Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Hulki Can
Hulki Can

KUŞKU, BİLGİNİN BAŞLANGICIDIR.

 • Kürtçe TV (Kanal Şeş)26.03.2009 - 17:12

  1. Şeş beş bakan biri
  2. Tavla oyunu
  3. 'Ses' yerine 'şeş' diyen bir sarhoş
  4. Şeşhane
  5. Şeşper
  6. Şeşpistan
  7.Şeşüm


  KANAL Fransızca ŞEŞ Farsça oldu mu sana 'Dam üstünde saksağan...'

 • Kürtçe TV (Kanal Şeş)26.03.2009 - 17:11

  1. Şeş beş bakan biri
  2. Tavla oyunu
  3. 'Ses' yerine 'şeş' diyen bir sarhoş
  4. Şeşhane
  5. Şeşper
  6. Şeşpistan
  7.Şeşüm


  KANAL Fransızca ŞEŞ Farsça oldu mu sana 'Dam üstünde saksağan...'

 • Hırsız Polis25.02.2006 - 11:18

  Hırsız polis küçükken oynadığımız çocuk oyununu çağrıştırıyor. Bu oyunda hırsızlar kötü polisler iyiydi. Ama zamanla bu çok acı bir gerçeği çağrıştırmaya başladı: Gerçekten polisin hırsız olduğunu.

  Özellikle büyük kentlerdeki varoş ve cahil kökenli arabesk ailelerden gelen polisin ruh sağlığı ciddi şekilde bozuktur, derin bir aşağılık kompleksi altında ezilmektedir, kirli işler içindedir, parası olanın, güçlünün yanındadır. Polis intiharları, polis camiasında ve polis ailelerinde görülen psikolojik bunalımlar, yasa dışı işlere bulaşma, kokuşma ve çürüme son 20 yılda inanılmaz bir ivme kazanmıştır. Rüşvet ve avantaya endeksli bir yaşam biçimi siyasetçi ve vatandaş tarafından ister istemez kabullenilmiş, olağan karşılanan bir realite olmuştur.

  Polis vatandaştan kopuktur. Polis sadece polisi korumaktadır. Polis akademilerinden mezun yeni yetme polisler de göstermeklik olmaktan bir yana başarılı olamamışlardır. Vatandaş polisten korkmakta, polise sevgi ve saygı duymamaktadır. Vatandaş polisi, polis de vatandaşı düşman olarak görmektedir. Polis vatandaşa kaba, küstah, aşağılayıcı, küçümseyici tavrını sürdürmekte ve vatandaşa istediği gibi davranmakta gerektiğinde nefsi müdafa bahanesiyle masum insanları öldürmektedir.

  Ruh sağlığı bozuk eli silahlı polis, vatandaş için büyük bir tehdit unsurudur. Polis örgütü psikolog, psikitayrist ve çeşitli yasal düzenlemeler veya reformlarla düzeltilemeyecek kadar bozulmuştur. Radikal önlemlere gereksimim vardır. Tüm polis örgütünün tepeden tırnağa lağvedilmesi ve yeniden yapılandırılması kaçınılmaz görünüyor.

 • kabala06.08.2005 - 20:56

  yahudi tasavvuf düşüncesidir.. Yani yahudi mistisizmi. tüm dinlerde bu tür helenistik düşünce yapılanmaları vardır...

 • tartışmak14.07.2005 - 07:52

  Bilgiye, gerçeğe giden yolu, yolları araştırmak, kapıları aralamak, açmak...

 • alfred hitchcock05.05.2005 - 07:59

  Nerdeyse tüm fim arşivine sahibim. VHS ve DVD olarak... He is the incredible one...

 • son 24 saat05.05.2005 - 07:56

  Heinrich Böll'ün 'Trenin Tam Saatiydi' romanını... Ya da ünlü film: On the Beach'...

 • tanrı22.03.2005 - 08:45

  Evreni ve insanı yaratan büyük güç, büyük zeka, büyük bilinç... Kurban, oruç, aptest, sünnet, şeriat, recm, haç, cihat, hilal, şaday, töre, gelenek gibi şeylerle ilgilendiğini sanmıyorum.

 • isa19.03.2005 - 07:38

  İsa gücün ta kendisidir ve fiziksel ve ruhsal olarak da güçlü bir kişiliği çağrıştırıyor. Bu bir paradoks olarak görülebilir. Çünkü kilise fresk, vitray ve tasvirlerinde İsa genellikle zayıf, çelimsiz, sıska, baygın bakışlı, hastalıklı bir görüntü ile bize tanıtılır. Oysa, İncillerde anlatılara dikkat edersek İsa hiç de öyle soluk benizli, sarı yüzlü, sıska bir adam değildi. İsa’nın bir hayli uzun boylu olduğunu (Luk 2: 52) çok güçlü, cesur ve etkileyici bir kişiliğe sahip olduğunu –öyle ki inananlar her şeylerini bırakıp onu izliyorlardı- (Mat 4:18-20, Luk 5: 1-11; Yuh 1:35-39) görebiliriz.

  İsa iplerden bir kamçı yapıp Yeruşalim’deki tapınakta ticaret ve borsacılık yapan tüm alıcıları, satıcıları, simsarları, sarrafları yaka paça mabetten dışarı atmıştır. İsa burada fiziki güç harcayarak, masaları, iskemleleri sehpaları devirerek bu adamları ve oradaki kurbanlık hayvanları “kamçılayarak” dışarı atmıştır. Kimse ona karşı koyamamış ve direnememiştir. (Mat 21:12, Yuh 2:15) Üstelik malzeme taşıyan kişilerin tapınak avlusuna girişini de zorla engellemiştir. (Mark 11:16) Çelimsiz ve sıska bir insanın bunu tek başına başarması mümkün müdür? Mabet muhafızları sadece bu olayı seyretmiş, Hahamlar daha sonra gelip İsa’ya teşekkür edeceklerine ondan mucize yapmasını istemişlerdir. (Yuh 2:18) Bu güçlü ve etkileyici görüntüsü yüzünden halk kendisini kral yapmak istiyor ama o kaçıyor ve gizleniyordu (Yuh 6: 15)

  İsa’yı yok etmek isteyenler bir çok kez onu kalabalıkta yakalamaya veya taşlamaya çalışmışlarsa da İsa yine fizik gücü sayesinde onların elinden kurtulmayı başarmıştır (Yuh 7:44; 8: 59; 10: 39) Üstelik, sıska ve zayıf biri olsaydı kırk gün kırk gece oruç tutabilir miydi? (Mat 4:2)

  Din, Musa şeriatı ve din adamlarına yaptığı cesur, dürüst ve sert eleştiriler nedeniyle yakınları onun için “aklını kaçırmış” diyorlardı (Mark 3: 21) .

  Peki İsa annesi olan Meryem’e özel bir önem veriyor muydu? Ne kendisi, ne annesi, ne de İsa’nın diğer öz kardeşlerinin onun için aziz, ermiş, hazret gibi bir önemi yoktu. Böyle sıfatları da ne kendisi için ne de annesi ya da başkaları için asla kullanmadı. Kendi annesi olması dışında Meryem’in İsa için hiçbir “özel” statüsü yoktu. Tanrı’nın iradesini yapan insanlar İsa’nın annesi ve kardeşleriydi. (Mat 12:46-48; Luk 11: 27-28)

 • Sonbilim12.03.2005 - 20:42

  Sonbilim veya eskatoloji ya da eskatologya çoğumuz için yabancı bir sözcük. Eskatoloji yunanca eskhatos (son) ve logos (bilim) sözcüklerinden gelir. Teoloji, theos (tanrı) ve logos (bilim) dan geldiğinden, türkçe karşılığı tanrıbilim (ilahiyat) diyoruz. Bu nedenle eskatoloji için türkçe karşılık olarak sonbilim diyebiliriz. Sonbilim, insanın ve dünyanın sonunu açıklayan bir öğreti olarak tanımlanabilir. Merriam-Webster sözlüğü sonbilim tanımını şu şekilde yapar: İnsanlığın veya dünyanın en son mukadderatı ile ilgilenen bir araştırma kolu, veya bilim, veya öğreti, veya teori.