Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tefekkür sizce ne demek, tefekkür size neyi çağrıştırıyor?

tefekkür terimi Muhiddin Mehmet Gürkan tarafından 06.02.2005 tarihinde eklendi

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl19.06.2013 - 14:41

  halkı yanlış bilgilendirmek suretiyle âlemi fesada salmak kabul edilebilir, yenilebilir, yutulabilir bir şey değil.
  tefekkür ile fukara kelimesi arasında f ve r sesinden dolayı bir akrabalık icat etmek ancak lügat karıştırmayıp bir köşede atıp 'duran adam'ın işi olabilir. maateessüf.
  lügata bakmıyorsanız bi kendinize baktırın.

 • Xale Cemil
  Xale Cemil14.10.2012 - 11:41

  “Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır”(Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/127; Aclûnî, I/310)

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr09.09.2012 - 14:42

  Tefekkür etmek için evvelâ, bir ilk malumat; hâl-i hazırdaki durumun kavranması, öze uygun yeni terkipler, yeni komprimeler ve bütün bunlar üzerinde gerçeği arama düşüncesiyle fikir sancısı lâzımdır. Bu sistemle düşünebilen şahıs, düşüncede sürekli,'yeni yeni hükümlere varabilir; bu hükümleri daha başka düşünce hamlelerine esas yaparak, daha ilerilere sıçrayabilir; ondan yeni yeni neticeler çıkararak tefekküründe derinleşip buudlaşır. Sonrada tek buudlu veya çift buudlu düşüncesini. üç buııdlu, çok buudlu tefekküre ulaştırarak, zamanla 'zülcenaheyn'bir mütefekkir ve bir insan-ı kâmil seviyesine çıkabilir.
  Hasılı, düşünmenin ilk esası olarak; okuma, kâinat kitabını mütalaaya alışma, sinesini Hakk'dan gelen esintilere, kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma, varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakma gibi hususları sıralayabiliriz... Yoksa, kutup yıldızı şurada duruyor, güneş şöyle batıyor, Zühre şöyle, Merih böyle... başı, hedefi, gayesi belirlenememiş, cahilce eşyanın yüzüne bakış katiyyen tefekkür olmayacağı gibi, böyle bir düşünceyle bir yere varmağa da imkân yoktur. Sevap kazandırıp kazandırmadığı da her zaman münakaşa edilebilir.

 • Nuray Semerci
  Nuray Semerci26.07.2012 - 16:34

  Fikr etmek yaradılanla yaradan arasında güzelliği ve sonsuzluğu anlamak, bu müşahede ile şahid olmak ki acaip korlutucu ve bir o kadar da güzel olan rahmetin genişliğini anlama çabası.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr17.07.2012 - 00:49

  Tefekküre hakiki zenginliğini kazandıran şey onun sistematiğine uygun bir şekilde yapılmasıdır.
  En küçük meselelerde bile muvaffakiyet bir usule, yol-yordam bilgisine muhtaçken tefekkür gibi mühim bir meselenin alelade bir şekilde yapılması düşünülemez.
  “Düşünmenin ilk esası olarak;
  1) okumak
  2) kainat kitabını mütalaaya alışmak
  3) sinesini Hak'dan gelen esintilere,
  kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma,
  varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakmak.”

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr17.07.2012 - 00:43

  . ”Herhangi bir mevzuda, geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına gelen tefekkür; erbabınca,
  kalbin çırası,
  ruhun gıdası,
  bilginin ruhu ve
  İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır.

  Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayat da kadavralaşır.
  Tefekkür, kalbte öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, zarar ile faide, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir.. kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an'ın ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr17.07.2012 - 00:41

  'Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir İlahî meş'ale vardır ki, onun aydınlığında bir senede katedilecek yollar bir saatte alınabilir: O,fikirdir'

 • İrfan Kısak
  İrfan Kısak02.04.2012 - 12:20

  ..Tefekkürün tek ve engüzel anlamı 'Kelime-i Tevhid'de' saklı..aslında ayen beyan ortada...'Allah tektir ondan başka ilah yoktur' yani eşi, benzeri ve ortağı yoktur..' gözlerin ve gönüllerin gördüğü görmediği, algıladığı algılşamadığı herşey bunun ispatıdır...yani bakmak ayrı,görmek ayrıdır...tefekkür baktığını gerçekte görebilmenin adıdır....

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind23.03.2012 - 23:06

  'Tefekkür, kâinatta yaratılan her şeye ibretle bakıp, onlardaki harikalığı görerek ALLAH ’ın kudretini, rahmetini ve diğer sıfatlarını anlamaya çalışmaktır.'

 • Nevfel Denizel
  Nevfel Denizel17.12.2011 - 17:08

  Yarattıklarına bakınca, Yaratan Rabbi düşünmek.