Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ahmet yesevi sizce ne demek, ahmet yesevi size neyi çağrıştırıyor?

ahmet yesevi terimi Cem Nizamoglu tarafından 06.05.2003 tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün17.05.2009 - 02:45

  Ahmet Yesevi, (Divanı-Hikmet adlı eserinde Türk ve Türkmen gibi sözcükler kulanmamıştır.Onu Türklüğün piri yapanlar, yanılmaktadırlar.

 • Nuray Çelik
  Nuray Çelik12.05.2009 - 17:37

  peygamberimiz 63 yaşında vefat etti diye oda kendini dünyevi işlerden yoksun kıldı ve 63 yaşından sonrası içinde; peygamberimiz vefat etti diye o yok diye kendini dünyadan insanlardan soyutladı çok büyük bir sevgi.....

 • Kimya Hatun
  Kimya Hatun03.04.2009 - 01:36

  Hoca Ahmet Yesevi Türk dünyasının manevi hayatında asırlardır tasarrufu devam eden ve 'Pir-i Türkistan', 'Hazret-i Türkistan' namı ile anılan büyük bir Türk mutasavvıfıdır. O, kendi adıyla anılan Yeseviyye tarikatının esaslarını belirlemiş ve bugün bütün dünyada büyük bir yaygınlığa sahip Nakşbendiyye tarikatını da çeşitli şekillerde etkilemiş bir mürşid-i kamildir. Ahmet Yesevi’ye atfedilen menkıbeyle karışmış kerametleri Kaşgar'dan Balkanlar'a kadar bütün Türk yurtlarında yayılmıştır. Bugün Kazakistan’ın tarihi ismi Yesi olan ancak Sovyet döneminde Türkistan adı verilen şehrinde yer alan türbesi, bugün de Türkistan’ ın manevi merkezi olarak kabul edilmektedir.

 • Memo Kemo
  Memo Kemo09.01.2009 - 00:02

  ÖLMEDİ
  PİRİ TÜRKİSTAN,
  BÜYÜK VELİ,
  BÜYÜK İNSAN...

 • Batuhan Batu
  Batuhan Batu04.01.2009 - 16:27

  Büyük Türk Mutasavvıfı

 • Zeynep Öztürk
  Zeynep Öztürk09.12.2008 - 06:12

  Milliyetimizi Borçlu Olduğumuz İnsan

  Hoca Ahmet Yesevi, Ortaasya'dan Balkanlara Türklüğümüzü Müslümanlığımızı borçlu olduğumuz büyük veli...

  Dilimizin gelişmesini, zenginleşmesini O'na borçluyuz.

  Dinimizin doğru yorumunu O'na borçluyuz.

  Milli Kültürümüzün, inançlarımıza sımsıkı bağlı oluşumunu O'na borçluyuz.
  Ahmet Yesevi, tarihteki adıyla Türklerin Piri'dir. Milletimizin en önemli öğretmenidir. Milliyetimizi yoğuran insandır. Geçmişimizin aydınlığı Ahmet Yesevi'dir. Geleceğimizin kökleri ise geçmişimizin içindedir. Ahmet Yesevi, binlerce yıllık Türk Töresi'nin verdiği doğru ölçülerle de donanmış bir kişi olarak; İslamı doğru anlamış ve dosdoğru anlatmıştır. Milliyetin temeli 'dil' ve 'din' ise, biz dilimizin edebi hayatiyetini ve Müslüman oluşumuzu ve hatta Müslümanlık anlayışımızı geniş ölçüde Ahmet Yesevi'ye borçluyuz.

 • Kepçe Balığı
  Kepçe Balığı27.08.2008 - 23:46

  'kafir bile olsan, hiç kimsenin kalbini kırma. çünkü kalbi kırmak allh’ü taala’yı kırmaktır. gönlü kırık zavallı garip birini görsen, yarasına merhem koy, yoldaşı ve yardımcısı o' Ahmet Yesevi

 • Yakup İcik
  Yakup İcik22.08.2008 - 23:02

  Babasi Sayram'in ünlü bilginlerinden İbrahim Seyh,
  annesi ise Kara Sac Ana'dir.
  Halkin inanisi,
  İbrahim Seyh'in soyunu Hz. Ali'nin ogullarindan Muhammed el-Hanefî'ye çıkarır...

 • Hû
  05.08.2007 - 13:20

  Kimden: Pir Gerçek Veli (Bay, 34)
  Kime: Grup: ALEVİ Uyan...MEHDİ Geldi...
  Tarih: 4.8.2007 11:23 (GMT +2:00)


  Konu: 'Sapık'deyip mollalar Şeyh Mansur'u öldürdü;


  Dinmeden âşıklar Hu derler Allah'ına yalvarıp;

  Yürür O'nun aşkında, gece gündüz sararıp.

  Çok ağlatıp âşıkı aşk elinde Allah'ım

  Aşk yolunda melâmeti ona görür münasip.

  Mansur bir gün ağladı, erenler rahm eyledi,

  Kırklar şerbet içirdi Mansur'a değerini koyup

  Mansur der ' Ene'l-Hak'; erenler işi doğru;

  Mollalar der: 'Doğru değil' gönlüne kötü gelip

  Söyleme 'Ene'l-Hak', 'kâfir oldun Mansur'deyip

  “Kur’an içinde budur' deyip, öldürdüler taş atıp.

  Bilmediler mollalar 'Enel-Hakk'ın mânasını

  Zahir ehline hâl ilmini Hakk görmedi münasip.

  Rivayetler yazıldı, halini onun bilmedi,

  Mansur gibi veliyi koydular dârağacına asıp.

  'Sapık'deyip mollalar Şeyh Mansur'u öldürdü;

  'Kâfir' deyip öldürdüler üç yüz molla savaşıp.

  Külünü göğe savurdu, atıp denize saldı,

  Zevk denizi dalgalandı, aktı deniz kaynaşıp.

  İşte o gün o derya eyledi feryad-figan

  Aşıklara Allah'ım eyle cemalini nasip.

  Rivayettir şeriat, hikmettir hakikat,

  Mücevherdir tarikat, âşıklara münasip.

  Alem halkı yığıldı, Mansur deyip feryad eyledi

  Mansur'un dostları kaldı orada ağlaşıp

  Tevbe eyle Hoca Ahmed, ola Hakk'tan inayet,

  Yüz bin veliler geçti sırrı sırra ekleyip.


  KOJA AHMED YESEVİ / PİR-İ TÜRKİSTAN / HİKMET-96 / DİVAN-I HİKMET...


  ZİKR-İ HAKİKATİMİZDİR...
  ___________________________
  BAKİ GERÇEKLER DEMİNE HU DOST ALLAH EYVALLAH...
  GERÇEĞE HU MÜ*MİNE YA ALİ YA MEHDİ SAHİB-İ ZAMAN...

 • Bon Jovi
  Bon Jovi08.11.2006 - 00:25

  aynı olay...........gerek yok mozilla firefox varken....