Kültür Sanat Edebiyat Şiir

yahudilik sizce ne demek, yahudilik size neyi çağrıştırıyor?

yahudilik terimi Sumir Serce tarafından 28.09.2002 tarihinde eklendi

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan12.11.2009 - 17:24

  BİRGÜN GELECEK BÜTÜN YAHUDİLERİ ÖLDÜRMEDİĞİM İÇİN HEPİNİZ BANA KÜFÜR EDECEKSİNİZ.
  ..................................................(ADOLF HİTLER)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan21.05.2009 - 15:21

  Maide Suresi 70 nci ayette ise:
  'Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.'

  buyuruluyor.
  Gerçektende, Yahudiler;
  Musa (a.s.) yalanladılar, savaşla emrolundukları halde O'na biz savaşmayız Sen ve rabbin gidin savaşın dediler.(Maide Suresi 24 ncü ayet)
  Daha sonra Yuşa (a.s.) , Davut (a.s) ve Süleyman (a.s.) dönelerinde de yer yer yoldan çıktılar, zaman zaman ise itaat ettiler, itaat ettikleri dönemlerde huzurlu ve refah dolu bir yaşam sürdüler.
  Ancak genelde Peygamberlerle mücadele ettiler, itiraz ettiler,
  öylek, çoğunu yalanladılar Zekeriya (a.s.) ile Yahya (a.s.) gibi bazı peygamberleri ise öldürdüler.
  Bu durumda Maide Suresi 70 nci ayette açıkça belirtilmiştir.

 • Ferit Ala
  Ferit Ala21.05.2009 - 14:08

  Azgın ve şımarık bir kavim.
  Zenginliklerine bakarak, onları üstün gören ve görmeye çalışanlara acıyorum, insanların ırzlarına, namuslarına kastederek suçsuz bebeklerin üzerine bombalar yağdırarak ferah olmaya çalışan bir millet, her türlü şiddetin kendilerine uygulanmasına müstehaklardır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan21.05.2009 - 13:12

  Araf Suresi 163 ncü ayette Yahudiler hakkında bakın ne buyuruluyor.

  'Ey Muhammed! Onlara, deniz kıyısında bulunan kent halkının24 durumunu sor. Hani onlar Cumartesi (yasağı) konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları (diğer) günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk.'
  .
  Yahudiler mukeddes bir dinlenme günü istemişler, Allah'ta onlara haftanın 6 günü çalışma, cumartesi günüde dinlenme emri vermişti. Cumartesi balık avlamak ve çalışmak yasaktı.
  İmtihane tabi tutuldular, bunun içinde Allah
  Cumartesi günü balıkları akın akın çoğaltıp onların bölgesine gönderirken, diğer günler ortada balık gözükmüyordu.
  Bir müdet böyle gittikten sonra, verdikleri sözden döndüler, hile yaparak cumartesi bol olan balıkları su birikintilerinde biriktirip, cumartesi geçince kolayca avlıyorlardı, yani hileyle balıkları avlamaya başlamışlardı.
  İşte yukarıdaki ayet bu durumu açıklamaktadır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan21.05.2009 - 13:01

  Helak olan eski kavimlerin her biri bir azgınlıklarından dolayı helak edilmişlerdir.
  Başlarına gelen felaketleri bir yerde kendi elleriyle kendileri hazırlamıştı.
  Yahudilerde itaatsizlikleri nedeniyle yoldan çıkmışlar, çeşitli bela ve müsibetlere maruz kalmışlardır.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan30.12.2008 - 11:31

  Kitabı Tevrat olan din.
  Orjinali hak olan, daha sonra tahribata uğradığı için, zamanını doldurmuş din.

  Değişitirilmiş bu günkü Tevrat'ta bu gün İsrailin Ortadoğuda uyguladıkları EMİR olarak yer alır.
  İsrailin 350 insanı katletmişken, bu oyunu durup durup oynarken,Uygar batı! seyrederken, Katil ABD destek çıkarken, Türk hükümetleri bunlarla anlaşma yapmak için koştururken,
  Yahudilik palazlanmayıpta ne yapsın.
  Yazıklar olsun.

 • Gecem De Şems İm
  Gecem De Şems İm26.12.2008 - 13:20

  yahudilik, islamiyetten hiristiyanlıktan önce gelmiş bir dindir.peygamberi HZ. musa'dır kitabı tevrattır hak dinlerdendi.şimdi ise çarpıtılmış din

 • Sarı Çiçek
  Sarı Çiçek10.09.2008 - 13:57

  yahudiler bana göre kendini beğenmiş ve şımarmış bi millet ayrıca bebek katilleridir

 • Elif Gültekin
  Elif Gültekin08.06.2008 - 16:24

  Bir yahudiyle, yahudi olmayan birisinin evlenmesi mümkün müdür acaba merak içerisindeyim?

 • Ahmed Gümüş
  Ahmed Gümüş04.11.2006 - 15:55

  yahudilik, İslamiyetten önce gelmiş olan semavi dinlerden birisidir. lakin insanların değiştirmesi nedeniyle hak din olmaktan uzaklaşmıştır.