Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tefekkür sizce ne demek, tefekkür size neyi çağrıştırıyor?

tefekkür terimi Muhiddin Mehmet Gürkan tarafından tarihinde eklendi

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl

  halkı yanlış bilgilendirmek suretiyle âlemi fesada salmak kabul edilebilir, yenilebilir, yutulabilir bir şey değil.
  tefekkür ile fukara kelimesi arasında f ve r sesinden dolayı bir akrabalık icat etmek ancak lügat karıştırmayıp bir köşede atıp 'duran adam'ın işi olabilir. maateessüf.
  lügata bakmıyorsanız bi kendinize baktırın.

 • Xale Cemil
  Xale Cemil

  “Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır”(Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/127; Aclûnî, I/310)

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Tefekkür etmek için evvelâ, bir ilk malumat; hâl-i hazırdaki durumun kavranması, öze uygun yeni terkipler, yeni komprimeler ve bütün bunlar üzerinde gerçeği arama düşüncesiyle fikir sancısı lâzımdır. Bu sistemle düşünebilen şahıs, düşüncede sürekli,'yeni yeni hükümlere varabilir; bu hükümleri daha başka düşünce hamlelerine esas yaparak, daha ilerilere sıçrayabilir; ondan yeni yeni neticeler çıkararak tefekküründe derinleşip buudlaşır. Sonrada tek buudlu veya çift buudlu düşüncesini. üç buııdlu, çok buudlu tefekküre ulaştırarak, zamanla 'zülcenaheyn'bir mütefekkir ve bir insan-ı kâmil seviyesine çıkabilir.
  Hasılı, düşünmenin ilk esası olarak; okuma, kâinat kitabını mütalaaya alışma, sinesini Hakk'dan gelen esintilere, kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma, varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakma gibi hususları sıralayabiliriz... Yoksa, kutup yıldızı şurada duruyor, güneş şöyle batıyor, Zühre şöyle, Merih böyle... başı, hedefi, gayesi belirlenememiş, cahilce eşyanın yüzüne bakış katiyyen tefekkür olmayacağı gibi, böyle bir düşünceyle bir yere varmağa da imkân yoktur. Sevap kazandırıp kazandırmadığı da her zaman münakaşa edilebilir.

 • Nuray Semerci
  Nuray Semerci

  Fikr etmek yaradılanla yaradan arasında güzelliği ve sonsuzluğu anlamak, bu müşahede ile şahid olmak ki acaip korlutucu ve bir o kadar da güzel olan rahmetin genişliğini anlama çabası.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  Tefekküre hakiki zenginliğini kazandıran şey onun sistematiğine uygun bir şekilde yapılmasıdır.
  En küçük meselelerde bile muvaffakiyet bir usule, yol-yordam bilgisine muhtaçken tefekkür gibi mühim bir meselenin alelade bir şekilde yapılması düşünülemez.
  “Düşünmenin ilk esası olarak;
  1) okumak
  2) kainat kitabını mütalaaya alışmak
  3) sinesini Hak'dan gelen esintilere,
  kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma,
  varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakmak.”

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  . ”Herhangi bir mevzuda, geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına gelen tefekkür; erbabınca,
  kalbin çırası,
  ruhun gıdası,
  bilginin ruhu ve
  İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır.

  Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayat da kadavralaşır.
  Tefekkür, kalbte öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, zarar ile faide, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir.. kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an'ın ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr

  'Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir İlahî meş'ale vardır ki, onun aydınlığında bir senede katedilecek yollar bir saatte alınabilir: O,fikirdir'

 • İrfan Kısak
  İrfan Kısak

  ..Tefekkürün tek ve engüzel anlamı 'Kelime-i Tevhid'de' saklı..aslında ayen beyan ortada...'Allah tektir ondan başka ilah yoktur' yani eşi, benzeri ve ortağı yoktur..' gözlerin ve gönüllerin gördüğü görmediği, algıladığı algılşamadığı herşey bunun ispatıdır...yani bakmak ayrı,görmek ayrıdır...tefekkür baktığını gerçekte görebilmenin adıdır....

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind

  'Tefekkür, kâinatta yaratılan her şeye ibretle bakıp, onlardaki harikalığı görerek ALLAH ’ın kudretini, rahmetini ve diğer sıfatlarını anlamaya çalışmaktır.'

 • Nevfel Denizel
  Nevfel Denizel

  Yarattıklarına bakınca, Yaratan Rabbi düşünmek.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. (Tırmizi)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Tefekkür gibi ibadet olmaz.(Münavi)

 • Metin Demirkazık
  Metin Demirkazık

  TEFEKÜR ETMEK DEMEK MADDİ VE MANEVİ HER OLAY VE HER ŞEYİ İMAN POTASINDA ERİTİP TEVHİD KALIBINA DÖKMEKTİR. İMAN POTASI:ALLAHA İMAN,MELEKLERİNEİMAN.KİTAPLARINA İMAN,KAZA VE KADERE İMAN, PEYGAMBERLERİNE İMAN,AHİRETEİMAN
  TEVHİT KALIBI: LAİLAHEİLLALLAH (ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur

  Tefekkür, gönül gözüyle varlıkların iç yüzünü seyretmektir..
  Tefekkür, kâinat sarayında ki ilahi sanatları seyredip, kalbi yüce Allah'a bağlamaktır..
  Tefekkür, sanata bakıp sahibini tanımaktır..
  Tefekkür, alemden ders almaktır...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Belki sadece gönül gözü kapalılar bunu anlamak istemezler,
  tefeekkür etmezler.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Evrende Tesadüf diye bir şey asla ve asla yoktur.
  Evrendeki insan, hayvan ve bitki alemlerinde akıllara durgunluk veren bir intizam ve nizam hüküm sürmektedir.
  Uzaydaki milyarlarca galakside ve bu milyarlarca galaksinin her birindeki milyarlarda gezegende öyle müthiş, öyle ahenkli bir düzen üstelikte milyarlarca yıldır sürüp gitmektedir.
  Hemde aksamadan, sekteye uğramadan.

  Bunlara tesadüf diyebilmek, zır delinin bile kabul edemeyeceği bir gerçektir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İmam Gazali (ks) 'ye göre: 'tefekkür; işin sonunu düşünmek ve ibret almaktır.'
  Bunun için tefekkür, ibret alınacak ve faydananılacak bir şekilde derin düşünme, bir şeyin bilgisini öğrenmek isteme, bu konuda çaba sarfetme, zihin yorma durumudur.
  Tefekkürün önemi yüzünden, bir çok ayette, 'düşünesiniz diye', 'hala düşünmeyecekmisiniz? '
  'Akletmeyecekmisiniz', 'Hiç düşünmezmisiniz? ', 'Düşünen toplum için'
  ifadeleri sık sık tekrarlanır.
  Hatta bahsedilen şekildeki bir saatlik gerçek tefekkürün yıllarca kılınacak Nafile namazdan daha üstün olduğu vurgulanmıştır.
  Bu nedenle çevermizde olup biten herşeye ibretle bakmalı, nedensiz hiç bir şeyin yaratılmayacağının bilincinde olmalıyız, her şeyin bir yaratılış gayesini olduğunu idrak etmeliyiz.

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım

  En asil insani fiildir...

 • Bora Aslan
  Bora Aslan

  kuşkusuz tefekkür ayetlerde ve ibretlerdedir
  tefekkür hükümlerde ve kaderde değildir!
  eğer tefekkür olmasaydı, insanlar bir huzur içinde rahat olurdu
  ve nimetler içinde yaşardı neşe içinde
  tefekkür tabii bir sıfattır insan için,
  insandan başka varlıkta yoktur hükmü
  eğer söylediğimiz şey olsa, dönüp bakmazdı göz
  ne hallere, olaylara ne de suretlere
  bütün bunlar tefekkürle etkilidir; isimler onunla kaimdir
  hem uzak çölde hem de şimdi burada işe nüfuz eder tefekkür

  İbn-i Arabi

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu

  ''Bir anlık tefekkür, bin yıllık ibadetten hayırlıdır'' Hz.Muhammed

 • Şifa Demirli
  Şifa Demirli

  Düşünmek...

  Ashab-ı Yemin'den olmak için Allah(cc) 'ı çokça ananlardan olmak gerek.Tefekkür etmek gerek...

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir

  Mahlukatta tefekküre dalmak hikmeti tamamlamaktir.
  Epiktetos

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk

  Tefekkür kalbin kandilidir,o giderse karanlkta kalırsın.
  Mustafa kutlu

 • Beyza
  Beyza

  Tefekkür gafleti izale eden en önemli fiildir.

 • Beyza
  Beyza

  Fikrin hakkini vermek,