Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması
 • hayat07.07.2004 - 01:32

  Hayat,

  · · · şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi,

  · · · hem en büyük neticesi,

  · · · hem en parlak nuru,

  · · · hem en lâtif mayası,

  · · · hem gayet süzülmüş bir hülâsası,

  · · · hem en mükemmel meyvesi,

  · · · hem en yüksek kemâli,

  · · · hem en güzel cemâli,

  · · · hem en güzel ziyneti,

  · · · hem sırr-ı vahdeti,

  · · · hem rabıta-i ittihadı,

  · · · hem kemâlâtının menşei,

  · · · hem san'at ve mahiyetçe en harika bir zîruhu,

  · · · hem en küçük bir mahlûku bir kâinat hükmüne getiren mucizekâr bir hakikati,

  · · · hem güya kâinatın küçük bir zîhayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kâinatın bir nevi fihristesini o zîhayatta göstermekle beraber, o zîhayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kâinat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir.

  · · · Hem en büyük bir küll kadar, hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kâinatı tecezzî ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll, bir küllî hükmünde gösteren fevkalâde harika bir san'at-ı İlâhiyedir.

  · · · Hem kâinatın mahiyetleri içinde Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden burhanların en parlağı, en kat'îsi ve en mükemmeli,

  · · · hem masnuat-ı İlâhiye içinde en hafîsi ve en zâhiri, en kıymettarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve en mânidar bir nakş-ı san'at-ı Rabbâniyedir.

  · · · Hem sair mevcudatı kendine hâdim ettiren, nâzenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rahmâniyedir.

  · · · Hem şuûnât-ı İlâhiyenin gayet câmi bir aynasıdır.

  · · · Hem Rahmân, Rezzak, Rahîm, Kerîm, Hakîm gibi çok Esmâ-i Hüsnânın cilvelerini câmi ve rızık, hikmet, inâyet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tâbi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbâniyedir.

  · · · Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı âzamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen, her tarafta tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Ve zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan her ceset, o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta Zât-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat vasıtasıyla, bu karanlıklı ve fâni ve süflî olan âlem-i dünyayı lâtifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, bâki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor.

  · · · Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvîdir. Onun için, perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbâniyeden çıktığını âşikâre göstermek için, sair eşya gibi zâhirî esbabı, hayattaki tasarrufât-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahlûktur.

  · · · Hem hayatın hakikati, altı erkân-ı imaniyeye bakıp mânen ve remzen ispat eder. Yani,

  · · · hem Vâcibü'l-Vücudun vücub-u vücudunu ve hayat-ı sermediyesini,

  · · · hem dâr-ı âhireti ve hayat-ı bâkiyesini,

  · · · hem vücud-u melâike,

  · · · hem sair erkân-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-i nuraniyedir.

  · · · Hem hayat, bütün kâinattan süzülmüş en sâfi bir hülâsası olduğu gibi, kâinattaki en mühim bir maksad-ı İlâhî ve hilkat-i âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı âzamdır.

  (Bediuzzaman)

 • bilim adamları04.07.2004 - 18:45

  Iyileri cennet kotuleri cehennem gibidir...

 • ahmet yesevi04.07.2004 - 18:43

  Orta Asya Turk alim ve dervislerinden, biraktigi izler hala hayat bulmakta...

 • aydın04.07.2004 - 18:33

  Okumus olmak ya da profesor olmak aydin olmak degildir, universite yuzu gormeyen cok aydin vardir, en onemli ozelligi elestiri ve analiz gucune sahip olmasi, aydin demek cagini asmis ve halka ornek-oncu olabilmeyi basarmis biri demek kanimca, aydin halktan kopuk degildir halktan kopuk da aydin, aydin demek hem fikir iscisi hem de fikrin patronu olmak demektir...

 • almanlar04.07.2004 - 18:24

  Bismarck, Hitler, Weber, Hegel, Marx, Daum....

 • okul04.07.2004 - 18:19

  okul bir hayattir hayatta bir okul...

 • şiir04.07.2004 - 05:18

  Duygu yogunlugu, gonul erimesi, kalp incelisi...

 • liberalizm04.07.2004 - 05:05

  Su an dunyada en revacta siyasi akim, ekonomide serbest piyasa ekonomisini savunurken siyasette ekonomiye pek karismayan kucuk devletten yana, haklar konusunda siyasi ve sivil haklara onem verirken, ekonomik ve sosyal haklar konusunda eksik kalmistir, liberalizmin en buyuk sorunlarindan biri esitlik ve kaynaklarin adil dagilimi/sosyal refah konularinda yetersiz olmasi, liberalizm ile kapitalizm genelde ortusmekte ise de korporatist ve devlet agirlikli kapitalist sistemler de vardir, Iskandinav ulkeleri ile Japonya gibi

 • emperyalizm04.07.2004 - 04:59

  Bugun geri kalmis, gelismekte olan bir cok ulkenin sorunlarinin en basta gelenlerinden biri, yalniz tum sorunlari da buna indirgememek gerek zira bazi ulkeler bagimsizliklarini kazandiktan sonra basarili olurken digerleri pek gelisme kaydedemediler, Dogu Asya ulkeleri ile Latin Amerika ulkeleri arasindaki fark buna ornek olarak gosterilebilir...

 • Çizgi Film04.07.2004 - 04:54

  Tom ve Jerry, Varyemez Amca, Sirinler...