Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kabala sizce ne demek, kabala size neyi çağrıştırıyor?

kabala terimi Mustafa Atilgan tarafından 30.04.2003 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay09.06.2013 - 17:51

  Götürü,toptan,ortadaki malın hepsine yapılan pazarlık(Terim Yöresi:Kayseri-Kırıkkale-Sivas-Niğde) Bilgi notu:Terim yöresel olarak 'gabala'şeklinde de terennüm edilir.

 • Hakan Kose
  Hakan Kose07.06.2011 - 10:23

  Kabala bır felsefe degıldır.kabala bır buyu kıtabı degıldır.kabalayı herkes calısa bılır.kabala ınsan nın pısıkolojısıne gore calısır Kabala ınsanın nasıl ustun bır varlık olarak yaratıldıgının sonuclarını ortaya cıkarır.bagnaz vede ısguzar bazı toplulukların karalama kampanyalarından cok uzaktır.gunumuzde ınsanları nasıl mehtı geldı mehtı cıktı sasvatalarını-dan cok uzak ıbrahım peygamberden berı gunumuze kadar kendını muhafaza edmıstır.kadım hahamlar tarafından gızlenmıstır batıda bılınen yonuylen cok farklıdıri.kabalanın uzerınde oynama yaparak kendı kotu emelerıne alet etmeye calısmıslardır.

 • Murat Yamac
  Murat Yamac17.02.2011 - 16:30

  Kabalanin bir Yahudi mistigi olarak tanimlanmasi cok yetersiz kalir. büyü ile karistirilip karalanmasida ayni bir yanlis büyü ve kara düsüncelerin kullanimi her ögretide kullanilir esas Kabalah da büyü yada öyle ne bileyim madonna Kabalah si uygulamak caiz deyildir.
  samimi dostluk icinde bir ilim dersi.

 • Gokten Goknil
  Gokten Goknil18.11.2010 - 22:37

  Kabala Bilgeliği manevi dünyayı çalışmak için bir araçtır. Dünyamızı keşfetmek için, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız. Ancak doğal bilimler sadece beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyayı çalışır. İçinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli âlemi keşfedebilecek bir araştırma aracına ihtiyacımız vardır.
  Kabala Bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur: alma arzusu ve ihsan etme arzusu, vermek. İhsan etme arzusu vermek istediği için bir alma arzusu yaratır, bu nedenle daha yaygın biçimde kullanılan adı ‘Yaratan’dır. Bu yüzden tüm yaratılış, biz dâhil, bu alma arzusunun tezahürleridir.
  Kabalayı, realitenin iki temel gücüyle - alma ve ihsan etme - çalışarak faydamıza kullanabiliriz. Kabala bize sadece yaratılışın tasarımını öğretmez, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen başlangıçtaki Tasarlayanı gibi, nasıl tasarlayanlar olabileceğimizi öğretir.

 • Tanya Kayra
  Tanya Kayra07.09.2009 - 14:57

  Kabala kutsal kitap metinleri ve sözlü gelenekleri üzerine Yahudiler'in yaptığı gizemli ve içrek yorumların tümü diyebiliriz...

 • Batuhan Batu
  Batuhan Batu04.01.2009 - 16:33

  antik yahudi ogretisi

 • Ergin Kalfa
  Ergin Kalfa05.12.2008 - 01:33

  KABALA,YAHUDİLERİN VE BİLHASA MASONLARIN BAŞ KİTABI OLAN,İÇİNDE KARA BÜYÜDEN TUTUN,ŞEYTANI İLAHLAŞTIRMAYA KADAR VARAN BAZI SEMBOLLERİN BULUNDUĞU BİR KİTAPTIR.SEMBOLLERİN TAMAMINA YAKINI PASİFİK OKYANUSUNDA SİSMİK HAREKETLERLE BATAN 'MU (AY) KITASINDA KULLANILAN KUTSAL İŞARETLERDİR.İŞARETLERİN ÖZGÜN ANLAMLARI BUGÜN DEĞİŞTİRİLEREK KULLANILMAKTADIR.ÖRNEĞİN,HAÇ,GAMALI HAÇ,6 KÖŞELİ YILDIZ.GÖZ..VS.TÜMÜ DE BUGÜN ASIL ANLAMLARI ŞEKLİYLE DEĞİL DE ÇOK DAHA DEĞİŞİK ŞEKİLLERDE KULLANILMAKTADIRLAR.MU KITASINDA BU İŞARETLER,TANRISAL SİMGELER İKEN,ZAMANLA MANEVİ ANŞLAMLARI DEĞİŞTİRİLMİŞ; YA MADDİ ANLAMLAR YA DA DAHA DEĞİŞİK SÖZDE İLAHİ (!) ANLAMLAR VERİLMİŞTİR.HAÇ'IN HZ. İSA'YA İZAFE EDİLMESİ GİBİ...EĞER,MU MEDENİYRTİNİN SEMBOLLERİNİ İNCELERSENİZ,KABALANIN DA NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI ANLAMIŞ OLURSUNUZ.KABALA,FİTNEDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR..! !

 • Ebru Beyaz
  Ebru Beyaz21.07.2007 - 19:32

  Bugünlerde araştırdığım bir konu..Enel hak kelimesini çağrıştırdı ilk olarak bana.Eski mısırdan etkiler taşıması ve kitabi yahudilikle ilgisinin olmaması yada olması bence pek önemli değil.İslamiyette alevilik mezhebi için de eski şamanizmden kırıntılar var deniliyor. Eh kabalaya da öyle demişler.Mevlevi öğretilerine kitabi değilsin diyorlar. Tabi bunu derken şer'i kurallardan(zahiri emir ve yasaklar) uzaksın diyorlar.Eh kabalaya da bunu demişler.Buraya yazdığım fikirlerin hiçbiri değişmez sabit fikirlerim değildir. Dedim ya araştırıyorum.Şahsen sünni bir müslüman olarak(şu anki düşüncelerim değişmezse kendimi yakın hissettim, ve hatta heyecanlandım.

 • Tevfik Pekel
  Tevfik Pekel04.01.2007 - 21:33

  Yahudi inanç sistemindeki gelecekle ilgili mistisizm diyebilmekteyim...Sonucta; onlarda tanrı tarafından bir din ve inanç sistemiyle, dünya üzerinde tanrının buyruklarını yerine getirmeye çalıştıkları için, onlara ve diğer dinlere mensup tüm dünya insanlarına saygı duyarım...! ! neme lazım...fazla yorum yok..! ! !

 • Ramazan Çakır
  Ramazan Çakır15.12.2006 - 09:45

  KABALA VE MASONLUK


  ----------

  GİRİŞ

  KABALA'NIN GİZEMİ

  İsrailoğuları'nın Mısır'dan çıkışı, dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Bundan tahminen 3.200 yıl önce gerçekleşmiş olan bu olay, günümüze kadar uzanan bazı akımların da çıkış noktasıdır.

  Bu konuda bize en güvenilir bilgileri veren kaynak ise, Allah'ın insanlara yol gösterici olarak indirdiği son İlahi kitap olan Kuran-ı Kerim'dir.

  Kuran'da İsrailoğulları'nın Hz. Musa önderliğinde Mısır'dan çıkarak Firavun zulmünden kurtulmaları detaylı olarak anlatılır. Firavun, köle olarak çalıştırdığı İsrailoğulları'nı serbest bırakmaya yanaşmamış, ancak Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği mucizeler ve Firavun kavmine gönderdiği felaketler karşısında zayıf düşmüş, İsrailoğulları da bu sayede toplanıp Mısır'dan bir gecede topluca göçe başlamışlardır. Ardından Firavun'un saldırısı gelmiş ve Allah Hz. Musa'ya verdiği mucizelerle İsrailoğulları'nı kurtarmıştır.

  İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışı hakkında Kuran'da açıklanan önemli gerçeklerden biri ise, İsrailoğuları'nın, Hz. Musa vesilesiyle Firavun zulmünden kurtarılmış olmalarına rağmen, Allah'a ve dinine karşı isyankar davranmalarıdır. İsrailoğulları, Hz. Musa tarafından kendilerine tebliğ edilen tevhid dinini bir türlü kavrayamamış, sürekli olarak putperestliğe eğilim göstermişlerdir.

  Kuran'da İsrailoğulları'nın bu sapkın anlayışı şöyle anlatılır:


  Kabalizmde herşey gizli semboller ve işaretlerle anlatılır. Yukarıdaki tablo da bu gizemli anlatımın bir örneğidir.
  İsrailoğulları'nı denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki: 'Ey Musa, onların ilahları gibi, sen de bize bir ilah yap.' O: 'siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz' dedi. Onların içinde bulundukları şey (din) mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler de geçersizdir. (Araf Suresi, 138-139)

  İsrailoğulları'nın bu sapkın eğilimi Hz. Musa'nın uyarılarına rağmen devam etmiş ve Hz. Musa'nın kendilerinden ayrılıp Tur Dağı'na tek başına gitmesi üzerine iyice ortaya çıkmıştır. Samiri adlı kişi Hz. Musa'nın yokluğundan yararlanarak ortaya çıkmış, İsrailoğulları'nın putperest eğilimlerini körükleyerek kavmi, bir buzağı heykeli yapıp ona tapınmaya ikna etmiştir:

  Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki: 'Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaadde bulunmadı mı? Size (verilen) söz (ya da süre) pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız? '

  Dediler ki: 'Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik, ancak o kavmin (Mısır halkının) süs eşyalarından birtakım yükler yüklenmiştik, onları (ateşe) attık, böylece Samiri de attı.'

  Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı, 'İşte, sizin ilahınız ve Musa'nın ilahı budur; fakat (Musa) unuttu' dediler. (Taha Suresi, 86-88)

  Peki acaba neden İsrailoğulları'nda put yapıp ona tapınmak gibi garip bir eğilim vardır? Bu eğilimin kökeni nedir?

  Daha öncesinde böyle bir putperest inanca sahip olmayan bir toplumun bir anda aniden bir put yapmak ve ona tapınmak gibi son derece saçma bir eyleme girişmeyeceği açıktır. Bunu, ancak putperestliği doğal karşılayan, bu saçma inancı benimsemiş insanlar yapabilir.


  Oysa İsrailoğulları, ataları olan Hz. İbrahim'den itibaren hep tek İlaha iman etmiş bir kavimdir. 'İsrailoğulları' ifadesi, Hz. İbrahim'in torunu olan Hz. Yakub'un oğullarını ve onlardan gelen Yahudi soyunu ifade eder. İsrailoğulları, ataları Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakup'tan tek Allah'a iman etmeye dayalı tevhid inancını miras almış ve korumuşlardır. Hz. Yusuf'la beraber Mısır'a girmişler, burada uzun zaman yaşamışlar, ama Mısır'ın putperest dinine rağmen tevhid inancını muhafaza etmişlerdir. Hz. Musa kendilerine geldiğinde de, İsrailoğulları'nın tek Allah'a iman eden bir kavim oldukları Kuran'daki kıssalardan anlaşılmaktadır.

  Peki bu durumda İsrailoğulları'nın, hem de Hz. Musa tarafından kendilerine gösterilen pek çok mucizenin ardından, bir anda kolayca putperestliğe eğilim göstermelerinin nedeni ne olabilir?

  Bunun tek açıklaması, İsrailoğulları'nın, her ne kadar tevhid dini üzerine yaşayan bir toplum olsalar da, çevrelerindeki putperest kavimlerden etkilenmeleri, Allah'ın kendileri için seçtiği din yerine putperestliğe özenmeleridir.

  Konuyu tarihsel kayıtların eşliğinde incelediğimizde, İsrailoğulları'nı etkileyen putperest kültürün, uzun devirler içinde yaşadıkları Eski Mısır olduğunu görürüz. Bizi bu sonuca götüren önemli bir gösterge, Hz. Musa Tur Dağı'nda iken İsrailoğulları'nın saparak tapındıkları 'böğüren buzağı heykeli'nin, aslında Mısır'daki Hathor ve Aphis adlı putların bir taklidi oluşudur. Hıristiyan araştırmacı Richard Rives, 'Too Long in the Sun' (Güneş Altında Uzun Süre) adlı kitabında şöyle yazar:


  'Mısır'ın boğa ve inek putları, yani Hathor ve Aphis, güneşe tapınmanın sembolleriydiler. Bu putlara tapınılması, Mısır'ın güneşe tapınma konusundaki uzun tarihinin sadece bir parçasını oluşturuyordu. Sina Dağı'ndaki (İsrailoğulları'nın tapındığı) altın buzağı ise, orada kutlanan bayramın güneşe tapınmayla ilgili olduğunu gösterir.'.

  Mısır'ın putperest dininin İsrailoğulları üzerindeki etkisi pek çok değişik aşamada ortaya çıkmıştır. Başta da belirttiğimiz gibi, putperest bir kavimle karşılaştıklarında hemen bu sapkın inanca eğilim göstermiş ve ayette haber verildiği üzere, 'Ey Musa, onların ilahları gibi, sen de bize bir ilah yap' demişlerdir. (Araf Suresi, 138-139) Hz. Musa'ya karşı söyledikleri, 'Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görünceye kadar sana inanmayız' (Bakara Suresi, 55) şeklindeki söz de, Mısır'ın putperest dininde olduğu gibi 'gözle görülen', yani maddi varlıklara (putlara) tapmak istediklerini göstermektedir.

  İsrailoğulları'nın burada özetlediğimiz Eski Mısır kaynaklı putperest eğilimi son derece önemlidir ve bize Tevrat'ın tahrifi ve Kabala'nın kökenleri konusunda önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Bu iki konuyu yakından incelediğimizde, her ikisinin de kaynağında Eski Mısır'ın putperest ve materyalist dininin izlerini görürüz.

  Eski Mısır'dan Kabala'ya


  MÖ 1000 yılına ait bir plaka. Eski Mısır öğretilerinin Yahudi gelenekleri kadar masonik öğretiler üzerinde de büyük etkisi vardır. Masonluğun en önemli sembolerinden olan 'göz' sembolü, Mısır yapıtlarında da sıkça kullanılmaktadır.
  İsrailoğulları henüz Hz. Musa hayatta iken dahi Eski Mısır'da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara tapınmaya başlamışken, Hz. Musa'nın vefatının ardından daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez, ama aralarından bazıları Mısır'ın putperest kültürünü yaşatmış, dahası bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin (Firavun büyücülerinin) öğretilerini sürdürmüş, bu öğretileri Yahudiliğin içine sokarak onu tahrif etmişlerdir.

  Eski Mısır'dan Yahudiliğe devrolunan öğreti, Kabala'dır. Kabala da, aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik (gizemli) bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gibi temelde büyü ile ilgilenmiştir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, 'Kabala, Tradition of Hidden Knowledge' (Kabala, Gizli İlmin Geleneği) adlı kitabında Kabala'yı şöyle tanımlamaktadır:

  'Pratikte Kabala, kötülüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla psikolojik dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur.'

  Kabala'nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala'yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri 'Die Kabala' (Von Papus) da, Kabala-büyü ilişkisini şöyle vurgular:

  'Kabala'nın teorisi, büyünün genel teorisine bağlanır.'

  Kabala'nın dikkat çekici bir yönü ise, Tevrat'taki yaratılış anlatımından çok farklı bir anlatım içermesi, Eski Mısır'ın maddenin sürekliliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları yazmaktadır:

  'Tevrat'ın ortaya çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğunu göstermektedir. Kabala'nın en önemli bölümü, evrenin oluşturulmasına ilişkin kuramıdır. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yaratılıştan pek farklıdır. Kabala'ya göre, yaratılışın başlangıcında, 'daireler' ya da 'yörüngeler' anlamına gelen ve SEFİROT olarak anılan, hem özdeksel (maddi) hem de tinsel (manevi) nitelikli oluşumlar doğmuştur. Bunların toplam sayısı 32'dir; ilk onu Güneş Sistemi'ni, diğerleri ise uzaydaki öteki yıldız kümelerini temsil ederler. Kabala'nın bu özelliği, eski astrolojik inanç sistemleriyle yakın bir bağlantısının bulunduğunu ortaya koyar... Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklaşır; Doğu'nun eski gizemci inanç sistemleriyle... çok daha bağdaşır.' (Masonluk Nedir ve Nasıldır? , Murat Özgen Ayfer, İstanbul, 1992, s. 298-299)

  Eski Mısır'ın materyalist, büyüye dayalı ezoterik öğretilerini devralan Yahudiler, Tevrat'ın bu konudaki yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek, diğer putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böylece Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta H. Webster 'Ancient Secret Tradition' (Antik Gizli Gelenek) adlı makalesinde, bu konuyu şöyle açıklar:

  'Büyücülük, bildiğimiz kadarıyla, Filistin'in İsrailoğulları tarafından işgal edilmesinden önce, Kenanlılar tarafından uygulanıyordu. Mısır, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa Yasası'nda (Tevrat'ta) büyücülük aleyhinde yapılmış lanetlemelere karşı, Yahudiler, bu uyarıları göz ardı ederek, bu öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları kutsal geleneği, diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. Aynı zamanda Yahudi Kabalası'nın spekülatif yönü, Perslerin büyücülüğünden, neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolayısıyla, Kabala karşıtlarının, Kabala'nın saf bir Yahudi kökenden gelmediği şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır.' (Ancient Secret Tradition, Secret Societies And Subversive Movements, Nesta Webster, Boswell Publishing Co., Ltd., London, 1924)

  Kuran'da bu konuya işaret eden bir ayet bulunmaktadır. Allah, İsrailoğulları'nın, kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöyle haber vermektedir:

  Ve onlar, Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi, ancak şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'a ve Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: 'Biz, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme' demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna rağmen kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu satın alanın, ahiretten hiçbir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi. (Bakara Suresi, 102)

  Ayette bazı Yahudilerin, ahirette kayba uğrayacaklarını bilmelerine rağmen, büyü öğrendikleri ve uyguladıkları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, söz konusu Yahudiler, bu şekilde Allah'ın kendilerine indirdiği şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne (büyü öğretilerine) özenerek 'kendi nefislerini satmış', yani imandan vazgeçmişlerdir.

  Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki önemli bir mücadelenin de ana hatlarını göstermektedir. Bu mücadele, Allah'ın Yahudilere gönderdiği peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudiler ile, Allah'ın emirlerine isyan eden, çevrelerindeki putperest kavimlere özenerek Allah'ın şeriatı yerine onların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahudiler arasındadır.

  İşin ilginç yanı, bu mücadaleye bazı Yahudi olmayan kimselerin de katılmasıdır. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler, sadece Yahudiler içinde değil, Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur.

  Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarının örgütü ise, masonluktur