Kültür Sanat Edebiyat Şiir

tefekkür sizce ne demek, tefekkür size neyi çağrıştırıyor?

tefekkür terimi Muhiddin Mehmet Gürkan tarafından 06.02.2005 tarihinde eklendi

 • Şükûfe Nihâl
  Şükûfe Nihâl 19.06.2013 - 14:41

  halkı yanlış bilgilendirmek suretiyle âlemi fesada salmak kabul edilebilir, yenilebilir, yutulabilir bir şey değil.
  tefekkür ile fukara kelimesi arasında f ve r sesinden dolayı bir akrabalık icat etmek ancak lügat karıştırmayıp bir köşede atıp 'duran adam'ın işi olabilir. maateessüf.
  lügata bakmıyorsanız bi kendinize baktırın.

 • Xale Cemil
  Xale Cemil 14.10.2012 - 11:41

  “Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır”(Suyutî, Camiu’s-sağir, 2/127; Aclûnî, I/310)

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr 09.09.2012 - 14:42

  Tefekkür etmek için evvelâ, bir ilk malumat; hâl-i hazırdaki durumun kavranması, öze uygun yeni terkipler, yeni komprimeler ve bütün bunlar üzerinde gerçeği arama düşüncesiyle fikir sancısı lâzımdır. Bu sistemle düşünebilen şahıs, düşüncede sürekli,'yeni yeni hükümlere varabilir; bu hükümleri daha başka düşünce hamlelerine esas yaparak, daha ilerilere sıçrayabilir; ondan yeni yeni neticeler çıkararak tefekküründe derinleşip buudlaşır. Sonrada tek buudlu veya çift buudlu düşüncesini. üç buııdlu, çok buudlu tefekküre ulaştırarak, zamanla 'zülcenaheyn'bir mütefekkir ve bir insan-ı kâmil seviyesine çıkabilir.
  Hasılı, düşünmenin ilk esası olarak; okuma, kâinat kitabını mütalaaya alışma, sinesini Hakk'dan gelen esintilere, kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma, varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakma gibi hususları sıralayabiliriz... Yoksa, kutup yıldızı şurada duruyor, güneş şöyle batıyor, Zühre şöyle, Merih böyle... başı, hedefi, gayesi belirlenememiş, cahilce eşyanın yüzüne bakış katiyyen tefekkür olmayacağı gibi, böyle bir düşünceyle bir yere varmağa da imkân yoktur. Sevap kazandırıp kazandırmadığı da her zaman münakaşa edilebilir.

 • Nuray Semerci
  Nuray Semerci 26.07.2012 - 16:34

  Fikr etmek yaradılanla yaradan arasında güzelliği ve sonsuzluğu anlamak, bu müşahede ile şahid olmak ki acaip korlutucu ve bir o kadar da güzel olan rahmetin genişliğini anlama çabası.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr 17.07.2012 - 00:49

  Tefekküre hakiki zenginliğini kazandıran şey onun sistematiğine uygun bir şekilde yapılmasıdır.
  En küçük meselelerde bile muvaffakiyet bir usule, yol-yordam bilgisine muhtaçken tefekkür gibi mühim bir meselenin alelade bir şekilde yapılması düşünülemez.
  “Düşünmenin ilk esası olarak;
  1) okumak
  2) kainat kitabını mütalaaya alışmak
  3) sinesini Hak'dan gelen esintilere,
  kafasını şeriat-ı fıtriyenin prensiplerine karşı açık tutma,
  varlığa, onun mukaddes tercümesi sayılan Kur'an adesesiyle bakmak.”

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr 17.07.2012 - 00:43

  . ”Herhangi bir mevzuda, geniş, derin ve sistemli düşünme manalarına gelen tefekkür; erbabınca,
  kalbin çırası,
  ruhun gıdası,
  bilginin ruhu ve
  İslami hayatın da kanı, canı ve ziyasıdır.

  Tefekkür olmayınca kalp karanlıklaşır, ruh hafakanlara girer ve İslami hayat da kadavralaşır.
  Tefekkür, kalbte öyle bir nurdur ki, hayır ile şer, zarar ile faide, güzel ile çirkin onunla görülür ve sezilir.. kainat onun sayesinde okunan bir kitap haline gelir ve Kur'an'ın ayetleri onunla ayrı bir derinliğe ulaşır.

 • Mähi Nûr
  Mähi Nûr 17.07.2012 - 00:41

  'Aklın yolunu aydınlatıp ona yeni ufuklar açan bir İlahî meş'ale vardır ki, onun aydınlığında bir senede katedilecek yollar bir saatte alınabilir: O,fikirdir'

 • İrfan Kısak
  İrfan Kısak 02.04.2012 - 12:20

  ..Tefekkürün tek ve engüzel anlamı 'Kelime-i Tevhid'de' saklı..aslında ayen beyan ortada...'Allah tektir ondan başka ilah yoktur' yani eşi, benzeri ve ortağı yoktur..' gözlerin ve gönüllerin gördüğü görmediği, algıladığı algılşamadığı herşey bunun ispatıdır...yani bakmak ayrı,görmek ayrıdır...tefekkür baktığını gerçekte görebilmenin adıdır....

 • Candle In The Wind
  Candle In The Wind 23.03.2012 - 23:06

  'Tefekkür, kâinatta yaratılan her şeye ibretle bakıp, onlardaki harikalığı görerek ALLAH ’ın kudretini, rahmetini ve diğer sıfatlarını anlamaya çalışmaktır.'

 • Nevfel Denizel
  Nevfel Denizel 17.12.2011 - 17:08

  Yarattıklarına bakınca, Yaratan Rabbi düşünmek.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.11.2011 - 11:48

  Hesaba çekilmeden evvel nefislerinizi hesaba çekiniz. (Tırmizi)

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 30.11.2011 - 11:48

  Tefekkür gibi ibadet olmaz.(Münavi)

 • Metin Demirkazık
  Metin Demirkazık 06.04.2011 - 12:32

  TEFEKÜR ETMEK DEMEK MADDİ VE MANEVİ HER OLAY VE HER ŞEYİ İMAN POTASINDA ERİTİP TEVHİD KALIBINA DÖKMEKTİR. İMAN POTASI:ALLAHA İMAN,MELEKLERİNEİMAN.KİTAPLARINA İMAN,KAZA VE KADERE İMAN, PEYGAMBERLERİNE İMAN,AHİRETEİMAN
  TEVHİT KALIBI: LAİLAHEİLLALLAH (ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR)

 • Şüheda Nur
  Şüheda Nur 08.04.2010 - 15:03

  Tefekkür, gönül gözüyle varlıkların iç yüzünü seyretmektir..
  Tefekkür, kâinat sarayında ki ilahi sanatları seyredip, kalbi yüce Allah'a bağlamaktır..
  Tefekkür, sanata bakıp sahibini tanımaktır..
  Tefekkür, alemden ders almaktır...

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 22.06.2009 - 11:39

  Belki sadece gönül gözü kapalılar bunu anlamak istemezler,
  tefeekkür etmezler.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 22.06.2009 - 11:37

  Evrende Tesadüf diye bir şey asla ve asla yoktur.
  Evrendeki insan, hayvan ve bitki alemlerinde akıllara durgunluk veren bir intizam ve nizam hüküm sürmektedir.
  Uzaydaki milyarlarca galakside ve bu milyarlarca galaksinin her birindeki milyarlarda gezegende öyle müthiş, öyle ahenkli bir düzen üstelikte milyarlarca yıldır sürüp gitmektedir.
  Hemde aksamadan, sekteye uğramadan.

  Bunlara tesadüf diyebilmek, zır delinin bile kabul edemeyeceği bir gerçektir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan 22.06.2009 - 11:36

  İmam Gazali (ks) 'ye göre: 'tefekkür; işin sonunu düşünmek ve ibret almaktır.'
  Bunun için tefekkür, ibret alınacak ve faydananılacak bir şekilde derin düşünme, bir şeyin bilgisini öğrenmek isteme, bu konuda çaba sarfetme, zihin yorma durumudur.
  Tefekkürün önemi yüzünden, bir çok ayette, 'düşünesiniz diye', 'hala düşünmeyecekmisiniz? '
  'Akletmeyecekmisiniz', 'Hiç düşünmezmisiniz? ', 'Düşünen toplum için'
  ifadeleri sık sık tekrarlanır.
  Hatta bahsedilen şekildeki bir saatlik gerçek tefekkürün yıllarca kılınacak Nafile namazdan daha üstün olduğu vurgulanmıştır.
  Bu nedenle çevermizde olup biten herşeye ibretle bakmalı, nedensiz hiç bir şeyin yaratılmayacağının bilincinde olmalıyız, her şeyin bir yaratılış gayesini olduğunu idrak etmeliyiz.

 • Mustafa Yıldırım
  Mustafa Yıldırım 10.04.2009 - 13:10

  En asil insani fiildir...

 • Bora Aslan
  Bora Aslan 18.08.2008 - 11:45

  kuşkusuz tefekkür ayetlerde ve ibretlerdedir
  tefekkür hükümlerde ve kaderde değildir!
  eğer tefekkür olmasaydı, insanlar bir huzur içinde rahat olurdu
  ve nimetler içinde yaşardı neşe içinde
  tefekkür tabii bir sıfattır insan için,
  insandan başka varlıkta yoktur hükmü
  eğer söylediğimiz şey olsa, dönüp bakmazdı göz
  ne hallere, olaylara ne de suretlere
  bütün bunlar tefekkürle etkilidir; isimler onunla kaimdir
  hem uzak çölde hem de şimdi burada işe nüfuz eder tefekkür

  İbn-i Arabi

 • Sebahattin Zorlu
  Sebahattin Zorlu 01.08.2007 - 15:59

  ''Bir anlık tefekkür, bin yıllık ibadetten hayırlıdır'' Hz.Muhammed

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 30.07.2007 - 03:05

  ' Akıl sahipleri durmadan zikirle kendilerini fikre,
  fikirle de zikre alıştırırlar.
  ta ki,
  kalbleri konuşuncaya kadar.
  bu takdir de hikmetle konuşurlar.'
  (Hasan-ı Basri)

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 30.07.2007 - 03:02

  ' Bir saatlik düşünce,
  bir senelik ibadetten daha hayırlıdır.'

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 30.07.2007 - 02:57

  ' İbretten ilim,
  zikirden sevgi,
  düşünceden korku artar.'
  (Hatim)

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 28.07.2007 - 01:31

  bir dakika tefekkür edebilseydi insan,
  Allah`a etmezdi asla isyan.

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 28.07.2007 - 01:29

  bak gerek, ibret ile kainata,
  tefekkürle sığınırız yaradana.

 • Çöl Şulesi
  Çöl Şulesi 28.07.2007 - 01:28

  tefekkür ile yükselir insanlar, meleklerden de yüksek derecelere kavuşur.

 • Şifa Demirli
  Şifa Demirli 18.03.2007 - 00:16

  Düşünmek...

  Ashab-ı Yemin'den olmak için Allah(cc) 'ı çokça ananlardan olmak gerek.Tefekkür etmek gerek...

 • Elif Cevahir
  Elif Cevahir 27.02.2005 - 19:50

  Mahlukatta tefekküre dalmak hikmeti tamamlamaktir.
  Epiktetos

 • Eda Yıldırımtürk
  Eda Yıldırımtürk 27.02.2005 - 19:49

  Tefekkür kalbin kandilidir,o giderse karanlkta kalırsın.
  Mustafa kutlu

 • Beyza
  Beyza 07.02.2005 - 11:56

  Tefekkür gafleti izale eden en önemli fiildir.

 • Beyza
  Beyza 07.02.2005 - 11:55

  Fikrin hakkini vermek,