haline gelmesi: 1 Mayıs 2004

  5. Annan Planı: 31 Mart 2004

  Ada'nın iki tarafında eş zamanlı referandum: 24 Nisan 2004

  AB'nin genişlemesi: 1 Mayıs 2004

  85. AB yetkilileri, derogasyonların kalıcı olmasına gerek olmadığını, çünkü geçici istisnaların, zaten Türkiye esas alınarak öngörüldüğünü belirtmektedirler. Bu istisnalar, gerçekten Türkiye'nin AB üyeliği dikkate alınarak belirlenmiş olsaydı, AB'nin, istisnaların geçerliliğini 15 yıl ile sınırlamak yerine, Türkiye'nin AB üyeliğine kadar geçerli olacaklarını öngörmesi gerekmez miydi? Böylece, AB, Türkiye'ye gerçek bir iyi niyet mesajı da vermiş olacaktı.

  86. Bu Plan'da Türk tarafının taleplerinin karşılanmadığı ortadadır. Ekonomik güvenlik, siyasi eşitlik, iki kesimlilik sağlanamamıştır. En önemlisi Kıbrıs Türklerinin can güvenliği sağlanamamıştır.

  87. Bu plan aynı zamanda Rum tarafı açısından da kabul edilemez hükümler içermektedir. 1960 döneminde de taraflar anlaşmaya zorlanarak ve üzerlerinde uluslararası baskı kurularak, anlaşmalar özellikle Rum tarafına zorla imzalatılmıştır.

  88. Bugün de hem AB'nin hem ABD'nin hem de yine dışarıdan yönlendirilen BM ve Yunanistan'ın zorlaması ile Rum yönetimi Annan'ın Planı'nı referanduma götürmek zorunda kalmıştır. Ada'ya tamamen sahip olmak isteyen Rumlar, bütün kazançlarına rağmen tatmin edilememiştir. Tarih bir döngüyse, 3 yıl sonra katliamların tekrar başlayacağını söylemek bir kehanet değildir.

  Ama bu sefer Türkiye yine bir Barış Harekatı düzenleyebilecek midir?

  Hayır, dünya konjonktürü bu sefer izin vermeyecektir.

  Ada'ya yerleşmiş durumda olan BM, diğer tüm örneklerde olduğu gibi NATO'yu göreve çağıracaktır. KKTC toprakları, ABD tarafından NATO aracılığıyla işgal edilecektir. Bosna-Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Afganistan'da olduğu gibi katliamın çağdaş bir biçimi, bu sefer, KKTC'de yaşanacaktır.

  89. Annan 1999'da ilk planını oluşturduğunda da o planın kabul edilmesi gerektiğini söyleyenler bulunmaktaydı.. Kurtuluş için son şans olduğunu söyleyenler olmuştu. Plan'ın beşinci versiyonu incelendiğinde ilk haline göre çok daha anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. O gün kabul edilmiş olunsaydı bugün bazı düzeltmeler yapılmış olmayacaktı. Şimdi kabul edilmezse, yarın daha da iyileştirilmiş bir planın hazırlanacağı düşünülebilecektir.

  90. Daha önce de defalarca çeşitli tarihler için 'son şans' denmiştir. Anlaşılıyor ki, hiçbir zaman bu süreç ve son şanslar bitmeyecektir.

  91. Şimdiden 24 Nisan'da iki taraftan da 'evet' çıkmaması halinde altı ay sonra tekrar referandum yapılacağı söylenmeye başlanmıştır. Bu durumda 'hayır', 'yeni bir referandum' anlamına gelmektedir.

  92. Altı ay sonra yapılacak referandumla da iş bitmeyecektir. O zaman da 'hayır' çıkarsa, uluslararası ve uluslar üstü kuruluşlar bu yöntemi uygulayabildikleri ölçüde referandum yapmaya devam edeceklerdir. Bir süre sonra da yeni bir plan hazırlanıp, tarafların onayı istenecektir.

  93. Annan Planları incelendiğinde, Türk kesimi açısından, her birinin bir öncekinden daha kabul edilebilir olduğu görülmektedir. Bu anlamda, hazırlanacak yeni bir pland: yapıda, orta ve uzun vadede Kın şimdikinden daha iyi olacağını söylemek mümkündür.

  94. Annan, Planı'nın 5. versiyonunda Kıbrıs Türkleri için azınlık demekten vazgeçmiştir ve Türkler Ada'daki iki halktan biri olarak kabul edilmişlerdir. Annan, BM'yi, BM dünya devletlerinin büyük bir çoğunluğunu temsil etmektedir. Bugün dünyada, Türkler'in Ada'daki vazgeçilmez varlığı kabul edilmiş durumdadır, yarın ayrı bir devlet olarak bağımsızlıklarının tanınması mümkün olacaktır.

  95. Tarihe bakıldığında, Yunanistan'ın savaşarak toprak kazanmadığı, hep anlaşmalarla ve büyük devletler tarafından kollanarak toprak sahibi olduğu görülecektir. Yunanistan, Kıbrıs'ta da katliamlarla yapamadığını, yine büyük devletlerin desteğiyle yapmaya çalışmaktadır. Türkler ise, tarihte savaşarak kazandıkları hakları masa başındaki diplomatik oyunlarda kaybetmişlerdir. Kanla korudukları topraklar sinsice, üçkağıtla ellerinden alınmıştır. Bu oyunun Kıbrıs'ta tekrarlanmasına izin verilmemeli, insanlık onurunun ayaklar altına alınmasına seyirci kalınmamalıdır'.

 • Berat İnal
  Berat İnal

  her iki tarafada hemen hemen eşit haklar verilmiştir denktaş kişisel çıkarları yüzünden hayır kampanyası başlattı ama halkın büyük bölümü kişilerin saltanat ve diktatörlüğündenen yana olmadıkları için evet diyecekler

 • F
  F

  Denktaş bugün TBMM de yaptığı konuşmada 'Annan Planı kararınızın öngördüğü şekilde adil ve kalıcı bir çözüm getirmiyor. Üzerinde tarafların mutabık kalmadıkları bir rejimin zorla kabulü öngörüyor. Uzlaşma olmadığı halde tarafları bir meçhule oy atmaya zorluyor v ebuna halkın hür iradesinin tezahürü diyor. Planda tarafların eşit statüsü ve iki kesimlilik sulandırılmaktadır. Rum bölgesinde yüzde 100 Rumlar'dan oluşan bir sözde kurucu devlet, Türk tarafında ise kısa bir zaman süresi içerisinde yüzde 33 oranında Rumla karışık bir kurucu devlet oluşturmaktadır. 'Kurucu devlet' deyimi de aldatıcıdır, çünkü bunlar egemenlik hak ve yetkilerinden yoksuk, Rum çocuğuna tabi bir merkezi hükümetin anayasasının öngördüğü şekilde hareket edebilecek vilayet idarelerdir. Rum tarafının 1963'te yaptığı gibi, bu rejim işlemiyor deyip yeni bir darbe yapmasını kimse önleyemeyecektir. Bunca yıllık mücadelemiz böyle bir ihtimali önleyecek tedbirler bulmak içindi. KKTC'nin kuruluşu, eşit egemenlikte ısrar bunun içindi. Annan Planı bunları alıp götürmektedir' ifadelerini kullandı.

 • F
  F

  Annan planı 2 ayrı devletin 1 araya gelmesi için düşünülmüş bir plandır.Ama 2 devletinde başındakiler(DENKTAŞ ve PAPADOPULOS) bu plana karşı oluklarını ifade etmişlerdir.Ancak Birleşmiş Milletler, ABD ve A nin zorlamasıyla Referandum aşamasına gelinmiştir.

 • Dsfs Afds
  Dsfs Afds

  yıllardır atalarımızın yaptıklarını emeklerini hicbir zaman giremeyecegimiz ve girsekte kultur erezyonuna ugrayacagımız AB ve amerika kolesi hukumetimizin ortak calısmaları. kimse bu vatanı cıkarlarına alet edemez. bu ne bize nede simdi mezarlarında kemikleri sızlayan sehitlerimize yakısır

 • İsoo
  İsoo

  bağımsız bir türk cumhuriyetinin rumlara peşkeş çekilmesi! ! ! Kıbrıs şehitlerinin kemiklerini sızlatacaklar.

 • F
  F

  Planın kabulü veya reddi için referandum 24 Nisan'da yapılacak

 • F
  F

  1. kıbrıs'ın ismi birleşik kıbrıs cumhuriyeti (the united cyprus republic) bu devletin bağımsız, uluslararası tek bir yasal kimlikle egemen ve kıbrıs rum devleti (greek cypriot state) ve kıbrıs türk devleti (turkish cypriot state) 'in iki kurucu devletten (constitutuent states) oluşan federal bir yönetimdir.

  2. kıbrıs türk devleti'nin toprak oranı birleşik kıbrıs cumhuriyeti'nin % 28.5'tan 29.2'ye sahil şeridi ise % 41'den % 52'ye yükseltilecektir.

  3. köy veya kasabalarda yeniden yerleşilecek malların oranı %14'den %20'ye çıkarken bu oran kurucu devletin %9 yerine %10'unu geçemeyecektir.

  4. kıbrıs türk devleti tüm karpaz topraklarına ve lefkoşa -mağusa yolu (pirhan hariç) sahip olacaktır.

  5. yeni güzelyurt'un inşası şimdiki güzelyurt'un kuzeyinde olacaktır.

  6. pergama'da kıbrıs türk belediyesi sınırları içerisinde kalan bölge ve dikelya üssüne giden direk yol olarak 10 kilometre karelik alan kıbrıs türk devleti'ne devredilecektir. bu kural annan planı'nın kabulü halinde geçerli olacaktır.

  7. ikamet hakkının sınırlanması, federal yasama organlarında diğer kurucu devletten gelip yerleşenlerin yer alamaması ve sadece yaşadıkları kurucu devletteki yerel seçimlere katılma hakları olması getirilmektedir.

  8. ikamet hakkı ile ilgili düzenlemeler şöyle olacaktır:

  a- dört yıllık moratoryum süresi altı yıla çıkmaktadır.

  b- ikinci aşamada 7-10 yıllarında nüfusun %7'si kadar

  c- diğer aşamada 11-15 yıllarında nüfüsun %14'ü kadar

  d- sonuç olarak nüfusün %28'i yerine %21'i oranında dönüş olabilecektir.

  e- yaşı 65 üzeri olanlar yedi yıllık moratoryumdan sonra geleceklerin sayısına dahil olacak şekilde iki yıllık moratoryum sonunda dönebileceklerdir. bu hak bu kişilerin eş, çocuk ve kardeşlerini de kapsamaktadır.

  f- sınırlamalar türkiye'nin avrupa birliği üyesi olması ile kalkacak ancak her halükarda geçmiş deneyimler ışığında 20 yıl sonra konu yeniden değerlendirilecektir.

  9. yeni metinde dini yerler için yapılan tanım yeniden yapılmakta ve dini yerin bahçe ve bütünü olan bölümlerini de belirlenen maksimum sınır içerisinde olmak koşulu ile düzenlemektedir.

  10. toprak ayarlamasına tabii bölgelerde ciddi inkişaf yapanlara buraların uzun vadeli kiralama (long-term lease) imkanı getirilmektedir.

  11. yurttaşlık ve türk ve yunan vatandaşlarının muhacereti

  12. kıbrıs yurttaşlığına ilişkin olarak 1960'ta kıbrıs yurttaşı olanlar ve bunların soyundan gelenler dışındaki kıbrıs yurttaşı olacakların sayısı 33,000 kişiden tüm katagorilerle en yüksek olabilecek 45,000 kişiye çıkarılıyor.

  13. ilgili kurucu devlette daimi ikamet izni alacak olan türk ve yunanlıların oranı kuruluş anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile kurucu devletler nüfusunun %10'u olurken gelecekte bu tür göçmenlerin oranı %5 olacaktır.

  14. kıbrıs'ta geçici ikamet eden öğrenci ve öğretim görevlileri bunlara dahil olmayacağı gibi bu statülerin kıbrıs'ta kalış süreleri yurttaşlık talep etmelerinde dikkate alınmayacaktır.

  15. kıbrıs yurttaşlığı talep edebilmek için 7 yıl olan ikamet süresi 9 yıla çıkarılıyor.

  yönetim

  16. federal yönetim yerinin lefkoşa ve varoşlarında olması öngörülmektedir.

  17. türkiye ve yunanistan ab üyelik sözleşmesi ve tesis anlaşması'na uyumlu olmak üzere en ayrıcalıklı ülke statüsünde olacaklardır.

  18. en önemli 10 diplomatik misyondaki personel sayısı iki kurucu devletten eşit sayıda olurken birisi misyon başkanı, diğeri ise başkan yardımcısı olacaktır.

  19. özel çoğunluk gerektiren 'anlaşmaların imzalanması, kıbrıs'ın hava sahası, kara suları, kıta sahanlığı'na özel ekonomik alan ve birleşik (yakın) alan' daha dahil edildi.

  20. federal yönetim bir kurucu devletin yasalarına karşı suç işleyenleri tüm suç işleyenler ve kurbanları aynı kurucu devletten ise kapsamayacak ve bu yetki ilgili kurucu devlete kalacaktır.

  21. yüksek mahkeme'de kararlar alınırken kıbrıslı yargıçların oybirliği olmaması durumunda çoğunluk aranacaktır. kıbrıslı yargıçların çoğunluk sağlayamaması durumunda yabancı yargıçlar birlikte hareket ederek ve tek oy olarak karara katılabilecekler.

  22. her birey kuruluş anlaşması, anayasa veya federal yasanın uygulamaması halinde yüksek mahkemeye başvurma hakkına sahip olacaktır.

  23. geçmişte alınan borçlardan eğer bu borçlanma her iki kurucu devlette yaşayanlar için kullanılmamışsa ilgili kurucu devlet sadece kendi nüfusunun yararlandığı geçmiş borçlanmalardan sorumlu olacaktır. dışa karşı birleşik kıbrıs cumhuriyeti sorumlu olmakla birlikte bu borç ilgili kurucu devletten tahsil edilecektir.

  24. federal yönetim katma değer vergilerinin üçe birine sahip olacak geriye kalan üçte bir kurucu devletlere nüfusları oranında, diğer üçte bir ise toplandığı kurucu devlet esas alınarak dağıtılacaktır.

  güvenlik ve garantiler

  25. tesis anlaşması ile 6000'er yunan ve türk askeri geçiş döneminden sonra kıbrıs'ta kalacaktır.

  26. asker, sayısı 2010'da yeniden değerlendirmeye alınacaktır. türkiye'nin avrupa birliği'ne girmesinden sonra yunanistan ve türkiye askerlerini geri çekecektir.

  27. türkiye ve yunanistan arasında bm'nin taraf olmadığı mutabakat ışığında şeffaflığın sağlanması amacıyla askerlerin bir yerden diğer yere hareketlerinden bilgilendirme süresi 14 günden 48 saate indirilmekte aynı şekilde açık arazi tatbikatlarında bu süre 72 saate indirilmektedir.

  28. türkiyenin ab üyeliğine kadar, kıbrıs’ın uluslararası askeri bir amaç için kullanılabilmesi iki kurucu devlet yanında türkiye ve yunanistanın da onayını gerektirecektir. türkiyenin üyeliğinden sonra kurucu devletlerin onayı yetecektir.

  avrupa konuları

  29. avrupa birliği ve avrupa konseyi (council of europe) 'a kuruluş anlaşmasını kabul ve onay çağrısı yapılır.

  30. kıbrıs'ın ab devlet ve hükümet başkanları toplantılarında temsiliyetinin sürekliliğini sağlamada başkanlar konseyinde ab'la ilişkilerden sorumlu üye bu toplantılarda kıbrıs'ı temsil edecektir.

  31. türk vatandaşlarının da yunanlılar gibi ülkeye giriş ve oturma hakları avrupa komisyonu, kıbrıs ve türkiye arasında kuruluş anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde görüşülecek ve bu prensip ve kıbrıs'ın schengen mevzuatında yer alması ile uyumlu olacaktır.

  32. federal yönetimin avrupa para birliği ile avrupa birliği anlaşmasının anlamlaştırılmasında daha yakın işbirliği için gerekli önlemleri alma yetkisine sahip olacaktır.

  geçici uygulamalar

  33. geçici yüksek mahkemenin olası kıbrıslı olmayan bir mukayyidi ve bu mukayyidin iki yardımcısı olacaktır.

  34. geçiş süreci olan dönemde her kurucu devletin topraklarında kullanılması muhtemel yol veya toprak ayarlamalarına ilişkin kamu güzeni ve güvelik konuları ile ilgili her iki taraftan ikişer ve bm'den bir kişinin katılacağı bir komite oluşturulacaktır.

  35. anayasanın geçici hükümlerine kayıp kişilerle ilgili sonuçlar yer alacaktır.

  ekonomik hayat

  36. anayasa ve geçici düzenlemelere iki kurucu devletin ekonomilerinin yakınlaştırılması ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik federal ekonomik politikalara özel dikkat çeken düzenlemeler getirilmektedir.

  37. iş adamlarının ithalat ve dağıtımla lisans konularındaki hakları düzenlenmektedir.

  38. federal yönetim hesaplarını euro üzerinden tutacaktır.

  39. döviz hesaplarının şimdi hangi bankada ise orda kalmasına olanak verilmektedir.

  40. ab ve bm'den bir çözümün uygulanmasını destekleme için uluslararası bağış toplamak amacı ile konferans çağırması talep edilmektedir.

  41. referandumda sorulacak soru şu şekilde basitleştirilmiştir.

  'kuruluş anlaşmasını tüm ekleri ile ve aynı zamanda kıbrıs rum/kıbrıs türk kurucu devletin anayasası ve bunlara bağlı olarak yürürlükte olacak yasaları onaylıyormusunuz? evet/hayır'

 • Çağlar Dölek
  Çağlar Dölek

  Enosis peşinde olan alçak rumlarla ekonomik işbirliği olan bir sahtekarın hazırladığı ölüm planı